REAL-R

Items where Year is 1666

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 11.

Bátai B., György (1666) Lydius S. Scripturae lapis, lelki próbakő | Meta electorum, valasztottak targyja. RMK I 1040, RMK I 1041, RMNy 3317 . Szenczi Kertész Ábrahám, Szeben.

Comaromi C, György (1666) Keseredet Lélek Tiszti. Az az: Olly temetési rövid tanitás, mellyben, mint kellyen magát viselni, az Istennek atyai ostorát szenvedő, s’ a’ miatt meg-keseredett szivü embernek, az alatt, az szent irásból eggyügyüven meg-jelentetik. Mellyet, A’ B. E. Néhai Nemzetes Dobozi Jánosnak, Nemzetes és jó hirrel s’ kegyes élettel fénlő Dobozi István Vramnak, &c. szerelmes fiának, hoszszas nyavalyáin által költ, hideg testének, tisztességes el-takarittatásakor, az élő hivek épületire, és az Szomoru szivek enyhitésére, a Debreczeni nagy temetőben tett, a sir felett 1666 esztendőben, Sz. Jakab havának 19-dik napján. RMK I 1037, RMNy 3307 . Patakon Rosnyai Ján, [S.-Patak].

Comaromi Csipkes, György (1666) Igaz Hit, az az, Olly CCXLI. Magyar Predikaciok, Mellyekben A’ Keresztyéni igaz Hitnek és Vallásnak minden ágazati ugy bé-foglaltatnak, hogy mind a’ Tanitók, s mind a’ Tanulók, mi legyen hiendő vallások, és vallando hitek, elégségesképpen meg-tanulhattyák. Mellyeket Prédikállott a’ Debreczeni Gyülekezetben; Es, hogy holta után-is tanitson, Nemzete javára, az Anyaszentegyház épületire, és az Istennek dicsőségére ki-bocsátott, Comaromi Csipkés György. S.I.M.D.E.D.P. RMK I 1042, RMNy 3322 . Szenczi Kertesz Abraham, Szebenben.

Cseke, Stephanus (1666) Memoria sæculorum gemini e Scythia Hungarorum egressus, carmine decantata. UNSPECIFIED, Kassa (Cassoviae).

Czeglédi, István (1666) Egy veres tromfosdit Iádtzó Sandai Barátomnak, játék el vesztéseért való meg-piricskeltetése. RMK I 1052 S 633 . s. n., s. l..

Debreceni, János (1666) Aczel Tükör, Az az Oly rövid Tanitas, melly megtanit arra : kicsodák érdemesek a' Sz. Ministeriumra, s' kik nem. Ezen-kivül, mint kellyen a' Tanitonak, az Edgy-hazi tisztben, s' szolgalatban ő magát viselni. RMK I. 1033 M 531 e . Karancsi György, Debrecenben (Debrecen).

Kemmel, János (1666) Delineatio synoptica oratorii actus ... UNSPECIFIED, [Leutschoviae].

Kis, Imre (1666) Tök, Mak, Zöld Tromfiára. Posahazinak Veres Tromf. RMK I 1051, RMNy 3283 . UNSPECIFIED.

Posaházi, János (1666) Posahazi Janosnak Kis Imre nevü Jesuita páterrel valo vetelkedese imez kerdesrül. Volt-é valaha, valaholott, valakinél Calvinus János elött, a’ mostani Cálvinisták Vallása? RMK I 1046, RMNy 3311 . UNSPECIFIED.

Váradi, Matthias (1666) Disputatio theologica de votis. RMK III 2372 . UNSPECIFIED, Utrecht.

sine, nomine (1666) Viro admorum reverendo et clarissimo domino M. Joanni Conrado Barthio Argentoratensi.. UNSPECIFIED, (Lőcse?).

This list was generated on Fri Jun 25 10:39:58 2021 CEST.