REAL-R

Items where Year is 1676

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 13.

UNSPECIFIED, ed. (1676) Calendarium Typographiae Tyrnaviensis. UNSPECIFIED, Nagyszombat (Tyrnaviae).

Neubarth, Christoph, ed. (1676) Uj és o kalendarium, kit Christus születése után való 1677. : ki-botsátott Neubarth Christoph. RMK I 1216 . Brewer Samuel által, Lötsen.

Klesch, Daniel (1676) Donorum Dei bonorum & perfectorum Sacer Septenarius : Das ist: Die siebenfältigen guten und vollkommenen Gaben Gottes, erkläret und bewähret aus der ordentlichen Lection und Epistel Jac. I, 17. 21. am Sontag Cantate, als 1. hohe- 2. Vater- 3. Mutter- 4. Bruder- 5. äuserliche 6. innerliche 7. ewige Gaben, / erläutert und erweitert in einen siebenfachen Nutzen ausgeleget und abgeleget in einer nach-mittagigen einfältigen Exulanten-Gast-Predigt zu Halla in Sachsen im Dom von ... Daniel Kleschen ... RMK III 2746 . Gedruckt bey Melchior Oelschlegeln, Hall in Sachsen.

Kájoni, János (1676) Cantionale Catholicum : Régi, és Uj Deák, és Magyar aitatos egyházi Énekek, Dicséretek, Soltárok, és Lytaniak; kikkel a’ Keresztyének Esztendő által való Templomi Solemnitásokban, Processiokban, és egyébb aitatosságokban szoktanak élni. Halottas Temetéskor-való, és a négy utólsó dolgokról emlékeztető Énekekkel eggyütt. Most újonnan nagy szorgalmatossággal egybe szedettek, meg jobbittattak, és a Keresztyének épületire, s lelki vigasztalásokra kibocsáttattak. / A’ Szent-Ferencz-szerzetiben lévő Kajoni P. Fráter János által. RMK I 1188 ; RMK II 1376 ; Sztripszky I 2084 . Cassai Andras által, A' Csiki Kalastromban.

Landovics, István (1676) El-valasztot juh, mellyet az halal ... el-ragadot, ... az az a' nehai ... Orbovai Jakusith Susanna aszszonynak, ... Sirchicz Gaspar uram szerelmes hazas tarsanak, ebbül az arnyek vilagbul boldog ki-mulasa ... : Jesus Tarsasagabul valo pater Landovics István. RMK I 1205 . Academiai betükkel, Thamas Marton által, Nagy-Szombatban.

Miles, Matthias (1676) Sacra Deo uni ter opt. max. pacis largitori ac principi heroi pacifico domino augusto illustrissimo domino ... Michaeli Apafi Dei gratia principi Transylvaniae ... Eucharistica ... : nempe ... Matthia Semrigero Matthias Miles c. Cibin. RMK II 1391 . imprimebantur per Stephanum Jüngling, Nagyszeben.

Richetti, Yosef Šaliṭ ben Eliezer (1676) Kaufmann B 287 - Sefer Ḥoḵmat ha-miškan : panim ḥadašot baʼu le-ḵan be-feruš naʼeh ve-tsurot metsuyarot ... le-havin sidro. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Mantova.

Sine, nomine (1676) Hit szakadas ellen valo orvosság, avagy rövid tanitás a' Szent Lélek ellen való vétekrül : mellyet ... el-beszélgetett P. K. J. C. S. S. 1675-ben. RMK I 1192 . Veres-Egyházi Sz. Mihály, Colosvaratt.

Sine, nomine (1676) Kedves es nyajas História, Szép Magelonarol, Neapolis Királynak leányáról, és edgy Peter nevű Vitézről az ezüstös kúltsokkal, ki edgy Provinciabeli Gróf fia volt. Francziai nyelvből Nemet nyelvre meg-fordittatott Spalatini György küldött levelével edgyütt M. Warbeck Vitus által. Mostan penig Németből Magyarrá fordította Tesseni Wenczel, az Magyar Olvasók kedvéjért. RMK I 1202 . Samuel Brever által, Lőtsen.

Szenczi Molnár, Albert (1676) Szent Dávid királynak ... Száz ötven Soltári .. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

Szöllősi, Mihály (1676) Az Urért s' hazájokért elszéledett és számkivettetett bujdosó magyarok füstölgő csepüje. RMK I. 1196 B 778 . Veresegyházi Mihály, Colosvarat.

Sámbár, Mátyás (1676) Lilium inter spinas ...: az az: Az halotti siránkozások között, istenes jó maga viseléséről való boldog emlékezeti ... néhai egri püspöknek, Szegedi Ferencznek ... : mondatott a' Jesus Társaságából való p. Sambar Matyas által. RMK I 1191 . [Jezsuita kollégiumi nyomda], Cassan.

Tolnai Szabó, Mihály (1676) Szent Had : az az, Lelki s' Testi szabadságokért fegyvert vont Vitezek Tüköre Avagy Ollyan idvességes Szent Irasbul őszve szedegetettetett Lelki Tanács, a' mellyben az igaz Hadakozásnak bizonyos okai, igaz módgyai, hasznos végei, rövideden egyben szerkeztettettenek. Mellyben ha valaki jól el-készittetett elmével belé teként, nagy könnyen meg-itélheti, mitsoda tészi a' Vitézlő rendeket bátortalanokká, ellenségek előtt futókká, szaladókká. Viszont, mint kellyen ő magokat olly karban állatni, hogy ellenségekkel bátran szemben szállyanak, s' dicsiretessen harczollyanak, s' kívánatos győzedelemmel is ékesüllyenek; ez vitézeknek kedvekért irattatott Tükörből, mint meg-annyi Tanító Mester által, igen rövideden, de világossan meg-tanittatnak. : A' mellyet Tanitási alkalmatossággal-is praedikállott a’ Vitézek előtt. Tholnai Mihaly. RMK I 1197 . [Veresegyházi Szentyel Mihály], Colosvaratt.

This list was generated on Sun Jun 23 05:16:59 2024 CEST.