REAL-R

Items where Year is 1700

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: B | K | N | S | T | V
Number of items: 13.

B

Baranyi, Pál (1700) Lelki paradicsom, mely ... külömb-külömb-fele aitatossagokkal, imadsagokkal, litaniakkal, intesekkel, es oktatasokkal bé-ültettetett. RMK I 1572 . [s. n.], [S. l.].

K

Károli, Gáspár (1700) Szent Biblia az-az, Istennek Ó es Uj Testamentumaban foglaltatott egész Szent Iras, magyar nyelvre fordíttatott Karoli Caspar által, és mostan hatodszor e kisformában kibotsattatott a' Belgyiomi académiákban tanuló magyaroknak forgolódások által. RMK I 1549 . [s. n.], Amsterdam.

N

Neubart, János (1700) Uj kalendariom, mellyet Christus Urunk születése után való 1701. eszt. irt Neubart Janos, melly Magyar országra Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1620 . Scholtz Tamás, [Bártfa].

Neubart, János (1700) Uj és ó kalendárium ... 1701 esztendőre .. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

S

Siderius, János (1700) Az isten anyaszentegyhazabeli közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv: Mellyben vannak hymnusok, soltarokból szereztetett ditséretek, ... istenes régi énekek ; most újobban ... egynéhány buzgó imadsagokkal, és a’ Siderius János Catechismusaval kibotsáttatott. Tótfalusi Kis Miklós, Kolozsvár.

Sine, Nomine (1700) Illustrissima ... Domini nostri Jesu Christi nativitas. Meghatározatlan, Kolozsvár.

Sine, Nomine (1700) Myrhából szedett Lépes Méz, Avagy Üdvózitónk keserves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére édesgető Szent Kereszt Szolosmája. Melyben A' Jesus Társaságának Nagy-Szombati Collegiumban való Szent Kereszt Congregatiojának Regulái, Rend-tartási, Búcsúi, kűlómbféle szép Imádságokkal foglaltatnak. RMK I 1569 . Hőrmann János által, Nagy-Szombat.

Szentiványi, Márton (1700) Syllogismus demonstrativus, az-az üdvösséges okoskodás. RMK I 1570a . ny. n., H. n..

sine, nomine (1700) Alma Congregatio Virginis Annuntiatae .. UNSPECIFIED, Tyrnaviae.

sine, nomine (1700) Illustrissima.. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

sine, nomine (1700) Praxis Geminae Devotionis.. UNSPECIFIED, Nagyszombat (Tyrnaviae).

T

Tollius, Jacobus (1700) Epistolae Itineraries. Franciscus Halma, Amszterdam.

V

Vitezović, Pavao Ritter (1700) Croatia rediviva. RMK II 2031 . Ny. n., Zagrabiae.

This list was generated on Thu Jan 20 09:03:59 2022 CET.