REAL-R

Items where Author is "Sine, Nomine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type | No Grouping
Jump to: 1488 | 1495 | 1496 | 1518 | 1523 | 1533 | 1538 | 1551 | 1565 | 1569 | 1571 | 1581 | 1583 | 1617 | 1634 | 1635 | 1636 | 1640 | 1641 | 1645 | 1650 | 1651 | 1652 | 1655 | 1656 | 1658 | 1659 | 1662 | 1664 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1683 | 1684 | 1685 | 1687 | 1689 | 1700 | 1704 | 1706 | 1707 | 1710 | 1711 | 1752 | 1763 | 1779 | 1781 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1800 | 1810 | 1815
Number of items: 89.

1488

Sine, Nomine (1488) Statuta Regni Hungariae. RMK III 17 . Moritz Brandis, Leipzig.

1495

Sine, Nomine (1495) Boazana. Benedictus Hectoris Faelli, Bologna.

1496

Sine, Nomine (1496) Obsequiale Strigoniense. Georg Stuchs, Nürnberg.

1518

Sine, Nomine (1518) Hierinn auff das kürtzest ist angezaigt der dreien glauben, das ist der Haiden Juden und Cristen die frümbsten und pösten Mannen und Frauen der höchsten geschlächt [Dreien Glauben]. Hans von Erfurt, Augsburg.

1523

Sine, Nomine (1523) Psalterium chorale ssm consuetudinem Strigoniensis ecclesie: cum antiphonis simul et letania ac hymnis de tempore et sanctis per totum annum: cum vesperis et vigilijs mortourum. RMK III 259 . Petrus Liechtenstein, Venezia.

1533

Sine, Nomine (1533) Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae. Az Zenth Paal leveley magyar nyelven. RMK I 3, RMNy 13 . Hier. Viet., Cracoviae.

1538

Sine, Nomine (1538) Nomenclatura sex linguarum Latinae, Italicae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae : lingua autem Hungarica noviter accessit cum Latinarum dictionum quam plurimarum, quae prius depravatae fuerant restitutione / per Gabrielem Pannonium Pesthinum. RMK I 9, RMNy 21 . Hasonmás kiad., Wien.

1551

Sine, Nomine (1551) A Biblianac elsoe resze az az, Mosesnec oett koenyve, mely magyar nyelwre fordittatot a régi es igaz szent koenyvekboel ... RMK I 25, RMNy 90 . Helthai Gaspar es Gyoergy Hoffgreff, Colosvar.

Sine, Nomine (1551) A Bolts Salomon Kiralnac Könyuei Magyar Nyelven. RMK I 27 . Heltaj Gaspar es György Hoffgref, Colosuarba.

Sine, Nomine (1551) A IESUS Sirah konyue Magyar Nyeluen. RMK I 26 . Helthai Gaspar es Gyorgy Hoffgreff, Colosvarba.

Sine, Nomine (1551) A boelts Salomon kiralnac koenyvei 1. Proverbia. 2. Ecclesiastes. 3. Canticum canticorum. 4. Sapientiae. magyar nyelven. RMK I 27 . Heltaj Gaspar es Gyoergy Hoffgref altal, Colosvarba.

1565

Sine, Nomine (1565) A Szent Iob koenyvenek a sido nielvboel es a boelcz magyarazók forditásából / igazán valo forditása magiar nielvre / [Petrus Melius]. RMK I 58, RMNy 213 . Raphael Hoffhalter, Varad.

1569

Sine, Nomine (1569) Comoedia Balassi Mennihart arultatasarol : melliel el szakada az magyarorszagi masodic valaztot Ianos kiraltul. RMK I 70, RMNy 260 . Szekes feyervari Karadi Pal mieheliebe, Nyomtattatot Abrugybanyan.

1571

Sine, Nomine (1571) Kalendarium, az egnek forgasabúl megh [i]smert es el rendelt praktikaival eggientembe / ez mastani úrunk Iesus szóletese utan M.D.LXXII. esztendúre Curelouiai Sztanizlo Iacobeius mester, crakkai academianak astrologia iudicioma szerin.[!] E. G. altal magiarra mastan fordetatoth. ; E. G. altal magiarra mastan fordetatoth. RMK I 90, RMNy 294 . Stainhofer Gaspar, Bécz.

1581

Sine, Nomine (1581) [Kalendárium az 1582. esztendőre.] Iteletec az eg forgasa szerint ez MDLXXXII esztendöre. Az krakai fö academianak astrologusa Slovacivs Peternec irasabol magyarra forditatott, nihol Sliuonius Mathe irasabol meg elegyitetet. RMK I 196 ; RMNY 487 . (Mantskovit Bálint) [typ. Bornemisza], [Detrekõ] .

1583

Sine, Nomine (1583) Agendarius : Liber continens ritus et caeremonias, quibus in administrandis sacramentis, benedictionibus & aliis quibusdam ecclesiasticis functionibus, parochi & alii curati, in diocesi & provincia Strigoniensi utuntur / [Praef: Nicolaus Telegdinus episcopus Quinqueecclesiensis]. RMK I 204, RMNy 528 . Telegdi, Tirnaviae.

1617

Sine, Nomine (1617) Prognosticon astrologicum : Az egnek es csillagoknak forgasabol valo itilet, ez mostani 1618. esztendoeben ... toertenendő dolgokrol : németböl magyar nyelvre fordittatott. RMK I 479, RMNy 1129 . Lipsiai Pál, Debreczen.

1634

Sine, Nomine (1634) Relatio (Reovid, De Igen Bizonyos) Arról: Mikent ez jelen valo 1634. Esztendöben, Arulo Albertus Wallensteiner ... II. Ferdinand Császárnak Fö Generalissimusa, ... megbüntetett. RMK I 640, RMNy 1597 . UNSPECIFIED, Levtchoviae.

1635

Sine, Nomine (1635) Alom könyveczke. Mikeppen az eyjeli latasokat, jeleneseket es Almokat érteni es magyarazni kel: Az régi es mostani uy Alom-könyvekböl, mellyeket az Bölcz emberek nagy mesterseggel meg irtanak, rövideden ki szedegettetet, es mostan uyjonnan ki nyomtattatot. RMK I 643, RMNy 1603 . Fodorik Menyhart, Debreczenben.

1636

Sine, Nomine (1636) Kalendariom ... Prognosticon Astrologicum, Az az : Az Planetaknak es egyéb fö Csillagoknak forgásiból való jövendölés, Christus Urunk születese után 1636. esztendőre. Mely Bissextilisnek mondatik irattatot. Debreczeni Gáspár által. Praetereat, si quid non facit ad stomachum. RMK I 656, RMNy 1604 . UNSPECIFIED, Debreczenben.

1640

Sine, Nomine (1640) Kereszteni Isteni Dicsiretek. RMK I 698, RMNy 1816 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

1641

Sine, Nomine (1641) Minden esztendöre szolgáló örök Calendarivm és az Cisio Janus Magyáról. RMK I 683, RMNy 1735 . Brever Lorenz, Lötsen.

1645

Sine, Nomine (1645) Kalendariom (Uy és O), Christus Urunk születése után, 1645. Esztendöre való, Magyar Országra, Szepességre és rész szerint Erdély Országra-is nagy figyelmetességgel alkolmaztatott. Frölich Dávid, Immar 22. Esztendei Practicus Astronomus által. RMK I 777, RMNy 2074 . Brever Lörincz, Löcsen.

1650

Sine, Nomine (1650) Pragmaticum mitrophoricum , quod reverendissimo ... Matthiae Tarnoci ... episcopo Csanadiensi ... Gymnasium Societatis Jesu Scepusii ... dedicaverat. Ny. n..

1651

Sine, Nomine (1651) Catechismvs az az : A’ kerestyeni vallasnak es hitnek Rövid Kerdesekben és Feleletekben foglaltatott, s' Sz. Irásbéli bizonyságokkal meg-erőssittetett summája, avagy veleje. A’ még szólni nem tudó és tsets szopó gyermetskéknek szájokból rendelted veghez vinni a’ te ditsiretedet. Psal. viii. v. iii. Matth. xxi. v. xvi. RMK I 847, RMNy 2373 . Brever Lörintz, Löcsen.

Sine, Nomine (1651) Kalendariom (Uj és O), Christus Urunk születése után 1651. Mellybe a' havak, hetek és Innepek, Plánéták járási, Aspectusok és időknek folyási, napnak és éjnek hoszsza, Nap feltámadása és le-nyugovása, meg-találhato, etc. Silésiára és Magyar Országra alkalmaz: Neubarth Cristoph. Silesiai Boleszlaus által. RMK I 849, RMNy 2333 . Brever Lörintz, Lötsen.

1652

Sine, Nomine (1652) A keresztyén vállásra rövid kérdésekben és feleletekben tanito Catechesis, Mely sok Keresztyen Reformata Ecclesiákban és Scholákban tanittatik. Es mostan a’ feleleteknek rövid értelmekkel azokba bé-foglaltatott dolgokrol valo rövid kérdezkedéseknek módjaival, és Sz. Irásbéli bizonyságoknak egészszen le-irásával az Urnak a’ Magyar nemzetben le-telepedett Ecclesiájaban lévő kisdedinek lelki épületekre ujonnan ki-botsáttatott. RMK I 863, RMNy 2457 . Szenci Kertesz Abraham, Varadon.

1655

Sine, Nomine (1655) Compendium doctrinae Christiane. RMK I 903, RMNy 2604 . Renius György által, Saros Patak.

1656

Sine, Nomine (1656) Menyország Ki-nyittatot Egygyetlen-egy Szoros Kapuja, Mellyen A’ sok hivatalosok közzül kevesen mennek-bé az örök életre. Avagy A’ sok féle Vallásoknak világos Próba Köve: A’ mellyen Minden Pápista, Lutheránus, Ariánus, Calvinista, Arminianus, Religiójának igaz, avagy meg-csalo szép szines és hibás voltát, olly tökélletessen meg-láthattya, mint ha azt a’ régen Istenben boldogult Profeták, Apostolok és Evangelisták Sz. Lélekkel szollo szájokból élő nyelven tulajdon füleivel hallaná. Most újonnan az egygyügyüekért kibocsáttatott. RMK I 915, RMNy 2683 . Szenci K. Abraham, Varadon.

1658

Sine, Nomine (1658) Kalendariom Kristvs Urvnk Születése-után való M. DC. LVIII. Esztendőre, Mellyet a’ Nemes és Kyrályi Nagy-Szombat Városának és Magyar-Országhban más kiváltképpen való hellyeknek Meridianomiára a’ tudós és nevezetes Astronomusnak Argolvs Andrasnak Calculatioia-szerént a’ Nagy-Szombati Academiában való Astrophilus nagy szorgalmatossaggal el-rendelt. RMK I 931, RMNy 2724 . Schneckenhaus Menyhart Venceszló, Nagy-Szombatban.

Sine, Nomine (1658) Liturgia Sacrae Coense. Az az : Ur vacsorajanak ki-osztasaban-való Rend és Cselekedet. Melyben megegyeztenek, a’ Tiszánn innen-levö Egyházi Szent Társaságbeli Tanétók, leg-nagyobb részént: és illyen formán közönséges meg-egyezett végezetből, Sáros Pataki közönséges Gyűlésekben, 10. Apr. 1658-ben, ki-adtanak. RMK I 933, RMNy 2795 . Rosnyai Janos, Patakon.

1659

Sine, Nomine (1659) Kalendariom (Uj és O), Christus Urunk születése után való 1659. esztendőre, Mellyet mostan Magyar, és Erdély Országra nagy figyelmetességget alkalmaztatott Neubarth Christoph Theologus és Astrologus. RMK I 944a, RMNy 2782 . Brever Lörintz, Lötsén.

Sine, Nomine (1659) Kalendariom. Kristus Urunk Születése-után való M. DC. LIX. Esztendőre, Mellyet a Nemes , és Kyrályi Nagy-Szombat Városának, és Magyar-Országban más kiváltképpen való hellyeknek Meridianomiára a' tudós, és nevezetes Astronomusnak Argolus Andrasnak Calculatiója-szerént a' Nagy-Szombati Academiában való Astrophilus nagy szorgalmatossággal el-rendelt. RMK I 945, RMNy 2788 . UNSPECIFIED, Nagy-Szombatban.

1662

Sine, Nomine (1662) Kalendariom (Uj és O), Christus Vrunk születése után való 1662. Esztendőre, Melly Magyar Országra, Erdélyre, és Szomszéd Tartományokra alkalmaztatott Neubarth Christoph Bolesla Silesius által. RMK I 990a, RMNy 2975 . Severinus Marcus, Cassan.

Sine, Nomine (1662) Kalendariom (Vy és ó) Kristus Urunk születése után M.DC.LXII. Esztendőre valo: melly az Intercalaris, az az közbetétetett esztendő, után második, 365. napot foglal magában. Nagy szorgalmatoságal a’ Béchi Meridiánomra rendeltetett. Kürner Lipold és Mate, AA. LL. et Philos Baccal. által. Német, Magyar, és ezek szomszédságában levő országok szolgálattjára. A Magyar Historia, és sokadalmakkal eggyüt. RMK I 985, RMNy 2963 . Kürner Jakab János, Béchben.

1664

Sine, Nomine (1664) Kalendariom (Uj es O) Kristus Urunk. Születése után való M.DC.LXIV. esztendöre. Melly Bissextilis (az az közbetetett avagy ugro) esztendö, kinek hosza, 366 napot foglal magában. Nagy szorgalmatossággal á Bechi Meridianomra rendeltetett Kürner Leopold és Mate AA. LL. et Philos. Emerit. által. Német Magyar, és ezek szomszédságában levő országok szolgálattjára. A Magyar Historia, és sokaldalmakkal együt. RMK I 1008, RMNy 3074 . Kürner Jakab János, Béchben.

1668

Sine, Nomine (1668) Keresztyén Catechismvs. Az az a' Keresztyéni Hitnek ágazatira való rövid tanitás, kérdések és feleletek által. Melly mostan a kérdéseknec s' feleleteknec summás értelmekkel, és azokban foglaltatot dolgokat fel fejtegetö kérdezkedéseckel, s' némelly szükséges magyarázatockal; a' Sz. Irásbéli bizonyságoknac egészszen való le-irásával, végre a' Catechizálásra való ut-mutatással, ujjobban, meg jobbitva s' öregbitve ki-bocsáttatott. Ez ötödik illyen formán való nyomtatás mivel öregbült, lásd az Olvasóhoz való elöl-járó beszédnek a vége felé. RMK I 1067b . Türsch David, Cassan.

1669

Sine, Nomine (1669) Compilatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungáriae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Sexagesimum Nonum conclusis excerptae. RMK I 1085, RMNy 3539 . Michaelem Szentyel Veres-egyhazi, Claudiopoli.

Sine, Nomine (1669) Kalendariom (Uj és O), E’ Christus Urunk születése után való 1669. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Neubarth Christoph, Theologus és Astrologus. RMK I 1087b, RMNy 1087b . Brewer Samuel, Löcsén.

1670

Sine, Nomine (1670) Kalendariom (Uj és O), E’ Christus Urunk születése után való 1670. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Neubarth Christoph, Theologus és Astrologus. RMK I 1105, RMNy 3572 . Brewer Samuel, Lötsen.

1671

Sine, Nomine (1671) Kalendárium (Uj és O), E’ Christus Urunk születése után való 1671. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Neubarth Christoph, Theologus és Astrologus. RMK I 1119, RMNy 3667 . Brewer Samuel, Lötsen.

1672

Sine, Nomine (1672) Kalendariom (Uj és O), E’ Christus születése után való félelmes Bissextilis 1672. észt: Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Neubarth Christoph, Theologus és Astrologus. RMK I 1138 . Brewer Samuel, Lötsen.

1673

Sine, Nomine (1673) Magyar Aesopvs, az az Aesopvsnak egész elete es Fabulai, mMllyet Görög Nyelvböl Deakra, Deakbol Németre és Németböl Magyar Nyelvre forditottak. Es rövid, de hasznos magyarázattal és illendö Figurákkal-is meg-ékesitettek. RMK I 1155 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1673) Szomorú Halotti Pompa, melly, az Néhai Tekintetes, Méltóságos és Nagyságos Bocskai Istvannak, az Felséges Romai Császár és Magyar ország Királlyának (édes Magyar hazája s’ Nemzete lelki és testi szabadságáért való szenvedése s’ keserves számkivetése előtt) Tanátsának, Tekintetes Nemes Zemplény Vármegyének Fő Ispánnyának: Isten Anyaszentegyházának dajkájának és Isten dicsősségének, halálig hűséges óltalmazójának, &c. bujdosásában, Karácson havának 24. napján 1672. Kolosvárt boldogul ki-múlt, s’ meg-hidegedett Teste felett, ugyan Kolosvárt az Ház előtt és a’ Reformátusok Templomában siralmason celebráltatott. RMK I 1164 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Colosvaratt.

1674

Sine, Nomine (1674) Kalendariom (Uj és O) Ez igen szerencsétlen, Urunk születése után való 1674. Mellyet mostis, Magyar, Erdély és egyéb Szomszéd Országokra alkolmaztatott Neubart Christoph. RMK I 1166 . Brewer Samuel, Lötsen.

1676

Sine, Nomine (1676) Hit szakadas ellen való Orvosság. Avagy Rövid Tanitás á Szent Lélek ellen való vétekrül, s’ annak rettenetes és halálos voltárul: mellyet Pünkösd második napján a’ Fejervari nagy Templomban, az Ur nevében akkor őszve gyülekezett szép Keresztyéni Sereg előtt el-beszélgetett P.K.I.C.S.S. RMK I 1192 . Veres-Egyházi Sz. Mihály, Colosvaratt.

Sine, Nomine (1676) Kalendárium (Uj es O), Christus születése után való 1676. Bissextilis esztendőre. Mellyet most-is, Magyar, Erdély, és egyéb Szomszéd Országokra alkalmaztatott, Neubarth Christoph. RMK I 1201 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1676) Kedves es nyajas História, Szép Magelonarol, Neapolis Királynak leányáról, és edgy Peter nevű Vitézről az ezüstös kúltsokkal, ki edgy Provinciabeli Gróf fia volt. Francziai nyelvből Nemet nyelvre meg-fordittatott Spalatini György küldött levelével edgyütt M. Warbeck Vitus által. Mostan penig Németből Magyarrá fordította Tesseni Wenczel, az Magyar Olvasók kedvéjért. RMK I 1202 . Brewer Samuel, Lötsen.

1677

Sine, Nomine (1677) Affectus aureus, in discedendi confinio crescens, quem veluti praedem nunquam occasurae memoriae viris ... Samueli Nikletzio ... Nicolao Leoporini ... Stephano Zedeni ... qui postquam ... ex triremibus Neapolitanis reduces Wittebergam, ex complexu amicorum anno 1677. die 5. Februarii sic cogentibus fatis discederent hospites longe gratissimi, ceu martyribus Christi constantissimis in Propemticis his dederunt, fautores, amici, ac populares ... RMK III 2846 . typis Iohannis Borckartdi ... excudebat Simon Liberhirt., Wittebergae.

Sine, Nomine (1677) Kalendárium (Uj es O), Mellyet Christus születése után való 1677. irt, Neubarth Christoph. Melly most-is az Olvasóknak kedvekért Szép újságokkal meg jobbittatott. RMK I 1216 . Brewer Samuel, Lötsen.

1678

Sine, Nomine (1678) Kalendárium (Uj es O), Mellyet Christus születése után való 1678. irt, Neubarth Christoph. Melly most-is az Olvasóknak kedvekért Szép újságokkal meg jobbittatott. RMK I 1221 . Brewer Samuel, Lötsen.

1679

Sine, Nomine (1679) Confessio et expositio fidei christianae : Az az: az keresztyeni igaz hitröl vallás-tétel | Agenda az az: az anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való cselekedet. RMK I 1232, RMK I 1243 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolozsvár.

Sine, Nomine (1679) Kalendárium (Uj es O), Mellyet Christus születése után való 1679. irt, Neubarth Christoph. Es most-is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1237 . Brewer Samuel, Lötsen.

1680

Sine, Nomine (1680) Agenda Az az : Az Anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való Cselekedet: Mellyben az Uj Testámentomi két Sácramentomoknak, a’ Szent Keresztségnek és az Ur Vacsorájának ki-szolgáltatásának, és az Házassulandóknak egyben-adattatásoknak Módgya és Formaja meg-irattatik, Illyen véggel: Hogy az Erdély Országi Reformáta Ecclésiákban, Egyenlőképpen szolgáltassanak ezek ki; hogy ebben-is Vallásunknak s’ Ritusinknak edgyezö voltok ki-tessék. Melly szedegettetett a’ b. e. Melotai István Agendájából. RMK I 1243 . Veres-egyhazi Szentyel Mihály, Colosvaratt.

Sine, Nomine (1680) Articuli dominorum magnatum et nobilium trium nationum regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum ... : Datum Albae Juliae, die 18. mensis Maji, ... Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo. RMK I 1252c . ny. n., Kolozsvár.

1681

Sine, Nomine (1681) Uj és O Kalendarium, Mellyet Christus születése után való 1681. irt, Neubarth János es most is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1267 . Brewer Samuel, Lötsen.

1683

Sine, Nomine (1683) Imádságos Könyvecske. RMK I 1308 . Brewer Samuel, Löcse.

1684

Sine, Nomine (1684) Kalendarium (Uj és O), Mellyet Christus születése után való Bissextilis 1684. irt, Neubarth János es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatta. RMK I 1322 . Brewer Samuel, Lötsen.

1685

Sine, Nomine (1685) Kalendarium (Uj és O), Mellyet Christus születése után való 1685. irt, Neubarth János es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatta. RMK I 1340 . Brewer Samuel, Lötsen.

1687

Sine, Nomine (1687) Magyar Aesopvs, az az Aesopvsnak egész elete es fabulai, mellyet görög nyelvböl deakra, deakbol németre és németböl magyar nyelvre forditottak es rövid, de hasznos magyarázattal és illendö figurákkal-is meg-ékesitettek. RMK I 1363 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1687) A szentséges és sok isteni ajándékokkal teljes Jézus és Mária rosariumja, avagy olvasója legfőbb társaságának és erről való ... bucsuknak ... magyarázatja | A szentséges Jesus neve társaságul valo ujonnan ki adatot indulgeniták. Innocentius XI. papa. A' dolognak örök emlékezetére. RMK I 1360 . Susanna Christina Cosmerovin, Bécsben.

1689

Sine, Nomine (1689) Kalendariom (Uj es O', Kit Christus Urunk születése után való 1689. Eszt. int. Neubath Janos Es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1376 . Brewer Samuel, Lötsen.

1700

Sine, Nomine (1700) Illustrissima ... Domini nostri Jesu Christi nativitas. Meghatározatlan, Kolozsvár.

Sine, Nomine (1700) Myrhából szedett Lépes Méz, Avagy Üdvózitónk keserves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére édesgető Szent Kereszt Szolosmája. Melyben A' Jesus Társaságának Nagy-Szombati Collegiumban való Szent Kereszt Congregatiojának Regulái, Rend-tartási, Búcsúi, kűlómbféle szép Imádságokkal foglaltatnak. RMK I 1569 . Hőrmann János által, Nagy-Szombat.

1704

Sine, Nomine (1704) Kalendariom (Uj es Ó) Christus Urunk születése után való 1704. Esztendőre. Melly Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott Neubart János Asztrologus által. RMK I 1690 . Telegdi Pap Samuel, Kolosváratt.

Sine, Nomine (1704) Kalendariom (Uj), Mellyet Christus Urunk születése után való 1704. Esztend: irt Neubarth Janos. Melly Magyar Országra, Erdélyre és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. RMK I 1688 . Vincze György, Debreczenben.

1706

Sine, Nomine (1706) Kalendárium (Uj), Mellyet Christus Urunk születése után való 1706. Esztendőre irt Neubart János. És Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. RMK I 1715 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1706) Regulamentum (Serenissimi Dei Gratiá Francisci Rakoczi de Felső Vadász Sacri Romani Imperii electi Transylvaniae Principis, nec non Confoederatorum pro libertate Regni Hungariae Statuum & Ordinum Ducis in Ordine ad modernam Stativorum dislocationem Militiaeque Alimentationem, eorundemque punctualem observationem institutum Particulare), jussúque suae Serenitatis extradatum in haec Puncta. = Az Méltóságos Főlső Vadászi Rakoczy Ferencz Erdélyi választott, és Magyar Országi Vezérlő Fejedelem mostani Quartélyozásnak rendit illető Particularis Regulamentumának Punctumi, mellyeknek meg-tartására mind az egész Hadak közönségessen, mind pedig az vármegyék, ugy az Commissariusság-is keményen köteleztetnek, azoknak pedig rendi e’ szerint következik. RMK I 1723 . Gróff Bercsényi Miklós, Bajmocz.

1707

Sine, Nomine (1707) Kalendariom (Uj és Ó) Christus Urunk születése után való 1707 Esztendőre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott Neubárt János Astrologus által. RMK I 1726 . Telegdi Pap Samuel, Kolosváratt.

1710

Sine, Nomine (1710) Kalendariom (Uj és O) Mellyet Christus Urunk születése után való 1710. Esztendőre irt Neubart János. Es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. RMK I 1770 . UNSPECIFIED, Bartfan.

1711

Sine, Nomine (1711) Kalendariom (Uj és Ó) Christus Urunk születése után való 1711. Esztendőre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott Neubárt János Astrologus által. RMK I 1785 . Telegdi Pap Samuel, Kolosvaratt.

1752

Sine, Nomine (1752) Cum Iesu, Prole tua pia, benedic mihi, o dulcis Virgo, et Mater Dei Maria: Miracul. imago B.V.M. in Claudiop. Col. S.I. [a szentkép aláírása]. [Image]

1763

Sine, Nomine (1763) Catalogus librorum in Mense Novemb. die 1. Cibinii 1763. in Domo, vulgo Regnicolari, licitationi seu plus offerentibus, exponendorum. [Barth], [Cibinii] (Nagyszeben).

1779

Sine, Nomine (1779) Erdély országának Három Könyvekre osztatott Törvényes Könyve: Melly Approbata, Compilata Constitutiokból és Novellaris Articulusokból áll. Reformatum Collegium, Kolozsvár.

1781

Sine, Nomine (1781) Erste Fortsetzung des allgemeinen Verzeichniss juridisch-historisch-medicinischen etc. etc. etc. Bücher, welche bey Weingand und Köpf ... um billige Preisse zu haben seyn. s. n., [Pest].

Sine, Nomine (1781) Index rariorum Librorum Bibliothecae Universitatis Regiae Budensis (Vol.1-2). Regiae Universitatis, Budae.

1789

Sine, Nomine (1789) Catalogue des livres françois, anglois, italiens, qui se trouvent en vente, à un prix raisonnable chez Weingand Jean Michel, à Pest et Ofen. Weingand, à Pest et Ofen (Pest, Buda).

Sine, Nomine (1789) Catalogus librorum, qui apud Francisc. August. Patzko, typographum, addito pretio venales prostant. s. n., Posonii (Pozsony).

1790

Sine, Nomine (1790) A' Török Birodalomról való leg-ujjabb tudósitások. Hochmeister Márton, N. Szebenben.

Sine, Nomine (1790) Erste Fortsetzung des Verzeichnisses von 1788. des Bücher, welche bey Philipp Ulrich Mahler, Buchhändler in Preßburg um beygesetzte Preise verkauft werden. Philipp Ulrich Mahler, [Pressburg] (Pozsony).

Sine, Nomine (1790) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg [u]m beygesetzte Preisse, zu haben sind : A-L ; M-Z. Anton Löwe, Pressburg (Pozsony).

1791

Sine, Nomine (1791) Verzeichniss derer theologischen Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise zu haben sind. Anton Löwe, Pressburg (Pozsony).

1792

Sine, Nomine (1792) Az olvasó közönség' kedvéért készíttett laistroma Kolosváratt a' ... typographus és könyv áruló Hochmeister Márton ... boltyába található magyar, deák, és frantzia könyveknek a' kötetleneknek árrával együtt. [Hochmeister Márton], [Kolozsvár].

Sine, Nomine (1792) Catalogus veterum ac novorum in diversis linguis, librorum compactorum: una cum appendice novorum hungaricorum, latinorum, germanicorum in cruda existentium, qui venales extant apud Joannem Michaelem Weingand Bibliopolam = Verzeichniss von alt- und neugebundenen Büchern in verschiedenen Sprachen, welche, sammt einem Anhange ungebundener neuer ungarischer, lateinischer, und deutscher Bücher zu haben sind in den Johann Michael Weingandischenschen Buchhandlungen. [Johann Michael Weingand], Pestini (Pest).

1793

Sine, Nomine (1793) Erdéllyi Játékos Gyűjtemény: Első szakasz. I. darab. Hochmeister Marton, Kolosváratt.

Sine, Nomine (1793) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise, zu haben sind. Erste Fortsetzung. gedruckt bey Simon Peter Weber, Pressburg (Pozsony).

1800

Sine, Nomine (1800) Erdéllyi Játékos Gyűjtemény: II. szakasz. II. darab. Hochmeister Marton, Kolo'svaratt.

1810

Sine, Nomine (1810) Falusi orvos pap, vagy olly orvosi útmutatás, mellynél fogva leginkább a' falukon uralkodni szokott nyavalyák orvosoltatnak. Wéber Simon Péter, Pozsony.

1815

Sine, Nomine (1815) Erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve, melly approbata, compilata constitutiokból és novellaris articulusokból áll. Királlyi Lyceum, Kolosváratt.

This list was generated on Thu Jul 19 08:33:45 2018 CEST.