REAL-R

Items where Year is 1682

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 10.

Apafi, Mihály (1682) Declaratio belli Hungarici nuper edita a ... Michaele Apafio, principe Transylvaniae contra s. caesaream majestatem, ad exemplum Transylvaniense, anno 1682. ... Declaration des Ungarischen Krieges ... RMK III 3227 . s.n., S.l..

Diószegi Kis, István (1682) A' Sz: Generalis Gyülesben lett Némelly Deliberatumok, Es azok felöl valo Tanitás : Mellyet. Predikáciokban foglalt, Dioßegen elpredikállot és az Ur Isten dicsösségére ki bocsátott : Dioszeghi Istvan Hazájabéli Predikátor. RMK I 1276 . Nyomtatta Rosnyai János, Debreczenben.

Drégelypalánki, János (1682) Via Salutis Secundum Catechesin Palatinam ex posita : Quae ex Calvino, Amesio, Vollebio, Vendelino, Bucano, Ursino, & aliis Authoribus Theol. est collecta, atq; in usum ministerii sacri accomodata. Cui annexa est. Catena Salutis. Ex Med. Ames. lib. r. Cap. 26. 27. 28. 29. 30. Sumpta, & in praxin Concionatoriam contracta. Unacum. Ala Seraphina Orationes publicas comprehendente / Editio nova, ab Authore recognita, aucta, & emendata. Per Johannem Dreg. Palankinum. RMK I 1277 . per Johanem Rosnyai, Debrecini.

Felvinczi, Sándor (1682) A' Jo Istennec Nevében, Lelki Diadalomrul való oktatas / Mellyet A' Debreczeni Nagy Templomban 1682 Esztendőben Boldog Aszszony havának negyedic napjánac reggeli óráján tett. Felvinczi Sándor. RMK I 1279 . Nyomtattatott Rosnyai Janos által, Debreczenben.

Gönczi, György (1682) Gönczi György énekeskönyve (Lőcse, 1682). RMK I 1183-P 98-a . [Brewer Sámuel], [Lőcse].

Illyés, András (1682) A' keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre : Az-az: A' szentek elete / Mely minden szorgalmatossággal, Nevezetes Autorok Irásiban, kivált-képpen Villegas Alfonsus irásiban fel-kerestetet, Sommában foglaltatot, és Olaszból Magyarra fordittatot, s' rendesen ött részre osztatot. Illyés András, Posoni Kanonok által. - Elsö Resze. Az Isten Annyáról a' Szentséges Szüz Mariarol, és A' Szent Angyalokrol, az Apro Szentekröl, s' Keresztelö Szent Janosrol, Minden Szentek Innepéröl, s' a' Purgatoriomrol, és az Közönséges Itéletröl. RMK I 1291 . az Academiai Boettuekkel, Srnensky Mátyás-által, Ki-nyomtattatot Nagy-Szombatban.

Köleséri, Sámuel (1682) Ertelmes Catechizalasnak szükseges volta : Avagy, Olly idvességes elmélkedés mellyben a' gyengék Kérdesekben és rövid Feleletekben valo mindenhai Oktatása meg mutogattatik / mellyet a' Catechizálásnac el kezdésének alkalmatosságával nagyobb épületnek okáért elöl botsátott, és a Debreczeni Nagy Templomban praedicállott ... Köleseri Samuel. RMK I 1282 . Rosnyai János, Debreczenben.

Köleséri, Sámuel (1682) Josue szent maga-el-tökellese : Avagy, Haz nepbeli isteni tiszteletnek es könyörgesnek gyakorlasa / Mellyet, élö nyelvel egy idvességes Tanításban a' Debreczeni Sz. Gyülekezet elöt summáson meg fejtegetett, mostan pedig a’ Háznépbeli porban heverö kegyességnek fel álltatásáért (nem a' Tudosoc kedvéért, kik e' nélkül nem szükölködnek, hanem a' Christus gyenge Juhaiért) egy buzgó Halgatojánac kívánságára s' ugyan annac kölcségével bövebbetken világ szeme eleiben terjesztett, Köleseri Sámuel. RMK I 1281 . Rosnyai Janos, Debreczenben.

Oliveyra, Selomoh de (1682) Kaufmann B 883-887 (884) - `Ets ḥayyim = Hes-Haym : Arvore de Vidas, Thezouro da Lingua Sancta. Kaufmann Dávid könyvtárából . David de Qasṭro Tarṭas, ’Amsṭerdam.

Szenczi, Pál (1682) Részegesek jajos pohara : Avagy: részegségröl valo praedicatio. RMK I 1283 . Nyomtattatott Rosnai Janos által, Debreczenben.

This list was generated on Sun Jun 23 05:16:58 2024 CEST.