REAL-R

Items where Year is 1684

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 13.

Neubart, János, ed. (1684) Uj és O Kalendarium, : Mellyet Christus születése után való 1685. / irt, Neubarth János es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatta. RMK I 1340 . Brewer Samuel által, Lötsen.

Neubart, János, ed. (1684) Uj és o kalendariom, mellyet ... 1685. esztend. írt Neubarth Janos, melly Magyar Országra, Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott. Töltesi Istvan által, Debreczenben.

Debreczeni Foris, István and Gyulai, Mihály (1684) Halottak laistroma : mellyben mindenek, kikruel a' Szent Iras Canonicus Könyvei ... emlékeznek, fel-jegyeztettek, életekbéli oda-tartozó rövid állapottyokkal edgyütt | Régen fundamentumban el-készült, és magas toronyban fel-vonttatott, vilag harangja. RMK I 1314, RMK I 1295 . Töltési István, Debreczen.

Fráter, István (1684) Paraphrasis rhitmica. UNSPECIFIED.

Jaklin, Balázs (1684) Regulai, avagy rend-tartasi, tekintetes, és nemes Nagy-Szombath városában-lévoe Nagy Bóldog Aszszony Congregatiojának : ... Forgách Ferencz ... által rendeltetet indulgentiákkal és búcsúkkal ... RMK II 1323 . az Academiai boetuevel, Nagy-Szombatban.

Katz, Reuben Hoeshke ben Hoeshke (1684) Kaufmann B 243-257 (249) - Davar še-bi-kedušah ʼAvraham Reʼuven ha-Kahan ben Hosqi K"ts. Kaufmann Dávid könyvtárából . Mošeh Bloḵ [Moses ben Uri Shraga Bloch], Zultsbaḵ [Sulzbach].

Luther, Martin (1684) Der gantze Psalter des königlichen Propheten Davids .. Brewer, Lőcse.

Medgyesi, Pál (1684) Lelki A Be Ce : A Christus oskolájában az alsó rendben bé-állatandó csecsemöknek közönsegessen; kivaltkeppen penig ... Lorantfi Susannanak, appróbb cselédgyének hasznokra ... anglus tanítónak irásábul ford. Medgyesi Pál. RMK II 1353 . Székesi Mihály, Keresden.

Szatmárnémeti, Sámuel (1684) Imago fidelis servi ac veri qualem esse decet ecclesiae episcopi : in exemplari suo singulari viro clarissimo dum viveret ac celeberrimo domino Michaele Tofaeo s. s. theol. doctore nostra in gente primo, ecclesiarum in Transylvania reformatarum episcopo ... a Samuele Szathm. Nemethi. impressit Michael Némethi, Claudiopoli.

Szenczi, Pál (1684) Emlekezetnek oszlopa. : avagy: Egy praedicatio, mely Isten félö tanácsos üdvözült Iona Istvan Uram temetésekor el mondatott, (ki, minek utána az Tanácsi rendben, minden második esztendöben Polgári vagy Estüt Biroi tisztben 22. esztendöket nagy haszonnal el töltött volna, életének 54. esztendejében, ennek az Városnak és Ecclésiának szomoruságára az élök közül ki szolittaték 15. Febr. An. 1684.) Es boldog emlekezeteire Oszlop gyanánt fel emeltetett, / Szenczi Pal D. E. E. L. P. által Az kiknek illik edgyezésekből. RMK I 1316 . Toltesi Istvan által, Debreczenben.

Szenczi, Pál (1684) Halotti Ket Praedicatiok, mellyek közzül: Az elsőt 10. Decemb. An. 1682. üdvözült Rosnyai János Uram: az másodikat, 16. Jan. An. 1684 üdvözült Hodosine Aszszonyom felet az Debreczeni Nagy Temetőben el-praedikállotta ; Es kettős gyászban lévő Becsülletes özvegynek, Rosnyai Jánosné Aszszonyomnak kívánságára typus alá adta, Szenczi Pál. RMK I 1317 D 0205-c . Töltesi István, Debreczenben (Debrecen).

sine, nomine (1684) Cordiale horologium a neb srdecne suchowni .. UNSPECIFIED, Zilona.

sine, nomine (1684) Plausus festivus ad solemnia inaugurationis ... Michaelis Apafi II. Némethi, Claudiopoli.

This list was generated on Mon Jun 17 11:24:21 2024 CEST.