REAL-R

Items where Year is 1673

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: B | F | I | S | T
Number of items: 10.

B

Brown, Edward (1673) A brief account of some Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria. ...as also some observations on the gold, silver, copper ... mines, baths and mineral waters in those parts. RMK I 1155c . Print. Tooke, London.

F

Fabricius, Johannes (1673) Theses theologicae, de Scriptura Sacra quas ... m. Johannes Fabricius gymnasii Cibiniensis ... moderator et professor ... proposuit respondente Michaele Czinnio Rudaliense. RMK II 1326 . per Stephanum Juengling, Cibinii.

I

Illosvai, Peter (1673) Az hires neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiröl es bajnaksagarul való Historia. RMK I 1147 . UNSPECIFIED, Kolosvaratt.

S

Sibelius, Caspar (1673) Sibelius Gasparnak Szent Irásbol szedegetett, és kueloemb kueloemb-féle alkalmatosságokra rendeltetett koenyoergoe és hálá-adó imadsagi mellyeket deák nyelvboel ... magyar nyelvre forditott Posahazi Janos. RMK I 1151 . Veresegyhazi Mihaly által, Colosvaratt.

Sine, Nomine (1673) Magyar Aesopvs, az az Aesopvsnak egész elete es Fabulai, mMllyet Görög Nyelvböl Deakra, Deakbol Németre és Németböl Magyar Nyelvre forditottak. Es rövid, de hasznos magyarázattal és illendö Figurákkal-is meg-ékesitettek. RMK I 1155 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1673) Szomorú Halotti Pompa, melly, az Néhai Tekintetes, Méltóságos és Nagyságos Bocskai Istvannak, az Felséges Romai Császár és Magyar ország Királlyának (édes Magyar hazája s’ Nemzete lelki és testi szabadságáért való szenvedése s’ keserves számkivetése előtt) Tanátsának, Tekintetes Nemes Zemplény Vármegyének Fő Ispánnyának: Isten Anyaszentegyházának dajkájának és Isten dicsősségének, halálig hűséges óltalmazójának, &c. bujdosásában, Karácson havának 24. napján 1672. Kolosvárt boldogul ki-múlt, s’ meg-hidegedett Teste felett, ugyan Kolosvárt az Ház előtt és a’ Reformátusok Templomában siralmason celebráltatott. RMK I 1164 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Colosvaratt.

Szatmárnémeti, Mihály (1673) Az oeroekke valo egy isteni állatban lévoe három személyeknek mutato tueköre ... mellyet irt Sz. Némethi Mihaly. RMK I 1150 . nyomtatta V. Szentyel Mihaly, Kolosvaratt.

Szatmárnémeti, Mihály (1673) Mennyei tárház kultsa, avagy: olly idvességes egy uegyoe elmékhez alkalmaztatott imádságok mellyet szedett a' sz. Irás szavaibol, Nemethi Mihaly a' Colos. Ref. Eccl. edgyik tanitója. RMK I 1149 . Szentyel Mihaly által, Colosváratt.

sine, nomine (1673) Az Szent Dávid Prófétának ékes rytmusu Soltárival ... tellyes könyv. Brewer, Lőcse.

T

Técsi Joó, Miklós (1673) Lilium humilitatis : az az a' nyomoruságoknak toevisse koeziben bé-vettetett Isten Anyaszent-egyházánac maga meg-alázása, es keserves siralma ... mellyet ... a meg-keseredett hiveknek vigasztalására ekképpen készitet-el, és és e' formában ki-is bocsátott Franequerában, An. 1659. Tetsi J. Miklos ... RMK I 1153 . Veresegyhazi Szentyel Mihaly, Kolosvaratt.

This list was generated on Fri Jan 28 19:45:23 2022 CET.