REAL-R

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány > Z004 Books. Writing. Paleography"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items at this level: 56.

Book

Sine, Nomine, ed. (1694) Abecedarium Latino-Hungaricum pro Pueris. RMK I 1457 . Samuelis Brewer, Leutschoviae (Lőcse).

UNSPECIFIED, ed. (1788) Achte Fortsetzung des Verzeichniss von Büchern, welche bey Anton Löwe, Buchdrucker und Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkaufet werden. [Anton Löwe], [Pozsony].

UNSPECIFIED, ed. (1787) Catalogus librorum et nonnullorum numismatum auctione publica in Bibliotheca Universitatis Pestiensis vendendorum. Litteris Trattnerianis (Trattner), Pestini (Pest).

UNSPECIFIED, ed. (1789) Catalogus librorum in Bibliotheca Universitatis Pestiensis auctione publica vendendorum. Typis Matthiae Trattner, Pestini (Pest).

UNSPECIFIED, ed. (1784) Catalogus librorum qui in Regia Universitatis Typographia Budensi reperiuntur = Neuestes Verzeichniss der Bücher, welche in der königl. Universitätsbuchhandlung und Buchdruckerey um beygesetzte billigste Preise zu haben sind. [s. n.], Budae et Tyrnaviae (Buda, Nagyszombat).

UNSPECIFIED, ed. (1787) Catalogus librorum theologicorum, qui adposito pretio venales prostant apud Joannem Doll, bibliopolam Posoniensem = Verzeichniss geistlicher Bücher welche um beygesetzte Preise zu haben sind bey Johann Doll Buchhändler in Pressburg. [Johann Doll], [Pozsony].

UNSPECIFIED, ed. (1781) Catalogus nonnullorum rariorum, partimque rarissimorum varii idiomatis et argumenti librorum, quos una cum parva collectione imaginum eruditorum aeri lignove incisarum venum exponit et quibus ad indicem generalem librorum rariorum, suam quantulamcunque confert partem H. G. a B. apud Weingand & Köpf. Bibliop., Pestini (Pest).

UNSPECIFIED, ed. (1786) Catalogus novorum librorum juridico-historico-politico-physico-mathematicorum et aliarum artium liberalium, qui adposito pretio venales prostant apud Floridum Diepold et Joannem Lindauer Bibliopolas Budenses = Verzeichniss neuer juristisch-historisch-politisch-philosophisch-mathematisch- und anderer in die schönen Wissenschaften einschlagender Bücher, welche um beygesetzte Preise zu haben sind bey Floridus Diepold und Johann Lindauer in der Festung Ofen. Floridus Diepold und Johann Lindauer, [Buda].

UNSPECIFIED, ed. (1655) Compendium doctrinae Christianae, quam omnes pastores et ministri ecclesiarum Dei in tota Ungaria et Transylvania... docent ac profitentur : In publicis synodis Tartzaliensi ac Thordensi editum et publicatum annis Domini MDLXII et MDLXIII... Indicem singulorum locorum in fine libelli additum reperies ; <<Az>> keresztyéni tudománnak, mellyet minden tanitók és az Isten ecclésiájinak szólgai egészsz Magyar országban és Erdélyben... tanitanak és vallanak, rövid summája : Közönséges gyülésekben, ugymint Tartzaliban és Thordaiban irattatot és közönségessen ki-adattatot MDLXII. és MDLXIII. esztendökben... Minden helynek mutató tábláját a könyv végén talalni-meg. Mostan pedig a méltóságos öregbik fejedelem aszszon parantsolattjából és költségével ujjonnan ki-nyomtattatot és ki-bocsáttatot. RMK I 903 ; RMK II 835 ; RMNy 2604 . typis principis excudit Georgius Renius ; Renius Gyoergy által, Patakini ; Sáros patakon.

UNSPECIFIED, ed. (1785) Dritte Fortsetzung zum Verzeichniss von Büchern, welche bey Anton Löwe, Buchdrucker und Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkauft werden. Anton Löwe, Pressburg (Pozsony).

UNSPECIFIED, ed. (1786) Fünfte Fortsetzung zum Verzeichniss von Büchern, welche bey Anton Löwe, Buchdrucker und Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkauft werden. Anton Löwe, Pressburg (Pozsony).

UNSPECIFIED, ed. (1806) Marosvásárhelyi ima- és énekeskönyv. UNSPECIFIED, Marosvásárhely.

UNSPECIFIED, ed. (1788) Neue National-Lesebibliothek oder Verzeichniss auserlesener Bücher welche gegen billige Bedingnisse zum Lesen ausgegeben von Aloys Doll und Compag. Buchhändler. [Aloys Doll], Pressburg (Pozsony).

UNSPECIFIED, ed. (1699) Sanctus Carolus Borromaeus. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

UNSPECIFIED, ed. (1788) Siebente Fortsetzung des Verzeichniss von Büchern, welche bey Anton Löwe, Buchdrucker und Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkaufet werden. [Anton Löwe], [Pozsony].

UNSPECIFIED, ed. (1784) Supplementum IV. ad catalogum librorum juridico-medico-historico-politico-philosophico-physico-mathematico etc. etc., qui prostant Pestini, Budae & Cassoviae apud J. M. Weingand et J. G. Köpf Bibliopolas = Vierte Fortsetzung zum Verzeichniss juristisch-historisch-medicinisch etc. etc. etc. Bücher, die in Pest, Ofen, und Kaschau bey J. M. Weingand und J. G. Köpf zu haben sind. apud J. M. Weingand et J. G. Köpf Bibliopolas, Pestini, Budae & Cassoviae.

UNSPECIFIED, ed. (1784) Supplementum V. ad catalogum librorum juridico-medico-historico-politico-philosophico-physico-mathematico etc. etc., qui prostant Pestini, Budae & Cassoviae apud J. M. Weingand et J. G. Köpf Bibliopolas = Fünfte Fortsetzung zum Verzeichniss juristisch-historisch-medicinisch etc. etc. etc. Bücher, die in Pest, Ofen, und Kaschau bey J. M. Weingand und J. G. Köpf zu haben sind. apud J. M. Weingand et J. G. Köpf Bibliopolas, Pestini, Budae & Cassoviae (Pest, Buda, Kassa).

UNSPECIFIED, ed. (1786) Verzeichniss der neuern Bücher aus allen Theilen der Wissenschaften, welche zu haben sind bey Aloys Doll und Schwaiger Buchhändler in Pressburg. Aloysius Doll, Pressburg (Pozsony).

UNSPECIFIED, ed. (1787) Verzeichniss der neuern Bücher aus allen Theilen der Wissenschaften, welche zu haben sind bey Aloys Doll und Schwaiger Buchhändler in Pressburg (1787). [Aloys Doll], [Pozsony].

Ballard, Thomas and Basire, Isaac (1709) Bibliothecae Binaeae Insignes, viz. Basiraeana & Lanaeana. Or: A Catalogue Of the Libraries of ... Isaac Basire, D.D. & Tho. Lane, L.L.D. Containing a ... Collection of many ... Books, in Divinity, History, Philology, ... Which will begin to be Sold by Auction, the Second of February, the 1709/10 / ByThomas Ballard, Bookseller, ... Thomas Ballard, London.

Bellarmino, Robert and Tasi, Gáspár (1639) Elménknek Istenben foel-meneteléruel a’ teremtet állatok Garádichin Robertus Bellarminus Jésuiták Rendiboel-való Cardinal Koenyvechkéje / mellyet mostan magyarúl irt és ki nyomtattatott Tasi Gaspar. RMK I 687 ; RMNy 1761 . Kloesz Jakab által, Bartfán.

Budai, Ésaiás (1802) Régi tudós világ historiája, melybenn a' könyvnyomtatás feltalálásáig élt mindenféle tudósoknak ... élete, munkái ... rendbeszedve, előadódnak ... : a' poética és rhetorica oskolák számára. Szigethy, Debreczen.

Bölöni Pálfi, András (1693) Bölöni Pálfi András zsoltároskönyve. UNSPECIFIED.

Büringer, Johannes (1670) Nomenclator, & Index tam Nominum, quàm Verborum Germano-Latinus: materiam simplicium formandarum sententiarum, adminiculo Grammaticæ, suppeditans: usui destinatus tironum linguæ Latinæ apud Gymnasium Augustanæ Confessionis Posoniense. UNSPECIFIED, Pozsony.

Calvin, Jean and Szenczi Molnár, Albert (1624) Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas / mellyet deakúl irt Calvinus Janos, ... magyar nyelvre forditott Molnar Albert. RMK I 540 ; RMNy 1308 . Aubrius Daniel s' David, és Sleikius Kelemen költségeckel, Nyomtattac Hanoviaban.

Cattaneus, Octavius Logicae summulae, sive introductio compendiaria in Aristotelis logicam. UNSPECIFIED.

Comenius, Johannes Amos (1659) Gentis felicitas, speculo exhibita iis, qvi num felices sint, & qvomodo fieri possint, cognoscere velint, ad serenissimum Transylvaniae principem, Georgium Racoci. UNSPECIFIED, Amsterdam.

Czeglédi P., István (1659) Az orszagok romlasarvl irot koenyvnek Elsoe Resze / Mellyet Szerelmes Hazájának békeségben való maradhatásáért irt A. C. H. K. G. L. T. C. I. RMK I 941 ; RMNy 2831 . Severinus Marcus, Cassan.

Doll, Aloys (1784) Catalogus novorum librorum tam theologicorum quam omnium facultatum artiumque liberalium, qui apposito pretio venales prostant apud Aloysius Doll bibliopolam Posoniensem = Verzeichniss neuer sowohl geistlicher als anderer in die schönen Wissenschaften und freyen Künste einschlagender Bücher welche um beygesetzte billige Preise zu haben sind bey Aloysius Doll Buchhändler in Pressburg. Aloysius Doll, Pressburg (Pozsony).

Illyés, András (1692) Megrövidittetet ige ... harmadik resze: két száz, és három magyar prédikátioknak; kissebb az elsönél, és másodiknál. RMK I 1417 . Sischowitz Máttyás által, Becsben.

Illyés, András (1692) Megrövidittetet ige : az az: predikátios könyv, melyben kilenczven prédikátiok foglaltatnak: a' szentekröl, ... masodik resze, a Szentséges Szüz Máriárol, Szent Apostolokról, Mártyrokrol, Confessorokrol, etc. RMK I 1416 . Sischowitz Mátyás által, Becsben.

Illyés, András (1691) Megrövidittetet ige az az : Predikatios könyv, melyben hetven négy prédikátiok foglaltatnak ... első reszsze / mellyeket sok esztendök alatt élö nyelvel prédikállott, ... és meg irván ki bocsátott. Illyés András, szebeni praepost ... RMK I 1415 . Academiai bötükkal, Friedl János által., Nagy-Szombatban.

Káldi, György (1631) Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze, advent elsö vasarnapiatol-fogva Sz. Haromság vasárnapjáig / Irta az hivek vigasztalasara és jobbúlasára az Jesus-alatt vitezkedö társaság-béli nagy-szombati Káldi György pap. RMK I 601 ; RMNy 1509 . Rikesz Mihaly, Nyomtatta Posonyban.

Károli, Gáspár and Szenczi Molnár, Albert (1608) Szent Biblia az az : Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es apastalooc által megiratott szent könyveimagyar nyelvre forditatott ... Caroli Gaspar elöljarobeszédével ; ez masodic kinyomtatast igazgatta, néhol megis jobbitotta Szenci Molnar Albert... RMK I 411-412 ; RMNy 971 . nyomtattatott Halbejus Janos által, Levinus Hulszius örökösinec költségével, Hanoviaban.

Landerer, János Mihály (1751) Catalogus librorum, qui apud Joannem Michaelem Landerer, civem & typographum Posoniensem penes Portam Piscatoriam ... venales prostant [1751]. [Typ. Landerer], [Posonii] (Pozsony).

Landerer, János Mihály (1759) Catalogus librorum, qui apud Joannem Michaelem Landerer, civem & typographum Posoniensem penes Portam Piscatoriam ... venales prostant [1759]. [Typ. Landerer], [Posonii] (Pozsony).

Laskay, János (1592) Az Aesopus életéről, erkölcséről, minden fő dolgairól és haláláról való história. UNSPECIFIED, Debrecen.

Löwe, Anton (1773) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwen Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkauft werden. Johann Michael Landerer, Pressburg (Pozsony).

Löwe, Anton (1778) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwen Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise verkauft werden [1778]. Franz Augustin Patzko, Pressburg (Pozsony).

Madarász, Márton (1629) Eperjessi magyar ecclesia minden-napi felfegyverkedese, az az minden-napi Imadsagos könyveczkéje ... / mellyet itt d. Madarasz Marton, eperjessi m. praedik. RMK I 583 ; RMNy 1439 . nyomtattatot Brewer Loerintz által, Loecsen.

Schesaeus, Christianus (1563) Oratio. UNSPECIFIED, Wittenberg.

Schmeizel, Márton (1744) Catalogus scriptorum qui res Hungariae, Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Croatiae, Dalmatiae, vicinarumque regionum et provinciarum illustrant et in Bibliotheca Martini Schmeizel ... nunc adservantur. Officina Kittleriana , Halle an der Saale.

Seneca, Lucius Annaeus (1300) Seneca Lucius Annaeus Epistolae. UNSPECIFIED, Debrecen.

Sine, Nomine (1792) Az olvasó közönség' kedvéért készíttett laistroma Kolosváratt a' ... typographus és könyv áruló Hochmeister Márton ... boltyába található magyar, deák, és frantzia könyveknek a' kötetleneknek árrával együtt. [Hochmeister Márton], [Kolozsvár].

Sine, Nomine (1789) Catalogue des livres françois, anglois, italiens, qui se trouvent en vente, à un prix raisonnable chez Weingand Jean Michel, à Pest et Ofen. Weingand, à Pest et Ofen (Pest, Buda).

Sine, Nomine (1763) Catalogus librorum in Mense Novemb. die 1. Cibinii 1763. in Domo, vulgo Regnicolari, licitationi seu plus offerentibus, exponendorum. [Barth], [Cibinii] (Nagyszeben).

Sine, Nomine (1789) Catalogus librorum, qui apud Francisc. August. Patzko, typographum, addito pretio venales prostant. s. n., Posonii (Pozsony).

Sine, Nomine (1792) Catalogus veterum ac novorum in diversis linguis, librorum compactorum: una cum appendice novorum hungaricorum, latinorum, germanicorum in cruda existentium, qui venales extant apud Joannem Michaelem Weingand Bibliopolam = Verzeichniss von alt- und neugebundenen Büchern in verschiedenen Sprachen, welche, sammt einem Anhange ungebundener neuer ungarischer, lateinischer, und deutscher Bücher zu haben sind in den Johann Michael Weingandischenschen Buchhandlungen. [Johann Michael Weingand], Pestini (Pest).

Sine, Nomine (1790) Erste Fortsetzung des Verzeichnisses von 1788. des Bücher, welche bey Philipp Ulrich Mahler, Buchhändler in Preßburg um beygesetzte Preise verkauft werden. Philipp Ulrich Mahler, [Pressburg] (Pozsony).

Sine, Nomine (1781) Erste Fortsetzung des allgemeinen Verzeichniss juridisch-historisch-medicinischen etc. etc. etc. Bücher, welche bey Weingand und Köpf ... um billige Preisse zu haben seyn. s. n., [Pest].

Sine, Nomine (1790) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg [u]m beygesetzte Preisse, zu haben sind : A-L ; M-Z. Anton Löwe, Pressburg (Pozsony).

Sine, Nomine (1793) Verzeichniss der Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise, zu haben sind. Erste Fortsetzung. gedruckt bey Simon Peter Weber, Pressburg (Pozsony).

Sine, Nomine (1791) Verzeichniss derer theologischen Bücher, welche bey Anton Löwe, Buchhändler in Pressburg um beygesetzte Preise zu haben sind. Anton Löwe, Pressburg (Pozsony).

Szakmári Fabrícius, István (1577) Historia de Amatoriis affectionibus. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

Tyukodi, Márton (1641) Az tiszta eletue Joseph Patriarcha Eletének, szenvedésének, és ditsirettel viselt dolgainak Sz. Irás szerént valo magyarázattya : Mellyben meg-irattatik az-is, mitsoda alkalmatossággal ment-bé Jácob Aegyptusban, holott az oe maradékinac 400 esztendeig kellet lakni, és az után az Istennek mondása szerént onnan ki-joeni / Mellyeket roevid Praedikátiokban foglalván, az alázatos szivue hiveknec szemek eleiben terjesztett, Tyukodi Marton, A' Koeroesi Keresztyén Gyuelekezetnek alázatos Praedikátora. RMK I 723 ; RMNy 1915 . Szenci Kertesz Abraham, Varadon.

Weingand, J. M. and Köpf, J. G. (1779) Catalogus librorum juridico-medico-historico-politico-philosophico-physico-mathematico, etc. etc. qui adscripto pretio venales prostant Pestini et Budae apud J. M. Weingand, et J. G. Köpf bibliopolas = Verzeichniss juridisch-historisch-medicinisch etc. etc. etc. Bücher die um beygesetzte billige Preisse in Pest und Vestung Ofen bey J. M. Weingand und J. G. Köpf haben sind. Johann Michael Weingand, Johann Georg Köpf, Pest.

This list was generated on Wed Apr 17 04:22:57 2024 CEST.