REAL-R

Items where Year is 1659

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 23.

UNSPECIFIED, ed. (1659) Christliche Lieder. UNSPECIFIED, h. n..

Adami, Martin (1659) Onomastiria Salvatoris nati celebris a neb Slawnost wanočnj powinna. UNSPECIFIED, Lőcse.

Bayer, János (1659) Decisiones metaphisicarum disceptationum ... Borckard, Wittenberg.

Bayer, János (1659) Disputatio metaphysica duodecima ... de substantia et accidente. UNSPECIFIED, Wittenberg.

Bayer, János (1659) Disputatio metaphysica octava ... de causa et causato. UNSPECIFIED, Wittenberg.

Bayer, János (1659) Disputatio metaphysica septima ... de actu et potentia. Borckard, Wittenberg.

Czeglédi, István (1659) A' megh-tert bünösnek a' lelki-hartzban valo baivivasarol irt konyvnek elsö resze. RMK I 942, RMNy 2829 . Severinus Marcus, Cassa.

Czeglédi, István (1659) Az országok romlasarul irot könyvnek első resze | Szerelmes édes hazám, kát vallot Magyar orszagh. RMK I 941, RMNy 2831 . Severinus, Cassa.

Czeglédi, István (1659) Siralmas szarándoki járásból, csak nem régen haza érkezet Malach Doctornak; Néhai napkor el-hagyot, s’ kicsinységében véle egygyüt oskoláztatott, Melach tudós Baráttyával való Paj-társi Szó Beszede. Melyben, feje hajtogatásával sápit azon; hogy az ü tőlle ő időben el-butsuzott, fényes hirt viselő szives Jonathánnya; csekély elmét kezdet viselni; egy Cálvinistánac, a’ Nagy-Penteki ostorozás felöl való Castigalasaban. RMK I 946, RMNy 2868 . UNSPECIFIED, [S.-Patak].

Enyedi, Gáspár (1659) Disputationem juridicarum ... su presidio D. Johannis Jacobi Wissenbach .. UNSPECIFIED, Franeker.

Kőszegi, Gáspár István (1659) Lelki Tvköre Az Embernek Az Isten akarattya felöl | Jo utra Igazito Könyvetske. RMK I 943, RMK I 944, RMNy 2849, RMNy 2848 . Brever Lörintz, Lötsen.

Medgyesi, Pál (1659) Joseph Romlasa. Avagy Magyar Nemzet MDCLVIII Esztendőbeli nagy pusztulásán, annak MDCLIX-ben nem kicsiny öregbülésén-való Kesergése, az Isten Anyaszentegyházának. Amos 6. v. 6. Nem szánnyátok a’ Josephnek romlását. Praedikaltatott, Tekéntetes és Nemzetes néhai boldogul ki-mult Ibranyi Ferencz teste felet, 29 Julii 1659-ben, az Ibrányi Egy-házban. RMK I 948, RMNy 2871 . Rosnyai Janos, Saros Patakon.

Molnár, Gergely (1659) Elementa grammaticae latinae ... s.n., S.l..

Schnitzler, Jakob (1659) Disputatio Astronomica de Stellis Erraticis. Michael Wendt, Wittebergae.

Schnitzler, Jakob (1659) Disputatio Astronomica de Stellis Fixis. Johannis Röhner, Wittebergae.

Schnitzler, Jakob (1659) Disputatio Astronomica de Stellis Fixis Novis. Johannis Haken, Wittebergae.

Schnitzler, Jakob and Basch, Simon (1659) Disputatio astronomica de stellis erraticis extraordinariis seu cometis, quam adiuvante aeterno stellarum conditore et praeside M. Jacobo Schnitzlero, Cibiniensi Transylvano, in celeberrima atque florentissima Wittebergensium Academia coram eruditis publice defendet Simon Basch, Cibinio Transylvanus. RMK III 2097 . Johann Haken, Wittenberg.

Sine, Nomine (1659) Kalendariom (Uj és O), Christus Urunk születése után való 1659. esztendőre, Mellyet mostan Magyar, és Erdély Országra nagy figyelmetességget alkalmaztatott Neubarth Christoph Theologus és Astrologus. RMK I 944a, RMNy 2782 . Brever Lörintz, Lötsén.

Sine, Nomine (1659) Kalendariom. Kristus Urunk Születése-után való M. DC. LIX. Esztendőre, Mellyet a Nemes , és Kyrályi Nagy-Szombat Városának, és Magyar-Országban más kiváltképpen való hellyeknek Meridianomiára a' tudós, és nevezetes Astronomusnak Argolus Andrasnak Calculatiója-szerént a' Nagy-Szombati Academiában való Astrophilus nagy szorgalmatossággal el-rendelt. RMK I 945, RMNy 2788 . UNSPECIFIED, Nagy-Szombatban.

Tétsi I., Miklós (1659) Lilium Humilitatis Az az : A’ nyomorúságoknak tövissé köziben bé-vettetett Isten Anyaszentegyházának maga meg-alázása. Es Keserves Siralma. RMK I 1235 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolosvaratt.

Várallyai, Lőrincz (1659) Tekintetes es Nemzetes Vaji Ibranyi Ferencznek Temetese. Melly lőtt Ibranyban, 29=dik Julii, 1659=ben. Rom. 12. 15. Sirjatok a sirokkal. RMK I 949-RM I 4r 73-5 . Rosnyai Janos, Saros Patakon.

sine, nomine (1659) Hymenaeis Solennibus' Viri ... Dn. Pavlikray .. UNSPECIFIED, Bartphae.

sine, nomine (1659) Vota Nuptiis Auspicatissimis Viri ... Dn. Pavlikray .. UNSPECIFIED, Bartphae.

This list was generated on Fri Jun 25 11:12:32 2021 CEST.