REAL-R

Győző hitnek lakozása | Hogy az hit Isten munkaja de nem mindenekben | Igaz özvegy | Emlékezetnek oszlopa | Régen fundamentumban el-készült, és magas Toronyban fel-vonattatott Világ Harangja | Alkalmatos időben mondott Beszéd, a Szenteknek Edgyessegeröl | Ierusalem veszedelme

Érsekujvári Karai, Orbán and Felvinczi, Sándor and Szenczi, Pál and Gyulai, Mihály and Csuzi Cseh, Jakab and Kismarjai Veszelin, Pál (1686) Győző hitnek lakozása | Hogy az hit Isten munkaja de nem mindenekben | Igaz özvegy | Emlékezetnek oszlopa | Régen fundamentumban el-készült, és magas Toronyban fel-vonattatott Világ Harangja | Alkalmatos időben mondott Beszéd, a Szenteknek Edgyessegeröl | Ierusalem veszedelme. RMK I 1349, RMK I 1350, RMK I 1315, RMK I 1316, RMK I 1295, RMK I 1450, RMNy 1425 . Kassai Pál, Debreczenben.

[img]
Preview
Text
RMK_I_1349-1350-xxxx-1316-1295-1450-Rmk_0741-0742-0743_0744-0745-0746_koll_Debr.pdf

Download (179MB) | Preview

Abstract

RMK I 1349 Érsekujvári Karai Orbán. Győző hitnek lakozása - Debrecen : Kassai Pál, 1686. | RMK I 1350 Hogy az hit Isten munkája, de nem mindenekben. Dragalatos. Igevei baratsagos. Batorsagos és Bizodalmas. Ezekrül tanított a’ T. Tokai Ref. Ecclésiában, és a’ Néhai Nemzetes Vajdai Szabó István kegyes özvegyének két kis fillére után épületre ki-adott. / Érsekujvári Karai Orbán. - Debrecen : Kassai Pál, 1686. | RMK I 1315 Felvinczi Sándor. Igaz özvegy. Az az: Olly idvességes halotti pompának alkalmatosságával lett tanitás, mellyben az igaz özvegynek minden tisztei és dicséreti egy csomóban köttetnek, és le rajzoltatnak. Mellyet: nehai, nemzetes Isaah Peter uramnak, (az ö idejében N. Debreczen várássának nevezetes, és igen hasznos tagjának s edgyik tereh hordozojának) meg-maradott igaz özvedgyének, néhai bóldog emlekezetü Csapo Borbala aszszonnak, meg-hidegedett tetemeinek el-takarittatásának idején, a debreczeni nagy temetöben, Kis-Aszszony havának elsö napján, 10. órakor 1684-ben praedikállott; mostan pedig mind az idvezült aszszonynak s mind kedves edgyetlen egy leányának, N. Isaah Ersebeth aszonynak kévánságára szem-eleiben terjesztett. Felvinczi Sandor: a debreczeni sz. gyülekezetnek lelki pásztora, és azon tractusban lévö sz. társaságnak seniora. - Debreczenben [Debrecen] : Töltesi Istvan, M. DC. LXXXIV. [1684]. | RMK I 1316 Szenczi Pál. Emlékezetnek Oszlopa, avagy: Egy praedicatio, mely Isten félő tanácsos üdvőzült Iona István Uram temetésekor el mondatott, (ki, minek utánna az Tanácsi rendben, minden második esztendőben Polgári vagy Esküt Biroi tisztben 22. esztendőket nagy haszonnal el töltött volna, életének 54. esztendejében, ennek az Városnak és Ecclésiának szomorúságára az élők közzül ki szolittaték 15. Febr. An. 1684.) Es boldog emlekezetire Oszlop gyanánt fel emeltetett, Szenczi Pál D.E.E.L.P. által Az kiknek illik edgyezésekből. - Debrecen : Töltési I., 1684. | Gyulai Mihály. Régen fundamentumban el-készült, és magas Toronyban fel-vonattatott Világ Harangja, a’ mellyel; a’ Bölcs Praedicator Salamon minden rendben karban, ’s állapotban lévöket az Isteni Tiszteletre öszve gyűjt, és be-harangoz: az az: Józan Tanacs, melyben, Az Isteni szolgalatnak azö idejeben ’s alkalmatosságában való végben vitele úgy tanácsoltatik, hogy egyszer s-mind parancsoltatik-is: Hogy e’ világ Iffiai, legyenek Istennek jo szó halló Juhai, és szolgai, avagy; Lelki Elmelkedesek mellyekben; az Iffiaknak az Isteni szolgálatban való serenség javaltatik; a’ bűn vélek utáltatik, á veneknek tehetetlenségek erötelensegek ki-fejesztetik; melyet a’ Dobi Keresztényi Gyülekezetben el-praedikállott, mostan már kőzőnsiges haszonra ki-bocsátott: Gyulai Mihály D.E.L.P. - Debrecen : Töltesi I., 1683. | RMK I 1450 Csuzi Cseh Jakab. Alkalmatos időben mondott Beszed, a Szenteknek Edgyessegeröl. Egyházi Gyűlésnek szine elött praedikáltatott a’ Veszprémi Templomban 9. Aug. 1693. Esztend. - Debreczenben [Debrecen] : Kassai Pal, 1694. | RMNy 1425A Kismarjai Veszelin Pál. Ierusalem veszedelme. - [Debrecen] : [Rheda Peter], [1629].

Item Type: Book
Additional Information: A Debreceni Református Kollégium könyvtárából (Rmk 0741-0742-0743, 0744-0745-0746 Koll Debr)
Depositing User: xEszter xBálint
Date Deposited: 24 May 2016 14:08
Last Modified: 09 Jun 2016 11:08
URI: http://real-r.mtak.hu/id/eprint/531

Actions (login required)

Edit Item Edit Item

Downloads

Downloads per month over past year