REAL-R

Items where Year is 1669

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 16.

Neubarth, Christoph, ed. (1669) Uj és o kalendariom, e' Christus Urunk születése után való 1670. : mellyet ... alkalmaztatott Neubarth Christoph theologus és astrologus. RMK I 1105 ; RMNy 3572 . Brever Samuel által, Lötsén.

Bachil, Johannes (1669) Logica evolutam logices naturam .. UNSPECIFIED, Leutschoviae.

Czeglédi, István (1669) Enochnak, Istennel valo minden-nap-ijárása [!] : az az: ama ritka példáju fejedelmi embernek, ... grof Rhedei Ferencz uramnak ... meg-hidegedet teste ... meg-indittatnék, az Huszthi vár-ban való el-takaritásra ... : elöl-beszélgetet, ... meg-jobbitot ... s ki-adott Cegledi Istvan. RMK I 1093 ; RMNy 3588 . [typ. principis], Patachini.

Czeglédi P., István (1669) Redivivus Iaphetke : az az Czegledi Palkonak Dobravicza-i Miklos praeceptorával való beszélgetése. RMK I 1082 ; RMNy 3513 . [vidua Türsch], [Kassa].

Führstein, Johannes Andreas Carolus (1669) Thalassio nuptialis.. Gründer, Pozsony.

Illyefalvi, István (1669) A' harom idvösseges kerdes igassága ellen költ bányász csákánynak tompítasa : avagy Vásárhelyi Matkó István hazugságinak ... masodszori megtorkolása ... / irta Illyefalvi Istvan kassai ... theologus. RMK I 1083 ; RMNy 3515 . [vidua Türsch? Erich?], Cassan.

Komenský, Jan Amos (1669) Orbis sensualium pictus trilinguis : Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Latina, Germanica et Hungarica. Cum Titulorum juxtá atque vocabulorum indice = Die sichtbare Welt Dinge, und Lebens Verrichtungen Vorbildung, und, Lateinische, Deutsche, und Ungarische Benamung : Samt einen Titel- und Wörter-Register = A Látható Világ háromféle nyelven : az az: Minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és ez életben való tselekedeteknek le ábrázolása és Deák, Német és Magyar megnevezése. A fellyúl való Írásoknak és szóknak laystromával. RMK I 1091 ; RMNy 3587 . sumtibus Michaelis et Joannis Friderici Endteri, Noribergae.

Mizauld, Antoine and Nadányi, János (1669) Kerti dolgoknak le-irása négy könyvekben / deákul Mizald Antal ... által ; magyarrá penig fordittattak ... Nadanyi Janos által. RMK I 1087 ; RMNy 3542 . [Szenci Kertész Ábrahám]-Veres-Egyhazi Szentyel Mihaly által, [Szeben]-Colosvarat.

Pósaházi, János (1669) Igazság istápja, avagy olly catechismusi tanitas, mellyben a' keresztény reformata vallás bőven meg magyaráztatik, és ... óltalmaztatik / mellyet ... irott ... Posahazi Janos. RMK I 1096 ; RMNy 3591 . Rosnyai Janos által, Sáros-Patakon.

Sennyey, István (1669) Keserves dicherete az néhai méltoságos groff Esterhas Anna Julia aszonnak, méltoságos groff Nadasdi Ferencz országh biráiának kedves házas társának : melliet teste feölött ... Sennyey Istvan weszpremi püspök, Lekan Szent Miklos szentegyhazaban mélto örök emlekezetre praedicallot ... RMK I 1080, RMNy 3509 . Hacque Ianos altal, Beczben.

Simonides, János (1669) Studium catecheticum, biblicum, logicum quod in examine collegii Briznen. publico praeside SS. Trinitate Deo Patre, Filio, Spiritu Sancto Johannes Simonides, rector Briznen. ... pro lubitu examinatorum sustinentibus Anno MDCLXIX. ... Julii ad ventilandum proponit. RMK II 1193 . literis Samuelis Brewer, Lőcse.

Sine, nomine (1669) Compilatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae. RMK I 1085 ; RMNy 3539 . apud Michaelem Szentyel Veres-Egyhazi, Claudiopoli.

Spranckhuysen, Dionysius and Szokolyai Anderko, István (1669) Sérelmes Lelkeket gyógyító Balsamom, avagy Lelki próbákban nyavalygó embert vigasztaló könyvetske | A Szent Biblianak O Testamentomi Könyveibül egybe szedegettetett áhitatos Könyörgesek. RMK I 1097 ; RMK I 1098 ; RMNy 3593 . [Rosnyai], Patakon.

Thomae, Elias (1669) Positiones ex civili doctrina .. UNSPECIFIED, Posonii.

sine, nomine (1669) Ehe-Verbündnüss ... Michael Armbruster ... und Ursula Segnerin gebohrne Rotterin.. Gründer, Pozsony.

sine, nomine (1669) O. D. B. V. Rudimenta rhetoricae ... UNSPECIFIED, Bártfa.

This list was generated on Sun Jun 16 17:33:56 2024 CEST.