REAL-R

Items where Year is 1651

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 10.

Book

Bechius, Joannes (1651) Sacra trias theologica, fides, spes, charitas, ex amoenissimo Scoticae culturae viridario desumpta, gentilitio magnae Lyppayanae familiae colosso inserta. Quam tempore... provinciae S. Mariae in Hungaria capituli, Ordinis Fratrum Minorum strictioris obser. per Philippum Iacobum Mayr,, Nagyszombat (Tyrnaviae).

Bisterfeld, Johann Heinrich (1651) Beata Beatae Virginis ars: quam... publicae censurae in... schola Albensi Augusto, Septembri ac Novembri mensibus. UNSPECIFIED, Gyulafehérvár.

Faschko, Jakub (1651) [Summi] boni civilis delineatio ad philosophiae moralis praecepta ... UNSPECIFIED, Trenchini.

Felseő-Banyai S., Mihály (1651) A’ Leleknek Uti költsége, az, az, Az Ember lelkének, az mennyei Jerusálem fele való bujdosásában, mely oda fel az egben vagyon: egész meg’ uyittatása. Sz : Pál Sidokhoz 12. v. 22. Galatia 4. v. 26. Mostan Anglusbol Mágyar nyélvre fordittátot Felseő-Banyai S. Mihaly által. Moses. I. Könyv. 28. v. 20. 21. Ha az Isten meg' őriz engemet ez uton az mellyen én most el megyek, es ha ételemre való kenyeret adánd, es öltözetemre való ruhát; es az Ur én Istenem lejend. RMK I 850, RMNy 2401 . Gisbert Zyll, es Theodorus Ackersdyck, Ultrajectomban.

Komaromi, Istvan (1651) Mikoron imádkoztok ezt mondgyátok. az az: Az Uri Imadsagnak a’ szent Lukátsnak és szent Máthénak le-irások szerént valo nyomozása: és tudos embereknek elmélkedésekkel meg-ékesitetett, s’ rövid Praedicatios formákra intéztetett magyarázattya. Ugyan ez Uri Imadsagnak hat Kérésinek számok, és rendek szerént valo, azokkal egygyezö, és azokrol ez irásotskában valo tanitásnak folyásábol szedegettetet édességes buzgo Könyörgési rövid Elmélkedésekkel egyetemben. Komaromi Istvan által. Psal. 19. v. 15. Az én szájamnak beszédi, és az én szivemnek gondolati legyenek a’ te kedved szerént valok Uram. RMK I 853, RMNy 2404 . Szenczi Kertesz Abraham, Varadon.

Nagy-Ari, Benedek (1651) Orthodoxus Christianus; Az az: Igaz Vallásu Keresztyen; Mellynek Nevezeti alatt, az igaz, és Isten elött meg-igazito Hit, szerző okaival, tulajdonságival, és azokat követö szükséges dolgokkal, a’ szent írás szerint ugy szem eleiben adatik és le-iratik; Hogy: A’ sok vélekedések között: Az egy keresztyéni vallásnak meg-külümböztetésére; A’ sok tettetes keresztyénségek között: Az egy igaz keresztyénségnek meg-ismérésére; A’ sok reménségek között: Az egy Istenben való reménségben meg-erössülésre; Akar-melly valláson lévő embernek-is nem keveset használhat. Melly, egynehány Anglus és Deák Authorokbol oszve-szedegettetett, e’ mostani jotul el-fajult, és az Isten kegyelmessegével gonoszul élő világ fiainak serkengetésekre, s’ kiváltképpen az Isten beszédére meg-esö lelkeknek vigasztaltatásokra. Nagy-Ari Benedek A’ Boros-Jenöi Sz. Gyülekezetnek méltatlan Praedikátora által. RMK I 855, RMNy 2405 . L. D. B. J., Varadon.

Sine, Nomine (1651) Catechismvs az az : A’ kerestyeni vallasnak es hitnek Rövid Kerdesekben és Feleletekben foglaltatott, s' Sz. Irásbéli bizonyságokkal meg-erőssittetett summája, avagy veleje. A’ még szólni nem tudó és tsets szopó gyermetskéknek szájokból rendelted veghez vinni a’ te ditsiretedet. Psal. viii. v. iii. Matth. xxi. v. xvi. RMK I 847, RMNy 2373 . Brever Lörintz, Löcsen.

Sine, Nomine (1651) Kalendariom (Uj és O), Christus Urunk születése után 1651. Mellybe a' havak, hetek és Innepek, Plánéták járási, Aspectusok és időknek folyási, napnak és éjnek hoszsza, Nap feltámadása és le-nyugovása, meg-találhato, etc. Silésiára és Magyar Országra alkalmaz: Neubarth Cristoph. Silesiai Boleszlaus által. RMK I 849, RMNy 2333 . Brever Lörintz, Lötsen.

Zrínyi, Miklós (1651) Adriai tengernek Syrenaia. Kosmerovi Máte, Bécs.

sine, nomine (1651) Catechesis religionis Christianae. Brewer, Lőcse.

This list was generated on Fri Jan 28 15:56:20 2022 CET.