REAL-R

Items where Author is "Sine, nomine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Date | Item Type
Number of items: 8.

Sine, nomine (1687) A szentséges és sok isteni ajándékokkal teljes Jézus és Mária rosariumja, avagy olvasója legfőbb társaságának és erről való ... bucsuknak ... magyarázatja : A szentséges Jesus neve társaságul valo ujonnan ki adatot indulgeniták. / Innocentius XI. papa. A' dolognak örök emlékezetére. RMK I 1360 . Susánna Christina Cosmerovius Maté özveggye, Bécsben.

Sine, nomine (1679) Confessio et expositio fidei christianae : Az az: az keresztyeni igaz hitröl vallás-tétel | Agenda az az: az anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való cselekedet. RMK I 1232, RMK I 1243 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolozsvár.

Sine, nomine (1676) Hit szakadas ellen valo orvosság, avagy rövid tanitás a' Szent Lélek ellen való vétekrül : mellyet ... el-beszélgetett P. K. J. C. S. S. 1675-ben. RMK I 1192 . Veres-Egyházi Sz. Mihály, Colosvaratt.

Sine, nomine (1676) Kedves es nyajas História, Szép Magelonarol, Neapolis Királynak leányáról, és edgy Peter nevű Vitézről az ezüstös kúltsokkal, ki edgy Provinciabeli Gróf fia volt. Francziai nyelvből Nemet nyelvre meg-fordittatott Spalatini György küldött levelével edgyütt M. Warbeck Vitus által. Mostan penig Németből Magyarrá fordította Tesseni Wenczel, az Magyar Olvasók kedvéjért. RMK I 1202 . Samuel Brever által, Lőtsen.

Sine, nomine (1674) Szomorú halotti pompa : melly, az néhai ... Bocskai Istvannak, ... Zemplény vármegyének fö ispánnyának, ... bujdosásában, Karácson havának 24. napján 1672. Kolosvárt bóldogul ki-múlt, s meg-hidegedett teste felett, ugyan Kolosvárt az ház elött és a reformatusok templomában siralmason celebráltatott 1673. Pünkösd havának 29. napján. RMK I 1164 ; RMK II 1339 . Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, Colosvaratt.

Sine, nomine (1669) Compilatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae. RMK I 1085 ; RMNy 3539 . apud Michaelem Szentyel Veres-Egyhazi, Claudiopoli.

Sine, nomine (1668) Keresztyén catechismvs, az az a' keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás kérdések és feleletek által : Melly mostan a' kérdéseknec s' feleleteknec summás értelmekkel és azokban foglaltatot dolgokat fel fejtegetö kérdezkedéseckel s' némelly szükséges magyarázatockal, a' Sz. Irásbéli bizonyságoknac egészszen való le-irásával, végre a' catechizálásra való ut-mutatással, ujjobban, meg jobbitva s' öregbitve ki-bocsáttatott ... RMK I 1067a ; RMNy 3427 . Türsch David, Cassan.

Sine, nomine (1650) Pragmaticum mitrophoricum, quod reverendissimo ... Matthiae Tarnoci ... episcopo Csanadiensi ... Gymnasium Societatis Jesu Scepusii ... dedicaverat. Sztripszky 2555/103 . ny.n., Lőcse.

This list was generated on Wed May 29 16:52:06 2024 CEST.