REAL-R

Items where Year is 1683

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 14.

UNSPECIFIED, ed. (1683) Szép és aitatos isteni ditsiretek. Brewer Samuel altal, Loetsén.

Neubart, János, ed. (1683) Uj és O Kalendarium, : Mellyet Christus születése után való Bissextilis 1684. / irt, Neubarth János es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatta. RMK I 1322 . Brewer Samuel által, Lötsen.

Debreceni Fóris, István (1683) Isten szent satoranak becsülletben valo tartasa és tartattatasa. az az: Olly rövid edgyügyü Tanitás, melyben, az Isteni tiszteletre, és egyéb szent dolgokra s’ végekre eleitül fogván rendeltetett Helyeknek, kiváltképpen az Isten szent Templominak tisztán, s minden illetlen dolgoktul való üressen Tartattatása, szent irás szavaibul, és erössegibül tanitatik, es probaltatik. RMK I 1294-Rmk 737-Debr . Töltesi István, Debrecenben.

Illyés, András (1683) A' keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre : Az-az: A' szentek elete / Mely minden szorgalmatossággal, Nevezetes Autorok Irásiban, kivált-képpen Villegas Alfonsus irásiban fel-kerestetet, Sommában foglaltatot, és Olaszból Magyarra fordittatot, s' rendesen ött részre osztatot. Illyés András, Posoni Kanonok által. - Harmadik Resze. A' szent martyrokrol. RMK I 1291 . az Academiai Boettuekkel, Srnensky Mátyás-által, Ki-nyomtattatot Nagy-Szombatban.

Illyés, András (1683) A' keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre : Az-az: A' szentek elete / Mely minden szorgalmatossággal, Nevezetes Autorok Irásiban, kivált-képpen Villegas Alfonsus irásiban fel-kerestetet, Sommában foglaltatot, és Olaszból Magyarra fordittatot, s' rendesen ött részre osztatot. Illyés András, Posoni Kanonok által. - Masodik Resze. A' Szent Apostolokrol, és Evangélostákrol, Ur-szine változásarol, A' Szentegy-háznak Megválto Kristus Urunk tisztességére; és Sz. Péter, és Sz. Pál Apostolok tiszttességére szenteléséröl, Szent Kereszt-meg-találásárol, és Szent Kereszt magasztalásárol. RMK I 1291 . az Academiai Boettuekkel, Srnensky Mátyás-által, Ki-nyomtattatot Nagy-Szombatban.

Kisztei, Péter (1683) Üstökös Csillag ; Avagy : Olly edgyügyü rövid Elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik, mind a Sz. Írási Tudomány szerint, 's mind a külső Históriákból, és a minden időbeli Experientiából, micsoda ítéletben kellyen lenni kinek kinek az üstökös Csillagok felöl. RMK I 1298-D 824 . [Bosytz István], Kassa.

Kisztei, Péter (1683) Üstökös csillag; avagy Olly együgyű rövid elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik ... micsoda ítéletben kellyen lenni ... az üstökös csillagok felől. RMK I 1252 . Bosytz, Cassa.

Ladiver, (ifj.) Elias (1683) Torcular Engaddi, illustris Collegii Evangel. Stat. Eperiensis indicto examine anno M.DC.LXXXIII. a 4. ad 10. Octobris. UNSPECIFIED, Lőcse.

Ladiver, Elias (1683) Torcular Engaddi, illustris Collegii Evangel. Stat. Eperiensis indicto examine anno M.DC.LXXXIII. a 4. ad 10. Octobris. UNSPECIFIED, Lőcse.

Oliveyra, Selomoh de (1683) Kaufmann B 883-887 (885) - Darḵe no`am : hem amarot ṭehorot u-mafteaḥ ha-kelalim la-vo el petaḥ še`ar limud ha-Talmud. Kaufmann Dávid könyvtárából . David de Qasṭro Tarṭas, ’Amsṭerdam.

Omeis, Magnus Daniel and Brevern, Hermann von (1683) De Q. Curtii Rufi historici aetate ... praeside ... Magno Daniele Omeisio ... disputavit ... Hermannus Breverus, Riga-Livonus. litteris Henrici Meyeri, Altdorfi.

Otrokocsi Fóris, Ferenc (1683) Idvesseges Beszélgetések, Némelly válogatott Szent írásbéli hellyekrül. Mellyeknek alkalmatosságával, hellyel hellyel, a' szent írásnak értelmében gyönyörködő elméknek, igen szükséges Kérdések meg-magyaráztatnak ; és minden idvezülni kívánkozó lelkeknek épületire, szép Tanúságok, és azokbúl ki-folyó Hasznok alkalmaztatnak. RMK I 1300 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolosváratt.

Sine, Nomine (1683) Szép ájtatos könyörgések. RMK I 1308 . Brewer Samuel, Löcse.

Somosi Petkó, János (1683) Meny-orszag dicsössége, pokol rettenetessege ; Avagy : Két Dólgokról való Tanitás ; Első, A' Szenteknél' Christus Jésussal edgyütt való dicsössegekrül : Másik, Az El-kárhoztaknak Gyötrelmekrül a' Pokolban. RMK I. 1299 D 0486 . Bosytz István, Cassan (Kassa).

This list was generated on Sun Jun 23 05:16:55 2024 CEST.