REAL-R

Items where Year is 1645

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 4.

UNSPECIFIED, ed. (1645) Az egesz kereztyeni vallasnak roevid Fundamentomi : Megint Kétségbenesés ellen való egynéhány lelki vigaztalások. RMK I 771 ; RMNy 2102 . [typ. principis], Gyula-fejirvaratt.

Geleji Katona, István (1645) Valtsag-Titka : az az: Az örök igenek, a' Meg-válto Messiás Christus Jesusnak. a választatott hivekért, a' profeciák szerént, az uedoenek tellyességében valo meg-testesuelése, szueletése, koernyuel-metéltetése, szenyvedési, halála, eltemettetése, fel-támadása, menyben-menése, Attya jobjára-uelése, és Sz. Lelket kueldése feloel valo Keresztyéni titkos uednepekre: Adventre, Nagy-Karátsonra, Kis-Karátsonra, Nagy-hétre, Husvétre, Aldozo-Tsetertekre (a' mint oeket hivják) és Puenkoestre valo Predicaciokban, a' derék szent irásokból eroessen meg-bizonyittatik, és a' Tévelygoeknek, ugy-mint Sidoknak, Socinianusoknak, Blandradistáknak, Pápistáknak, Lutheranus atyafiaknak, és egyebeknek ellenkezö vélekedésik meg-czáfoltatnak / Es a' Magyar hiveknek, mind az honn-tanult fél-szerue Egy-házi szolgáknak, az Urban szerelmes attya-fiainak, segedelmekre, s' mind az irást olvasni tudo kuelsoe rendue kegyes embereknek az igaz Keresztyéni vallásban valo oeregbuelésekre, és az ellenkezoek ellen valo fel-fegyverkeztettetésekre ki-botsáttatik Geleji Katona Istvan Az Erdély-országi Magyar Reformatus Tanitóknak Püspökjök, és a' Gyula-Fejir-vári Evangelicus Keresztyéneknek Lelki Pásztorok, által. RMK I 779 ; RMNy 2124 . Szenci K. Abraham által, Varadon.

Weber, Johann (1645) Amuletum : az az: Roevid és szuekséges oktatás a’ Doeg-halálról, / szereztetet Weber Janostol Eperjesi Patikariustól. RMK I 767 ; RMNy 2095 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

Yafeh, Mošeh (1645) Kaufmann B 64 - Tiqqun baqašot ’anšei ma`amad : ...ha-ne’emarot davar yom be-yomo ... Kaufmann Dávid könyvtárából . [s.n.], Venezia.

This list was generated on Sun Jun 23 05:17:46 2024 CEST.