REAL-R

Items where Year is 1682

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 9.

Apafi, Michael (1682) Declaratio belli Hungarici nuper edita a serenissimo Michaele Apafio principe Transylvaniae contra s. caesaream maiestatem. Ad exemplum Transylvaniense anno 1682. Declaration des ungarischen Krieges, neulich aussgegeben von dem durchläuchtigsten Hern Michael Apafi Fürsten in Sieben-Bürgen, wider s. römische kayserl. May. Treulich verdeutschet nach dem sieben-bürgischen Exemplar, im Jahr 1682. RMK III 3227 . [s. n.], [s. l.].

Dioszeghi, Istvan (1682) A’ Sz: Géeralis Gyülesbé lett Némelly Deliberatumok, Es azok felöl valo Tanitás. Mellyet. Predikációkban foglalt, Dioszegen elpredikállot és az Ur Isten dicsösségére ki bocsátott. Dioszeghi Istvan. RMK I 1276, RMK I 1276 . Rosnyai Janos, Debreczenben.

Dreg. Palankihum, Johannem (1682) Via Salutis Secundum Catechesin Palatinam ex posita. Quae ex Calvino, Amesio, Vollebio, Vendelino, Bucano, Ursino, & aliis Authoribus Theol. est collecta, atq; in usum ministerii sacri accomodata. Cui annexa est. Catena Salutis. Ex Med. Ames. lib. r. Cap. 26. 27. 28. 29. 30. Sumpta, & in praxin Concionatoriam contracta. Unacum. Ala Seraphina Orationes publicas comprehendente. Editio nova, ab Authore recognita, aucta, & emendata. Per Johannem Dreg. Palankihum. RMK I 1277 . Johanem Rosnyai, Debrecini.

Felvinczi, Sándor (1682) A’ Jo Istennec Nevében, Lelki Diadalomrul való oktatas. Mellyet A’ Debreczeni Nagy Templomban 1682 Esztendőben Boldog Aszszony havának negyedic napjánac reggeli óráján tett. Felvinczi Sándor. RMK I 1279 . Rosnyai Janos, Debreczenben.

Gönczi, György (1682) Gönczi György énekeskönyve (Lőcse, 1682). RMK I 1183-P 98-a . [Brewer Sámuel], [Lőcse].

Illyes, Andras (1682) A’ keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre, Az-az: A’ szentek elete. Mely minden szorgalmatossággal, Nevezetes Autorok Irásiban, kivált-képpen Villegas Alfonsus irásiban fel-kerestetet, Sommában foglaltatot, és Olaszból Magyarra fordittatot, s’ rendesen ött részre osztatot. Illyés András, Posoni Kanonok által. Harmadik Resze. A' szent martyrokrol. RMK I 1291 . Srnensky Mátyás, Nagy-Szombatban.

Köleseri, Samuel (1682) Ertelmes Catechizalasnak szükseges volta. Avagy, Olly idvességes elmélkedés mellyben a' gyengék Kérdesekben és rövid Feleletekben valo mindenhai Oktatása meg mutogattatik: mellyet a’ Catechizálásnac el kezdésének alkalmatosságával nagyobb épületnek okáért elöl botsátott, és a Debreczeni Nagy Templomban praedicállott. RMK I 1282 . Rosnyai János, Debreczenben.

Köleseri, Samuel (1682) Josue szent maga-el-tökellese, Avagy, Haz nepbeli isteni tiszteletnek es könyörgesnek gyakorlasa; Mellyet, élö nyelvel egy idvességes Tanításban a’ Debreczeni Sz. Gyülekezet elöt summáson meg fejtegetett, mostan pedig a’ Háznépbeli porban heverö kegyességnek fel álltatásáért(nem a’ Tudosoc kedvéért, kik e' nélkül nem szükölködnek, hanem a’ Christus gyenge Juhaiért) egy buzgó Halgatojánac kívánságára s’ ugyan annac kölcségével bövebbetken világ szeme eleiben terjesztett, Köleseri Sámuel. RMK I 1281 . Rosnyai János, Debreczenben.

Szenczi A., Pal (1682) Részegesek Jajos Pohara. RMK I 1283 . Rosnai Janos, Debreczenben.

This list was generated on Sun Jun 13 08:20:12 2021 CEST.