REAL-R

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BR Christianity / kereszténység"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | É
Number of items at this level: 60.

A

Alvinczi, Péter (1616) Itinerarium Catholicum : az az nevezetes vetelkedes az feloel: ha az evangelicusok tudományaje uy, vagy az mostani romai vallason valo papistake? ... RMK I 462, RMNy 1104 . [Rheda Pál], [Debrecen].

Apáczai Csere, János (1658) Disputatio philosophica de Mente Humana. Quam Auxiliante Numine Sub Præsidio Viri Reverendi & Clarissimi D. JOH. CHIERI APACII, SS. Theol. Doctoris, ejusdemque & p. t. Philosophiæ naturalis in illustri Collegio Claudiopolitano Reformatorum Professoris ordinarii. Publicè defendendam suscipit Matthias Fogarasi. RMK II 918, RMNy 2810 . Abrahami Kertesz Szenci, Varadini.

Ausonius, Decimus Magnus (1502) Oratio matutina ad omnipotentem Deum heroico carmine deducta. RMKIII 7322 (Pótlások 4.) ; VD16 A-4402 . [Johann Winterburger], Wienne.

B

Balassi, Bálint and Bock, Michael (1572) Betegh lelkeknek valo fwues kertecÿke, meliben sok fele jo szagu es egesseges fwuek talaltatnak, melÿ fwuek altal az lelkek mindennemö beteghsegekben fogiatkozasokban meg eleuenedhetnek, es megh Vÿulhatnak. RMK I. 0091-SS 0259 . Wirzbieth Mathias, Cracoban (Krakkó).

Bayly, Lewis (1643) Praxis pietatis, az az keresztyén embert Isten tettzése szerént-valo járásra igazgató kegyesseg gyakorlas. Fordéttatott angliai nyelvböl: es immár ötödször, az ekédiekben esett mindennémü hibáktúl meg-tisztultan, söt sok hellyeken meg-is jobbultan az authornak szép és igen szükséges elöl-járó-beszédével edgyütt ki-botsáttatott ugyan Medgyesi Pal, Ur Jesus Christus edgy-ügyü szolgája által ... RMK I 751, RMNy 2042 . Szemptzi Abraham, Varadon nyomtatta.

Bona, Giovanni (1705) Az égre kézen fogva vezető kalauz, melly a szent atyáknak, és a böltseségnek régi szeretöinek reguláinak velejét foglalja-bé. RMK I. 1701 M. 483 . s. n., [Debrecen].

Buzinkai, György (1739) Rövid oktatás, miképen kellessék magunkat Isten segítségével jó praeservativák által a pestis ellen védelmezni, vagy a pestisben lévő betegeket orvosolni. Margitai János, Debreczen.

Bél, Mátyás (1743) Kurze und zuverlässige Nachricht von dem Zustande der Protestantischen Kirche in dem Königreich Ungarn besonders von den gegenwärtigen gefährlichen Umständen derselben. [sine typ.], [sine loco].

C

Calmet, Augustin (1752) Dissertationes, ac disquisitiones, in Veteris Testamenti libros. Typi Academici Societatis Jesu, Cassoviae (Kassa).

Calvin, Jean (1624) Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas. Mellyet deakúl irt Calvinus Janos, ... magyar nyelvre forditott Molnar Albert. RMK I 540, RMNy 1308 . Aubrius Daniel s' David, és Sleikius Kelemen költségeckel, Nyomtattac Hanoviaban.

Czeglédi, István (1659) Az országok romlasarul irot könyvnek első resze | Szerelmes édes hazám, kát vallot Magyar orszagh. RMK I 941, RMNy 2831 . Severinus, Cassa.

Czeglédi, István (1666) Egy veres tromfosdit Iádtzó Sandai Barátomnak, játék el vesztéseért való meg-piricskeltetése. RMK I 1052 S 633 . s. n., s. l..

Czeglédi, István (1664) Idős Noe becsületit oltalmazó Japhetke. Az az : Édes Attya becstelenitéseért, olly Ki-kelő Szerelmes Gyermek; Ki, el szaggathatatlan, s meg oszolhatatlan palástokkal takarja-bé, nevelő Kedves attyának, csintalan Chamtul fel-takart mezitelenségét. Neve a' Gyermeknek Ceglédi Palkó, Idős Ceglédi Istvánnak egygyetlen egy Kedves Fia. RMK I 1013 L 651 a . s. n., [Kassa].

D

Debrődi, János (1670) Refutatio logodaedalorum, Joannis Fabritii, Samuelis Pomarii, et Isaaci Zabanii: qui omnes lutherani professores, dum oppugnant scripto theses quasdam compendiales reverendi domini Joannis Debrödi. UNSPECIFIED.

Debrődi, János (1670) Theses controversiarum fidei compendiales, pro omni articulo fidei facile decidendo; tribus Luthero-Calvinicis gymnasiis, Cassoviensi, Eperjesiensi, Patakiensi ad discutiendum propositae, ... a ... Joanne Debrödi, ... praeside. UNSPECIFIED.

Dubniczai, István (1737) Metamorphosis fidei orthodoxae de bono in malum et vicissim: in comitatu Trenchiniensi, ac vel maxime in privilegiato oppido Solna ab anno 1600. ex MM SS Stephani Dubniczaj ecclesiae Teplensis olim parochi… per reverendiss. Dominum Danielem Kilian venerabilis capituli Agriensis canonicum... typis commissa et vulgata. Typi Academici Societatis Jesu, Frauenheim Henrik János, Cassoviae [Kassa].

Dürner, Sámuel (1647) Christlicher Leich-Sermon ... Zum Ehren-Gedächtnüss der ...Weylandt Edlen viel Ehrn- vnd Tugendreichen Frawen Johanna Elisabeth Löwin. Dess Edlen, Ehrnvesten Wolweisen und Wolbenambten Herrn Johannis Weberi, Vornehmen Rathsverwandten und wolbestelten Apoteckers in Eperies, &c. gewesenen geliebten Ehefrawen. Alss dieselbe den 19 Tag Martij, Anno 1647. im Herrn eingeschlaffen, und den 21 Martij mit Christlichen Ceremeonien in Ihr Ruhe-Bettelein ist versetzet worden. Auff instendiges begehren wegen der abwesenden Freundschafft in die Feder gebracht Durch SAMUEL DEURNERN, Deutschen Prediger daselbst. RMK II 674 . Brewer L., Leutschau.

E

Esterházy, Pál (1701) Az Boldogságos Szűz Maria Szombattya az az minden Szombat napokra való aetatossagok. Mellyet Azon Szent Szűz Igaz, és Buzgó Hiveinek udvósségére Szerzett Galantai Esteras Pal Szentséges Romai Birodalombéli Herczeg, s'Magyar Országi Palatinus, az 1701. Esztendőben. RMK I 1638 . Akadémiai Bötükkel Hörmann János által, Nagyszombat.

Esterházy, Pál (1696) Mennyei korona az az az egész világon lévö csudálatos Boldogságos Szűz kepeinek rövi­deden föl tett eredeti. RMK I 1496 . Akadémia, Nagyszombat.

F

Filepszállási, Gergely (1694) Praesidium Christianorum. Avagy a' Keresztyenek kőzött Magyarok Fegyvere, Mellyel A' lelki és testi nyomorúságban sinlődő és el szakaszkodott Keresztyenek azok kőzött a' Magyarok ha igazan tusakodnak, minden Világi Fegyver felett legjobban óltalmazhattyác magokat, triumphálhatnak, mellyet a' bűnösöknek kedvekért Istennek ö Szolgainac, Profetáinac, Apostolinak szavokból öszve-hordott, és formált maga Kegyes Elmelkedésivel edgyutt, Filepszállási Gergely, A' Szomorú üdöben Tornyos-Némethi Prédikátor. RMK I 1452 . Klein János, Cassa (Kassa).

G

Günther, Andreas (1675) Des heiligen Propheten Hoseae, Christus Hungariae valedicens : oder, Gründlicher Bericht wie und warumb Christus aus Ungerland weiche? ... RMK III 2717 . Durch Michael Medern, Gedruckt zu Stralsund.

H

Hibernicus, Thomas (1748) Flores doctorum pene omnium tam Graecorum quam Latinorum, collectore Thoma Hybernico ... typis Academicis Soc. Jesu, Tyrnaviae [Nagyszombat].

I

Illyes, Andras (1692) Megrövidittetet ige az az: predikatios könyv, melyben kilenczven prédikátiok foglaltatnak: a' szentekröl. RMK I 1416 . Sischowitz, Bécs.

Iratosi T., János and Perkins, William (1637) Az ember eletenek, bodogul való igazgatasanak modgyáról. Wilhelmus Perkinsus, Angliai Theologusnak irasaból. RMK I 670, RMK I 671, RMNy 1683 . Brever Lörintz, Löcsen (Lőcse).

J

Jurkovich, Joannem (1693) Duo sanctioris vitae magistri S. Franciscus Borgia et B. Mauritius Csaky ... neomagistris ... in ... Universitate Cassoviensi dicati. RMK II 1736 . Typis Samuelis Brewer, Leutschoviae.

K

Kempis, Tamás (1624) Kempis Tamasnak Christus koeveteseruel négy koenyvei / mellyeket magiarra forditott Pazmany Peter eztergami ersek. RMK I 535, RMNy 1297 . ex officina typographica Matthaei Formicae, in Aula Coloniensi, Viennae Austriae.

Klesch, Daniel (1676) Donorum Dei bonorum et perfectorum sacer septenarius. Das ist: Die siebenfältigen guten und vollkommenen Gaben Gottes, erkläret und bewähret aus der ordentlichen Lection und Epistel Jac. I, 17. 21. am Sontag Cantate, als 1. hohe- 2. Vater- 3. Mutter- 4. Bruder- 5. äuserliche 6. innerliche 7. ewige Gaben, erläutert und erweitert in einen siebenfachen Nutzen ausgeleget und abgeleget in einer nach-mittagigen einfältigen Exulanten-Gast-Predigt zu Halla in Sachsen im Dom von ... Daniel Kleschen ... RMK III 2746 . gedruckt bey Melchior Oelschlegeln, Hall in Sachsen.

Kopcsányi, Márton (1622) Keresztyen imadsagos keonyvechke : mely, a caeremoniaknak, és hituenk ennéhány ágazatinak ... roevid magyarazattyával, kueloemb kueloemb féle imadsagokat és elmélkedéseket foglal magaban. RMK I 526, RMNy 1226 . Gelbhaar Gergely altal, Nyomtattatot Bechbe.

Káldi, György (1631) Az vasarnapokra-valo predikatzioknak első resze. RMK I 601, RMNy 1509 . Rikesz M., Posony.

L

Lampe, Friedrich Adolph (1749) A' kegyelem szövetségének titkaiba való bé-vezetés, mellyet az Isten beszédének tiszta tejét kívánó kisdedeknek és kiváltképen azoknak hasznokra, a' kik az Úrnak szent asztalához akarnak járulni... Margittai, Debretzen.

M

Madarász, Márton (1629) Eperjessi magyar ecclesia ... imadsagos könyvecskéje. RMK I 583 RMNy 1439 . Brewer, Lőcse.

Margitai, Péter (1617) Az Isten Törvenyenek, az Szent Iras szerint valo magyarazattya, mellyet... rövid predikatiokra osztott, es eleiben ki bocsátott Margitai Peter. RMK I 473, RMNy 1131 . Rheda Pál, Debrecen.

Martini, Jacobus and Klesch, Daniel (1648) In Augustanae confessionis articuli primi partem priorem, quae agit de Deo uno et trino in se considerato, disputatio : quam Wittebergae praeside ... Jacobo Martini, ... collegarum ventilationi exponit Daniel Klesch Iglowia Hungarus. RMK III 1713 . Excudente Johanne Röhnero, [Wittenberg].

Mihálykó, János (1612) Hét praedicátio, az Isten fiainak oeroek eletekroel / elsoeben Barazlóban német nyelven Pollio Lukacz által praedicáltatot ; mostan penig ... magyar nyelvre forditatot és meg irattatot Mihalyko Ianos az Epperiessij Magyar Gyuelekoezetnek méltatlan lelki-páztora által. RMK I 432, RMNy 1030 . nyomtattatot Kloez Iacab által, Bartphan.

N

Nádasdy, Ferenc (1655) De Sacris Stigmatibus Seraphici Patris S. Francisci. Matthaeus Cosmerovius, Viennae.

P

Posaházi, János (1665) Rövid tudósétás a consequentiakrul, a Pataki jésuita páterek manifestumára való felelettel edgyütt. RMK I 1616, RMNy 3203 . [s.n.], [Sárospatak].

Pray, György (1789) Historia controversiarum de ritibus Sinicis, ab earum origine ad finem compendio deducta. Strohmayer, Pestini [Pest] ac Cassoviae [Kassa].

Pápai Páriz, Ferenc (1696) Pax aulae, az az: bölts Salamon egynéhány válogatott regulainak rövideden való elöadása. RMK I 1488 . M- Tótfalusi K. Miklós által, Kolosvár.

Pázmány, Péter (1605) Az mostan támat uy tudomaniok hamissaganak, tiiz nilvan valo bizonisaga. Es reovid intes a teoreok birodalomrul, es vallasrul. RMNy II 933, RM I 4r 239, RMK I 398 . Widmanstadium, Graecii Styriae.

Pázmány, Péter (1609) Az nagi Calvinus lanosnac hiszec egy Istene : az az: az Calvinus ertelme szerent valo igaz magiarazattia az Credonac, mely, az Calvinus tulaidon koenyveiboel, hyven, es igazán egybe szedettetet ... RMK I 415 RMNy 984 . typ. Capituli Strigoniensis, Nyomtattatot Nagyszombatba.

Pécsi, Lukács (1591) Az keresztyen szvzeknec tisteseges koszoroia melyben minden ü ioszagos erkölchöc az közönseges viragoc altal ki ielentetnec es kepestetnec. RMK I 250 ; RMNy 670 . Typis Capituli, Nagyszombatba.

Pécsi, Lukács (1598) Az test kornyul valo het irgalmassagnac chelekedetiroel, mellyeknec gyakorlassat aianlya minden kerestyen atyafiainac Peechi Lukach. RMK I 305 . Typ. Capituli, Nyomtattatot Nagy Szombatba.

R

Raicsani, Joanne (1725) Signa ecclesiae, seu via facilis in notitiam ecclesiae a Christo institutae perveniendi proposita e reverendo patre Joanne Raicsani e Societate Jesu, Claudiopoli in Transylvania. typ. academicis, Joannes Henricus Frauenheim, Cassoviae [Kassa].

S

Samuel, [Marochitanus] (1524) Das Jhesus Nazarenus der ware Messias sey : Derhalben die Juden auff kaynen andern warten dörfen. durch Jörg Gastel, Gedruckt in ... Zwickaw.

Sine, Nomine (1655) Compendium doctrinae Christiane. RMK I 903, RMNy 2604 . Renius György által, Saros Patak.

Sine, Nomine (1640) Kereszteni Isteni Dicsiretek. RMK I 698, RMNy 1816 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

Sine, nomine (1679) Confessio et expositio fidei christianae : Az az: az keresztyeni igaz hitröl vallás-tétel | Agenda az az: az anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való cselekedet. RMK I 1232, RMK I 1243 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolozsvár.

Statileo, János (1516) Vita beati Ioannis episcopi et confessoris Traguriensis, et eius miracula. per Hieronymum Vietorem, Viennae Pannoniae.

Statileo, János (1516) Vita beati Ioannis episcopi et confessoris Traguriensis, et eius miracula. Marcello Silber alias Franck(?), Romae(?).

Szalóczi, Mihály (1660) Az Isten-ember Jésus Christusnak személye felől igazán értő Tanitoknak, Valasz-tetelek; Melyben az igaz Keresztyéni tudomány világossan le-tétetik : és az Ellenkezőknek a' felől való itiletek, a' Sz. írásnak egyenes mértékére vonattatik. RMK I. 969 M 218 . Rosnyai János, Saros Patakon (Sárospatak).

Szenci Csene, Péter (1616) Confessio Helvetica, az az, az keresztyeni igaz hitröl valo vallás-tétel : mellyet elsoeben Helvéciában irtanac és bévettenec, annak utánna 1567. esztendoeben Magyar országbannis jovallottanac, bévoettenec ... / magyarul fordittatot az együgyüveknec épületekre és javokra Szenci Csene Peter által. RMK I 0466 . Nyomtatta Gallér Hieronymus, Oppenhemiumban.

Szőnyi Nagy, István (1681) Kegyes lélek' vezér csillaga, Istennel otthon s' utón való járásában, t. i. Olly buzgó Imádságok, Mellyeket, Egy igaz vallása miatt hazájábul s' szerelmesi közzül ki-bujdosot K. ember: N. K. K. M. U. Kívánságára s' kérésére Az honn lévö s' széllyel járó Szentek Istennel járásokban való igazgattatásokra intézett Szőnyi N. István Újvárosi Praedikator. RMK I 1257 M 542 . Rosnyai János, Debreczenben (Debrecen).

Sámbár, Mátyás (1667) A három idvösséges kérdésre, a Lutter és calvinista tanitok mint felelnek? ugy á mint Matkó István mondgya, fol. 128. X, ut Tök. Imé azért Matko hazugságinak meg torkollása es Posaházy Motskainak meg tapodása. Türsch, Kassa.

T

Tasi, Gaspar (1639) Elménknek Istenben foel-meneteléruel a’ teremtet állaton Garádichin Robertus Bellarminus Jésuiták Rendiboel-való Cardinal Koenyvechkéje Mellyet mostan Magyarúl irt és ki nyomtattatott Tasi Gaspar. RMK I 687, RMNy 1761 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

Timon, Sámuel (1745) Purpura Pannonica, sive vitae, et res gestae S. R. E. Cardinalium, qui aut in ditionibus Sacrae Coronae Hungaricae nati, aut in regibus sanguine conjucti, aut episcopatibus Hungaricis potiti fuerunt. Typi Academici Societatis Jesu, Cassoviae [Kassa].

Tyukodi, Márton (1641) Az tiszta eletue Joseph Patriarcha Eletének, szenvedésének, és ditsirettel viselt dolgainak Sz. Irás szerént valo magyarázattya. Mellyben meg-irattatik az-is, mitsoda alkalmatossággal ment-bé Jácob Aegyptusban, holott az oe maradékinac 400 esztendeig kellet lakni, és az után az Istennek mondása szerént onnan ki-joeni.Mellyeket roevid Praedikátiokban foglalván, az alázatos szivue hiveknec szemek eleiben terjesztett, Tyukodi Marton, A' Koeroesi Keresztyén Gyuelekezetnek alázatos Praedikátora. Mellyeket roevid Praedikátiokban foglalván, az alázatos szivue hiveknec szemek eleiben terjesztett, Tyukodi Marton, A' Koeroesi Keresztyén Gyuelekezetnek alázatos Praedikátora. RMK I 723, RMNy 1915 . Szenci Kertész Ábrahám, Varadon.

V

Vajkovics, Imre (1791) Censura religionario-politica libelli, cui titulus: Declaratio statuum catholicorum qui ad conventum catholicum ... apud archi-episcopum Colocensem celebratum, non influxerunt. Typ. Scholarum Piarum, Colocae.

Vajkovics, Imre (1792) Censura religionario-politica libelli, cui titulus: Declaratio statuum catholicorum qui ad conventum catholicum ... apud archi-episcopum Colocensem celebratum, non influxerunt. Typ. Scholarum Piarum, Colocae.

Vriemoet, Emo Lucius (1755) Dissertatio ad dicta classica V. / Test, de diversis oeconomiis ecclesiae, quam praeside Emo Lucius Vriemoet ; tuebitur Nicolaus Pluim. Franequerae, Coulon.

É

Érsek-Ujvári K., Orbán (1687) Elő Jó cselekedeteket szolgáltato lelket feltámaszto tisztito biztató gazdagito alkalmaztató változtató taplalo nyugoto örvendeztetö vezérlö erősitö nemesitö hitrül. RMK I. 1361 SS 281 c2 . Kassai Pál, Debreczenben (Debrecen).

This list was generated on Mon Nov 28 12:15:46 2022 CET.