REAL-R

Items where Year is 1638

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 6.

UNSPECIFIED, ed. (1638) Két Halotti Praedicatziok, Mellyeket praedikállott Tisza-Betsi Thamas Colosvari egygyik Lelki-Tanitó Thúr-Terebest Egygyiket a' Templomban, az üdvözült Urnak, a' Néhai Tekéntetes Nagyságos Perenyi Gábornak meghhidegedett teste felett, mely vagyon a' jó Magistratusoknak Istentől való el vétettetésekről és azoknak hóltok után keóvetkezhetendeó szomorú állapatokról, mellyek szokták követni a' nagy embereknek halálokot, az Genealógiának előszámlásával egygyüt. Masikat ugyan azon Thur-Terebesi Castélyban léveő nagy Palotában a' temetés után, sok nevezetes rendek eleőtt, a' megh keseredett szivü, Eözvegy-nek, a' Nagyságos Salgai Katának, a' Néhai Tekén, Nāgos Perényi Gábornak szerelmes házas társának vigasztalására, mely vagyon az Eöreök életreöl. RMK I. 679 RMNy 1723 . Effmurt Jakab, Fejervaratt (Gyulafehérvár).

UNSPECIFIED, ed. (1638) Minden esztendoere szolgálo oeroek calendarivm és az Cisio Janus Magyáról. RMK I 683 ; RMNy 1735 . [typis Breverianis], [Leutsch.].

Keresztúri Bíró, Pál (1638) Csecsemoe keresztyen : mellyet az tekintetes és nagyságos urak az Rakoczi Gyoergy és Sigmond Istennek segitsęgéboel, az egész jelen valoknak nagy oervendezésekkel, dicséretesen és igen boldogul el mondottanak, mikor igaz vallásokban való szép épueletekroel abban az probában bizonsàgot tennének, mellyet az Erdély Országnak kegyelmes fejedelme az Ur Vacsorája eloett kivánt hallani, Kis aszszony havának 15 napján, az 1637 esztendoeben ... / Kereszturi Pal az urak oe nagyságok mestere által. RMK I 678 ; RMNy 1721 . [typ. principis], Fejer-Varat.

Omeis, Magno Daniele (1638) De Q. Curtii Rufi historici aetate, in ordine, uti vocant, circulari praeside rectore h. t. magnifico dn. m. Magno Daniele Omeisio ... disputabit Hermannus Breverus, Riga-Livonus d. 27. Octobr. a. r. s. MDCLXXXIII. RMK III 3235 (2) . Meyeri, Altdorf.

Schlonhauf, Jakubs (1638) Elegidion votivum pro felici acsalutari .. UNSPECIFIED, Trencin.

sine, nomine (1638) Schola triumphata per illustrem et magnificum dominum, D. Georgium Rakoci .. UNSPECIFIED, Gyulafehérvár.

This list was generated on Sun Jun 23 05:17:52 2024 CEST.