REAL-R

Items where Year is 1638

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 5.

Book

UNSPECIFIED, ed. (1638) Két Halotti Praedicatziok, Mellyeket praedikállott Tisza-Betsi Thamas Colosvari egygyik Lelki-Tanitó Thúr-Terebest Egygyiket a' Templomban, az üdvözült Urnak, a' Néhai Tekéntetes Nagyságos Perenyi Gábornak meghhidegedett teste felett, mely vagyon a' jó Magistratusoknak Istentől való el vétettetésekről és azoknak hóltok után keóvetkezhetendeó szomorú állapatokról, mellyek szokták követni a' nagy embereknek halálokot, az Genealógiának előszámlásával egygyüt. Masikat ugyan azon Thur-Terebesi Castélyban léveő nagy Palotában a' temetés után, sok nevezetes rendek eleőtt, a' megh keseredett szivü, Eözvegy-nek, a' Nagyságos Salgai Katának, a' Néhai Tekén, Nāgos Perényi Gábornak szerelmes házas társának vigasztalására, mely vagyon az Eöreök életreöl. RMK I. 679 RMNy 1723 . Effmurt Jakab, Fejervaratt (Gyulafehérvár).

Keresztúri, Pál (1638) Csecsemő Keresztyen Mellyet Az Tekintetes és Nagyságos Vrak Az Rákóczi György és Sigmond Istennek segitségéből, az egész jelen valóknak nagy örvendezésekkel, dicséretesen és igen boldogul el mondottanak, mikor igaz vallásokban való szép épületekről abban az próbában bizonságot tennének, mellyet az Erdély Országnak Kegyelmes Fejedelme az Ur Vacsorája előtt kívánt hallani, Kis aszszony havának 15 napján, az 1637 Esztendőben, melyre nézve ez ő Nagyságok két Fia másod nap az Ur vacsorájához való járulással az Fejér-Vári templomban legh elsőben hiteket megh pecsételték. Keresztúri Pál Az Urak ó Nagyságok Mestere által. RMK I 678, RMNy 1721 . UNSPECIFIED, Fejer-Varat.

Omeis, Magno Daniele (1638) De Q. Curtii Rufi historici aetate, in ordine, uti vocant, circulari praeside rectore h. t. magnifico dn. m. Magno Daniele Omeisio ... disputabit Hermannus Breverus, Riga-Livonus d. 27. Octobr. a. r. s. MDCLXXXIII. RMK III 3235 (2) . Meyeri, Altdorf.

Schlonhauf, Jakubs (1638) Elegidion votivum pro felici acsalutari .. UNSPECIFIED, Trencin.

sine, nomine (1638) Schola triumphata per illustrem et magnificum dominum, D. Georgium Rakoci .. UNSPECIFIED, Gyulafehérvár.

This list was generated on Sat Jan 22 21:28:28 2022 CET.