REAL-R

Items where Year is 1683

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 10.

UNSPECIFIED, ed. (1683) Szép és aitatos isteni ditsiretek. Brewer Samuel altal, Loetsén.

Debreceni Fóris, István (1683) Isten szent satoranak becsülletben valo tartasa és tartattatasa. az az: Olly rövid edgyügyü Tanitás, melyben, az Isteni tiszteletre, és egyéb szent dolgokra s’ végekre eleitül fogván rendeltetett Helyeknek, kiváltképpen az Isten szent Templominak tisztán, s minden illetlen dolgoktul való üressen Tartattatása, szent irás szavaibul, és erössegibül tanitatik, es probaltatik. RMK I 1294-Rmk 737-Debr . Töltesi István, Debrecenben.

Illyes, Andras (1683) A’ keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre, Az-az: A’ szentek elete. Mely minden szorgalmatossággal, Nevezetes Autorok Irásiban, kivált-képpen Villegas Alfonsus irásiban fel-kerestetet, Sommában foglaltatot, és Olaszból Magyarra fordittatot, s’ rendesen ött részre osztatot. Illyés András, Posoni Kanonok által. Masodik Resze. A' Szent Apostolokrol, és Evangélostákrol, Ur-szine változásarol, A' Szentegy-háznak Megválto Kristus Urunk tisztességére; és Sz. Péter, és Sz. Pál Apostolok tiszttességére szenteléséröl, Szent Kereszt-meg-talélésérol, és Szent Keresz magasztalásárol. RMK I 1291 . Srnensky Mátyás, Nagy-Szombatban.

Kisztei, Péter (1683) Üstökös Csillag ; Avagy : Olly edgyügyü rövid Elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik, mind a Sz. Írási Tudomány szerint, 's mind a külső Históriákból, és a minden időbeli Experientiából, micsoda ítéletben kellyen lenni kinek kinek az üstökös Csillagok felöl. RMK I 1298-D 824 . [Bosytz István], Kassa.

Kisztei, Péter (1683) Üstökös csillag; avagy Olly együgyű rövid elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik ... micsoda ítéletben kellyen lenni ... az üstökös csillagok felől. RMK I 1252 . Bosytz, Cassa.

Ladiver, (ifj.) Elias (1683) Torcular Engaddi, illustris Collegii Evangel. Stat. Eperiensis indicto examine anno M.DC.LXXXIII. a 4. ad 10. Octobris. UNSPECIFIED, Lőcse.

Ladiver, Elias (1683) Torcular Engaddi, illustris Collegii Evangel. Stat. Eperiensis indicto examine anno M.DC.LXXXIII. a 4. ad 10. Octobris. UNSPECIFIED, Lőcse.

Otrokocsi Fóris, Ferenc (1683) Idvesseges Beszélgetések, Némelly válogatott Szent írásbéli hellyekrül. Mellyeknek alkalmatosságával, hellyel hellyel, a' szent írásnak értelmében gyönyörködő elméknek, igen szükséges Kérdések meg-magyaráztatnak ; és minden idvezülni kívánkozó lelkeknek épületire, szép Tanúságok, és azokbúl ki-folyó Hasznok alkalmaztatnak. RMK I 1300 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolosváratt.

Sine, Nomine (1683) Imádságos Könyvecske. RMK I 1308 . Brewer Samuel, Löcse.

Somosi Petkó, János (1683) Meny-orszag dicsössége, pokol rettenetessege ; Avagy : Két Dólgokról való Tanitás ; Első, A' Szenteknél' Christus Jésussal edgyütt való dicsössegekrül : Másik, Az El-kárhoztaknak Gyötrelmekrül a' Pokolban. RMK I. 1299 D 0486 . Bosytz István, Cassan (Kassa).

This list was generated on Mon Dec 6 21:55:33 2021 CET.