REAL-R

Items where Year is 1656

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 8.

UNSPECIFIED, ed. (1656) Disputatio de ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ Quam D. O. C. F. et Praesidente. .. Dn: Jacobo Schallero ... examini exponit PaulusGreissingh von Cronstatt Transsylv. Ad diem 25. Mense Januar (Strasbourgban áthúzva: 15. Februar.). Eberhardi Welperi, Argentorati.

UNSPECIFIED, ed. (1656) Keresztyen Catechismus. Az az: A' keresztyéni Hitnek ágazatira való rövid tanitás, kérdések és feleletek által. RMK I. 911 M 197 . Rosnyai János, S. Patakon (Sárospatak).

Sine, Nomine (1656) Menyország Ki-nyittatot Egygyetlen-egy Szoros Kapuja, Mellyen A’ sok hivatalosok közzül kevesen mennek-bé az örök életre. Avagy A’ sok féle Vallásoknak világos Próba Köve: A’ mellyen Minden Pápista, Lutheránus, Ariánus, Calvinista, Arminianus, Religiójának igaz, avagy meg-csalo szép szines és hibás voltát, olly tökélletessen meg-láthattya, mint ha azt a’ régen Istenben boldogult Profeták, Apostolok és Evangelisták Sz. Lélekkel szollo szájokból élő nyelven tulajdon füleivel hallaná. Most újonnan az egygyügyüekért kibocsáttatott. RMK I 915, RMNy 2683 . Szenci K. Abraham, Varadon.

Somosi Petkó, János (1656) Igaz és Tökéletes bodogságra Vezérlö Ut. Avagy Bé-menetel a’ Hitre, mely nélkül lehetetlen dolog hogy valaki Isten előtt kedves légyen, mely Kérdések és Feleletek által rövideden, de felette igen hasznosan a’ Bibliának minden Könyveinek és részeinek eleitől fogván utollyáig értelmére vezet. Mely mostan azoknak kedvekért a’ kik a’ Magyar Bibliának olvasásában gyönyörködnek, és rövideden való értelmére igyekeznek, Idegen nyelvből Magyar nyelvre forditatott, Somosi Petkó János Sziksz. Predik. által. RMK I 913-Rath 246 . Renius György, Patakon.

Treteri Casimir, Matyas (1656) Prognosticon az az az M. DC. LVI. Bissextilis esztendöre. Az esztendönek négy eészére az időnek tulajdon mi voltaul, az Országokban lévö változandoságokrul, az napban valo fogyatkozásokrul, az földi vetémények és gyümölchekrül, és az emberek közöt valo jövendo betegségekrül; rendeltetet nagy szorgalmatossággal az Béchi Város Méridianumjára az kinek Elevátioja 48. grad s' 28. min. Magyar Német es ezek szomszédságában lévö országok szolgálottyára. Treteri Casimir Matyas, Philosophiának és Máthematikának Doctora által mostanság pedig az Nemes Lengyel Krakkai Akademiában Mátématikának tanito Mestere altal. RMK I 907d, RMNy 2567 . UNSPECIFIED.

Tseh, Marton (1656) Lovak orvossagos Meg-probált új Könyvetskéje. Mellyben sok fele gyakorlott dolgok és orvosságok vadnak; Kik Török, Magyar, Belgiom és egynehány Német Országi fö fejedelmek, és Nagyságos Urak udvariban, az Lovaknak minden-féle betegségekröl való Orvosságok meg-probáltatván, öszve szedegettetett, le irattatott a' Brandenburgi Hertzeg és Fejedelem fö lovász Mestere, Tseh Marton által. Melly Németböl Magyarrá fordittatott. RMK I 908, RMNy 2645 . [Brewer], Lötsen.

Veréczi, Ferencz (1656) Lelki hartz, Avagy Olly Halotti Praedikácios rövid Tanitas; Mellyben a Keresztyén Léleknek Ellenségivel való kemény tusakodása, erre való fegyveri, bajviadallyának modgya, és végre minden Ellenkezőin vehetendő igaz győzedelme, szem eleiben adatik. Mellyet praedikállott Sáros-Patakon W. F. RMK I 916, RMNy 2687 . UNSPECIFIED, Varadon.

sine, nomine (1656) Keresztyen catechismus az az: A' keresztyéni hitnek ágazataira való roevid tanitás, kérdések és feleletek által. Melly mostan a' kérdéseknek s-feleleteknek summás értelmekkel, és azokban foglaltatott dolgokat fel-fejtegetoe kérdezkedésekkel. [Rosnyai János] Rosnya, Sárospatak.

This list was generated on Mon Dec 6 22:39:12 2021 CET.