REAL-R

Items where Year is 1668

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 15.

Szathmari Ötvős, István (1668) Titkok Jelenese, Avagy, Sz. János Apostol Mennyei-Latasa, Róvid magyarázó jedzésekkel edgyütt. Mellyek, a' Belgiomi ujjonnan forditatott, és rövid Magyarázatokkal meg-bovittetett Bibliából, Magyar nyelven szedegettettek. RMK I 1078, RMNy 3495 . Udvarhelyi Mihály által, Szeben.

Cruselius, Martinuss (1668) Acclamatio fausta ... Johannem Heinzelium. UNSPECIFIED, Leutschoviae.

Hrabowski, Petrus (1668) Manuale Latino-Hungarico- Slavonicum. UNSPECIFIED, Bartphae-Léta.

Komaromi C., György (1668) Elet Unandosaga. Az az: Olly temetesi rövid tanítás, ... mellyet Az b. eml. Néhai Nemzetes Biczó Anna Aszszonynak, ... Dobozi Istvan Uramnak, szerelmes házas-társának, ... sirban szállitásakor, ... a’ Debreczeni nagy temetőben, az sir felett, tett 1667-ben, Kis aszszony havának 23. napján, délben. RMK I 1071, RMNy 3480 . Rosnyai Janos, Saros Patakon.

Medvetzki, János (1668) Svada genethliaca cum fausto acclamationis applausu, festivo aggratulationis celeusmate festivitati onomasticae ... Danielis Klesch aa. ll. et philosophiae magistri, ... poetae leureati (!) caesarei, nobilis Hungari ... p. n. ecclesiae Ollassianae pastori. Samuel Brewer, Lőcse.

Rösern, Jacob (1668) Annotationes anti-Grotianae ad genealogiam Christi secundum Lucam … praeside … Dn. Abrahamo Calovio … publico eruditorum examini sistuntur disputatione publica a M. Jacobo Rösern Elector(is) Alumno, …. Johann Bockard, Wittenbergae.

Saltzmanni, Johannis Rudolphi and Agerius, Johannes Henricus (1668) Disputatio physica de Coctionibus quam … sub praesidio Johannis Rudolphi Saltzmanni … defendere conabitur Johannes Henricus Agerius Argent. Ad diem 12 Septemb. … Argentorati, Literis Georgii Andreae Dolphopfii, Imprimebat Johannes Schütz. Literis Georgii Andreae Dolphopfii, Imprimebat Johannes Schütz, Argentorati.

Seelmann, Christian (1668) Auffmerkung des Worts im CV Psalm .. UNSPECIFIED, Leutschau.

Sine, Nomine (1668) Keresztyén Catechismvs. Az az a' Keresztyéni Hitnek ágazatira való rövid tanitás, kérdések és feleletek által. Melly mostan a kérdéseknec s' feleleteknec summás értelmekkel, és azokban foglaltatot dolgokat fel fejtegetö kérdezkedéseckel, s' némelly szükséges magyarázatockal; a' Sz. Irásbéli bizonyságoknac egészszen való le-irásával, végre a' Catechizálásra való ut-mutatással, ujjobban, meg jobbitva s' öregbitve ki-bocsáttatott. Ez ötödik illyen formán való nyomtatás mivel öregbült, lásd az Olvasóhoz való elöl-járó beszédnek a vége felé. RMK I 1067b . Türsch David, Cassan.

Szepsi W., András (1668) Serkengető-Szozat. Az Az: Az üdvességrül helytelenül értekezőknek, és annak el-vételében való könyüségnek reménsége alat hivolkodóknak s’ a’ bűnnek Vánkossán henyéldegelöknek oktatásokra és serkengetésekre. RMK I 1076, RMNy 3484 . Rosnyai Janos, Sáros Patakon.

Szántai Poóts, István and Görgei, Pál (1668) Halotti Praedikatio, Mellyet tött Szantai Poóts István Huszti Lelki Tanító, Amaz örök emlekezetü, szelid, kegyes, eszes, okos, Isten-félő, &c. Tekintetes es Nagysagos Nehai Groff Redai Ferencz Urnak; Bihar és Máramaros Vár-megyéknek örökös Fő Ispánnyának, meg-hidegedett Teste felett a’ Huszti Várbéli Templomban, minek-előtte a testet bé-tennék a’ sirba | Emlékezetnek Oszlopa. Mellyet Néhai kegyes Urának Méltóságos Grof Redei Ferencznek órőkké-valo dicsiretes emlekezetire. RMK I 1074, RMK I 1075, RMNy 3482, RMNy 3479 . Rosnyai Janos, Saros-Patakon.

Szőlősi, Mihály (1668) Sion Leanya Artatlan Vgyét védő Hitnek Paissa; avagy; A’ Györi Collegium Harmadik kérdése ellen, az Ur Hadait viselő, s’ igaz ügyért ki kelő. Bajnok Davidka. Ki amaz Collegiumnak, harmadik kerdeSeben levő minden tüzes Nyilait végképpen viszsza veri; és az igaz Sion Leányának Szüzességének meg csalhatatlan becses jeleit, keserves életivél ez Világ Várossinak Lelki Vénei eleiben viszi; s’ az igaz Catholica Ecclésiának minden hüvseges Fiainak követesre Tárgyul ki-tészi: A’ Jesus verselyes Zaszloja alatt vitezkedö. N. Szőlősi Mihály, Suranyi Lelki Tan. által. Ephes. 6. v. 16. Vegyétek fel a’ Hitnek Paissát, hogy amaz Gonosznak minden tüzes nyilait meg olthassátok. RMK I 1068, RMNy 3419 . UNSPECIFIED.

sine, nomine (1668) Geminamelou honoribus Viri ... Christiani Seelmann .. UNSPECIFIED, [Leutschoviae].

sine, nomine (1668) Tabulae genealogicae illustrium aliquens pagina exhibet ... Nicolao Rittershusio. J. G. Cottam, Tubingae.

sine, nomine (1668) A et O! Fama postuma Rudibundae! ... Annae Catherinae Seelmanniae .. UNSPECIFIED, Leutschoviae.

This list was generated on Fri Jun 25 10:55:39 2021 CEST.