REAL-R

Items where Year is 1580

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 7.

UNSPECIFIED, ed. (1580) Egy szep enek, miképpen az Wr Isten meg áldgya azokat minden ióval, az kic oetet félic ... ifj. Heltai Gáspár, Kolozsvár.

Balassi, Bálint (1580) Beteg lelkeknek valo füves kerteczke ... Bock Mihály által szoeroeztetoett németuel mellyet Gyarmati Balássij Bálint fordétot németboel magyarrá. RMK I 162 ; RMNy 446 . nyomtattatott David Guttgesel által, Bartfan.

Csengeri, András (1580) Historia Josephusbol oeszve szedegetet summa szerént : az Ierusalem várassanac veszedelméroel. RMK I 168 RMNy 168 . Heltai Gáspárné, Colosvárat.

Nagybáncsai, Mátyás (1580) Historia az Iacob patriarcha fiaról, Iosephrol ki meg vagyon irvan Mosesnec elsoe koenyvében ... [Nagy Bányai Mattyás]. RMK I 170 . Heltaj Gaspárne muehellyében, Nyomtatot Colosvárot.

Pécsi, János (1580) Oeconomia coniugalis az hazasoc életiroel valo szép ének mellybe tiszti és kazdagsága meg lattzic [a Joanne Pechi]. RMK I 171 . Heltai Gaspárné muehellyébe, Nyomtatot Colosvárat.

Telegdi, Miklós (1580) Rövid irás, melyben meg bizonyettatic, hogy a papa nem Antichristus de azoc, a kic uetet annac neuezic, az Antichristusnac tagiai irta Telegdi Miklós peechi puespöc. RMK I 178 ; RMNy 475 . typ. Telegdi, Nyomtattatot Nag szombatba.

Telegdi, Miklós (1580) Telegdi Miklosnac Peechi Pispöknec felelete, Bornemisza Peternec feitegetés neuü könyuére. Mellybe fökeppen, az io chelekedeteknec iutalmárul való igaz keresztyéni tudománt oltalmazza. Jóllehet egyebreis mindenre választ teszen, valamiben Peter az ü vallásai ellenzi. Ecclasiastici 16. Az irgalmassag helt szerez, kinec kinec mind az ü chelekedetinec erdeme szerent. RMK I 177, RM I 4r 18-a . [typ. Telegdi], Nagyszombatba.

This list was generated on Wed Apr 25 08:24:31 2018 CEST.