REAL-R

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány > Z004 Books. Writing. Paleography"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | I | K | L | M | S | T | W
Number of items at this level: 30.

B

Ballard, Thomas and Basire, Isaac (1709) Bibliothecae Binaeae Insignes, viz. Basiraeana & Lanaeana. Or: A Catalogue Of the Libraries of ... Isaac Basire, D.D. & Tho. Lane, L.L.D. Containing a ... Collection of many ... Books, in Divinity, History, Philology, ... Which will begin to be Sold by Auction, the Second of February, the 1709/10 / ByThomas Ballard, Bookseller, ... Thomas Ballard, London.

Budai, Ésaiás (1802) Régi tudós világ historiája, melybenn a' könyvnyomtatás feltalálásáig élt mindenféle tudósoknak ... élete, munkái ... rendbeszedve, előadódnak ... : a' poética és rhetorica oskolák számára. Szigethy, Debreczen.

C

Calvin, Jean (1624) Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas. Mellyet deakúl irt Calvinus Janos, ... magyar nyelvre forditott Molnar Albert. RMK I 540, RMNy 1308 . Aubrius Daniel s' David, és Sleikius Kelemen költségeckel, Nyomtattac Hanoviaban.

Czeglédi, István (1659) Az országok romlasarul irot könyvnek első resze | Szerelmes édes hazám, kát vallot Magyar orszagh. RMK I 941, RMNy 2831 . Severinus, Cassa.

D

Doll, Aloys (1784) Catalogus novorum librorum tam theologicorum quam omnium facultatum artiumque liberalium, qui apposito pretio venales prostant apud Aloysius Doll bibliopolam Posoniensem = Verzeichniss neuer sowohl geistlicher als anderer in die schönen Wissenschaften und freyen Künste einschlagender Bücher welche um beygesetzte billige Preise zu haben sind bey Aloysius Doll Buchhändler in Pressburg. Aloysius Doll, Pressburg (Pozsony).

I

Illyes, Andras (1691) Megrövidittetet Ige az az : Predikatios Könyv, Melyben hetven négy Prédikátiok foglaltatnak, mellyekben az Igaz Hit Fő Ágazatinak nagy titkai, a' Szent Atyák által megmagyaráztatnak, és szép üdvösséges tanúságok adatnak. Mellyeket sok esztendők alatt elö nyelvel prédikállott, most pedig rendesen öszveszedvén, rövid summában foglalván, és meg Írván ki bocsátott... első reszsze. RMK I 1415 . Acad., Nagy-Szombat.

Illyes, Andras (1692) Megrövidittetet ige az az: predikatios könyv, melyben kilenczven prédikátiok foglaltatnak: a' szentekröl. RMK I 1416 . Sischowitz, Bécs.

Illyes, Andras (1692) Megrővidittetet Ige, az az Predikátios Könyv, Melyben ötvennégy Prédikátiok foglaltatnak, minden Renden, és Állapotban lévő Keresztyén embereknek Hármas Tükőrt adván elejékbe ... harmadik resze. RMK I 1417 . Sischowitz, Bécs.

K

Káldi, György (1631) Az vasarnapokra-valo predikatzioknak első resze. RMK I 601, RMNy 1509 . Rikesz M., Posony.

Károli, Gáspár and Szenczi Molnár, Albert (1608) Szent biblia az az: Istennek o es uy testamentomanac ... szent könyvei / magyar nyelvre ford. ... Caroli Gaspar ... megis jobbitotta ... Molnár Albert | Szent Dávidnak soltari az franciai notaknac es verseknec módgyokra ... / Szenci Molnár Albert által. RMK I 411-412 RMNy 971 . s.n. | Halbejus, Hanau | Hanovia.

L

Landerer, János Mihály (1751) Catalogus librorum, qui apud Joannem Michaelem Landerer, civem & typographum Posoniensem penes Portam Piscatoriam ... venales prostant [1751]. [Typ. Landerer], [Posonii] (Pozsony).

Landerer, János Mihály (1759) Catalogus librorum, qui apud Joannem Michaelem Landerer, civem & typographum Posoniensem penes Portam Piscatoriam ... venales prostant [1759]. [Typ. Landerer], [Posonii] (Pozsony).

Löwe, Anton (1773) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwen Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkauft werden. Johann Michael Landerer, Pressburg (Pozsony).

Löwe, Anton (1778) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwen Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkauft werden [1778]. Franz Augustin Patzko, Pressburg (Pozsony).

M

Madarász, Márton (1629) Eperjessi magyar ecclesia ... imadsagos könyvecskéje. RMK I 583 RMNy 1439 . Brewer, Lőcse.

S

Schmeizel, Márton (1744) Catalogus scriptorum qui res Hungariae, Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Croatiae, Dalmatiae, vicinarumque regionum et provinciarum illustrant et in Bibliotheca Martini Schmeizel ... nunc adservantur. Officina Kittleriana , Halle an der Saale.

Sine, Nomine (1792) Az olvasó közönség' kedvéért készíttett laistroma Kolosváratt a' ... typographus és könyv áruló Hochmeister Márton ... boltyába található magyar, deák, és frantzia könyveknek a' kötetleneknek árrával együtt. [Hochmeister Márton], [Kolozsvár].

Sine, Nomine (1789) Catalogue des livres françois, anglois, italiens, qui se trouvent en vente, à un prix raisonnable chez Weingand Jean Michel, à Pest et Ofen. Weingand, à Pest et Ofen (Pest, Buda).

Sine, Nomine (1763) Catalogus librorum in Mense Novemb. die 1. Cibinii 1763. in Domo, vulgo Regnicolari, licitationi seu plus offerentibus, exponendorum. [Barth], [Cibinii] (Nagyszeben).

Sine, Nomine (1789) Catalogus librorum, qui apud Francisc. August. Patzko, typographum, addito pretio venales prostant. s. n., Posonii (Pozsony).

Sine, Nomine (1792) Catalogus veterum ac novorum in diversis linguis, librorum compactorum: una cum appendice novorum hungaricorum, latinorum, germanicorum in cruda existentium, qui venales extant apud Joannem Michaelem Weingand Bibliopolam = Verzeichniss von alt- und neugebundenen Büchern in verschiedenen Sprachen, welche, sammt einem Anhange ungebundener neuer ungarischer, lateinischer, und deutscher Bücher zu haben sind in den Johann Michael Weingandischenschen Buchhandlungen. [Johann Michael Weingand], Pestini (Pest).

Sine, Nomine (1655) Compendium doctrinae Christiane. RMK I 903, RMNy 2604 . Renius György által, Saros Patak.

Sine, Nomine (1790) Erste Fortsetzung des Verzeichnisses von 1788. des Bücher, welche bey Philipp Ulrich Mahler, Buchhändler in Preßburg um beygesetzte Preise verkauft werden. Philipp Ulrich Mahler, [Pressburg] (Pozsony).

Sine, Nomine (1781) Erste Fortsetzung des allgemeinen Verzeichniss juridisch-historisch-medicinischen etc. etc. etc. Bücher, welche bey Weingand und Köpf ... um billige Preisse zu haben seyn. s. n., [Pest].

Sine, Nomine (1790) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg [u]m beygesetzte Preisse, zu haben sind : A-L ; M-Z. Anton Löwe, Pressburg (Pozsony).

Sine, Nomine (1793) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise, zu haben sind. Erste Fortsetzung. gedruckt bey Simon Peter Weber, Pressburg (Pozsony).

Sine, Nomine (1791) Verzeichniss derer theologischen Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise zu haben sind. Anton Löwe, Pressburg (Pozsony).

T

Tasi, Gaspar (1639) Elménknek Istenben foel-meneteléruel a’ teremtet állaton Garádichin Robertus Bellarminus Jésuiták Rendiboel-való Cardinal Koenyvechkéje Mellyet mostan Magyarúl irt és ki nyomtattatott Tasi Gaspar. RMK I 687, RMNy 1761 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

Tyukodi, Márton (1641) Az tiszta eletue Joseph Patriarcha Eletének, szenvedésének, és ditsirettel viselt dolgainak Sz. Irás szerént valo magyarázattya. Mellyben meg-irattatik az-is, mitsoda alkalmatossággal ment-bé Jácob Aegyptusban, holott az oe maradékinac 400 esztendeig kellet lakni, és az után az Istennek mondása szerént onnan ki-joeni.Mellyeket roevid Praedikátiokban foglalván, az alázatos szivue hiveknec szemek eleiben terjesztett, Tyukodi Marton, A' Koeroesi Keresztyén Gyuelekezetnek alázatos Praedikátora. Mellyeket roevid Praedikátiokban foglalván, az alázatos szivue hiveknec szemek eleiben terjesztett, Tyukodi Marton, A' Koeroesi Keresztyén Gyuelekezetnek alázatos Praedikátora. RMK I 723, RMNy 1915 . Szenci Kertész Ábrahám, Varadon.

W

Weingand, J. M. and Köpf, J. G. (1779) Catalogus librorum juridico-medico-historico-politico-philosophico-physico-mathematico, etc. etc. qui adscripto pretio venales prostant Pestini et Budae apud J. M. Weingand, et J. G. Köpf bibliopolas = Verzeichniss juridisch-historisch-medicinisch etc. etc. etc. Bücher die um beygesetzte billige Preisse in Pest und Vestung Ofen bey J. M. Weingand und J. G. Köpf haben sind. Johann Michael Weingand, Johann Georg Köpf, Pest.

This list was generated on Mon Nov 28 12:39:29 2022 CET.