REAL-R

Items where Year is 1700

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 14.

UNSPECIFIED, ed. (1700) Kaufmann B 1064 - Tefillah mi-kol ha-šanah : ke-minhag ’Aškenaz ... `im peruš Keter Yosef. Kaufmann Dávid könyvtárából . Dani’el Ernst Yablonski, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1700) Myrhából szedett lépes méz : avagy Üdvözítőnk keserves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére édesgestő Sz. Kereszt szolosmája [!], melyben a" Jesus Társaságnak nagy-szombati collegiumban való Szent Kereszt congregatiojának regulái, rend-tartási ... foglaltatnak. RMK I 1569 . Academiai bötükkel, Hörmann János által, Nagy-Szombatban.

Baranyi, Pál (1700) Lelki paradicsom, mely ... külömb-külömb-fele aitatossagokkal, imadsagokkal, litaniakkal, intesekkel, es oktatasokkal bé-ültettetett. RMK I 1572 . [s.n.], [Nagyszombat?].

Károli, Gáspár (1700) Szent Biblia, az-az Istennek ó es uj testamentomaban foglaltatott egész Szent Iras / magyar nyelvre fordíttatott Karoli Caspar által. RMK I 1549 . s.n., Amstelodámban.

Neubart, János (1700) Uj kalendariom, mellyet Christus Urunk születése után való 1701. eszt. irt Neubart Janos, melly Magyar országra Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1620 . Scholtz Tamás, [Bártfa].

Neubart, János (1700) Uj és ó kalendárium ... 1701 esztendőre .. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

Siderius, János (1700) Az isten anyaszentegyhazabeli közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv: Mellyben vannak hymnusok, soltarokból szereztetett ditséretek, ... istenes régi énekek ; most újobban ... egynéhány buzgó imadsagokkal, és a’ Siderius János Catechismusaval kibotsáttatott. Tótfalusi Kis Miklós, Kolozsvár.

Sine, Nomine (1700) Illustrissima ... Domini nostri Jesu Christi nativitas. n.a., Kolozsvár.

Szentiványi, Márton (1700) Syllogismus demonstrativus, az-az üdvösséges okoskodás. RMK I 1570a . ny.n., H.n..

Tollius, Jacobus (1700) Epistolae Itineraries. Franciscus Halma, Amszterdam.

Vitezović, Pavao Ritter (1700) Croatia rediviva. RMK II 2031 . s.n., Zagrabiae.

sine, nomine (1700) Alma Congregatio Virginis Annuntiatae .. UNSPECIFIED, Tyrnaviae.

sine, nomine (1700) Illustrissima.. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

sine, nomine (1700) Praxis Geminae Devotionis.. UNSPECIFIED, Nagyszombat (Tyrnaviae).

This list was generated on Sun Jun 23 05:16:27 2024 CEST.