REAL-R

Browse by RMK

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Creators | No Grouping
Jump to: 1533 | 1536 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1550 | 1551 | 1553 | 1554 | 1555 | 1559 | 1560 | 1563 | 1565 | 1566 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1604 | 1605 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1744
Number of items: 410.

1533

Sine, Nomine (1533) Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae. Az Zenth Paal leveley magyar nyelven. RMK I 3, RMNy 13 . Hier. Viet., Cracoviae.

1536

UNSPECIFIED, ed. (1536) Novum Testamentum seu quattuor Evangeliorum volumina lingua Hungarica donata / Gabriele Pannonio Pesthino interprete. RMK I 6, RMNy 16 . Ioannes Singrenius, suis, ac Ioannis Metzger bibliopolae, expensis, XVII. die mensis Iulij excudebat, Viennae Pannonie.

1538

Sine, Nomine (1538) Nomenclatura sex linguarum Latinae, Italicae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae : lingua autem Hungarica noviter accessit cum Latinarum dictionum quam plurimarum, quae prius depravatae fuerant restitutione / per Gabrielem Pannonium Pesthinum. RMK I 9, RMNy 21 . Hasonmás kiad., Wien.

1539

Istvánfi, Pál (1539) Szép rövid kronika az ifju Volter kiralyról. RMK I 1595, RMNy 1436 . s.n., Lőcse.

1540

Székely, István (1540) Calendarium magiar nielwen. RMK I 354, RMNy 63 . Vietor, Kraków.

1541

UNSPECIFIED, ed. (1541) Uy Testamentum mag(y)ar n(y)elwen(n) mell(y)et az Görög és Diak n(y)elvböl uyonnan fordijtank, az Mag(y)ar nipnek Kereszt(y)en hütben valo ippülisire. RMK I 15, RMNy 49 . Abadi Benedek, Vyszighetben [Sárvár-Újsziget].

1550

Sztárai, Mihály (1550) Comoedia de matrimonio sacerdotum. RMK I 24 . Kerekotzki Ferentz altal recte: Heltai és Hoffgreff, Cracoba recte: Kolozsvár.

1551

Sine, Nomine (1551) A Biblianac elsoe resze az az, Mosesnec oett koenyve, mely magyar nyelwre fordittatot a régi es igaz szent koenyvekboel ... RMK I 25, RMNy 90 . Helthai Gaspar es Gyoergy Hoffgreff, Colosvar.

Sine, Nomine (1551) A IESUS Sirah konyue Magyar Nyeluen. RMK I 26 . Helthai Gaspar es Gyorgy Hoffgreff, Colosvarba.

Sine, Nomine (1551) A Bolts Salomon Kiralnac Könyuei Magyar Nyelven. RMK I 27 . Heltaj Gaspar es György Hoffgref, Colosuarba.

Sine, Nomine (1551) A boelts Salomon kiralnac koenyvei 1. Proverbia. 2. Ecclesiastes. 3. Canticum canticorum. 4. Sapientiae. magyar nyelven. RMK I 27 . Heltaj Gaspar es Gyoergy Hoffgref altal, Colosvarba.

1553

Heltai, Gáspár (1553) Vigasztalo könyvetske kereszttyeni intessel es tanitassal : miképen kellyen az embernec készuelni keresztyéni es bodog è világbol valo kimulásához / kuelemb kuelemb keresztyén tanitóknac irásokból oeszve gyueytoettet es egybe szerzetettoet Heltaj Gaspartól, à Colosvári plebánostól. RMK I 32, RMNy 102 . Heltai Gaspar muehelye, Colosvarba.

1554

Tinódi, Sebestyén (1554) Chronica elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogva ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac, veszödelmec revidedön szép notakval enökbe vadnac, mas reszébe külömb külömb idökbe és orszagokba löt dolgoc, istoriac vannac / Tinodi Sebestien szörzese. RMK I 33, RMNy 109 . Hoffgreff, Colosvar.

1555

Batizi, András (1555) Catechismus Bathizi Andras altal. RMK I 34, RMNy 125 . Hofgref Gy., Colosvar.

1559

Sztárai, Mihály (1559) Comoedia lepidissima de sacerdotio authore Michaele Starino Altiniensis ecclesiae ministro. RMK I 39 . Huszár Gál, Óvár.

Székely, István (1559) Chronica ez vilagnac yeles dolgairol. RMK I 38, RMNy 156 . niomtatot Striykoviai Lazar altal, Craccoba.

1560

Heltai, Gáspár (1560) Soltar, az az Szent Davidnac es egyeb prophetáknac Psalmusinac, avagy isteni dichireteknec koenyve : szép summátskáckal es roevideden valo aertelmoeckel : magyar nyelven Heltai Gaspar &c. RMK I 41, RMNy 162 . Heltai Gáspár, Colosvarat.

1563

Melius Juhász, Péter (1563) Valogatot praedikatioc a prophetac es apostoloc irassabol mind egesz esztendoe altal valo foe innepekre es minden felé szuekseges dolgokrol es artikulusokrol a regi es mastani doctoroknac magyarazasoc szerint Melius vagy Ihasz Péter de Horhi doebroeczoeni szigen kaplan. RMK I 54 . nyomtatot Toeroec Mihal áltál, Doebroetzoembe.

Melius Juhász, Péter (1563) Magiar predikatiok, kit postillanac neveznec. RMK I 53 . Töröc Mihal, Döbrötzön.

1565

Sine, Nomine (1565) A Szent Iob koenyvenek a sido nielvboel es a boelcz magyarazók forditásából / igazán valo forditása magiar nielvre / [Petrus Melius]. RMK I 58, RMNy 213 . Raphael Hoffhalter, Varad.

1566

Heltai, Gáspár (1566) Szaz fabula / mellyeket Esopusból és egyebuennen egybe gyuetet és oeszve szoerzet a fabuláknac értelmével egyetembe Heltai Gáspár. RMK I 59, RMNy 219 . Heltai Gáspár, Colosvarot.

1569

Ilosvai Selymes, Péter (1569) Az nagy Szent Pál apostolnak életéroel es haláláról szép história Ilosvai Selymes Peter. RMK I 103, RMNy 265 . Komlós András, Debrecen.

Sine, Nomine (1569) Comoedia Balassi Mennihart arultatasarol : melliel el szakada az magyarorszagi masodic valaztot Ianos kiraltul. RMK I 70, RMNy 260 . Szekes feyervari Karadi Pal mieheliebe, Nyomtattatot Abrugybanyan.

1570

Dávid, Ferenc (1570) Könyvetske az igaz kerestyéni keresztségről : es a papa antichristusnak maymozássaról, a szent irásbol... / egybe gyütöttet, és öszve szörzetettet: némely iambor tudos emberec által, kic annac utánna mártiromságot szenvettenec also Németországban. RMK I 80, RMNy 284 . Heltai, Colosvar.

Dávid, Ferenc (1570) Könyvetske az igaz kerestyéni keresztségről : es a papa antichristusnak maymozássaról, a szent irásbol... / egybe gyütöttet, és öszve szörzetettet: némely iambor tudos emberec által, kic annac utánna mártiromságot szenvettenec also Németországban. RMK I 80, RMNy 284 . Heltai, Colosvar.

Görcsöni, Ambrus (1570) [Szép jeles históriás ének a felséges Mátyás királynak jeles viselt dolgairól, életéről, vitézségéről mind Bécs megvételéiglen] [Ambrosius literatus de Gercian]. RMK I 331 . Komlós András, Debrecen.

Ilosvai Selymes, Péter (1570) Historia Regis Ptolomej Philadelphi de Septuaginta duobus interpretibus Veteris Testamenti, ex sermone Haebraico in Graecum in cantionem autem aedita per Petrum Ilosvaj Sericeum. RMK I 334 . Komlós András, Debrecen.

Károli, Péter (1570) Az eg igaz Istenreol, es az lesvs Christusnak eoreok istensegereol es fivsagarol való praedicatiok, az szent irasbol szedetettek. RMK I 76 L 604-a . Komlós András, Debreczembe (Debrecen).

Melius Juhász, Péter (1570) Igaz Szent irasbol ki szedettet enek ... Horhi Melius Peter altal. RMK I 78 . Komlos Andras altal, Nyomtattak Debreczembe.

Melius Juhász, Péter (1570) Az egéz szent irasbol való igaz tvdoman. RMK I 77 . Komlós András, Debreczembe (Debrecen).

1571

Alistáli, Márton (1571) Az vitez Turi Gioergi halalarol. RMK I 339, RMNy 311 . Komlós András, Debrecen.

Dávid, Ferencz (1571) Az egy oe magatol valo felséges Istenroel, es az oe igaz Fiarol, a Nazareti Iesusrol ... : a szent irásbol voet vallastéttel, mellyben a papánac és a papazóknac minden okoskodassoc és hamis magyarazattoc meg feitetnec. RMK I 85, RMK I 86, RMNy 304 . Heltai Gáspár, Colosvarot.

Sine, Nomine (1571) Kalendarium, az egnek forgasabúl megh [i]smert es el rendelt praktikaival eggientembe / ez mastani úrunk Iesus szóletese utan M.D.LXXII. esztendúre Curelouiai Sztanizlo Iacobeius mester, crakkai academianak astrologia iudicioma szerin.[!] E. G. altal magiarra mastan fordetatoth. ; E. G. altal magiarra mastan fordetatoth. RMK I 90, RMNy 294 . Stainhofer Gaspar, Bécz.

1572

Balassi, Bálint and Bock, Michael (1572) Betegh lelkeknek valo fwues kertecÿke, meliben sok fele jo szagu es egesseges fwuek talaltatnak, melÿ fwuek altal az lelkek mindennemö beteghsegekben fogiatkozasokban meg eleuenedhetnek, es megh Vÿulhatnak. RMK I. 0091-SS 0259 . Wirzbieth Mathias, Cracoban (Krakkó).

1573

Sztárai, Mihály (1573) Historia de vita beati Athanasij Alexandriae episcopi fidelissimj authore Michaële Starino. RMK I 337 . excudebat Andreas Lupulus, Debrecini.

1574

Kákonyi, Péter (1574) Historia Astiagis regis et Cyri ... per Petrum Kakoni facta etc. RMK I 106 . nyomtatattot Komlos Andras altal, Debreczembe.

Palatics, György (1574) Igen szep enek es kenyerges mellyet egy iambor vitez ember szerzett rabsagaban, kinek nevet meg talalod az vers feyekben [Palatics György]. RMK I 279a . Komlós András, Debrecen.

Ráskai, Gáspár (1574) Egy szep historia az vitez Franciscorul, es az oe felesegeroel. RMK I 108, RMNy 344 . Komlos Andras, Debrecen.

Szikszai Hellopoeus, Bálint (1574) Az egri kereztien ania zent eghaznak es azzal egietemben az toebbinek is tanusagara irattatot röevid catechismus / Zykzaj az Hellopoeus Balint altal az debreczeni ecclesianak lelki paztora altal. RMK I 99, RMNy 346 . Komlos Andras, Debreczen.

Temesvári, János (1574) Chronica a Bela kiralyrol, kinec királysága allat be ioettenec a tatároc Magyar országban, és el pusztitottac aszt soc uedeig [Temesvári János]. RMK I 113 ; RMNy 352 . Heltaj Gáspar, Nyomtatta Colosvarot.

Valkai, András (1574) Az nagysagos Bank bannak historia mikepen az Andras kiraly felesege az Bank ban iambor hytes feleseget az eczevel meg szeploesittete s mikeppen Bank ban az ö iambor hytesenek meg szeploesytetteseért az kiralne aszszont le vagta. RMK I 110 ; RMNy 349 . nyomtatattot Komlos Andras altal, Debrecembe.

1575

Bonfini, Antonio (1575) Chronica az magyaroknac dolgairol : mint ioettec ki a nagy Scythiaból Pánnoniában, es mint foglaltác magoknac az országot, es mint birtác aszt hertzegroel hertzegre es királyról királyra, nagy soc tusakodássockal és szántalan soc viadallyockal, / mellyet Heltai Gaspar meg irta magyar nyelven, es ez rendre hoszta az Bonfinius Antalnac nagy koenyvéboel és egyéb historias koenyvekböl nem kiczin munkával. RMK I 118, RMNy 360 . Heltaj Gasparne, Colosvarot.

Károlyi, Péter (1575) Az halalrol, fel tamadasrol, es az oeroek eletroel haznos, es szuekseges koeniveczke ... / Carolj Peter, az varadi kerestieni giulekezetnek lelki paztora altal. RMK I 116, RMNy 358 . Komlos Andras , Debreczen.

1576

Valkai, András (1576) Genealogia historica regum Hungariae ab Adam protoplasta ad serenissimum usqve Iohannem Secundum regem etc. ... mellyet ... magyar versekbe szerzet Walkay Andras. RMK I 121 ; RMNy 368 . Heltaj Gaspárne muehellyébe, Colosvarat.

1577

Bogáti Fazakas, Miklós (1577) Három ieles foe hadnagyoknac, az Nagy Sándornac, Anibalnac, és az romai Scipionac, az bodogsagnac hellyén az foe helyroel valo vetélkedésec [Nikoleos Fig....]. RMK I 341 . Heltai Gáspárné, Colosvarat.

Bornemisza, Péter (1577) Negy koenyvetske Keresztyeni Hitnec Tudomanyarol. 1. Az első Kőnyuetske, kitsin Gyermetskeknec. 2. A korosb Koessegnec. 3. Az Predikatoroknac rőuid tanusagokra. 4. Vigaztalo KŐenyuetske. RMK I 138 ; RMNy 396 . typ. Bornemisza, Sempten.

Csanádi, Demeter (1577) Vita Ioannis secundi electi Hungariae regis Scitico sermone a Demetrio Chanadi eiusdem principis secretario miserabiliter decantata. RMK I 88 . Csáktornyai János, Debrecen.

Plutarchos, (1577) Szep historia az toekélletes aszszonyállatokról : mellly az Plutarhusból forditatot magyar nyelwre ... / [ford. Bogáti Fazakas Miklós]. RMK I 128, RMNy 385 . Heltai Gáspárné, Colosvárat .

Szakmári Fabricius, István (1577) Historia ex Parteny [!] Nicenensis de amatorys affectionibus collecta [Stephanus Fabricius Szakmarinus]. RMK I 134 ; RMNy 390 . Heltaj Gaspárné mühellyében, Niomtattot Colosvárat.

1578

UNSPECIFIED, ed. (1578) Szep historiás ének az Telamon királyról és az ö fiánac Diomedes szörnyü halaláról. RMK I 143 . Heltaj Gaspárné, Colosuárat.

Melius Juhász, Péter (1578) Herbarium : az faknac fuveknec nevekroel, természetekroel, és hasznairól / magyar nyelwre, és ez rendre hoszta az doctoroc koenyveiboel az Horhi Melius Peter. RMK I 141, RMNy 413 . Heltai Gaspárné, Colosvárat.

Misocacus, Vilhelm (1578) Prognosticon: Prognosticon az wy Cometa feloel valo ioevenduelés, mely ez el múlt 1577. esztendoeben Sz. András havában tetzet meg joevendoeltetoet Dantzkába az Vilhelmus Misocakus mester által, és dedicáltatot az felséges és hatalmas István királynac, Lengyel ország kirallyánac. RMK I 142 . Heltaj Gaspárne muehellyebe, Nyomtattot magyar nyelven Colosvárat.

Szegedi Veres, Gáspár (1578) Szép roevid historia két nemes iffiaknac igaz baratsagokról [Caspar Veres Szegedi]. RMK I 144 . Heltai Gáspárné, Colosvarat.

Szegedi Veres, Gáspár (1578) Szép róvid história két nemes ifjaknak igaz barátságokról. RMK I 1600 . s.n., Lőcse.

1579

Decsi, Gáspár (1579) Historia az David királynac Uriásnac feleségével valo vétkéroel miképpen David Uriást az hadban Ioab által Raba városánac vivasákor meg oeleté ... mostan uyionnan versekben szereztetet. RMK I 357 . Heltai Gáspárné, Kolozsvár.

Félegyházi, Tamás (1579) Az keresztieni igaz hitnek reszeiröl valo tanitas kerdesekkel es feleletekkel, ellenvetesekkel es azoknak meg feitésivel, az hiveknek eppueletekre irattatot Feleg'hazi Thamas debreczeni praedicator altal. RMK I 152 . Rodolphus Hoffhalter, Debreczembe.

Kulcsár, György (1579) Postilla, az az Evangeliomoknak ... magyarázattia ... : mellyeket eztendoe által a kereztiének gyuelekoezetibe szoktak olvasni es hirdetni ... / iratttatot az Kulczar Gyoergy also lyndvai predikátor által. RMK I 150, RMNy 426 . David Guttgesel, Bartphan.

1580

Balassi, Bálint (1580) Beteg lelkeknek valo füves kerteczke ... Bock Mihály által szoeroeztetoett németuel mellyet Gyarmati Balássij Bálint fordétot németboel magyarrá. RMK I 162 ; RMNy 446 . nyomtattatott David Guttgesel által, Bartfan.

Csengeri, András (1580) Historia Josephusbol oeszve szedegetet summa szerént : az Ierusalem várassanac veszedelméroel. RMK I 168 RMNy 168 . Heltai Gáspárné, Colosvárat.

Nagybáncsai, Mátyás (1580) Historia az Iacob patriarcha fiaról, Iosephrol ki meg vagyon irvan Mosesnec elsoe koenyvében ... [Nagy Bányai Mattyás]. RMK I 170 . Heltaj Gaspárne muehellyében, Nyomtatot Colosvárot.

Pécsi, János (1580) Oeconomia coniugalis az hazasoc életiroel valo szép ének mellybe tiszti és kazdagsága meg lattzic [a Joanne Pechi]. RMK I 171 . Heltai Gaspárné muehellyébe, Nyomtatot Colosvárat.

Telegdi, Miklós (1580) Rövid irás, melyben meg bizonyettatic, hogy a papa nem Antichristus de azoc, a kic uetet annac neuezic, az Antichristusnac tagiai irta Telegdi Miklós peechi puespöc. RMK I 178 ; RMNy 475 . typ. Telegdi, Nyomtattatot Nag szombatba.

Telegdi, Miklós (1580) Telegdi Miklosnac Peechi Pispöknec felelete, Bornemisza Peternec feitegetés neuü könyuére. Mellybe fökeppen, az io chelekedeteknec iutalmárul való igaz keresztyéni tudománt oltalmazza. Jóllehet egyebreis mindenre választ teszen, valamiben Peter az ü vallásai ellenzi. Ecclasiastici 16. Az irgalmassag helt szerez, kinec kinec mind az ü chelekedetinec erdeme szerent. RMK I 177, RM I 4r 18-a . [typ. Telegdi], Nagyszombatba.

1581

Görcsöni, Ambrus (1581) Szép ieles historias ének az felseges Mattyas királynac, az nagyságos Hunnyadi Ianos fiánac historiáia, ieles viselt dolgairól, életiröl, vitezségéröl [Görcsöni Ambrus]. RMK I 180 . Heltaj Gasparne muehellyebe, Nyomtattot Colosvárat.

Sine, Nomine (1581) [Kalendárium az 1582. esztendőre.] Iteletec az eg forgasa szerint ez MDLXXXII esztendöre. Az krakai fö academianak astrologusa Slovacivs Peternec irasabol magyarra forditatott, nihol Sliuonius Mathe irasabol meg elegyitetet. RMK I 196 ; RMNY 487 . (Mantskovit Bálint) [typ. Bornemisza], [Detrekõ] .

Vajdakamarási, Lőrinc (1581) Ighen szep historia az Iason kirallynac hazassagaról mellyet énekbe rendelt az Vaida kamarási Loerintz pap, az cancellarius oe nagys. Kovaczoszki Farkasnac mostani házassagánac oeroemére. RMK I 183 ; RMNy 494 . Heltaj Gaspárné muehellyében, Nyomtattot Colosvárat.

1582

Bornemisza, Péter (1582) Enekec harom rendbe kuloemb kueloemb felec rendeltettec ... Bornemisza Peter altal. RMK I 195 ; RMNy 513 . Bornemisza Péter, Detrekoe varaba.

Csanády, Demeter (1582) Historia de vita morte, universaque fortunae alea illustris: Principis ac D. D. Ioannis Secundi Regis Hungariae, ... electi / per Demetrium Chanadium, in gratiam suae gentis studiose collecta. RMK I 187, RM I 8r 760 . Rodolphus Hoffhalter, Debrecembe .

Enyedi, György (1582) Historia elegantissima regis Tancredi filiae nec non secretarii regii Gisquardi, amoris vinculo indissolubili mortem oppetentium ex lingua Thuscana ex Boccatio Latinitate donata per Phillipum Beroaldum Hungarum vero modulamine per G. E. T. concinnata. RMK I 198 . Heltai Gaspárnénál, Nyomtattot Colosvárat.

Huszti, Péter (1582) Aeneis, az az, az troiai Aeneas hertzeg dolgai nagy, szép, dizes verseckel meg iratik / [Huzti Péter]. RMK I 185 . nyomtattatot David Guttgesel által, Bartfan.

Huszti, Péter (1582) Aeneis, azaz az troiai Aeneas hertzeg dolgai, melyben Troia vétele es romlása, troiaiak budosások Aeneassal eggyütt, hadok Olaz országban es Roma városnak eredeti nagy, szép, dizes verseckel meg iratik. RMK I 542, RMNy 1312 . Guttgesel, Bártfa.

Sztárai, Mihály (1582) Historia az Sido Ahab kiralynak balvanyozasaról az hivek kergetésséroel, Sz. Ilyés prophétának rayta toett czelekoedetiroel és Ahab királynak halalárol [az Ztarj Mihály ezt rendele versekben]. RMK I 335, RMNy 501 . David Gutgesell, Bártfa.

Torkos, János (1582) Historia az Absolonrol, mikeppen tamadot az oe atia David király ellen, és országábol ki wezte, és miképpen lett néki halála conscriptum a Iohanne Thorkos in gratiam domini Wolffangi[!] Bornemisza de Kapolna ... RMK I 352 ; RMNy 502 . David Gutgesell, Bártfa.

1583

Félegyházi, Tamás (1583) Az kereztieni igaz hitnek reszeiroel valo tanitas ... mostan vyonnan meg öregbittetet ... Felegyhazi Tamas debreczeni praedicator altal. RMK I 202 . niomtattatot Rodolphus Hoffhalter altal, Debrecenbe.

Sine, Nomine (1583) Agendarius : Liber continens ritus et caeremonias, quibus in administrandis sacramentis, benedictionibus & aliis quibusdam ecclesiasticis functionibus, parochi & alii curati, in diocesi & provincia Strigoniensi utuntur / [Praef: Nicolaus Telegdinus episcopus Quinqueecclesiensis]. RMK I 204, RMNy 528 . Telegdi, Tirnaviae.

1584

Beythe, István (1584) Fö innep napocra valo epistolak magyarazatij. RMK I 214 ; RMNy 554 . Manlius, Nimöt Vij Vár.

Beythe, István (1584) Az zentök fö innepiiröl valo evangeliomok magyarazattyokkal oezve, eztendoe altal, az zegeny egy igyoe koeroeztyenoeknek ertelmére iratot Beythe Istvan praedicator altal. RMK I 213 ; RMNy 554 . Manlius Ianos altal, az nagysagos Batthyani Boltisar urnak segoedelmével, Nyomtatot Niemoet Uij Várat.

Beythe, István (1584) Az evangeliomok magyarazatii : kiket a koeroeztyeni gyoelekoezetben eztendoe altal zoktak praedikállani | Eztendö altal valo vasarnapi epistolák : magyarázattyokkal özve. RMK I 211- 212, RMNy 552-553 . Manlius Ianostul, Nyomtatot Nymoet Uij Varat.

Bornemisza, Péter (1584) Predikatioc egesz esztendő altal minden vasarnapra. RMK I 207, RMNy 541 . [typ. Bornemisza, Mantskovit Bálint], Nyomtattatot, kezdetet Detrekoebe, végeztetet Rarbokon, hozza tartozo faluba.

Decsi, Gáspár (1584) Az utolso üdoeben eginehani regnalo bünoekroel valo praedikatiok tudni illik elsoe az buenroel, masodik az reszegsegroel, harmadik az paraznasagroel, negiedik az tanczrol irattatot Gaspar Deczi tolnai praedicator altal. RMK I 215 ; RMNY 560 . Rodolphus Hoffhalter, Varad.

1586

Csanádi, Demeter (1586) Vita Ioannis secundi electi Hungariae regis Scitico sermone a Demetrio Chanadi eiusdem principis secretario miserabiliter decantata. RMK I 89 . Rudolphus Hoffhalter, Debrecen.

Hunyadi, Ferenc (1586) Historia de obsidione decennali antiquissimae et excelsissimae urbis Troia atque ruina memorabili. RMK I 219 . Heltai Gaspár muehellyében, Nyomtattatot Colosvárat.

1587

Bogáti Fazakas, Miklós (1587) Az nagi Szkender beknek kit Castriot Giorgi herczegnek hittak ... czudalatos ieles vitezi dolgairol ... [Nicoleos Bogathius]. RMK I 290 . Rudolphus Hoffhalter, Debrecemben.

1588

Ilosvai Selymes, Péter (1588) Historia regis Ptolomei Philadelphi quomodo Mosis quinque libros per septuaginta duos interpraetes ex Hebraico sermone in Graecum transferri curavit. RMK I 222 . ifj. Heltai Gáspár, Colosvarat.

1589

Pataki Névtelen, 16. sz. (1589) Igen szep historia Sigmond czaszarnak ideieben löt dolog az nemes ket szemelyröl Euriarusrol es Lucrecyarol es azoknak egi mashoz valo szerelmekroel, s Lucrecyanak halalarol, Euryalushoz valo szerelmenek myatta mint loet halala. RMK I 360 . typ. Hoffhalter, Debrecen.

1590

Beythe, István (1590) Énekeskönyv. RMK I 355, RMNy 648 . Manlius J., Monyorókerék.

Károlyi, Gáspár (1590) Szent Biblia, az az Istennec O es Wy testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott [Károlyi Gáspár és mások által] egészben és wijonnan az Istennec Magyar országban való anya szent egyházánac épülésére. RMK I 236, RMNy 652 . Mantskovit Balint, Visolban.

1591

Bogáti Fazakas, Miklós (1591) Aspasia aszszony dolga és az io erkoelczue aszszonyoknac tuekoere : az Lucretia notayára. RMK I 243, RMNy 662 . Heltai, Nyomtattot Colosvárat az Ó Várban.

Erasmus, Desiderius (1591) Civilitas morum Erasmi / in succinctas quaestiones digesta ac locupletata per Reinhardum Hadamarium, Az erkoelcznek tiztesseges (emberseges) volta, kire tanit Erasmus, meli roevid kerdisekre ozlattatot, es meg oeregbittetet Reinhardus Hadamarius altal. RMK I 238, RMNy 656 . Ioannes Czaktornyaj, Debrecini.

Heyden, Sebald (1591) Formulae puerilium colloquiorum Latinoungaricorum pro primis tyronibus per Sebaldum Heyden conscriptae. RMK I 240 . excudebat Ioannes Czaktornyaj, Debrecini.

Peechi, Lvkach (1591) Az keresztyen szvzeknec tisteseges koszoroia melyben minden ü ioszagos erkölchöc az közönseges viragoc altal ki ielentetnec es kepestetnec. RMK I 250 . Typis Capituli, Nagyszombatba.

1592

Pataki Névtelen, 16. sz. (1592) Eurialusnac és Lucretianac szép historiaia melyben meg irattatic egymáshoz valo nagy szerelmec, mely szerelemboel végre Lucretiánac koevetkoezéc szoernyue halála. RMK I 259 . ifj. Heltai Gáspár, Nyomtattot Colosvarat.

Pathai, István (1592) Az sacramentomokrol in genere, es kivaldkeppen[!] az Ur vacsoraiarol valo koenivecske ... / Pathai Istvan, patai praedicator altal. RMK I 266, RMNY 705 . Manlius J., Sicz.

1593

UNSPECIFIED, ed. (1593) Bártfai énekeskönyv 1593. RMK I 267 N 512 . s. n., Bártfa.

Szikszai Fabricius, Balázs (1593) Nomenclatura seu dictionarium Latino-Ungaricum. RMK I 269, RMK II 240, RMNy 718 . excudebat Ioannes Czaktornyaj, Debrecen.

1595

Beythe, András (1595) Fives koenuev fiseknek es faknac nevökröl, termezetoekroel es hasznokrul irattatot, es szoeroeztetoet mag’ar nyelvoen ... / Beythe Andras altal. RMK I 278, RMNy 766 . Manlius Ianos, Nymet-Vivaratt .

1596

Heyden, Sebald (1596) Formulae puerilium colloquiorum Latino Ungaricorum, pro primis Tyronibus, per Sebaldum Heyden conscriptae. RMK I 237 . Paulus Lipsensis, Debrecini (Debrecen).

Sallustius Crispus, Caius (1596) Az Caius Crispus Salustiusnac ket historiaia ... fordittatot Baronyai Detsi Janos altal. RMK I 286 . Fabricius Ianos altal, Nyomtattatot Szebenben.

1597

Illyefaluino, Stephano (1597) Iephta, sive tragoedia Iephte, ex Georgio Buchanano Ungaricis versibus reddita in gratiam spectabilis ac magnifici d. d. Francisci Kendi de Rhadnot, filiolaeque eiusdem festivissimae Sophiae Kendi ... RMK I 292, RMNy 805 . [typ. Heltai], Colosuárat.

1598

Erasmus, Desiderius (1598) Civilitas morum Erasmi in succinctas quaestiones digesta ac locupletata per Reinhardum Hadamarium, Az erkoelcznec tiszteseges, emberseges volta, kire tanit Erasmus, meli roevid kerdesekre ozlattatot, es meg öregbittetet Reinhardus Hadamarius altal. RMK I 306 . excudebat Ioannes Fabricius, Cibinii.

Gyarmathi, Miklós (1598) Keresztyeni felelet Monozloi Andras vesperini püspoek es posoni praepost koenyve ellen ... / irattatot Gyarmathi Miklos helmeczi lelki paztor altal. RMK I 301, RMNy 830 . Lipsiai Pal, Debreczen.

Pécsi, Lukács (1598) Az test kornyul valo het irgalmassagnac chelekedetiroel, mellyeknec gyakorlassat aianlya minden kerestyen atyafiainac Peechi Lukach. RMK I 305 . Typ. Capituli, Nyomtattatot Nagy Szombatba.

1599

Csáktornyai, Mátyás (1599) Régenten az romai fö aszszonyoknac cifraság tilalmaról valo perlödésec az tanacz elöt. RMK I 311, RMNy 858 . Heltai, Kolozsvár.

1604

Szárászi, Ferenc (1604) Catechesis, az az, kerdesök es feleletök, az keresztyeni tudomannak agairol : az jambor istenfeloe harmadik Friderik herczek birtokaban Palatinatusban levoe tudos boelcs doctorok altal irattatot ; deakbol penig magyar nyelvre fordittatot ... Szaraszi Ferencz altal, debreczeni Anyaszent-egyhaznak lelki pasztora altal. RMK I 389, RMNy 909 . Lipsiai Pál, Debrecen.

1605

Debreceni Szappanos, János (1605) Militaris congratulatio comitatus Bihariensis ... : ad ... principem ... Stephanum Botskai ... RMK I 397, RMNy 928 . excudebat Paulus Rhaeda Lipsensis, Debrecini.

Pázmány, Péter (1605) Az mostan támat uy tudomaniok hamissaganak, tiiz nilvan valo bizonisaga. Es reovid intes a teoreok birodalomrul, es vallasrul. RMNy II 933, RM I 4r 239, RMK I 398 . Widmanstadium, Graecii Styriae.

1608

Károli, Gáspár and Szenczi Molnár, Albert (1608) Szent biblia az az: Istennek o es uy testamentomanac ... szent könyvei / magyar nyelvre ford. ... Caroli Gaspar ... megis jobbitotta ... Molnár Albert | Szent Dávidnak soltari az franciai notaknac es verseknec módgyokra ... / Szenci Molnár Albert által. RMK I 411-412 RMNy 971 . s.n. | Halbejus, Hanau | Hanovia.

1609

Pázmány, Péter (1609) Az nagi Calvinus lanosnac hiszec egy Istene : az az: az Calvinus ertelme szerent valo igaz magiarazattia az Credonac, mely, az Calvinus tulaidon koenyveiboel, hyven, es igazán egybe szedettetet ... RMK I 415 RMNy 984 . typ. Capituli Strigoniensis, Nyomtattatot Nagyszombatba.

1610

Italicus, Silius and Catius Asconius, Tiberius (1610) Az virtusnak es voluptasnak egymassal valo vetekedesek kit az erdelyi nemes iffiaknak tanusagara, most forditottak magyarul Silius Italicusbol / [Ioanness Petki]. RMK I 423, RMNy 1000 . Heltai, Colosvarat.

1611

Werbőczy, István and Telegdi, Miklós (1611) Decretum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae & Transylvaniae : az az, Magyar es Erdely-orszagnak toerveny koenyve | Index, seu enchiridion omnium decretorum & constitutionum Regni Hungariae : ad annum 1579. usque ... RMK I 426, RMNy 1011 . nyomtatta Lipsiai Pal, excudebat Paulus Rheda Lipsensis, Debrecenben.

1612

UNSPECIFIED, ed. (1612) Szent Dávidnak soltari az franciai notaknac es verseknec módgyokra ... RMK I 435 . Galler H., Oppenhemium.

Mihálykó, János (1612) Hét praedicátio, az Isten fiainak oeroek eletekroel / elsoeben Barazlóban német nyelven Pollio Lukacz által praedicáltatot ; mostan penig ... magyar nyelvre forditatot és meg irattatot Mihalyko Ianos az Epperiessij Magyar Gyuelekoezetnek méltatlan lelki-páztora által. RMK I 432, RMNy 1030 . nyomtattatot Kloez Iacab által, Bartphan.

Szepsi Korotz, György (1612) Basilikon dóron : az angliai, scotiai, franciai es hiberniai elsö Jacob kiralynac, az igaz hitnec otalmazojanac &c. fia tanitasaért irtt kiralyi ajandeka / mellyet ... magyar nyelvre forditott Szepsi Korotz Georgy. RMK I 436, RMNy 1038 . nyomtatta Galler Hieronymus, Oppenhemiumban.

1613

Keserüi Dajka, János (1613) Az Tiszteletes es Böcsületes, eszszel, erkölcsel es tudomannyal meg ert Isten-felő Hodaszi Lukacsnak, Debreczeni Anyaszent-egyhaznak regi hüseges Lelki Pasztoranak, az Tiszan innet levő Egy-hazi szolgaknak penig melto Püspökjenek; Ki az Urban el alut nagy csendessen, mikoron Isteni szolgalatban volna foglalatos, az Isten szekiben, 17. napjan Pünköst havanak; hidegh teteme fölött tött Praedicatio 19. napjan az megh nevezet honak, 1613. Esztendőben. RMK I 438 - M 252 c . Lipsiai Pál, Debreczenben (Debrecen).

Pázmány, Péter (1613) Isteni igazsagra vezerleo kalauz / mellyet írt Pazmany Peter iesuitak rendin valo tanito. RMK I 443, RMNy 1059 . typis archiepiscopalis, Poson.

1614

Zólyomi Perina, Boldizsár (1614) Manuale, az az, kezben hordozo koenyvetske kerdesekkel es imádságokkal tellyes .... : miképpen kellesék az kereztién embernek kereztiéni módra élni és ez világból bódogúl kue múlni / Zolyomi Perina Boldisar, az sempthei ecclesiának méltatlan lelkipáztora által az wittebergai Mólnár Márton írásából, czeh és német nyelvboel magyarrá forditatot ... RMK I 450, RMNy 1077 . Kloez Iakab, Loeczen.

1616

Alvinczi, Péter (1616) Itinerarium Catholicum : az az nevezetes vetelkedes az feloel: ha az evangelicusok tudományaje uy, vagy az mostani romai vallason valo papistake? ... RMK I 462, RMNy 1104 . [Rheda Pál], [Debrecen].

Szenci Csene, Péter (1616) Confessio Helvetica, az az, az keresztyeni igaz hitröl valo vallás-tétel mellyet elsoeben Helvéciában irtanac és bévettenec, annak utánna 1567. esztendoeben Magyar országbannis jovallottanac, bévoettenec ... / magyarul fordittatot az együgyüveknec épületekre és javokra Szenci Csene Peter által. RMK I 466, RMNy 1115 . Galler Hieronymus, Oppenhemium.

1617

Margitai, Péter (1617) Az Isten Törvenyenek, az Szent Iras szerint valo magyarazattya, mellyet... rövid predikatiokra osztott, es eleiben ki bocsátott Margitai Peter. RMK I 473, RMNy 1131 . Rheda Pál, Debrecen.

Milotai Nyilas, István (1617) Az mennyei tudomány szerint valo irtovany ... / irattatot Milotai Istvan zathmari lelki páztor es az Tiszan innen levoe egyhazi szolgaknak superattendense altal. RMK I 474, RMNy 1132 . Lipsiai Pal, Debreczen.

Sine, Nomine (1617) Prognosticon astrologicum : Az egnek es csillagoknak forgasabol valo itilet, ez mostani 1618. esztendoeben ... toertenendő dolgokrol : németböl magyar nyelvre fordittatott. RMK I 479, RMNy 1129 . Lipsiai Pál, Debreczen.

1618

UNSPECIFIED, ed. (1618) Apologia : Az az mentségre való iras ... RMK I 502, RMNy 1153 . Ny. n., Kolozsvár.

Vásárhelyi, Gergely (1618) Esztendő által az anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák és ezekre való lelki elmélkedések / Maros Vásárheli Gergelytől. RMK I 477, RMNy 1151 . Gelbhar, Becz.

1619

Szikszai Fabricius, Balázs (1619) Nomenclatura seu dictionarium Latino-Ungaricum clarissimi viri d. Basilii Fabricii Szikzovii : editio prioribus limatior et multo auctior cum indice duplici / opera Emerici A. Sz. Uyfalvii. RMK I 489, RMNy 1177 . typis Pauli Rhedae Lipsensis, Debrecini.

1620

UNSPECIFIED, ed. (1620) Calendarium az az ez mostani ezer hat szaz huszon eggyedik esztendoe napiainak szamlalasa, az koezoenséges practikaval ... RMK I 516, RMNy 1232 . Mollerus Miklos, Nagy Szombatban.

Milotai Nyilas, István (1620) Sz. Davidnak huzadik soltaranak rövid praedicatiok szerint valo magyarazattya ... Melotai Nyilas Istvan által / irattatot és kue boczáttatot ... Bethlen Gabornak, Magyar és Erdély orszagnak istentféloe keresztyén fejedelmének foe praedicatora, Melotai Nyilas Istvan által. RMK I 501, RMNy 1216 . Festus Ianos, Cassan.

Perkins, William (1620) Catholicus reformatus ... : az az, egynehany vetelkoedes ala vettetet hitnek agazatinak magyarázattya ... menijben eggyezni koellyoen az Romai Anyaszentegyházzal, menijben tuele kueloemboezni, és menijben soha véle nem eggyezni ... / mely irattatot eloszor angliai nyelven Guilielmus Perkinsus anglus által, az után fordittatot hispaniai nyelvre Guilielmus Massanustul, harmadszor déákul egy fö, bölcs, tudos embertül, mostan immár magyarra fordittatot Ketskemeti C. Ianos ungvari praedikátor által. RMK I 499, RMNy 1214A . Festus, Joannes, Kassa.

Szattay, Kristóf (1620) Icon vicissitudinis humanae vitae : Ali passa dolgat mondom ... RMK I 320, RMNy App. 68 . Klöss, Bártfa.

1621

Balásfi, Tamás (1621) Magyar országnak mostani állapattyáról / egy hazája-szereteo igaz magyar embernek tanachlasa. RMK I 517, RMNy 1234 . Gregor Gelbhaar, Wien.

1622

Kopcsányi, Márton (1622) Keresztyen imadsagos keonyvechke : mely, a caeremoniaknak, és hituenk ennéhány ágazatinak ... roevid magyarazattyával, kueloemb kueloemb féle imadsagokat és elmélkedéseket foglal magaban. RMK I 526, RMNy 1226 . Gelbhaar Gergely altal, Nyomtattatot Bechbe.

Milotai Nyilas, István (1622) Speculum Trinitatis : az az Szent Haromsag egy bizony oeroek Istennek az Bibliaban az sido boelcseknek es az patereknek tanu-bizonysag-tetelekben, ... ki mutatasa ... , Enyedi Gyoergynek is káromló koenyve… meg hamisittatot / irattatot ... az foelseges Gabriel, … Erdelynek fejedelmenek &c. foe praedikatora, Melotai Nyilas Istvan altal. RMK I 521, RMNy 1262 . Rheda Peter, Debreczen.

1623

Pázmány, Péter (1623) Igassagra vezerloe kalauz. RMK I 532, RMNy 1293 . typ. Societatis Jesu, Posomban.

Vásárhelyi, Gergely (1623) Világ kezdetitől fogva iosagos es gonosz czelékedetéknek példáinak Summái. RMK I 528, RMNy 1289 . Ny. n., Cassa.

1624

UNSPECIFIED, ed. (1624) Exequiae Principales : az az: Halotti Pompa... RMK I 539, RMNy 1306 . nyomtattak Valasz-uti Andreas es Mezleni Marton, Feier-Varat.

UNSPECIFIED, ed. (1624) Exequiae Principales : az az: Halotti Pompa : [Gyászbeszédek Bethlen Gáborné, Károlyi Zsuzsanna felett]. RMK I 539, RMNy 1306 . nyomtattak Valasz-uti Andreas es Mezleni Marton, Feier-Varat.

Calvin, Jean (1624) Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas. Mellyet deakúl irt Calvinus Janos, ... magyar nyelvre forditott Molnar Albert. RMK I 540, RMNy 1308 . Aubrius Daniel s' David, és Sleikius Kelemen költségeckel, Nyomtattac Hanoviaban.

Enyedi, György (1624) Igen szép historia az Tancredus kiraly leanyarol Gismondárol ... RMK I 541, RMNy 1311 . Heltai, Kolozsvár.

Kempis, Tamás (1624) Kempis Tamasnak Christus koeveteseruel négy koenyvei / mellyeket magiarra forditott Pazmany Peter eztergami ersek. RMK I 535, RMNy 1297 . ex officina typographica Matthaei Formicae, in Aula Coloniensi, Viennae Austriae.

1625

UNSPECIFIED, ed. (1625) Calendarium, az az: az ezer hat szaz huszon hatodic esztendoe napianac számlálasa ... / az crackai academiaban tanito m. Alexander Mileius Rokitnensis philosophus és methematicus ... által szereztetet és ... magyar nyelvre fordittatot. RMK I 553, RMNy 1323 . nyomtattatot Farkas Imre altal, Csepregben.

1626

UNSPECIFIED, ed. (1626) Szent Biblia az egesz keresztyénségben bé-voett régi deák boetueboel / magyarra fordította a' Jésus-alatt vitézkedoe Társaság-beli nagy-szombati Káldi Gyoergy pap. RMK I 551, RMNy 1352 . a' Kolóniai Udvarban Formika Máte, Nyomtatta Béchben.

Pataki Füsüs, János (1626) Királyoknak tuekoere, melyben abrazattyok szépen ragyog és tuendoeklik ... irattatot és formáltatot Pataki Fuesues Janos ungvári praedikátor által. RMK I 549, RMNy 1347 . nyomtattatot Kloesz Iakab által, Bartfan.

Pázmány, Péter (1626) Az Sz. Irasrul, es az Anyaszentegyházrul két roevid koenyvecskék. RMK I 552, RMNy 1351 . nyomtatta Gelbhár Gergely, Bechben.

1627

UNSPECIFIED, ed. (1627) Kincz tartoczka az vilagos czestehoy egyhazanak, mely magaban foglal historiáját csudálatos Bóldog Aszony képéröl: régi historiákból szorgalmatosban ki szették, hogy sem mint az első nyomtatásban attanak vala ki / az első Remete Sz. Pál szerzetin való Frater Laios által lengyelböl magyarrá fordittatot. RMK I 565, RMNy 1391 . s. n., Krakkó.

1628

Batizi, András (1628) Szep rövid historia, mikeppen Susanna a ket ven biraktol hamissan el arultatvan halalra itiltetet... / énekben irattatot B. A. által 1541 esztendöben. RMK I 570, RMNy 1414 . Brewer, Löcsen.

Guevara, Antonio de (1628) Feiedelmeknec serkentö oraia: az az Marcus Aurelius csaszarnac eleteroel az hires Guevarai Antaltol ... irattatot három koenyvec / mellyeket ... deac nyelvre forditot es ... meg vilagositot Wanckelivs Ianos; most penig ez Serkentö oranac első és harmadic koenyveit ... Rakoczi Gyoergynec parancsolattyara magyar nyelven tolmacslotta Pragay Andras szerencsi prédicator. RMK I 566, RMNy 1400 . nyomtattatot Kloesz Iakab által, Bartphan.

Kákonyi, Péter (1628) Igen szep historia Cirus kiralyrol: mikeppen akarta el veszteni Astiages kiraly / énekben irattatot K. P. által. RMK I 571, RMNy 1416 . Brewer, Leutschoviae.

Samarjai, János (1628) Magyar harmonia: az az, Augustana es az Helvetica confessio articulussinac eggyezoe ertelme / mellyet Samaraeus Janos superattendens ... rendoelt oeszve. RMK I 573, RMNy 1419 . Szepes-Varallyai Bernhard Máthé által, Nyomtattatot Papan.

1629

UNSPECIFIED, ed. (1629) Mesés könyvecske, melly uyionnan meg ekesitetet roevid ertelmes kérdésekkel és feleletekkel: mostan németböl magyarra fordétatott. RMK I 584, RMNy 1441 . Brewer, Lőcsén.

Ilosvai Selymes, Péter (1629) Az hires neves Tholdi Miklosnak ieles cselekedetiröl es baynokságáról való historia. RMK I 581, RMNy1435 . nyomtattatot Brewer Lőrincz által, Loecsen.

Madarász, Márton (1629) Eperjessi magyar ecclesia ... imadsagos könyvecskéje. RMK I 583 RMNy 1439 . Brewer, Lőcse.

1630

UNSPECIFIED, ed. (1630) Canones, az az az egyhazi szolgak eletenec, tisztinec és tisztesseges magoc tartásánac regulái / iratattanac az Sopron var megyebéli ecclesiác senioritul ... RMK I 590, RMNy 1457 . nyomtattatot Farkas Imre által, Csepregben.

Ziegler, Georg (1630) Discursus de summo bono: Az legfoeb iorol, mellyre ez vilag mindenkoron serényen és válóban vágyódik /ennekelőtte Iosquinus Betuleius által Hanoviaban bocsattatot ki, mellyet mostan némellyeknek kérésekre magyarrá forditot Sz. M. A. RMK I 594, RMNy 1483 . Brewer Loerintz által, Loecsen nyomtattatot.

1631

Hunyadi, Ferenc (1631) Historia az regi és hires neves Troia városának tiz esztendeig valo meg szállásáról, és rettenetes veszedelméröl. RMK I 600, RMNy 1503 . Abrugi György, Colosvarat (Kolozsvár).

Káldi, György (1631) Az vasarnapokra-valo predikatzioknak első resze. RMK I 601, RMNy 1509 . Rikesz M., Posony.

1632

UNSPECIFIED, ed. (1632) Isteni ditsiretek, imadságos és vigasztalo énekek. RMK I 1586, RMNy 1541 . Heltai Gáspár mühelyében, Colosvarat.

Szikszai Hellopoeus, Bálint (1632) Az mi keresztyeni hitünknek Három Fü Articulussárol. I. Az igaz Istenről. II. Az választásrol. III. Es az Vr vacsorájáról való könyvecske. RMK I 616, RMNy 1533 . Effmurt Jacab, Feier-varat (Gyulafehérvár).

1633

Heltai, Gáspár (1633) Poncianus czaszar historiaia Mikeppen az ő Fiának Dioclecianusnak hęt bölcs és tudos Mestereket fogada, kik azt tanyitának az hęt bölcs es nemes tudomanyokra ... RMK I 630, RMNy 1571 . Brever Loerintz által, Loecsen.

Lethenyei, István (1633) Az Calvinistak Magyar Harmoniaianac, az az : Az Augustana es Helvetica Confessiok Articulussinak, Samariai Janos, Calvinista Praedicator, Es Svperintendens altal lett öszve-hasomlétásának meg-hamisétása. RMK I 626, RMNy 1560 . Farkas Imre, Csepreg.

1634

Miskolczi Puah, Pál (1634) Halotti Elmelkedesek az Nemes Nemzetes es Vitezlo Pongracz Nagy Mihali Laszlo, Uramnak Istenben el nyugodot kedvesinek jo emlekezetekre; Es minden halando embereknek tánusagokra meg irattattak. Miskolczi Pvah Pal Umgvari Praedicator által. RMK I 631, RMNy 1595 . Brever Lörintz, Löcsen.

Sine, Nomine (1634) Relatio (Reovid, De Igen Bizonyos) Arról: Mikent ez jelen valo 1634. Esztendöben, Arulo Albertus Wallensteiner ... II. Ferdinand Császárnak Fö Generalissimusa, ... megbüntetett. RMK I 640, RMNy 1597 . UNSPECIFIED, Levtchoviae.

1635

Gönczi, György and Szenci Molnar, Albert (1635) Keresztyeni Isteni Dicséretek | Psalterium Ungaricum | Istenes Hymnusok | In Exequiis Defunctorum. RMK I 648, RMK I 651, RMNy 1628 . Brever Lörintz, Löcsen.

Sine, Nomine (1635) Alom könyveczke. Mikeppen az eyjeli latasokat, jeleneseket es Almokat érteni es magyarazni kel: Az régi es mostani uy Alom-könyvekböl, mellyeket az Bölcz emberek nagy mesterseggel meg irtanak, rövideden ki szedegettetet, es mostan uyjonnan ki nyomtattatot. RMK I 643, RMNy 1603 . Fodorik Menyhart, Debreczenben.

Szöllősi, István (1635) Rövid Historia, Melyben meg iratik, Szenan Bassanak, Török Császár ereiével, Havasalföldének, és Erdély Országának pusztitásara való ki jövetele, 1595 esztendöben. És Istennek segitsége által, annak az sok pogánsagnak, az Magyarok által, meg veretése és szégyen vallása. Annak felette, ugyan akkor Borbély György Kapitanságában, Lyppa Várával egyetemben, Tizen-nyoltz váraknak, és Kastélyoknak az Törököktől való meg vétele. RMK I 647, RMNy 1618 . Abrugi György, [Kolozsvár].

1636

Bayly, Lewis (1636) Praxis pietatis az az: kegyesseg-gyakorlas, melyben be-foglaltatik, mint kellyen az hivö keresztyén embernek az Isten és a maga igaz ismeretiben nevekedni ... fordittatot angliai nyelvböl ... Medgyesi Pal, Ur Iesus Christus egy-igyü szolgája által. RMK I 657 ; RMNy 1639 . Fodorik Menyhért, Debreczenben.

Keserüi Dajka, János (1636) A keresztyéni üdvözitő hitnek egy nyomban járó igazságához intéztetett ... öreg gradual 2. rész. Psalmi Davidis ... s egyes alkalmi énekek. RMK I 658, RMNy 1643 . Fejedelmi nyomda, Gyula Feir-Varatt.

Sine, Nomine (1636) Kalendariom ... Prognosticon Astrologicum, Az az : Az Planetaknak es egyéb fö Csillagoknak forgásiból való jövendölés, Christus Urunk születese után 1636. esztendőre. Mely Bissextilisnek mondatik irattatot. Debreczeni Gáspár által. Praetereat, si quid non facit ad stomachum. RMK I 656, RMNy 1604 . UNSPECIFIED, Debreczenben.

Szentmártoni Bodó, János (1636) Az Tékozlo Fiunak Historiaia, melyben attyatol valo el bvcsvzása, nagy szegénységre valo jutása; Attyához valo haza menése, és Attyának hozzá valo kegyessege, iratik meg. Authore Johanne B. Szentmártoni. Ad notam: Oh te Keresztyén Ember, serkeny fel álmodbol, etc. Ez História mellé adatott az Vasrol valo Enek-is. RMK I 661, RMNy 1647 . Heltanis imprimebat Georgius Abrugi, Claudiopoli.

1637

Csiba, Márton (1637) Romanocategorus az az, Az Apostoli vallassal ellenkező, minapi, Romai-Catholicusok, tudományának mutató Laistroma. Mellyet az Nemes-Szemely Tey-Falvi Chiba Marton egy Papista vállásra tevelyedet Attyafianak irt: es Beregszaszi Praedicator lévén, hazajának ajanlot. RMK I 667, RMNy 1671 . UNSPECIFIED.

Iratosi T., János and Perkins, William (1637) Az ember eletenek, bodogul való igazgatasanak modgyáról. Wilhelmus Perkinsus, Angliai Theologusnak irasaból. RMK I 670, RMK I 671, RMNy 1683 . Brever Lörintz, Löcsen (Lőcse).

Verböczi, István (1637) Decretvm Latino-Hungaricum, Juris consvetudinarij, Inclyti Regni Hungariae et Transylvanine. Az az: Magyar es Erdely Országnak Törvény könyve. Verböci István által iratot, 1514. Esztend: Mostan Deákúl és Magyarúl, egy szép hasznos Regestrommal egyetemben uyjobban ki-bocsatatot. RMK I 672, RMNy 1688 . Laurentij Breveri, Leutschoviae.

1638

UNSPECIFIED, ed. (1638) Két Halotti Praedicatziok, Mellyeket praedikállott Tisza-Betsi Thamas Colosvari egygyik Lelki-Tanitó Thúr-Terebest Egygyiket a' Templomban, az üdvözült Urnak, a' Néhai Tekéntetes Nagyságos Perenyi Gábornak meghhidegedett teste felett, mely vagyon a' jó Magistratusoknak Istentől való el vétettetésekről és azoknak hóltok után keóvetkezhetendeó szomorú állapatokról, mellyek szokták követni a' nagy embereknek halálokot, az Genealógiának előszámlásával egygyüt. Masikat ugyan azon Thur-Terebesi Castélyban léveő nagy Palotában a' temetés után, sok nevezetes rendek eleőtt, a' megh keseredett szivü, Eözvegy-nek, a' Nagyságos Salgai Katának, a' Néhai Tekén, Nāgos Perényi Gábornak szerelmes házas társának vigasztalására, mely vagyon az Eöreök életreöl. RMK I. 679 RMNy 1723 . Effmurt Jakab, Fejervaratt (Gyulafehérvár).

Keresztúri, Pál (1638) Csecsemő Keresztyen Mellyet Az Tekintetes és Nagyságos Vrak Az Rákóczi György és Sigmond Istennek segitségéből, az egész jelen valóknak nagy örvendezésekkel, dicséretesen és igen boldogul el mondottanak, mikor igaz vallásokban való szép épületekről abban az próbában bizonságot tennének, mellyet az Erdély Országnak Kegyelmes Fejedelme az Ur Vacsorája előtt kívánt hallani, Kis aszszony havának 15 napján, az 1637 Esztendőben, melyre nézve ez ő Nagyságok két Fia másod nap az Ur vacsorájához való járulással az Fejér-Vári templomban legh elsőben hiteket megh pecsételték. Keresztúri Pál Az Urak ó Nagyságok Mestere által. RMK I 678, RMNy 1721 . UNSPECIFIED, Fejer-Varat.

1639

Beust, Joachim and Illyésházi, Gáspár (1639) Kezben viselö Könyv. A' io es bodog ki- mulasnak mestersegeről. RMK I 689, RMNy 1763 . Fodorik Menyhart, Debrecenben (Debrecen).

Tasi, Gaspar (1639) Elménknek Istenben foel-meneteléruel a’ teremtet állaton Garádichin Robertus Bellarminus Jésuiták Rendiboel-való Cardinal Koenyvechkéje Mellyet mostan Magyarúl irt és ki nyomtattatott Tasi Gaspar. RMK I 687, RMNy 1761 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

Tonski, János (1639) Kalendariom Kristus Urunk szueletése vtán M. DC. XXXIX. Esztendoere való Melly Embolismalisnak mondatik, à Bissextilis vtán harmadik Irattatott Tonski Janos, à Krakai Akademiába Filosofianak Doktora, Geometrianak es Astronomianak Professora által, es á Magyar országi Horizonra igazittatott | Prognosticum astrologicum. A chillagok járásából jövendölés. RMK I 688, RMNy 1712 . [nyomtatta Gelbhaar Gergely], [Bechben].

1640

Sine, Nomine (1640) Kereszteni Isteni Dicsiretek. RMK I 698, RMNy 1816 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

1641

Lorántfi, Zsuzsánna (1641) Moses es az Prophetak, az az: Az igaz keresztyeni vallasnak negyven Öt ágazatinak szent irásbeli győzhetetlen bizonságh-tétele. Mellyek nagy részént az Fejedelmi Meltosaggal tündöklő Erdélyi Fejedelem Aszszonytul Lorantffi Susannatul másoknak jo példa adásával, az szent irásnak gyakor olvasása között ki szedegettettenek, és az után megh bövíttetvén, az idvességre ohajtozokhoz való buzgoságbol közönségessé téttetenek. Luk. 16. 29. Vagyon Mosesek és Prophetájok, halgassák azokat. RMK I 716, RMNy 1884 . UNSPECIFIED, Fejérváratt.

Sine, Nomine (1641) Minden esztendöre szolgáló örök Calendarivm és az Cisio Janus Magyáról. RMK I 683, RMNy 1735 . Brever Lorenz, Lötsen.

Szikszai Fabricius, Balázs (1641) Dictionarivm qvatvor lingvarvm. Latinae, Hvngaricae, Bohemicae et Germanicae diligenter et accuratè secundo editum. RMK I 711, RMNy 1871 . apud Gregorium Gelbhaar Typographum Caesareum, Viennae Avstriae.

Tyukodi, Márton (1641) Az tiszta eletue Joseph Patriarcha Eletének, szenvedésének, és ditsirettel viselt dolgainak Sz. Irás szerént valo magyarázattya. Mellyben meg-irattatik az-is, mitsoda alkalmatossággal ment-bé Jácob Aegyptusban, holott az oe maradékinac 400 esztendeig kellet lakni, és az után az Istennek mondása szerént onnan ki-joeni.Mellyeket roevid Praedikátiokban foglalván, az alázatos szivue hiveknec szemek eleiben terjesztett, Tyukodi Marton, A' Koeroesi Keresztyén Gyuelekezetnek alázatos Praedikátora. Mellyeket roevid Praedikátiokban foglalván, az alázatos szivue hiveknec szemek eleiben terjesztett, Tyukodi Marton, A' Koeroesi Keresztyén Gyuelekezetnek alázatos Praedikátora. RMK I 723, RMNy 1915 . Szenci Kertész Ábrahám, Varadon.

1642

Sine, Nomine, ed. (1642) Canones Ecclesiastici, In Quinque Classes Distributi, quibus Ecclesiae H. C. amplexae in Comitatibus Mosoniensi, Posoniensi, Comaromiensi, Nitriensi, Barsiensi, Hontensi, et Neogradiensi et finitimis Praesidiis á Superioribus reguntur, editi communi suffragio Ministrorum Dei in Synodo Comiathina congregatorum. Recusi et Ungarica translatione donati, sumptibus et curá Ecclesiarum ejusdem Helveticae Confessionis in Comitatibus Pest, Solt, Pilis, Nagy et Kis Heves, Tholna Székes-Fejér-vár &c. | Az egyházi jó rend-tartásoknak Irot Törvényi, Mellyek Öt Reszekben foglaltattak, Magyar nyelven penig, az edgyügyü Praedikátorokért, és azokért-is, kik e’ földön a’ külsö, vagy polgári rendben Patronusi az Ecclesiáknak: hogy értsék Ök-is jó rend-tartásunkat és törvényinket, Ki-botsáttatott, Pest, Solt, Pilis, Nagy és Kis Heves, Tholna &c. Vármegyékbéli Praedikátoroknak költségével. RMK I 731, RMNy 1975 . Abrahamum Kertesz Szencziensem, Váradon.

Frölich, Dávid (1642) Uy es O Kalendariom, Christus Urunk születése után, M.DC.XLII. esztendőre, Felsö Magyar Országnak és rész-szerint Erdelynek is Eghihez figyelmetesen alkalmaztatott Frölich David Késmarki Astronomus által. RMK I 728, RMNy 1900 . Brever Lörincz, Löcsen (Lőcse).

Hajnal, Mátyás (1642) A' Jesus Szivet-szeretó Szívek aítatosságára Szives Kepekkel Ki-ábráztatott, Es azokról-valo Elmélkedésekkel és Imádságokkal meg-magyaráztatott Könyvetske. RMK I 730, RMNy 1952 . s. n., Posomban (Pozsony).

1643

Bayly, Lewis (1643) Praxis pietatis, az az keresztyén embert Isten tettzése szerént-valo járásra igazgató kegyesseg gyakorlas. Fordéttatott angliai nyelvböl: es immár ötödször, az ekédiekben esett mindennémü hibáktúl meg-tisztultan, söt sok hellyeken meg-is jobbultan az authornak szép és igen szükséges elöl-járó-beszédével edgyütt ki-botsáttatott ugyan Medgyesi Pal, Ur Jesus Christus edgy-ügyü szolgája által ... RMK I 751, RMNy 2042 . Szemptzi Abraham, Varadon nyomtatta.

Frölich, Dávid (1643) Uy es O Kalendariom, Christus Urunk születése után, 1643. esztendőre, Felsö Magyar Országnak és rész-szerint Erdelynek is Eghihez figyelmetesen alkalmaztatott Frölich David Késmarki Astronomus által. RMK I 743, RMNy 1948 . Brever Lörincz, Löcsen (Lőcse).

Komenský, Jan Amos (1643) J. A. Comenii Januae linguae Latinae vestibulum, primum in usum illustris paedagogei Albensis Hungarice redditum, deinde orthodoxarum in Hungaria scholarum usui accomodatum | Janua Linguae Latináé reserata aurea. RMK I 748, RMK I 749, RMNy 2038, RMNy 2039 . apud Abrahamum Kertesz Szenci, Varadini [Várad].

1644

Frölich, Dávid (1644) Uy és O Kalendariom Christus Urunk szueletése után, 1645. Esztendöre való, Magyar Országra, Szepessegre és rész szerint Erdely Országra-is nagy figyelmetességgel alkolmaztatott. RMK I 777, RMNy 2074 . Brever Lőrincz által, Lőcsen.

Kassai, András (1644) Centuria Quaestionum duabus minus, de gratiosa servatoris nostri passione. az az: Kettö-hián Száz Keresztyén Kérdések, Rövid és együgyü Feleleteckel az mi Idvözitö Urunk Jesus Christusnak Drágalátos szenvedéséről és haláláról, (utóllyán az szenvedés Historiájának hozzá-adásával: Item, egy Generalis Theoria-szerént irot Praedikátiuval.) Es az Isten Igeje s-vigasztalása szeretőinek udvösseges oktatásokra nyomásban készittetet Cassai András Uyfalui Ecclesiának Praedikátora által. RMK I 754, RMNy 2049 . Klösz Jakab, Bartfan.

1645

Apafi, Mihály (1645) Az egesz kereztyeni vallasnak rövid Fundamentomi. Megint Kétségbenesés ellen való egynéhány lelki vigaztalások. Te pedig maragy meg azokban az mellyeket tanultál, és hogy gyermekségedtől fogva tudtad a’ Szent irást, a’ mely téged böltsé tehet az idvösségre, a’ Jésus Christusban való hitnek általa. 2. Tim. 3. v. 14. & 15. RMK I 771, RMNy 2102 . UNSPECIFIED, Gyula-Fejirvaratt.

Geleji Katona, István (1645) Valtsag-Titka. az az: Az örök igenek, a’ Meg-válto Messiás Christus Jesusnak, a választatott hivekért, a’ próféciák szerént, az üdönek tellyességében valo meg-testesülése, születése, környül-metéltetése, szenyvedési, halála, el-temettetése, fel-támadása, menyben-menése, Attya jobjára-ülése, és Sz. Lelket küldése felöl valo Keresztyéni titkos tudomány. Melylynek igazsaga az esztendöt-szakai Hét jeles üdnepekre: Adventre, Nagy-Karátsonra, Kis-Karátsonra, Nagy-hétre, Husvétre, Aldozo-Tsetertekre (a’ mint őket hívják) és Pünköstre való Predicaciokban, a’ derék szent irásokból erössen meg-bizonyittatik, és a’ Tévelygőknek, ugy-mint Sidoknak, Socinianusoknak, Blandradistáknak, Pápistáknak, Lutheránus atyafiaknak, és egyebeknek ellenkezö vélekedésik meg-czáfoltatnak. Es a' Magyar hiveknek, mind az honn-tanult fél-szerü Egy-házi szolgáknak, az Urban szerelmes attya-fiainak, segedelmekre, s’ mind az irást olvasni tudo külsö rendü kegyes embereknek az igaz Keresztyéni vallásban való öregbülésekre, és az ellenkezök ellen való fel-fegyverkeztettetésekre ki-botsáttatik Geleji Katona István, Az Erdély-országi Magyar Református Tanítóknak Püspökjök, és a’ Gyula-Fejir-vári Evangelicus Keresztyéneknek Lelki Pásztorok, által. RMK I 779, RMNy 2124 . Szenci K. Abraham, Varadon.

Sine, Nomine (1645) Kalendariom (Uy és O), Christus Urunk születése után, 1645. Esztendöre való, Magyar Országra, Szepességre és rész szerint Erdély Országra-is nagy figyelmetességgel alkolmaztatott. Frölich Dávid, Immar 22. Esztendei Practicus Astronomus által. RMK I 777, RMNy 2074 . Brever Lörincz, Löcsen.

Weber, Johann (1645) Amuletum, az az: Roevid és szuekséges oktatás a’ Doeg-halálról. RMK I 767, RMNy 2095 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

Weber, János (1645) Amuletum, az az : Rövid és szükséges oktatás a' Dög-halálról, szereztetet Weber Janostol Eperjesi Patikariustol. Sirach: 38. v. 8. A’ Patikários Orvosságokat csinál, és ennek az ö munkáinak soha nincsen vége, és ö általa sok jó szereztetik ez földnek szinén. RMK I 767, RMNy 2095 . Klösz Jakab, Bartfan.

1646

Fridericus, Wendelinus Marcus (1646) Medvlla priscae purque Latinitatis, Quá omnes linguae Latinae idiotismi é purioribus et classicis omnibus scriptoribus, quorum in Scholis admittitur autoritas; plené planéque; secundü seriem verborum et particularum omnium, repraesentantur, ita ut copiosior, quam ante hác, Phrasiologia exhibeatur, discentium studiis usibusque, accommodatissima. RMK I 786, RMNy 2141 . Celsissimi Principis.

1647

Pápai Páriz, Imre, ed. (1647) Keskeny Ut Mellyet Az embernek elmejébe ütközö háboru gondolatoknak köveiből, es sok féle kételkedeseknek sürüjeböl, á mennyire lehetett, ki irtott Papai Pariz Imre. Mátthe Ev. 7. vers. 14. Szoros kapu és keskeny ut, mely viszen az életre, es kevesek kik meg talállyak azt. RMK I 798, RMNy 2196 . Noortdyck János, Vltrajectumban.

1648

Comenius, Johannes Amos (1648) Januae Lingvarum Reseratae Aureae Vestibulum quo primus ad Latinam aditus Tyrunculis paratur: cum praeposita versione Graeca Autore alio: Editum a Johan-Amoso Comenio. Nunc quoq adjecta est versio Germanica et Hungarica. RMK I 808, RMNy 2220 . Laurentii Breveri, Leutschoviae.

Pázmány, Péter (1648) Kempis Tamasnak Christvs követeserül Négy könyuei. RMK I 811, RMNy 2238 . Aksamitek Zacharias, Posomban.

1649

Diószegi Bónis, Mátyás (1649) Az Részegesnek gyülölseges, Utálatos es rettenetes állapottya; mely le rajzoltatot szinten úgy á mint vagyon, azoknak kedvekert: Kikben még ez Undok es Otsmany reszegseg, (mely minden gonosságnak gyökere, es minden jóságnak rothasztója) fészkét nem vert, hogy azok, ennek ektelen abrazattyat meg tekentven, meg rettennyenek es az halálnak utarol viszsza terjenek. Mely: Irattatot, es ki-botsattatot amaz Istenes es jozan eletet szerető Junius Florilegus, Anglus altal. RMK I 820, RMNy 2262 . Leffen Peter, Lejdában.

Madarász, Márton (1649) Sz. Bernard Atyanak szep aitatos elmelkedesi, Az emberi állapat isméretiről. Más-képpen A’ Lélekről való Könyvecskéje. Mellyet a’ Keresztyének közönseges épületire meg-magyarázott Eperjessi Madarasz Marton, azon helyben A’ Magyar Ekklesianak Meltatlan Lelki-pásztora. Sáp. 15. v. 3. Nosse Deum consummata justitia est. Az Istent ismerni tökelletes igasság. RMK I 824, RMNy 2271 . UNSPECIFIED, Lötsen.

1650

Medgyesi, Pál (1650) Doce nos orare, quin et praedicare etc. az az, Imadkozasra és Praedicatio irásra s-tételre, és a'nak meg-tanulására- való mesterseges Tablak. Avagy, Eggynehány-fele világos és mindenektől meg-érthetö Ut-mutatasok vagy modok : Mellyek szerént ki ki magatul-is, mind Magában s-mind Haza-nepe közöt, sőt Gyülekezetekben-is (melly az Praedicátorok tiszti) igen könnyen, rendessen, fontossan s-hasznossan az szükségekhez képest könyöröghet, praedicalhat, és az Praedicatiokat Meg-tanulhatya. Medgyesi Pal altal. RMK I 832, RMNy 2310 . UNSPECIFIED, Bartfan.

Medgyesi, Pál (1650) Dialogvs Politico-Ecclesiasticus. Az az : Két Keresztyén Embereknek Eggymással-való beszélgetések: kiknek eggyike, ugy mint az Kerdezkedő, némelly dolgokban, meg nem szintén elég tanult és eröss, de nem általkodott, hanem örömest tanuló; a’ másik a’ Felelő tanultabb és vastagabb. Beszélgetések vagyon Az Eggyházi Igazgato Presbyterekröl, avagy Vénekröl, Oeregekröl; és az Presbyteriumrul Eggyházi Tanátsrol. RMK I 831, RMNy 2309 . UNSPECIFIED, Bartfan.

Szenci Molnar, Albert (1650) Szent David Kiralynak es Prophetanak Szaz ötven Soltari a’ Franciai notaknak es verseknek modgyokra Magyar versekre fórditattak es rendeltettek, Szenci Molnar Albert által. RMK I 828, RMNy 2305 . Iansonius Ianos, Amstelodamban.

1651

Felseő-Banyai S., Mihály (1651) A’ Leleknek Uti költsége, az, az, Az Ember lelkének, az mennyei Jerusálem fele való bujdosásában, mely oda fel az egben vagyon: egész meg’ uyittatása. Sz : Pál Sidokhoz 12. v. 22. Galatia 4. v. 26. Mostan Anglusbol Mágyar nyélvre fordittátot Felseő-Banyai S. Mihaly által. Moses. I. Könyv. 28. v. 20. 21. Ha az Isten meg' őriz engemet ez uton az mellyen én most el megyek, es ha ételemre való kenyeret adánd, es öltözetemre való ruhát; es az Ur én Istenem lejend. RMK I 850, RMNy 2401 . Gisbert Zyll, es Theodorus Ackersdyck, Ultrajectomban.

Komaromi, Istvan (1651) Mikoron imádkoztok ezt mondgyátok. az az: Az Uri Imadsagnak a’ szent Lukátsnak és szent Máthénak le-irások szerént valo nyomozása: és tudos embereknek elmélkedésekkel meg-ékesitetett, s’ rövid Praedicatios formákra intéztetett magyarázattya. Ugyan ez Uri Imadsagnak hat Kérésinek számok, és rendek szerént valo, azokkal egygyezö, és azokrol ez irásotskában valo tanitásnak folyásábol szedegettetet édességes buzgo Könyörgési rövid Elmélkedésekkel egyetemben. Komaromi Istvan által. Psal. 19. v. 15. Az én szájamnak beszédi, és az én szivemnek gondolati legyenek a’ te kedved szerént valok Uram. RMK I 853, RMNy 2404 . Szenczi Kertesz Abraham, Varadon.

Nagy-Ari, Benedek (1651) Orthodoxus Christianus; Az az: Igaz Vallásu Keresztyen; Mellynek Nevezeti alatt, az igaz, és Isten elött meg-igazito Hit, szerző okaival, tulajdonságival, és azokat követö szükséges dolgokkal, a’ szent írás szerint ugy szem eleiben adatik és le-iratik; Hogy: A’ sok vélekedések között: Az egy keresztyéni vallásnak meg-külümböztetésére; A’ sok tettetes keresztyénségek között: Az egy igaz keresztyénségnek meg-ismérésére; A’ sok reménségek között: Az egy Istenben való reménségben meg-erössülésre; Akar-melly valláson lévő embernek-is nem keveset használhat. Melly, egynehány Anglus és Deák Authorokbol oszve-szedegettetett, e’ mostani jotul el-fajult, és az Isten kegyelmessegével gonoszul élő világ fiainak serkengetésekre, s’ kiváltképpen az Isten beszédére meg-esö lelkeknek vigasztaltatásokra. Nagy-Ari Benedek A’ Boros-Jenöi Sz. Gyülekezetnek méltatlan Praedikátora által. RMK I 855, RMNy 2405 . L. D. B. J., Varadon.

Sine, Nomine (1651) Kalendariom (Uj és O), Christus Urunk születése után 1651. Mellybe a' havak, hetek és Innepek, Plánéták járási, Aspectusok és időknek folyási, napnak és éjnek hoszsza, Nap feltámadása és le-nyugovása, meg-találhato, etc. Silésiára és Magyar Országra alkalmaz: Neubarth Cristoph. Silesiai Boleszlaus által. RMK I 849, RMNy 2333 . Brever Lörintz, Lötsen.

Sine, Nomine (1651) Catechismvs az az : A’ kerestyeni vallasnak es hitnek Rövid Kerdesekben és Feleletekben foglaltatott, s' Sz. Irásbéli bizonyságokkal meg-erőssittetett summája, avagy veleje. A’ még szólni nem tudó és tsets szopó gyermetskéknek szájokból rendelted veghez vinni a’ te ditsiretedet. Psal. viii. v. iii. Matth. xxi. v. xvi. RMK I 847, RMNy 2373 . Brever Lörintz, Löcsen.

1652

UNSPECIFIED, ed. (1652) Lőcsei énekeskönyv. RMK I 858-859 NN 0068-a-b . Brever Lőrintz által, Lőcse.

Sine, Nomine (1652) A keresztyén vállásra rövid kérdésekben és feleletekben tanito Catechesis, Mely sok Keresztyen Reformata Ecclesiákban és Scholákban tanittatik. Es mostan a’ feleleteknek rövid értelmekkel azokba bé-foglaltatott dolgokrol valo rövid kérdezkedéseknek módjaival, és Sz. Irásbéli bizonyságoknak egészszen le-irásával az Urnak a’ Magyar nemzetben le-telepedett Ecclesiájaban lévő kisdedinek lelki épületekre ujonnan ki-botsáttatott. RMK I 863, RMNy 2457 . Szenci Kertesz Abraham, Varadon.

1653

Apatzai Tsere, Janos (1653) Magyar Encyclopaedia. Az az, Minden igaz es hasznos Böltseségnek szép rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása. Apatzai Tsere Janos által. RMK I 876, RMNy 2617 . Joannis á Waesberge, Ultrajecti.

Liszti, László (1653) Magyar Márs avagy Mohách mezején történt veszedelemnek emlékezete. RMK I 869, RMNy 2461 . Cozmerovius Máthe, Béchbén.

Medgesi, Pál (1653) Erdel’ s’ egesz Magarnep eg'más után, tsak hamar érkezett Harmas Jajjá ’s siralma. Mell'el e’ ket keseredett Hazat, amaz halhatatlan emlekezetü Harom Fejedelmi Embereknek, néhai Nag' Rakoci G’örg'nek, Erdéi’ Országának Fejedelmének, Mag'ar Ország sok Részeinek Vrának, és Székhel'ek Ispánjának, 1649-ben, az Elsö Honak vág' Januariusnak 10 napján; Es az után tsak hamar, az ö Nága igen nag' reménségö kedves Fiának, kiben az egész igaz Mag'ar Haza-fiak, meg-n'ugottak és igen meg-vidultak vala, néhai Rakoci Sigmondnak, 1652-ben, a’ Neg'edik Hónak vag' Aprilisnek 28-dik napján; Ennek-felette az előtt 1648-ben, Harmadik Hónak vag' Martiusnak 29-dik napján, ritka példáju, keg'es és isten-félő néhai Eöreg Grof Betlen Istvannak Gyula-Fejérvári mulandó Friss Házoktul, a Sirban meg-inditásokkor siratta s’ sirattata Medgesi Pál. RMK I 873, RMNy 2486 . UNSPECIFIED, Sáros Patakon.

Medgyesi, Pál (1653) Rövid tanitas az presbyteriumrol avag' eg'hazi tanatsrol. Mel az Presbyterialis Dialogusnak Summaja. RMK I. 874 SS 269-f . s. n., Patakon (Sárospatak).

Medgyesi, Pál (1653) Erdely s’ egesz Magyar nep egymás után tsak hamar hamar érkezett Harmas Jajja s’ Siralma, Mellyel e’ Két keseredett Hazat, amaz halhatatlan emlekezetü Három Fejedelmi Embereknek, néhai Nagy Rakoci Györgynek ... 1649-ben ... Es az után tsak hamar ... kedves Fiának ... néhai Rakoci Sigmondnak. 1652-ben ... Ennek-felette az előtt 1648-ben ... néhai Öreg Grof Betlen Istvánnak Gyula-Fejérvári mulando Friss Házoktul, a’ Sirban meg-inditásokkor Siratta s’ Sirattatta Medgyesi Pál. RMK I 880, RMNy 2504 . Szenei Abraham, Varadon.

Váczi, András (1653) A’ Mi-Atyanknak Avagy Minden-napi Imadsaggal valo élésnek állatása és meg-oltalmazása E’ mostani időbeli Tanítóknak ellen-vetések ellen. Melly Idegen nyelvből Magyarrá fordittatott, és néhol valamenyire meg-bővétvén, kőzönségesbé tétettetett Daneus Racai által. Theodulus Anaxius által. RMK I 871, RMNy 2468 . UNSPECIFIED, [Kassa].

1654

Bényei Deák, János (1654) Ianva lingvarvm bilingvis, Latina et Hungarica. Sive modus ad intregitatem Linguarum, Compendio cognoscendam maxime accomodatus: ubi sententiarum selectiorum Centenariis duodenis omnia fundamentalia, necessaria, et frequentiora vocabula semel, sineque repetitione comprehenduntur. Praecedente Dictionario. Nunc denuo excusa, et ab infinitis mendis, quibus aliae editiones scatebant, repurgata. RMK I 899, RMNy 2560 . Abrahamum Szencinum, Varadini.

Gönczi, György (1654) Keresztyeni isteni Ditsiretek, Mellyek az Magyar Nemzetben reformáltatott Ecclesiákban szoktanak mondattatni. Ezek mellé adattak szép rendel Elöször, Az Szent Davidnak Franciai Nótaknak és Verseknek módgyokra rendeltetett Soltari. Másodszor, Az Egész Esztendöre tartozando Hymnusok. Harmadszor, Az Halott temetéskorra valo Énekek. Mostan ujobban, de leg-kiváltképpen az Hymnusokat sokkal szebben és bövebben, az Közönséges és Halott Enekeket-is, az mennyire lehetett meg-jobbitván, (mellyel mint edgy kis Gradualeval elhetsz,) ki-botsáttattak. RMK I 890-RM I 4r 287-koll 1-2-3 . Brever Lörintz, Lötsen.

Király, Jakab (1654) Mise-nem-mise. Az az : A’ Miseről való tudománynak, Ostromlása, meg-hamissitása, és el rontása. Mellyet Hunnius Egyed Doctor Irasabol Magyar nyelvre forditott, Király Jakab Osdgyáni Prédikátor. RMK I 886, RMNy 887, RMNy 2522 . Gevers Balint, Cassan.

Miskolci C., Gáspár and Telki-Bányai, István (1654) Angliai Independentismus avagy Az Ecclesiai fenyitékben, és a külsö Isteni tiszteletre tartozó jó rendtártasokban, minden Reformata Ecclesiaktól különözö fejetlen lábság. Eggynehány szava hihető, túdós, Belgiumi Doctoroknak irásokbúl, rövideden öszve szedegettetett, es Magyar nyelven ki bocsáttatott Miskolci C. Gáspár által | Angliai Puritanismus, Avagy Kiválképpen való Tudományok azoknak, kik Angliában a Puritánusok között (a mint közönségesen neveztetnek) legkeményebbeknek tartatnak. Melly ennek előtte Deák nyelven kibotsáttatott Amesius Willyam Szent irás magyarázó Doctor által: mostan pedig Magyar nyelvre fordittatott Telki Banyai István által. RMK I 893, RMK I 894 . Vásberg János, Ultrajectumban.

Tolnai Dáli, János (1654) Dáneus Ráca-J. Az az: A’ Mi-atyánk felől Igaz Értelmű Tanítóknak Magok Mentsége Váci-Andrásnak Usorás Vádja és Szidalma ellen. Tolnai Dáli János munkája által. RMK I 892, RMNy 2550 . Renius György, Sáros-Patakon.

1655

Kolosi Török, István (1655) Az Aszszonyi-nemnek nemessegeről, meltosagarol és ditsiretiről való Rythmusok. Az Tékozlo Fiu Históriája notájára. Syr. Cap: 36. v. 26. et 27. Az ki jó Aszszonnyal bir, örökséget kezd birni, hozzája hasonlo segítsége vagyon, és nyúgodalom oszlopa. Ismét: Az hol Sövény nints, el tékozóltatik az örökség: és az hol Aszszony nints, fohászkodik az Szükölködö. RMK I 901, RMNy 2586 . UNSPECIFIED.

Medgyesi, Pál (1655) Isteni és Istenes Synat. Tselek. XV. Rész. 1, 2, 3, 4, 5, és 6, v. RMK I 904, RMNy 2606 . UNSPECIFIED, S.Patakon.

Sine, Nomine (1655) Compendium doctrinae Christiane. RMK I 903, RMNy 2604 . Renius György által, Saros Patak.

1656

Sine, Nomine (1656) Menyország Ki-nyittatot Egygyetlen-egy Szoros Kapuja, Mellyen A’ sok hivatalosok közzül kevesen mennek-bé az örök életre. Avagy A’ sok féle Vallásoknak világos Próba Köve: A’ mellyen Minden Pápista, Lutheránus, Ariánus, Calvinista, Arminianus, Religiójának igaz, avagy meg-csalo szép szines és hibás voltát, olly tökélletessen meg-láthattya, mint ha azt a’ régen Istenben boldogult Profeták, Apostolok és Evangelisták Sz. Lélekkel szollo szájokból élő nyelven tulajdon füleivel hallaná. Most újonnan az egygyügyüekért kibocsáttatott. RMK I 915, RMNy 2683 . Szenci K. Abraham, Varadon.

Somosi Petkó, János (1656) Igaz és Tökéletes bodogságra Vezérlö Ut. Avagy Bé-menetel a’ Hitre, mely nélkül lehetetlen dolog hogy valaki Isten előtt kedves légyen, mely Kérdések és Feleletek által rövideden, de felette igen hasznosan a’ Bibliának minden Könyveinek és részeinek eleitől fogván utollyáig értelmére vezet. Mely mostan azoknak kedvekért a’ kik a’ Magyar Bibliának olvasásában gyönyörködnek, és rövideden való értelmére igyekeznek, Idegen nyelvből Magyar nyelvre forditatott, Somosi Petkó János Sziksz. Predik. által. RMK I 913-Rath 246 . Renius György, Patakon.

Treteri Casimir, Matyas (1656) Prognosticon az az az M. DC. LVI. Bissextilis esztendöre. Az esztendönek négy eészére az időnek tulajdon mi voltaul, az Országokban lévö változandoságokrul, az napban valo fogyatkozásokrul, az földi vetémények és gyümölchekrül, és az emberek közöt valo jövendo betegségekrül; rendeltetet nagy szorgalmatossággal az Béchi Város Méridianumjára az kinek Elevátioja 48. grad s' 28. min. Magyar Német es ezek szomszédságában lévö országok szolgálottyára. Treteri Casimir Matyas, Philosophiának és Máthematikának Doctora által mostanság pedig az Nemes Lengyel Krakkai Akademiában Mátématikának tanito Mestere altal. RMK I 907d, RMNy 2567 . UNSPECIFIED.

Tseh, Marton (1656) Lovak orvossagos Meg-probált új Könyvetskéje. Mellyben sok fele gyakorlott dolgok és orvosságok vadnak; Kik Török, Magyar, Belgiom és egynehány Német Országi fö fejedelmek, és Nagyságos Urak udvariban, az Lovaknak minden-féle betegségekröl való Orvosságok meg-probáltatván, öszve szedegettetett, le irattatott a' Brandenburgi Hertzeg és Fejedelem fö lovász Mestere, Tseh Marton által. Melly Németböl Magyarrá fordittatott. RMK I 908, RMNy 2645 . [Brewer], Lötsen.

Veréczi, Ferencz (1656) Lelki hartz, Avagy Olly Halotti Praedikácios rövid Tanitas; Mellyben a Keresztyén Léleknek Ellenségivel való kemény tusakodása, erre való fegyveri, bajviadallyának modgya, és végre minden Ellenkezőin vehetendő igaz győzedelme, szem eleiben adatik. Mellyet praedikállott Sáros-Patakon W. F. RMK I 916, RMNy 2687 . UNSPECIFIED, Varadon.

1658

Medgyesi, Pál (1658) Medgyesi Pál munkái (kolligátum). RMK I 922, RMK I 923, RMK I 924, RMK I 934, RMK I 935, RMK I 936, RMNy 2729, RMNy 2731, RMNy 2730, RMNy 2796, RMNy 2794 . UNSPECIFIED, Sáros Patakon.

Sine, Nomine (1658) Liturgia Sacrae Coense. Az az : Ur vacsorajanak ki-osztasaban-való Rend és Cselekedet. Melyben megegyeztenek, a’ Tiszánn innen-levö Egyházi Szent Társaságbeli Tanétók, leg-nagyobb részént: és illyen formán közönséges meg-egyezett végezetből, Sáros Pataki közönséges Gyűlésekben, 10. Apr. 1658-ben, ki-adtanak. RMK I 933, RMNy 2795 . Rosnyai Janos, Patakon.

Sine, Nomine (1658) Kalendariom Kristvs Urvnk Születése-után való M. DC. LVIII. Esztendőre, Mellyet a’ Nemes és Kyrályi Nagy-Szombat Városának és Magyar-Országhban más kiváltképpen való hellyeknek Meridianomiára a’ tudós és nevezetes Astronomusnak Argolvs Andrasnak Calculatioia-szerént a’ Nagy-Szombati Academiában való Astrophilus nagy szorgalmatossaggal el-rendelt. RMK I 931, RMNy 2724 . Schneckenhaus Menyhart Venceszló, Nagy-Szombatban.

1659

Czeglédi, István (1659) Siralmas szarándoki járásból, csak nem régen haza érkezet Malach Doctornak; Néhai napkor el-hagyot, s’ kicsinységében véle egygyüt oskoláztatott, Melach tudós Baráttyával való Paj-társi Szó Beszede. Melyben, feje hajtogatásával sápit azon; hogy az ü tőlle ő időben el-butsuzott, fényes hirt viselő szives Jonathánnya; csekély elmét kezdet viselni; egy Cálvinistánac, a’ Nagy-Penteki ostorozás felöl való Castigalasaban. RMK I 946, RMNy 2868 . UNSPECIFIED, [S.-Patak].

Czeglédi, István (1659) Az országok romlasarul irot könyvnek első resze | Szerelmes édes hazám, kát vallot Magyar orszagh. RMK I 941, RMNy 2831 . Severinus, Cassa.

Czeglédi, István (1659) A' megh-tert bünösnek a' lelki-hartzban valo baivivasarol irt konyvnek elsö resze. RMK I 942, RMNy 2829 . Severinus Marcus, Cassa.

Kőszegi, Gáspár István (1659) Lelki Tvköre Az Embernek Az Isten akarattya felöl | Jo utra Igazito Könyvetske. RMK I 943, RMK I 944, RMNy 2849, RMNy 2848 . Brever Lörintz, Lötsen.

Medgyesi, Pál (1659) Joseph Romlasa. Avagy Magyar Nemzet MDCLVIII Esztendőbeli nagy pusztulásán, annak MDCLIX-ben nem kicsiny öregbülésén-való Kesergése, az Isten Anyaszentegyházának. Amos 6. v. 6. Nem szánnyátok a’ Josephnek romlását. Praedikaltatott, Tekéntetes és Nemzetes néhai boldogul ki-mult Ibranyi Ferencz teste felet, 29 Julii 1659-ben, az Ibrányi Egy-házban. RMK I 948, RMNy 2871 . Rosnyai Janos, Saros Patakon.

Sine, Nomine (1659) Kalendariom. Kristus Urunk Születése-után való M. DC. LIX. Esztendőre, Mellyet a Nemes , és Kyrályi Nagy-Szombat Városának, és Magyar-Országban más kiváltképpen való hellyeknek Meridianomiára a' tudós, és nevezetes Astronomusnak Argolus Andrasnak Calculatiója-szerént a' Nagy-Szombati Academiában való Astrophilus nagy szorgalmatossággal el-rendelt. RMK I 945, RMNy 2788 . UNSPECIFIED, Nagy-Szombatban.

Sine, Nomine (1659) Kalendariom (Uj és O), Christus Urunk születése után való 1659. esztendőre, Mellyet mostan Magyar, és Erdély Országra nagy figyelmetességget alkalmaztatott Neubarth Christoph Theologus és Astrologus. RMK I 944a, RMNy 2782 . Brever Lörintz, Lötsén.

Tétsi I., Miklós (1659) Lilium Humilitatis Az az : A’ nyomorúságoknak tövissé köziben bé-vettetett Isten Anyaszentegyházának maga meg-alázása. Es Keserves Siralma. RMK I 1235 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolosvaratt.

Várallyai, Lőrincz (1659) Tekintetes es Nemzetes Vaji Ibranyi Ferencznek Temetese. Melly lőtt Ibranyban, 29=dik Julii, 1659=ben. Rom. 12. 15. Sirjatok a sirokkal. RMK I 949-RM I 4r 73-5 . Rosnyai Janos, Saros Patakon.

1660

Medgyesi, Pál (1660) Magyarok Hatodik Jajja. Mellyel e’ romlott Nép, zokogta, zokogja ma-is M DC L VIII esztendöbéli, egy felöl Tatár Chamnak személje szerént Krimböl, számtalan sok Ezerekkel, Törökkel, Tatarral, Kozákkal, és a’ két Oláh Vajdával; más felöl Fö Vizernek Constantinápolyból, hasonló nagy sokasággal, dühöss indulatból=való réjá ütéseket, szörnyű égetéseket, öldökléseket, sarczoltatásokat, és szürü sok rablásokat. A’ mikor Boros-Jenöt=is, Káránsebesel, Lugassal &c. el-foglalván, Törökkel rakták-meg: Száz ezer Rabnál többet vittenek el; Erdélyt penig hallatlan, és el-viselhetetlen sarcz alá vetették: törvényes Fejedelmétől=is el-rekesztvén. Siralm. 4. v. 4. Felyhőt vetettél elődben, hogy által ne mennyen az imádság. Medgyesi Pál irta, és bizonyos Praedicatiokban foglalván praedicállotta, együt-is másut-is; legfőképpen a’ Sáros-Pataki Ecclesiában 1658, és 1659-dik-ben. RMK I 949, RMNy 2874 . Rosnyai Janos, S.Patakon.

Medgyesi, Pál and Váraljai, Lőrincz (1660) Medgyesi Pál és Váraljai Lőrincz prédikációi (kolligátum). RMK I 922-924, 934-936, 949, 960-966-RM I 8r 647-koll 1-17 . UNSPECIFIED, Saros Patakon.

Szalóczi, Mihály (1660) Az Isten-ember Jésus Christusnak személye felől igazán értő Tanitoknak, Valasz-tetelek; Melyben az igaz Keresztyéni tudomány világossan le-tétetik : és az Ellenkezőknek a' felől való itiletek, a' Sz. írásnak egyenes mértékére vonattatik. RMK I. 969 M 218 . Rosnyai János, Saros Patakon (Sárospatak).

1661

Czeglédi, István (1661) Ama Ritka példájú, s-á Pogányt természet szerént gyűlölő Keresztyének közöt Dicsőséges emlekezetet érdemlet, s-érdemelhető II. Rakoci Györgynek, Isten kegyelmébül Erdély-Országának Fejedelmének, Magyar-Országh részeinek Vrának, s Székelyek Ispánnyának, Magyar-Jzrael szövétnekének el-alvásának megh-emlitése, s-Testének földben tétele felet lőtt Praedicatio. Ki-is Midőn á Magyarok veszedelmét, életének ottan-ottan valo szerencséltetésével, mint Paissal á Pogány ellen tartoztatná; véghre Gyalu s-Fenes közöt, harmadik hartzát kelle azok ellen megh-ujitani; á Pogányságban nem keveset el-hullatni; utolszor azoktúl négy sebeket venni; mellyek miatt Istenhez is költözék lelke Váradon Anno 1660. Die 7. Junij. RMK I 974, RMNy 2970 . Severinus Marcus, Cassan.

Károlyi, Gáspár (1661) Szent Biblia, Az az: Istennek O es Uj Testamentomaban foglaltatott egész Szent Iras. Magyar nyelvre fordittatott Caroli Gaspar által. Mostan pedig ujobban ez öreg formában némely nehezeb, és homályossabb fordításu Sz. Irásbéli Locusoknak értelmes magyarázatival, az Istennek a’ Magyar nemzetben lévő Anyaszentegyházának hathatós épülésére ki-bocsáttatott. RMK I 970, RMK I 976, RMNy 2982 . Szenczi K. Abraham, Varadon.

Sámbár, Mátyás (1661) Három idvösséges kérdés. Első: A Lutteránosok, és Cálvinisták igaz hitben vadnake? Második: Csak az Egy Pápista Hité igaz? Harmadik: A’ Pápisták ellenkezneké á Sz. Irással, avagy inkáb a’ Lutterek, és Calvinisták? RMK I 979, RMNy 2997 . Schneckenhaus Menyhart Venceszló, Nagy-Szombatban.

1662

Lippai, János (1662) Calendarium Oeconomicum Perpetuum, Az az Esztergami Érsek Urunk ő Nagysága Posoni Gondviselőjének Majorságrúl irt Laistroma, minden Esztendőre, kiből minden Major Gazda hórúl hóra egész esztendő által mit munkálottasson az Majorság körül, meg tudhattya. Most újjonnan Magyár nyelven ki bocsáttatott. RMK I 995, RMNy 3054 . Schneckenhaus Menyhárt Venceszló, Nagy-Szombatba.

Sine, Nomine (1662) Kalendariom (Uj és O), Christus Vrunk születése után való 1662. Esztendőre, Melly Magyar Országra, Erdélyre, és Szomszéd Tartományokra alkalmaztatott Neubarth Christoph Bolesla Silesius által. RMK I 990a, RMNy 2975 . Severinus Marcus, Cassan.

Sine, Nomine (1662) Kalendariom (Vy és ó) Kristus Urunk születése után M.DC.LXII. Esztendőre valo: melly az Intercalaris, az az közbetétetett esztendő, után második, 365. napot foglal magában. Nagy szorgalmatoságal a’ Béchi Meridiánomra rendeltetett. Kürner Lipold és Mate, AA. LL. et Philos Baccal. által. Német, Magyar, és ezek szomszédságában levő országok szolgálattjára. A Magyar Historia, és sokadalmakkal eggyüt. RMK I 985, RMNy 2963 . Kürner Jakab János, Béchben.

Szepsi, András (1662) Döghalal ellen Orvosság. Az az : A’ Pestises időkben, s’ helyekben való s’ lakó embereknek ki-adatott Szent Elmelkedes; Melyben mind a’ Pestisnek nehézsége ki-fejeztetik, s’ mind a’ minémü karban helyheztetett emberek találtatnak, azok orvosoltatnak meg. Praedikáltatott Sz.A.S.P.E.E.P.A. RMK I 998, RMNy 3065 . Rosnyai Janos, Saros-Patakon.

1664

Czeglédi, István (1664) Idős Noe becsületit oltalmazó Japhetke. Az az : Édes Attya becstelenitéseért, olly Ki-kelő Szerelmes Gyermek; Ki, el szaggathatatlan, s meg oszolhatatlan palástokkal takarja-bé, nevelő Kedves attyának, csintalan Chamtul fel-takart mezitelenségét. Neve a' Gyermeknek Ceglédi Palkó, Idős Ceglédi Istvánnak egygyetlen egy Kedves Fia. RMK I 1013 L 651 a . s. n., [Kassa].

Sine, Nomine (1664) Kalendariom (Uj es O) Kristus Urunk. Születése után való M.DC.LXIV. esztendöre. Melly Bissextilis (az az közbetetett avagy ugro) esztendö, kinek hosza, 366 napot foglal magában. Nagy szorgalmatossággal á Bechi Meridianomra rendeltetett Kürner Leopold és Mate AA. LL. et Philos. Emerit. által. Német Magyar, és ezek szomszédságában levő országok szolgálattjára. A Magyar Historia, és sokaldalmakkal együt. RMK I 1008, RMNy 3074 . Kürner Jakab János, Béchben.

Sámbár, Mátyás (1664) Orvoslo Ispitaly. Melyben egy o-kos praedicans. Az Igaz Romai Pápista Hitre, Calvinista vallásbul meg-tért Embernek erős Nyolcz Okai ellen ok nélkül való haszontalan ütközetiben. Feje falban-veréstől orvosoltatik. Egy Frater Misericordiae által. Rom. i. v. 18. et 21. Elmélkedésekben hivságosokká váltak, meg-setétedet az ó esztelen szivők, és bölcseknek álitván magokat, Bolondokká löttek. Isa. 19. v. 14. Az Ur közikbe elegyítette a’ Szédítő lelket és ugy tántorodnak s-csavarognak minden munkájokban, mint &c. RMK I 1019, RMNy 3154 . UNSPECIFIED.

1665

Komáromi Csipkés, György (1665) Az judiciaria Astrologiarol és Üstökös Csillagokról való Judicium. RMK I. 1023 OO 0015 . Karancsi György, Debrecenben (Debrecen).

Posaházi, János (1665) Rövid tudósétás a consequentiakrul, a Pataki jésuita páterek manifestumára való felelettel edgyütt. RMK I 1616, RMNy 3203 . [s.n.], [Sárospatak].

1666

Bátai B., György (1666) Lydius S. Scripturae lapis, lelki próbakő | Meta electorum, valasztottak targyja. RMK I 1040, RMK I 1041, RMNy 3317 . Szenczi Kertész Ábrahám, Szeben.

Comaromi C, György (1666) Keseredet Lélek Tiszti. Az az: Olly temetési rövid tanitás, mellyben, mint kellyen magát viselni, az Istennek atyai ostorát szenvedő, s’ a’ miatt meg-keseredett szivü embernek, az alatt, az szent irásból eggyügyüven meg-jelentetik. Mellyet, A’ B. E. Néhai Nemzetes Dobozi Jánosnak, Nemzetes és jó hirrel s’ kegyes élettel fénlő Dobozi István Vramnak, &c. szerelmes fiának, hoszszas nyavalyáin által költ, hideg testének, tisztességes el-takarittatásakor, az élő hivek épületire, és az Szomoru szivek enyhitésére, a Debreczeni nagy temetőben tett, a sir felett 1666 esztendőben, Sz. Jakab havának 19-dik napján. RMK I 1037, RMNy 3307 . Patakon Rosnyai Ján, [S.-Patak].

Comaromi Csipkes, György (1666) Igaz Hit, az az, Olly CCXLI. Magyar Predikaciok, Mellyekben A’ Keresztyéni igaz Hitnek és Vallásnak minden ágazati ugy bé-foglaltatnak, hogy mind a’ Tanitók, s mind a’ Tanulók, mi legyen hiendő vallások, és vallando hitek, elégségesképpen meg-tanulhattyák. Mellyeket Prédikállott a’ Debreczeni Gyülekezetben; Es, hogy holta után-is tanitson, Nemzete javára, az Anyaszentegyház épületire, és az Istennek dicsőségére ki-bocsátott, Comaromi Csipkés György. S.I.M.D.E.D.P. RMK I 1042, RMNy 3322 . Szenczi Kertesz Abraham, Szebenben.

Czeglédi, István (1666) Egy veres tromfosdit Iádtzó Sandai Barátomnak, játék el vesztéseért való meg-piricskeltetése. RMK I 1052 S 633 . s. n., s. l..

Debreceni, János (1666) Aczel Tükör, Az az Oly rövid Tanitas, melly megtanit arra : kicsodák érdemesek a' Sz. Ministeriumra, s' kik nem. Ezen-kivül, mint kellyen a' Tanitonak, az Edgy-hazi tisztben, s' szolgalatban ő magát viselni. RMK I. 1033 M 531 e . Karancsi György, Debrecenben (Debrecen).

Kis, Imre (1666) Tök, Mak, Zöld Tromfiára. Posahazinak Veres Tromf. RMK I 1051, RMNy 3283 . UNSPECIFIED.

Posaházi, János (1666) Posahazi Janosnak Kis Imre nevü Jesuita páterrel valo vetelkedese imez kerdesrül. Volt-é valaha, valaholott, valakinél Calvinus János elött, a’ mostani Cálvinisták Vallása? RMK I 1046, RMNy 3311 . UNSPECIFIED.

1667

Szilágyi Tarpai, András (1667) Libellvs Repudii et Divortii Christiani, az az: Az igaz Keresztyének között, a’ meg-mátkásodott, és házasságban lévő személyeknek, egy mástol való törvényes és helyes elválásoknak igaz tudománya; és az egyházi Tanítóknak a’ szerént való praxisok. Mellyet Az Vr nevének ditsösségére, a’ hivek éppületire irt és ki-botsátott Sz. T. A. U. R. E. L. P. RMK I 1062, RMNy 3388 . Rosnyai Janos, Patakon.

Sámbár, Mátyás (1667) A' Három Idvösséges kérdésre, a' Luther és Calvinista Tanitók mint felelnek? ugy, a' mint Matkó István mongya, fol. 128. X, ut Tők. imé azért Matkó Hazugságinak megtorkollása, Es Posaházi Mocskainak megtapodása. RMK I 1056, RMNy 3347 . s.n., [Kassa].

1668

Szathmari Ötvős, István (1668) Titkok Jelenese, Avagy, Sz. János Apostol Mennyei-Latasa, Róvid magyarázó jedzésekkel edgyütt. Mellyek, a' Belgiomi ujjonnan forditatott, és rövid Magyarázatokkal meg-bovittetett Bibliából, Magyar nyelven szedegettettek. RMK I 1078, RMNy 3495 . Udvarhelyi Mihály által, Szeben.

Komaromi C., György (1668) Elet Unandosaga. Az az: Olly temetesi rövid tanítás, ... mellyet Az b. eml. Néhai Nemzetes Biczó Anna Aszszonynak, ... Dobozi Istvan Uramnak, szerelmes házas-társának, ... sirban szállitásakor, ... a’ Debreczeni nagy temetőben, az sir felett, tett 1667-ben, Kis aszszony havának 23. napján, délben. RMK I 1071, RMNy 3480 . Rosnyai Janos, Saros Patakon.

Sine, Nomine (1668) Keresztyén Catechismvs. Az az a' Keresztyéni Hitnek ágazatira való rövid tanitás, kérdések és feleletek által. Melly mostan a kérdéseknec s' feleleteknec summás értelmekkel, és azokban foglaltatot dolgokat fel fejtegetö kérdezkedéseckel, s' némelly szükséges magyarázatockal; a' Sz. Irásbéli bizonyságoknac egészszen való le-irásával, végre a' Catechizálásra való ut-mutatással, ujjobban, meg jobbitva s' öregbitve ki-bocsáttatott. Ez ötödik illyen formán való nyomtatás mivel öregbült, lásd az Olvasóhoz való elöl-járó beszédnek a vége felé. RMK I 1067b . Türsch David, Cassan.

Szepsi W., András (1668) Serkengető-Szozat. Az Az: Az üdvességrül helytelenül értekezőknek, és annak el-vételében való könyüségnek reménsége alat hivolkodóknak s’ a’ bűnnek Vánkossán henyéldegelöknek oktatásokra és serkengetésekre. RMK I 1076, RMNy 3484 . Rosnyai Janos, Sáros Patakon.

Szántai Poóts, István and Görgei, Pál (1668) Halotti Praedikatio, Mellyet tött Szantai Poóts István Huszti Lelki Tanító, Amaz örök emlekezetü, szelid, kegyes, eszes, okos, Isten-félő, &c. Tekintetes es Nagysagos Nehai Groff Redai Ferencz Urnak; Bihar és Máramaros Vár-megyéknek örökös Fő Ispánnyának, meg-hidegedett Teste felett a’ Huszti Várbéli Templomban, minek-előtte a testet bé-tennék a’ sirba | Emlékezetnek Oszlopa. Mellyet Néhai kegyes Urának Méltóságos Grof Redei Ferencznek órőkké-valo dicsiretes emlekezetire. RMK I 1074, RMK I 1075, RMNy 3482, RMNy 3479 . Rosnyai Janos, Saros-Patakon.

Szőlősi, Mihály (1668) Sion Leanya Artatlan Vgyét védő Hitnek Paissa; avagy; A’ Györi Collegium Harmadik kérdése ellen, az Ur Hadait viselő, s’ igaz ügyért ki kelő. Bajnok Davidka. Ki amaz Collegiumnak, harmadik kerdeSeben levő minden tüzes Nyilait végképpen viszsza veri; és az igaz Sion Leányának Szüzességének meg csalhatatlan becses jeleit, keserves életivél ez Világ Várossinak Lelki Vénei eleiben viszi; s’ az igaz Catholica Ecclésiának minden hüvseges Fiainak követesre Tárgyul ki-tészi: A’ Jesus verselyes Zaszloja alatt vitezkedö. N. Szőlősi Mihály, Suranyi Lelki Tan. által. Ephes. 6. v. 16. Vegyétek fel a’ Hitnek Paissát, hogy amaz Gonosznak minden tüzes nyilait meg olthassátok. RMK I 1068, RMNy 3419 . UNSPECIFIED.

1669

Comenius, Johannes Amos (1669) Orbis sensualium pictus trilinguis Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Latina, Germanica et Hungarica. Cum Titulorum juxtá atque vocabulorum indice = Die sichtbare Welt Dinge, und Lebens Verrichtungen Vorbildung, und, Lateinische, Deutsche, und Ungarische Benamung. Samt einen Titel- und Wörter-Register = A Látható Világ háromféle nyelven, az az: Minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és ez életben való tselekedeteknek le ábrázolása és Deák, Német és Magyar megnevezése. A fellyúl való Írásoknak és szóknak laystromával. RMK I 1091, RMNy 3587 . Endterus, Noribergae (Nürnberg).

Czeglédi, István (1669) Enochnak, Istennel valo, minden-nap=i járása. Az az: Ama’ ritka példáju, Fejedelmi Embernek; Méltóságos Gróf, Rhedei Ferencz Uramnak, Maramaros örökös Urának; s-néha-i, hires Bihor Vármegyének, Fü-Ispan-nyának; Halál által meg-hidegedet teste; minek előtte, szomorú, s gyászban bé-borult Udvarátul, meg-indittatnék, az Huszthi Vár-ban való el-takaritásra; szép fényes, mind az által bánatos, Ur-i, s-Ur-Aszony-i; és, más Tekintetes személyek, s-Egyházzi Rend-ek élőt; az Udvar-háznál elől-beszélgetet; de, annak utánna, sokkal meg-jobbitott; és a’ keresztyén léleknek, lelki szükségére ajánlot, s-ki-adott. Cegledi István. Az Helvetica Confessio-t, tisztán valló Cassa-i Szent Gyülekezetben; a’ Christus Evangéliumának, méltatlan Sáfár-a. RMK I 1093, RMNy 3588 . UNSPECIFIED, Patachini.

Czeglédi, István (1669) Redivivus Japhetke. Az az : Czegledi Palkonak, Dobravicza-i Miklos Praeceptorával való beszélgetése. Mellyet ajánlot az Author, Elsőben-nis: Tekintetes, s-Nagyságos Kapi György Uramnak; Hunyad, Zarand, S-Kőzépső Szolnok Varmegyéknek, Fű-Ispanyanak; a’ Méltoságos, Apafi Mihály, Erdélyi Fejedelemnek, Belső-Tanácsának; mint Istent félő Fautor Urának. Az Után: A' Tekintetes Ur-i Férfinak; Nemzetes Vitezlö Cseghe-Káta-i Kata-i Ferencz Uramnak; Thorna váranak, eggyik örökös Urának; Nemes Aba-Ujvar, s-Thorna Vármegyéknek, kiváltképpen való Assessorának; Istenes Fautor Urának. RMK I 1082, RMNy 3513 . UNSPECIFIED.

Illyefalvi, István (1669) A’ Három Idvössseges Kérdés Igassága ellen költ Bányász Csákánynak Tompitása. Avagy Vásárhellyi Matkó István Hazugságinak (kiket Tisztelendő Professorom ellen irt vala) másodszori meg-torkolása: kiből mind a’ Görcsös Botok; mind a Czigány Pallérozások; mind az Igasságra vezérlő Kalauz ellen való rothatt Istápok; mind az Gyermeki Japhetkék, könnyen meg-czáfoltathatnak. RMK I 1083, RMNy 3515 . UNSPECIFIED, Cassan.

Nadányi, János (1669) Kerti dolgoknak le-irása. Négy könyvekben rendessen bé-foglaltatott: Mellyek közzül az első A’ Kerteknek Gondviselését, ékesitését, és sok rend-béli titkait mutattya meg; a’ második az óltásnak mesterségét adgya előnkben; az harmadik kerti holmiknek orvos hasznait rendre irja ki; a’ negyedik a’ kerti holmiknek parajoknak, gyökereknek, gyümölcsöknek, szőlőknek, bornak és húsnak gyönyörűséges állapotban meg-tartásoknak módgyát fejtegeti. Mind ezek gyönyörűséggel és ki-mondhatatlan haszonnal rakvak: sok kiváltképpen valo dolgokkal most előszször meg-öregbittettek és világosittattak. Deákul Mizald Antal, Monluciai Orvos Doctor által. Magyarrá penig fordittattak és sok helyeken továbra-is értelmessebben magyaráztattak Nadanyi Janos által. RMK I 1087, RMNy 3542 . Veres-Egyhazi Szentyel Mihaly, Colosvaratt.

Posaházi, János (1669) Igazság Istápja. Avagy olly Catechismusi Tanitás. Mellyben a’ Keresztyén Reformáta Vallás böven megmagyaráztatik, és az ellen tusakodó fortélyos patvarkodások ellé (jelesben a’ mellyeket a’ nagy Kalaúzos könyv hellyel-hellyel elö-állatot) óltalmaztatik: Mellyet az együgyü Keresztyéneknek magok lelki támogatására írott, és mostan leg-először nyomtatásban ki-bocsátott Posaházi János. RMK I 1096, RMNy 3591 . Rosnyai Janos, Sarospatakon.

Sennyei, István (1669) Keserves Dichérete az Néhai Méltoságos Groff Esterhas Anna Júlia Aszonnak Méltoságos Groff Nadasdi Ferencz Országh Biráiának kedves Házas Társának. Melliet Teste Feöleött Az Tekéntetes es Nagijságos Snnyey István Weszpremi Püspök, Lekan Szent Miklos Szentegyhazaban Méltó örök emlekezetre Praedicallot. RMK I 1080, RMNy 3509 . Hacque Ianos, Beczben.

Sine, Nomine (1669) Kalendariom (Uj és O), E’ Christus Urunk születése után való 1669. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Neubarth Christoph, Theologus és Astrologus. RMK I 1087b, RMNy 1087b . Brewer Samuel, Löcsén.

Sine, Nomine (1669) Compilatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungáriae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Sexagesimum Nonum conclusis excerptae. RMK I 1085, RMNy 3539 . Michaelem Szentyel Veres-egyhazi, Claudiopoli.

Szokolyai, István (1669) Sérelmes Lelkeket gyógyító Balsamom, avagy Lelki próbákban nyavalygó embert vigasztaló könyvetske | A Szent Biblianak O Testamentomi Könyveibül egybe szedegettetett áhitatos Könyörgesek. RMK I 1097, RMK I 1098, RMNy 3593 . UNSPECIFIED, Patakon.

1670

Czeglédi, István (1670) Az Ur frigy szekrénye előtt. Dagon Le-dűlese. Az az, Gorup Ferencz, Győri Nagy Prépost Miséről irt könyvecskéjének, olly meg-semmisétése; Ugy hogy: még a’ több mostani Romai Catholicusok-is, gondolkodora vehetik e’ könyben, költött Miséjeket, s’ szánva tapogathattyák annak meg-vagdalt sebeit ... | [2.] A Frigy Szekrénye elót Dagon Le-dülese. Mellyet is más felől: A’ Tekintetes, Nemzetes, és Vitézlö Farkas Fábián Uramnak ... RMK I 1100, RMNy 3645 . Veresegyházi Szentyel Mihaly, Colosvaratt.

Sine, Nomine (1670) Kalendariom (Uj és O), E’ Christus Urunk születése után való 1670. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Neubarth Christoph, Theologus és Astrologus. RMK I 1105, RMNy 3572 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sztankovics, János (1670) Rövid és Somma-szerent-valo bizonyitasa a’ Lutherista és Calvinista Purgatoriumanak. Szedegettetet es irattatott A’ Iesus Tarsasagabol-valo Lelki Tanito Stankovics Ianos által. RMK I 1108, RMNy 3650 . Dávid Krausz, Lauretumban.

1671

UNSPECIFIED, ed. (1671) Lipót király rendelete. RMK I 1125b . s.n., Laxenburg várában.

Sine, Nomine (1671) Kalendárium (Uj és O), E’ Christus Urunk születése után való 1671. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Neubarth Christoph, Theologus és Astrologus. RMK I 1119, RMNy 3667 . Brewer Samuel, Lötsen.

1672

Nogradi, Matyas (1672) Idvösség Kapuja, Sőt, A’ meny-orszag csalhatatlan uta; Mellyen járt, bűneiből igazán meg-tért Isai fia, Dávid Király: Mellyet ez-előtt Angliai Nyelven ki-bocsátott, rész-szerint, Hildersam Londinumban, Isten népének, és á térendő bűnösök idvességére: Mostan pedig Magyar Nyelvre forditott, és az egész őtven-edgyedik Soltárt, öszve-szedegetvén, az üldözés alatt nyőgő, Magyar Ecclesiák vigasztalására, és hitek álhatatos erőssitésére, ki-bocsátott, Nogradi Matyas. RMK I 1133 . Veres-egyhazi Szentyel Mihaly, Colosvaratt.

Nyéki Vörös, Mátyás (1672) Az földi reszeg szerencsenek, alhatatlan lakodalmaban tombolok jora intö Csengetyűje Melly az világ csalárdságát az ember négy utolso dolgainak zengesevel Kinek-kinek eleibe adgya. RMK I 1134 . UNSPECIFIED, Kolosvaratt.

Sine, Nomine (1672) Kalendariom (Uj és O), E’ Christus születése után való félelmes Bissextilis 1672. észt: Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Neubarth Christoph, Theologus és Astrologus. RMK I 1138 . Brewer Samuel, Lötsen.

1673

Brown, Edward (1673) A brief account of some Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria. ...as also some observations on the gold, silver, copper ... mines, baths and mineral waters in those parts. RMK I 1155c . Print. Tooke, London.

Illosvai, Peter (1673) Az hires neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiröl es bajnaksagarul való Historia. RMK I 1147 . UNSPECIFIED, Kolosvaratt.

Sine, Nomine (1673) Szomorú Halotti Pompa, melly, az Néhai Tekintetes, Méltóságos és Nagyságos Bocskai Istvannak, az Felséges Romai Császár és Magyar ország Királlyának (édes Magyar hazája s’ Nemzete lelki és testi szabadságáért való szenvedése s’ keserves számkivetése előtt) Tanátsának, Tekintetes Nemes Zemplény Vármegyének Fő Ispánnyának: Isten Anyaszentegyházának dajkájának és Isten dicsősségének, halálig hűséges óltalmazójának, &c. bujdosásában, Karácson havának 24. napján 1672. Kolosvárt boldogul ki-múlt, s’ meg-hidegedett Teste felett, ugyan Kolosvárt az Ház előtt és a’ Reformátusok Templomában siralmason celebráltatott. RMK I 1164 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Colosvaratt.

Sine, Nomine (1673) Magyar Aesopvs, az az Aesopvsnak egész elete es Fabulai, mMllyet Görög Nyelvböl Deakra, Deakbol Németre és Németböl Magyar Nyelvre forditottak. Es rövid, de hasznos magyarázattal és illendö Figurákkal-is meg-ékesitettek. RMK I 1155 . Brewer Samuel, Lötsen.

Szatmárnémeti, Mihály (1673) Az oeroekke valo egy isteni állatban lévoe három személyeknek mutato tueköre ... mellyet irt Sz. Némethi Mihaly. RMK I 1150 . nyomtatta V. Szentyel Mihaly, Kolosvaratt.

Szatmárnémeti, Mihály (1673) Mennyei tárház kultsa, avagy: olly idvességes egy uegyoe elmékhez alkalmaztatott imádságok mellyet szedett a' sz. Irás szavaibol, Nemethi Mihaly a' Colos. Ref. Eccl. edgyik tanitója. RMK I 1149 . Szentyel Mihaly által, Colosváratt.

Técsi Joó, Miklós (1673) Lilium humilitatis : az az a' nyomoruságoknak toevisse koeziben bé-vettetett Isten Anyaszent-egyházánac maga meg-alázása, es keserves siralma ... mellyet ... a meg-keseredett hiveknek vigasztalására ekképpen készitet-el, és és e' formában ki-is bocsátott Franequerában, An. 1659. Tetsi J. Miklos ... RMK I 1153 . Veresegyhazi Szentyel Mihaly, Kolosvaratt.

1674

Lippai, János (1674) Calendarium oeconomicum perpetuum. Az az Esztergami Érsek Urunk ő Nagysága Posoni Gondviselőjének Majorságnál irt Laistroma, minden Esztendőre, kibül minden Major Gazda hórúl hóra egész esztendő által mit munkálottasson az Majorság körül, meg-tudhattya. Ismét újjonnan Magyar nyelven ki-bocsáttatott. RMK I 1167 . Brewer Sámuel által, Lötsen.

Sine, Nomine (1674) Kalendariom (Uj és O) Ez igen szerencsétlen, Urunk születése után való 1674. Mellyet mostis, Magyar, Erdély és egyéb Szomszéd Országokra alkolmaztatott Neubart Christoph. RMK I 1166 . Brewer Samuel, Lötsen.

Szegedi, Ferenc Lénárt (1674) A' MEG-HOLTAK-ROL-VALO ENEKEK akár Test felett, akár másut mondandòk. In: Cantvs catholici Latino-Hvngarici in lvcem dati authoritate et liberalitate illvstrissimi ac reverendissimi d. d. Francisci Leonardi Szegedi episcopi Agriensis. Az méltóságos egri püspök urunk ö nagysága akarattyából, és böv-kezü adakozásából ki-bocsátta. RMK I 1159 . per Franciscum Lubovienski, et Georgium Pilgram, Kassa, pp. 537-557.

1675

Czeglédi, István (1675) Már minden épületivel s-fegyveres Házaival edgyütt, el-készült, Sión Vara, Mellyet, a’ Néhai Boldog emlekezetü J. C . Hűséges Tanúbizonyság-tévője, a’ Cassai Reforrnata Ecclesia, Munkás Tanítója Idvezült Czegledi István, A’ Magyar Nemzetben lévő Christus, Igaz Reformata Ecclesiája, régen kívánt, lelki javára, Evangéliumi Vallásban való erőss és álhatatos meg-állására, Éltében fel-rakott és el-végezett volt; a’ végre, hogy mikor ennek Bástyái ostromoltatnak, lehessen készen minden Munitio-ival, tudgya magát oltalmazni, és győzedelemmel a’ Var vívókat alolla el-üzni; Mostan penig, holta után, a Méltóságos Erdélyi Fejedelem, mostani Kegyelmes Urunk Parancsolattyábol és a’ meg-holtnak utolso kötelező Akarattyábol, ki-bocsáttatott, Köleseri Sámuel, a’ Debreczeni K. G. edgyik alázatos Tanitójának forgolodása által. RMK I 1187, RMK I 1187 . Rosnyai Jan, Saros-Patakon; Colosvaratt.

Tolvaj, Ferenc (1675) Az Arithmetikanak ; avagy Az Számlálásnak öt Speciesinek rövid Magyar Regulákban foglaltatott Mestersége. RMK I. 1175 VI 1058 . Karancsi György, Debreczenben (Debrecen).

1676

Kajoni P. Fráter, János (1676) Cantionale Catholicum. Régi, és Uj Deák, és Magyar aitatos egyházi Énekek, Dicséretek, Soltárok, és Lytaniak; kikkel a’ Keresztyének Esztendő által való Templomi Solemnitásokban, Processiokban, és egyébb aitatosságokban szoktanak élni. Halottas Temetéskor-való, és a négy utólsó dolgokról emlékeztető Énekekkel eggyütt. Most újonnan nagy szorgalmatossággal egybe szedettek, meg jobbittattak, és a Keresztyének épületire, s lelki vigasztalásokra kibocsáttattak. A’ Szent-Ferencz-szerzetiben lévő Kajoni P. Fráter János által. RMK I 1188 . Cassai András, Csíksomlyó.

Landovics, István (1676) Elválasztott juh. RMK I 1205 . Thamas Marton, Nagy-Szombatban.

Sine, Nomine (1676) Kedves es nyajas História, Szép Magelonarol, Neapolis Királynak leányáról, és edgy Peter nevű Vitézről az ezüstös kúltsokkal, ki edgy Provinciabeli Gróf fia volt. Francziai nyelvből Nemet nyelvre meg-fordittatott Spalatini György küldött levelével edgyütt M. Warbeck Vitus által. Mostan penig Németből Magyarrá fordította Tesseni Wenczel, az Magyar Olvasók kedvéjért. RMK I 1202 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1676) Kalendárium (Uj es O), Christus születése után való 1676. Bissextilis esztendőre. Mellyet most-is, Magyar, Erdély, és egyéb Szomszéd Országokra alkalmaztatott, Neubarth Christoph. RMK I 1201 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1676) Hit szakadas ellen való Orvosság. Avagy Rövid Tanitás á Szent Lélek ellen való vétekrül, s’ annak rettenetes és halálos voltárul: mellyet Pünkösd második napján a’ Fejervari nagy Templomban, az Ur nevében akkor őszve gyülekezett szép Keresztyéni Sereg előtt el-beszélgetett P.K.I.C.S.S. RMK I 1192 . Veres-Egyházi Sz. Mihály, Colosvaratt.

Sámbár, Mátyás (1676) Lilivm inter spinas. Cant. 2. 2. Az az: Az halotti siránkozások között Istenes jó maga viseléséről való Boldog Emlékezeti Az Méltoságos Nagyságos néhai Egri Püspöknek, Szegedi Ferencznek: Heves Vár-megye, és mind a' két Szólnok, Fő Ispánnyának: Felséges Császár és Király Vrunk Tanátsának: etc. Készittetett és mondatott A’ Jesus Társaságából való P. Sambar Mátyás által. RMK I 1191 . [Jezsuita kollégiumi nyomda], Cassan.

Tholnai, Mihaly (1676) Szent Had. az az, Lelki s’ Testi szabadságokért fegyvert vont Vitezek Tüköre Avagy Ollyan idvességes Szent Irasbul őszve szedegetettetett Lelki Tanács, a' mellyben az igaz Hadakozásnak bizonyos okai, igaz módgyai, hasznos végei, rövideden egyben szerkeztettettenek. Mellyben ha valaki jól el-készittetett elmével belé teként, nagy könnyen meg-itélheti, mitsoda tészi a’ Vitézlő rendeket bátortalanokká, ellenségek előtt futókká, szaladókká. Viszont, mint kellyen ő magokat olly karban állatni, hogy ellenségekkel bátran szemben szállyanak, s’ dicsiretessen harczollyanak, s’ kívánatos győzedelemmel is ékesüllyenek; ez vitézeknek kedvekért irattatott Tükörből, mint meg-annyi Tanító Mester által, igen rövideden, de világossan meg-tanittatnak. A’ mellyet Tanitási alkalmatossággal-is praedikállott a’ Vitézek előtt. RMK I 1197 . [Veresegyházi Szentyel Mihály], Colosvaratt.

1677

Balassi, Bálint and Rimay, János (1677) Az néhai tekintetes ... Gyarmati Balassa Balintnak es ... Rimai Janosnak ... istenes eneki : mostan ujobban e' kis formában ki-bocsáttattak. RMK I 1212a . Veresegyházi Mihály által, Colosvaratt.

Kyss, Imre (1677) Midőn A’ Méltoságos Rakóczi Ferencz, Valasztot Erdélyi Fejedelem Halotti Temetésével A’ Nagy Hirrel Tündöklő Fejedelmi Rakóczi Hazanak Czimeres Sassa Szomorú Szárnyait le-eresztette. RMK I 1217 . Brewer Samuel, Lötsen.

Schuler, Georgius (1677) Dissertatio theologica De Petrina abnegatione, ex Matth. XXVI. v. 69. usque 75. quem praeside rectore ... Johanne Deutschmann ... prof. ... praeceptore ac promotore ... die 6. Aprilis ... M.DC.LXXVII. ... publice defendendam suscepit respondens Georgius Schulerus Cibinio Transylvanus. RMK I 1218c . typis Johannis Borcardi, Acad. Typ. excudebat Simon Liberhirt, Wittebergae.

Sine, Nomine (1677) Kalendárium (Uj es O), Mellyet Christus születése után való 1677. irt, Neubarth Christoph. Melly most-is az Olvasóknak kedvekért Szép újságokkal meg jobbittatott. RMK I 1216 . Brewer Samuel, Lötsen.

1678

Kabai Bodor, Gellért (1678) Hegyes Ösztön A Sátánnak Angyala. Kinek Az Isten választotti ellen való külömb külömb practikai fel-fedeztetnek, és azok ellen 's azokon lehetö diadalomnak mind módgyai 's mind eszközei nagy részben, Szent Pál 2 Corinthusban irt levelének 12-dik részének, 7, 8, és 9-dik verseiből csináltatott öt idvesseges Predikatiokban elö adattatnak Kabai Bodor Gellert Debreczeni Lelki Tanitó által. RMK I 1220, 1295, 1350 D 807-b-c-g . Rosnyai János, Debreczenben (Debrecen).

P. Detkay, György (1678) Az örök eletnek uttya, tavozzal-el a’ gonosztul, es cselekedgyei jót. Mellyet alkalmatos kepekkel ki-abrazolt, és egynéhány aitatos elmelkedesekben ez előtt Deákul meg-magyarázott A’ Jesus Tarsasagaban levő P. Sucquet Antal. RMK I 1226 . UNSPECIFIED, Nagy-Szombatban.

Sine, Nomine (1678) Kalendárium (Uj es O), Mellyet Christus születése után való 1678. irt, Neubarth Christoph. Melly most-is az Olvasóknak kedvekért Szép újságokkal meg jobbittatott. RMK I 1221 . Brewer Samuel, Lötsen.

1679

Némethi, Mihaly (1679) Mennyei Tar-Haz Kulcsa. Avagy Oly idvösséges egy igyü Elmékhez alkalmaztatott Imádságok; Mellyekkel Minden Rendben, Karban, Nyomorúságban lévő egy-igyü Emberek az Isten kegyelmes Tar-Hazaban bé-mehetnek. RMK I 1239 . Brewer Samuel, Lötsén.

Sine, Nomine (1679) Kalendárium (Uj es O), Mellyet Christus születése után való 1679. irt, Neubarth Christoph. Es most-is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1237 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1679) Confessio et expositio fidei christianae : Az az: az keresztyeni igaz hitröl vallás-tétel | Agenda az az: az anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való cselekedet. RMK I 1232, RMK I 1243 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolozsvár.

1680

Sine, Nomine (1680) Articuli dominorum magnatum et nobilium trium nationum regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum ... : Datum Albae Juliae, die 18. mensis Maji, ... Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo. RMK I 1252c . ny. n., Kolozsvár.

Sine, Nomine (1680) Agenda Az az : Az Anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való Cselekedet: Mellyben az Uj Testámentomi két Sácramentomoknak, a’ Szent Keresztségnek és az Ur Vacsorájának ki-szolgáltatásának, és az Házassulandóknak egyben-adattatásoknak Módgya és Formaja meg-irattatik, Illyen véggel: Hogy az Erdély Országi Reformáta Ecclésiákban, Egyenlőképpen szolgáltassanak ezek ki; hogy ebben-is Vallásunknak s’ Ritusinknak edgyezö voltok ki-tessék. Melly szedegettetett a’ b. e. Melotai István Agendájából. RMK I 1243 . Veres-egyhazi Szentyel Mihály, Colosvaratt.

1681

Kiss, Imre (1681) Az igaz hitre vezérlő könyvecske, Jésuita Páter Kiss Imre által. RMK I 1269 . Srnensky Mátyás, Nagy-Szombatban.

Sine, Nomine (1681) Uj és O Kalendarium, Mellyet Christus születése után való 1681. irt, Neubarth János es most is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1267 . Brewer Samuel, Lötsen.

Szőnyi Nagy, István (1681) Kegyes lélek' vezér csillaga, Istennel otthon s' utón való járásában, t. i. Olly buzgó Imádságok, Mellyeket, Egy igaz vallása miatt hazájábul s' szerelmesi közzül ki-bujdosot K. ember: N. K. K. M. U. Kívánságára s' kérésére Az honn lévö s' széllyel járó Szentek Istennel járásokban való igazgattatásokra intézett Szőnyi N. István Újvárosi Praedikator. RMK I 1257 M 542 . Rosnyai János, Debreczenben (Debrecen).

1682

Dioszeghi, Istvan (1682) A’ Sz: Géeralis Gyülesbé lett Némelly Deliberatumok, Es azok felöl valo Tanitás. Mellyet. Predikációkban foglalt, Dioszegen elpredikállot és az Ur Isten dicsösségére ki bocsátott. Dioszeghi Istvan. RMK I 1276, RMK I 1276 . Rosnyai Janos, Debreczenben.

Dreg. Palankihum, Johannem (1682) Via Salutis Secundum Catechesin Palatinam ex posita. Quae ex Calvino, Amesio, Vollebio, Vendelino, Bucano, Ursino, & aliis Authoribus Theol. est collecta, atq; in usum ministerii sacri accomodata. Cui annexa est. Catena Salutis. Ex Med. Ames. lib. r. Cap. 26. 27. 28. 29. 30. Sumpta, & in praxin Concionatoriam contracta. Unacum. Ala Seraphina Orationes publicas comprehendente. Editio nova, ab Authore recognita, aucta, & emendata. Per Johannem Dreg. Palankihum. RMK I 1277 . Johanem Rosnyai, Debrecini.

Felvinczi, Sándor (1682) A’ Jo Istennec Nevében, Lelki Diadalomrul való oktatas. Mellyet A’ Debreczeni Nagy Templomban 1682 Esztendőben Boldog Aszszony havának negyedic napjánac reggeli óráján tett. Felvinczi Sándor. RMK I 1279 . Rosnyai Janos, Debreczenben.

Gönczi, György (1682) Gönczi György énekeskönyve (Lőcse, 1682). RMK I 1183-P 98-a . [Brewer Sámuel], [Lőcse].

Illyes, Andras (1682) A’ keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre, Az-az: A’ szentek elete. Mely minden szorgalmatossággal, Nevezetes Autorok Irásiban, kivált-képpen Villegas Alfonsus irásiban fel-kerestetet, Sommában foglaltatot, és Olaszból Magyarra fordittatot, s’ rendesen ött részre osztatot. Illyés András, Posoni Kanonok által. Harmadik Resze. A' szent martyrokrol. RMK I 1291 . Srnensky Mátyás, Nagy-Szombatban.

Köleseri, Samuel (1682) Ertelmes Catechizalasnak szükseges volta. Avagy, Olly idvességes elmélkedés mellyben a' gyengék Kérdesekben és rövid Feleletekben valo mindenhai Oktatása meg mutogattatik: mellyet a’ Catechizálásnac el kezdésének alkalmatosságával nagyobb épületnek okáért elöl botsátott, és a Debreczeni Nagy Templomban praedicállott. RMK I 1282 . Rosnyai János, Debreczenben.

Köleseri, Samuel (1682) Josue szent maga-el-tökellese, Avagy, Haz nepbeli isteni tiszteletnek es könyörgesnek gyakorlasa; Mellyet, élö nyelvel egy idvességes Tanításban a’ Debreczeni Sz. Gyülekezet elöt summáson meg fejtegetett, mostan pedig a’ Háznépbeli porban heverö kegyességnek fel álltatásáért(nem a’ Tudosoc kedvéért, kik e' nélkül nem szükölködnek, hanem a’ Christus gyenge Juhaiért) egy buzgó Halgatojánac kívánságára s’ ugyan annac kölcségével bövebbetken világ szeme eleiben terjesztett, Köleseri Sámuel. RMK I 1281 . Rosnyai János, Debreczenben.

Szenczi A., Pal (1682) Részegesek Jajos Pohara. RMK I 1283 . Rosnai Janos, Debreczenben.

1683

Debreceni Fóris, István (1683) Isten szent satoranak becsülletben valo tartasa és tartattatasa. az az: Olly rövid edgyügyü Tanitás, melyben, az Isteni tiszteletre, és egyéb szent dolgokra s’ végekre eleitül fogván rendeltetett Helyeknek, kiváltképpen az Isten szent Templominak tisztán, s minden illetlen dolgoktul való üressen Tartattatása, szent irás szavaibul, és erössegibül tanitatik, es probaltatik. RMK I 1294-Rmk 737-Debr . Töltesi István, Debrecenben.

Illyes, Andras (1683) A’ keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre, Az-az: A’ szentek elete. Mely minden szorgalmatossággal, Nevezetes Autorok Irásiban, kivált-képpen Villegas Alfonsus irásiban fel-kerestetet, Sommában foglaltatot, és Olaszból Magyarra fordittatot, s’ rendesen ött részre osztatot. Illyés András, Posoni Kanonok által. Masodik Resze. A' Szent Apostolokrol, és Evangélostákrol, Ur-szine változásarol, A' Szentegy-háznak Megválto Kristus Urunk tisztességére; és Sz. Péter, és Sz. Pál Apostolok tiszttességére szenteléséröl, Szent Kereszt-meg-talélésérol, és Szent Keresz magasztalásárol. RMK I 1291 . Srnensky Mátyás, Nagy-Szombatban.

Kisztei, Péter (1683) Üstökös csillag; avagy Olly együgyű rövid elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik ... micsoda ítéletben kellyen lenni ... az üstökös csillagok felől. RMK I 1252 . Bosytz, Cassa.

Kisztei, Péter (1683) Üstökös Csillag ; Avagy : Olly edgyügyü rövid Elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik, mind a Sz. Írási Tudomány szerint, 's mind a külső Históriákból, és a minden időbeli Experientiából, micsoda ítéletben kellyen lenni kinek kinek az üstökös Csillagok felöl. RMK I 1298-D 824 . [Bosytz István], Kassa.

Otrokocsi Fóris, Ferenc (1683) Idvesseges Beszélgetések, Némelly válogatott Szent írásbéli hellyekrül. Mellyeknek alkalmatosságával, hellyel hellyel, a' szent írásnak értelmében gyönyörködő elméknek, igen szükséges Kérdések meg-magyaráztatnak ; és minden idvezülni kívánkozó lelkeknek épületire, szép Tanúságok, és azokbúl ki-folyó Hasznok alkalmaztatnak. RMK I 1300 . Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolosváratt.

Sine, Nomine (1683) Imádságos Könyvecske. RMK I 1308 . Brewer Samuel, Löcse.

1684

Debreczeni Foris, István and Gyulai, Mihály (1684) Halottak laistroma : mellyben mindenek, kikruel a' Szent Iras Canonicus Könyvei ... emlékeznek, fel-jegyeztettek, életekbéli oda-tartozó rövid állapottyokkal edgyütt | Régen fundamentumban el-készült, és magas toronyban fel-vonttatott, vilag harangja. RMK I 1314, RMK I 1295 . Töltési István, Debreczen.

Sine, Nomine (1684) Kalendarium (Uj és O), Mellyet Christus születése után való Bissextilis 1684. irt, Neubarth János es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatta. RMK I 1322 . Brewer Samuel, Lötsen.

Szenczi, Pál (1684) Halotti Ket Praedicatiok, mellyek közzül: Az elsőt 10. Decemb. An. 1682. üdvözült Rosnyai János Uram: az másodikat, 16. Jan. An. 1684 üdvözült Hodosine Aszszonyom felet az Debreczeni Nagy Temetőben el-praedikállotta ; Es kettős gyászban lévő Becsülletes özvegynek, Rosnyai Jánosné Aszszonyomnak kívánságára typus alá adta, Szenczi Pál. RMK I 1317 D 0205-c . Töltesi István, Debreczenben (Debrecen).

Szenczi, Pál (1684) Emlekezetnek oszlopa. avagy: Egy praedicatio, mely Isten félö tanácsos üdvözült Iona Istvan Uram temetésekor el mondatott, (ki, minek utána az Tanácsi rendben, minden második esztendöben Polgári vagy Estüt Biroi tisztben 22. esztendöket nagy haszonnal el töltött volna, életének 54. esztendejében, ennek az Városnak és Ecclésiának szomoruságára az élök közül ki szolittaték 15. Febr. An. 1684.) Es boldog emlekezeteire Oszlop gyanánt fel emeltetett, Szenczi Pal D. E. E. L. P. által Az kiknek illik edgyezésekből. RMK I 1316 . Töltesi István, Debreczenben.

1685

Comáromi C, György (1685) Magyar Biblia Avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiböl álló tellyes Szent Irás á Magyar nyelven. RMK I 1336 . UNSPECIFIED, Leyden.

Rényes, István (1685) Tekintetes es Nemzetes Krompáchi Üdösbik Holló Sigmondnak... dicsirete; mellyet hólta után örök emlékezetre prédikátióba foglalt... Rényes István. RMK I 1344 . UNSPECIFIED, Löcsén.

Rényes, István (1685) Szép neveinek mindenekben...megfelelő...aszszonyi-allat, az az: Milith Klara Anna aszszony, Csáki István...néhai kedve házas-társa.../halotti pompáján igy prédikállott...Rényes István. RMK I 1343 . s.n., Lőcse.

Sine, Nomine (1685) Kalendarium (Uj és O), Mellyet Christus születése után való 1685. irt, Neubarth János es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatta. RMK I 1340 . Brewer Samuel, Lötsen.

1686

Szathmár-Némethi, Mihály (1686) Dominicalis Praedikaciok, Toldalikia. Mellyben az Evangeliumi Leczkékböl el-maradott, Ur Iesus Aegyptumban való futása: onnét való vissza térése: Bethlehembéli appro gyermekeknek le-vágattatása: Ur Iesus szine változása: Terméketlen fiege fa: Tékozlo fiu pelda beszéde: Ur Iesus születésének helye, &c. Több Dominicalis Tudományok L. Praedicatiókban, meg-magyaráztatnak. RMK I 1353 . Nemethi Mihaly, Kolosvaratt.

Érsekujvári Karai, Orbán and Felvinczi, Sándor and Szenczi, Pál and Gyulai, Mihály and Csuzi Cseh, Jakab and Kismarjai Veszelin, Pál (1686) Győző hitnek lakozása | Hogy az hit Isten munkaja de nem mindenekben | Igaz özvegy | Emlékezetnek oszlopa | Régen fundamentumban el-készült, és magas Toronyban fel-vonattatott Világ Harangja | Alkalmatos időben mondott Beszéd, a Szenteknek Edgyessegeröl | Ierusalem veszedelme. RMK I 1349, RMK I 1350, RMK I 1315, RMK I 1316, RMK I 1295, RMK I 1450, RMNy 1425 . Kassai Pál, Debreczenben.

1687

Illyes, Andras (1687) A’ keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre, Az-az: A’ szentek elete. Mely minden szorgalmatossággal, Nevezetes Autorok Irásiban, kivált-képpen Villegas Alfonsus irásiban fel-kerestetet, Sommában foglaltatot, és Olaszból Magyarra fordittatot, s’ rendesen ött részre osztatot. Illyés András, Posoni Kanonok által. Elsö Resze. Az Isten Annyáról a' Szentséges Szüz Mariarol, és A' Szent Angyalokrol, az Apro Szentekröl, s' Keresztelö Szent Janosrol, Minden Szentek Innepéröl, s' a' Purgatoriomrol, és az Közönséges Itéletröl. RMK I 1291 . Srnensky Mátyás, Nagy-Szombatban.

Károli, Gáspár (1687) A' mi Urunk Jesus Christusnak uj testamentoma. RMK I 1359 . M. Totfalusi Kis Miklos, Amstelodámban.

Sine, Nomine (1687) A szentséges és sok isteni ajándékokkal teljes Jézus és Mária rosariumja, avagy olvasója legfőbb társaságának és erről való ... bucsuknak ... magyarázatja | A szentséges Jesus neve társaságul valo ujonnan ki adatot indulgeniták. Innocentius XI. papa. A' dolognak örök emlékezetére. RMK I 1360 . Susanna Christina Cosmerovin, Bécsben.

Sine, Nomine (1687) Magyar Aesopvs, az az Aesopvsnak egész elete es fabulai, mellyet görög nyelvböl deakra, deakbol németre és németböl magyar nyelvre forditottak es rövid, de hasznos magyarázattal és illendö figurákkal-is meg-ékesitettek. RMK I 1363 . Brewer Samuel, Lötsen.

Érsek-Ujvári K., Orbán (1687) Elő Jó cselekedeteket szolgáltato lelket feltámaszto tisztito biztató gazdagito alkalmaztató változtató taplalo nyugoto örvendeztetö vezérlö erősitö nemesitö hitrül. RMK I. 1361 SS 281 c2 . Kassai Pál, Debreczenben (Debrecen).

1689

UNSPECIFIED, ed. (1689) Keresztyén catechismus, az az A' keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás, Kérdések és Feleletek által (1689). RMK I. 1371 L 664 . Kassai Pál, Debreczenben (Debrecen).

Felvinczi, György (1689) Igen szép história az Jeruzsálemből Jerihóba menő tolvajoktól megsebesíttetett embernek állapottyáról. RMK I 1374 . Brewer Samuel, Lötsen.

Landovics, István (1689) Novus Succursvs, az az uj segétség, mellyet a magyar nemzeten könyörülö Istennek szemlátomást segitö keze által killyebb terjesztett országunknak határiba a lélek ellenségi ellen, a bünnek, és ördögnek ereje ellen, azon hatalmas Istennek igéje fegyverével, hadakozó lelki gondviseloeknek könnyebitésére, az egész esztendöbéli vasárnapokra rendelt prédikátziókkal nyujtott, és a méltosagos groff general Czobor Adam urnak ö nagyságának, istenes költségével két részben, élö nyelven ki bocsátott. A Jesus alatt vitézkedö Társaságbéli P. Landovics Istvan. Elsö része. RMK I 1380 . Hauck Andras, Nagy-Szombatban.

Pariz, Imre (Pápai) (1689) Keskeny Ut, Mellyet Az Embernek elméjébe ütközö csuda gondolatoknak akadékiból, háború elmélkedéseknek köveiböl, és sok-féle kételkedéseknek sürüjéböl, a mennyire lehetet, ki-irtott; Papai Pariz Imre. Mely mostan ötödszer lelkek idvességét keresö hiveknek kedvekért ki-bocsattatott. RMK I 1377, RMK I 1378 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1689) Kalendariom (Uj es O', Kit Christus Urunk születése után való 1689. Eszt. int. Neubath Janos Es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1376 . Brewer Samuel, Lötsen.

1690

Tolvaj, Ferencz (1690) Praecepta Morum Institutioni Puerorum accommodata : collecta primum textu soluto a Cl. ac Doct. Viro D. Joh. Commenio; Ligato deinde Stylo tradita opera Cl. D. Samuelis Enyedy M. D. Postea vero ex textu utroque pro moribus teneriorum institendis Hungarico idiomate Rythmice transfusa (negleco quidem textu soluto ; sed ligato e regio exhibio) ingenio et calamo Franc. Tolv. Menyői p. t. Scholae Losoncinae Directoris; tandemque publicae luci data hac in dispositione expensis discipulorum suorum, signanter infra notatorum Anno 1677. RMK I 1393 . Samuelis Brewer.

1691

Illyes, Andras (1691) Megrövidittetet Ige az az : Predikatios Könyv, Melyben hetven négy Prédikátiok foglaltatnak, mellyekben az Igaz Hit Fő Ágazatinak nagy titkai, a' Szent Atyák által megmagyaráztatnak, és szép üdvösséges tanúságok adatnak. Mellyeket sok esztendők alatt elö nyelvel prédikállott, most pedig rendesen öszveszedvén, rövid summában foglalván, és meg Írván ki bocsátott... első reszsze. RMK I 1415 . Acad., Nagy-Szombat.

1692

Illyes, Andras (1692) Megrővidittetet Ige, az az Predikátios Könyv, Melyben ötvennégy Prédikátiok foglaltatnak, minden Renden, és Állapotban lévő Keresztyén embereknek Hármas Tükőrt adván elejékbe ... harmadik resze. RMK I 1417 . Sischowitz, Bécs.

Illyes, Andras (1692) Megrövidittetet ige az az: predikatios könyv, melyben kilenczven prédikátiok foglaltatnak: a' szentekröl. RMK I 1416 . Sischowitz, Bécs.

Jaklin, Balázs (1692) Az örök dücsöségre nyugosztalo álom által tülünk el vált ... Czobor Adam ... nyogodalma, mellyet a halotti tisztességek között élő nyelvel magyarázott ... Jaklin Balas. RMK I 1418 . Voigt Leopold, Bécs.

1693

Diodati, Iohannes (1693) Isten ajándékéval való kereskedés, avagy Énekek Énekének Magyarazattya, az Urtul adatott ajándéknak mértéke szerént. Melly nagyobb részént Az Isteni tudományban mellyen forgott kegyes Férfiúnak, Degdatus Janosnak, a' Szent Könyvre Olasz nyelven tött értelmes jedzésiböl vétettetett : és azon nyelvből, közönséges haszonért Magyarra fordíttatott, a' szókra szabattatott ; sok helyeken penig a' Versekre tött Praxissal meg-bövittetett : Debreczeni K. János, Jesus Christusnak méltatlan Szolgája és a' Debreczeni Tractusban lévő Sz. Társaságnak Seniora által. RMK I 1435 . Kassai Pál által, Debreczen.

Gyöngyösi, István (1693) Porábul meg-éledett Phoenix, avagy a néhai Gyerő Monostori Kemény János ... emlékezete. RMK I 1442 . Brewer, Lőtse.

1694

Sine, Nomine, ed. (1694) Abecedarium Latino-Hungaricum pro Pueris. RMK I 1457 . Samuelis Brewer, Leutschoviae (Lőcse).

Filepszállási, Gergely (1694) Praesidium Christianorum. Avagy a' Keresztyenek kőzött Magyarok Fegyvere, Mellyel A' lelki és testi nyomorúságban sinlődő és el szakaszkodott Keresztyenek azok kőzött a' Magyarok ha igazan tusakodnak, minden Világi Fegyver felett legjobban óltalmazhattyác magokat, triumphálhatnak, mellyet a' bűnösöknek kedvekért Istennek ö Szolgainac, Profetáinac, Apostolinak szavokból öszve-hordott, és formált maga Kegyes Elmelkedésivel edgyutt, Filepszállási Gergely, A' Szomorú üdöben Tornyos-Némethi Prédikátor. RMK I 1452 . Klein János, Cassa (Kassa).

Menyői Tolvaj, Ferenc (1694) Az Arithmeticának mestersége. RMK I 1456 . M. Tótfalusi Kis Miklós által, Kolosváratt.

1695

Haller, Janos (1695) Hármas historia. RMK I 1470 . M. Tótfalusi Kis Miklós által, Kolosváratt.

Pápai Páriz, Ferenc (1695) Pax corporis, az az: az emberi testnek belsö nyavalyáinak okairól, fészkeiről, s' azoknak orvoslásának módgyáról való tracta. RMK I 1474 . M. Tótfalusi Kis Miklós által, Kolosváratt.

Tarnóczi, István (1695) Holtig-valo baratsag. Avagy mi modon kellessek az beteg, es halalra valt embert, avagy meg-sentencziazot bünöst segeteni Mellyet Mind egésségesek, 's mind betegek nagy hasznára magyarázott, és oeszve szerzett A' Jesus Zászlója alat vitézkedoe P. Tarnoczy Istvan. RMK I 1606 . Srnensky Mátyás, Nagy-Szombat.

1696

Esterházy, Pál (1696) Mennyei korona az az az egész világon lévö csudálatos Boldogságos Szűz kepeinek rövi­deden föl tett eredeti. RMK I 1496 . Akadémia, Nagyszombat.

Pápai Páriz, Ferenc (1696) Pax aulae, az az: bölts Salamon egynéhány válogatott regulainak rövideden való elöadása. RMK I 1488 . M- Tótfalusi K. Miklós által, Kolosvár.

1697

Csepregi Turkovics, Mihály (1697) Utolso tisztesseg ... mellyet Kendefi Janos uramnak ... beszéllettek | Benedictio juventutis ... super funere ... d[omi]ni Johannis Kendefi. RMK I 1506 . M. Tótfalusi Kis Miklós által, Kolosváratt.

Misztótfalusi Kis, Miklós and Veréczi S., Ferenc (1697) Siralmas panasz Istennek Kolozsváron fekvő nagy haragjáról, abból származott egy-néhány súlyos ostoriról..| Lelki harcz. Avagy: olly halotti prédikácziós rövid tanitas, mellyben a keresztyén léleknek ellenségeivel való kemény tusakodása, erre való fegyverei, baj-viadallyának módgya; és végre minden ellenkezöin vehetendö igaz gyözedelme, szem eleibe adatik. Mellyet Sáros-Patakon, 1656 esztendöben prédikállott / Weröczi Ferencz. RMK I 1409, 1505 . M. Tótfalusi Kis Miklós által, Kolosváratt.

Neubart, János (1697) Uj és o kalendariom, mellyet Christus Urunk születése után való 1698. esztend. irt Neubart Janos, melly Magyar országra Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1520 . Vintze György által, Debreczen.

Neubart, János (1697) Uj és o kalendariom, mellyet Christus Urunk születése után való 1698. esztendöre irt Neubart Janos, melly Magyar országra Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1525 . M. Tótfalusi Kis Miklós által, Kolosváratt.

1699

Felvinczi, György (1699) Romai császár ... iro-deakinak ... ditsireti ... Fel-Vinci Georgy által. RMK I 1540 . [s. n.], Colosvar [Kolozsvár].

1700

UNSPECIFIED, ed. (1700) Myrhából szedett lépes méz: avagy Üdvözítőnk keserves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére édesgestő Sz. Kereszt szolosmája, melyben a" Jesus Társaságnak nagy-szombati collegiumban való Szent Kereszt congregatiojának regulái, rend-tartási ... foglaltatnak. RMK I 1569 . Academiai bötükkel, Hörmann János által, Nagy-Szombatban.

Baranyi, Pál (1700) Lelki paradicsom, mely ... külömb-külömb-fele aitatossagokkal, imadsagokkal, litaniakkal, intesekkel, es oktatasokkal bé-ültettetett. RMK I 1572 . [s. n.], [S. l.].

Károli, Gáspár (1700) Szent Biblia az-az, Istennek Ó es Uj Testamentumaban foglaltatott egész Szent Iras, magyar nyelvre fordíttatott Karoli Caspar által, és mostan hatodszor e kisformában kibotsattatott a' Belgyiomi académiákban tanuló magyaroknak forgolódások által. RMK I 1549 . [s. n.], Amsterdam.

Neubart, János (1700) Uj kalendariom, mellyet Christus Urunk születése után való 1701. eszt. irt Neubart Janos, melly Magyar országra Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott. RMK I 1620 . Scholtz Tamás, [Bártfa].

Szentiványi, Márton (1700) Syllogismus demonstrativus, az-az üdvösséges okoskodás. RMK I 1570a . ny. n., H. n..

1701

UNSPECIFIED, ed. (1701) Keresztyen catechismus, az az A' keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás, Kérdések és Feleletek által. RMK I. 1642. L 676 . s. n., s. l..

Esterházy, Pál (1701) Az Boldogságos Szűz Maria Szombattya az az minden Szombat napokra való aetatossagok. Mellyet Azon Szent Szűz Igaz, és Buzgó Hiveinek udvósségére Szerzett Galantai Esteras Pal Szentséges Romai Birodalombéli Herczeg, s'Magyar Országi Palatinus, az 1701. Esztendőben. RMK I 1638 . Akadémiai Bötükkel Hörmann János által, Nagyszombat.

Rodriguez, Alfonso (1701) Keresztyeni josságos cselekedeteknek és tekélletességnek gyakorlatossaga ... masodik resze Roderik Alfons spanyol pap, jesuita által spanyol nyelven megirattatott ; ... olaszból és deákból ... megmagyaráztatott Illyes Andras erdélyi puespoek által. RMK I 1639 . az Academiai boetuekkel, Hoermann János által, Nagyszombatban.

Szenczi Molnár, Albert (1701) Discursus de summo bono : Josquinus Butleius után ford. Szenczi Molnár Albert. RMK I 1628 . M. Tótfalusi Kis Miklós által, Kolosváratt.

Tolvaj, Ferencz (1701) Az Arithmetikának ; Avagy Az Számlálásnak öt Speciesinek róvid Magyar Regulákban foglaltatott Mestersége. Taliter disponente Franc: Tolvaj Menyói, Gyóngyósinen : Sch. Rectore. Az Arythmetikát Tanuló Magyarok kedvekért Írattatott és bővebben ki botsáttatott. RMK I 1637 . [s. n.], Lőtsén.

1702

Csepregi Turkovics, Mihály (1702) Halotti Predikatziok Gyűjteménye. A' S.Pataki Anya Oskola számára szereztetett 1800dik esztendőben. RMK I 1648 1654-D 592-a-c . Telegdi Pap Samuel, Kolosváratt (Kolozsvár).

Miskolczi, Gáspár (1702) Egy jeles Vad-Kert, Avagy az oktalan állatoknak, úgymint: (1) A’ Négy lábúaknak, (2) A’ Madaraknak, (3) Az Halaknak, (4) A’ Tsúszó-mászó állatoknak, (5) A’ Bogaraknak, őt Könyvekbe foglaltatott tellyes Historiaja. Melly Elsőben A’ Tudós és Híres Franzius Farkas, Wittébergai Sz: Irás Magyarázó Doktor által Deák nyelven irattatott, és sok izbé kinyomtattatott. Az után A’ Boldog Emlekezetü Miskolczi Gáspár, Sok szép Ekklésiáknak mind Magyar-Országban, mind Erdélyben hasznos Tanítója által, Magyar nyelvre fordíttatott. Mostan pedig A’ Magyar Nemzet kedveért mint ollyan hasznos Munka, közönséges haszonra Világra botsáttatott. RMK I 1658 . UNSPECIFIED, Löcsén.

Szatmárnémeti, Mihály (1702) Mennyei Tárház kultsa ... mellyet szedett a' Szent Irás szavaiból ... Németi Mihály ... RMK I 1588b . M. Tótfalusi Kis Miklós, Kolosvaratt.

Szikszai, P. Sámuel (1702) Mennyország uttya : A'mellyben mostan immar találtatnak, hatvan menyországra vezető imádságok, külömb-külömb formájú könyörgések, reggelre és estvére tartozandók a' hétnek minden napjára. RMK I 1643 . Scholta Tamás, Bártfa.

Zöley, Pál (1702) Az halotti sirankozasok kőzött istenes jo maga viselésérűl való Boldog Emlékezete Az Méltóságos, Nagyságos néhai Váradi Püspöknek Benkovics Ágostonnak, Bihar Varmegyének órókós fó Ispánnyának, Felséges Császár és Királyunk Tanácsának. Midőn Sátor allya Ujhelyben a' Remete Szent Pál szerzete Sz. Egyed Templomában tisztességesen el temettetett. RMK I. 1644 . [s. n.].

1704

Károli, Gáspár and Szenczi Molnár, Albert (1704) Szent Biblia | Szent Dávid Kiralynak és Profetanak szaz-ötven Soltari. RMK I 1685, RMK I 1686 . Ingébránd János, Casselben.

Sine, Nomine (1704) Kalendariom (Uj), Mellyet Christus Urunk születése után való 1704. Esztend: irt Neubarth Janos. Melly Magyar Országra, Erdélyre és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. RMK I 1688 . Vincze György, Debreczenben.

Sine, Nomine (1704) Kalendariom (Uj es Ó) Christus Urunk születése után való 1704. Esztendőre. Melly Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott Neubart János Asztrologus által. RMK I 1690 . Telegdi Pap Samuel, Kolosváratt.

1705

Bona, Giovanni (1705) Az égre kézen fogva vezető kalauz, melly a szent atyáknak, és a böltseségnek régi szeretöinek reguláinak velejét foglalja-bé. RMK I. 1701 M. 483 . s. n., [Debrecen].

Petrőczi, Kata Sidonia (1705) A Kereszt nehéz terhe alatt el-bágyatt sziveket élesztő jó illatú XII. Liliom. Mellyeket, a' keseredett szivek vigasztalására, Arnd Jánosnak, a' Luneburgumi Fejedelemségben való Püspöknek, az igaz keresztyénségtöl Német nyelven ki-adott könyvéből válogatott-ki, és XII. Részekben foglalván azokhoz való Imádságokkal együtt, Magyar nyelvre fordított, az édes Férjéért való Szebeni méltatlan rabságában: és immár Isten kegyelméből meg-szabadúlván, annak háládatos örök emlekezetire, és a’ kereszt viselö szenteknek lelki hasznokra, maga költségével ki-nyomtattatott Gróf Petröczi Kata Szidónia. RMK I 1704 . Telegdi Pap Samuel, Kolosvaratt.

Zrínyi, Miklós (1705) Symbolum Illustrissimi Domini Comitis Nicolai Zrinyi: Nemo me impuné lacessit. Dulce et decorum est pro Patria móri. Mors et Fugacem persequitur Virum. RMK I 1710 . UNSPECIFIED.

1706

Sine, Nomine (1706) Kalendárium (Uj), Mellyet Christus Urunk születése után való 1706. Esztendőre irt Neubart János. És Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. RMK I 1715 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1706) Regulamentum (Serenissimi Dei Gratiá Francisci Rakoczi de Felső Vadász Sacri Romani Imperii electi Transylvaniae Principis, nec non Confoederatorum pro libertate Regni Hungariae Statuum & Ordinum Ducis in Ordine ad modernam Stativorum dislocationem Militiaeque Alimentationem, eorundemque punctualem observationem institutum Particulare), jussúque suae Serenitatis extradatum in haec Puncta. = Az Méltóságos Főlső Vadászi Rakoczy Ferencz Erdélyi választott, és Magyar Országi Vezérlő Fejedelem mostani Quartélyozásnak rendit illető Particularis Regulamentumának Punctumi, mellyeknek meg-tartására mind az egész Hadak közönségessen, mind pedig az vármegyék, ugy az Commissariusság-is keményen köteleztetnek, azoknak pedig rendi e’ szerint következik. RMK I 1723 . Gróff Bercsényi Miklós, Bajmocz.

1707

Sine, Nomine (1707) Kalendariom (Uj és Ó) Christus Urunk születése után való 1707 Esztendőre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott Neubárt János Astrologus által. RMK I 1726 . Telegdi Pap Samuel, Kolosváratt.

1708

Comenii Amos, Joh (1708) Orbis sensualium pictus trilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura latina, germanica et hungarica, cum Titulorum juxta atque Vocabulorum Indice. — Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen . . . — A' Látható Világ háromféle nyelven, az az : Minden derekassab az világon lévő dolgocnak és az életben való cselekedeteknek le-ábrázolása és Deák, Német, és Magyar meg-nevezése. A fellyül való irásoknak és szóknak laystromával. RMK I 1748 . Martinum Endterum, Norimbergae.

Pariz Pápai, Francisco (1708) Dictionarium Latino-Hungaricum | Dictionarium Hungarico-Latinum. RMK I 1746 . Samuelis Brewer, Leutschoviae.

Szenczi Molnár, Albert (1708) Dictionarium Quadrilingve Latino-Ungarico-Graeco Germanicum. Innumeris Vocibus, Phrasibus, Formulis loquendi, et Proverbiis, cum quantitate Syllabarum, Indiceque Graeco et Germanico hac in quartá Editione locupletatum, Duabus Partibus distinctum, Inque Usum Scholasticae Juventutis accomodatum ab Autoribus Alberto Molnár Szencziensi et Johanne Christophoro Beer, Norib. RMK I 1749- . Martini Endteri, Noribergae.

Szenczi Molnár, Albert (1708) Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum. Innumeris vocibus Ungaricis Formulisque loquendi Latiné redditis, Nunc quartá vice locupletatum. Cui inspersa sunt usitatoria Proverbia Ungarica, cum aequipollentibus Adagiis Latinis: Quae omnia sub initiali, vel praecipua Adagionis Ungaricae voce facilé reperiuntur (Pars II.). RMK I 1749 . Martini Endteri, Noribergae.

1709

Illyes, Andras (1709) Rövid Forma Embernek életet bölcsen Rendelni, Avagy Jo Tudománnyal Tellyes Verseknek Sommaja. Mely Verseket külömbkülömb Könyveket szerző bölcs embereknek írásiból Kiszedegetett: és azoknak közibe tulajdon verseiből is sokakat illendőképpen béférkeztetett: és őt Részekre osztván, háromszor Deákul kibocsátott. Most pedig negyedikszer jól megmagyarázván, s’ Hatodik Részszelis megjobbitván vilegosságra hozott Magyarulis. RMK I 1763 . Acad. Böt., Nagy-Szombatban.

Luther, Marton (1709) Kátéchismus (Győri) az az D. Luther Marton Kis Kátéchismussa Más szép kegyes kérdésekkel egyetemben Most uyontan Magyarrá fordittatott, a’ Győri Luthe: Oskolában tanuló Ifjúságnak kedvéért. RMK I 1758 . Orbán Istvány.

1710

Sine, Nomine (1710) Kalendariom (Uj és O) Mellyet Christus Urunk születése után való 1710. Esztendőre irt Neubart János. Es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. RMK I 1770 . UNSPECIFIED, Bartfan.

1711

Sine, Nomine (1711) Kalendariom (Uj és Ó) Christus Urunk születése után való 1711. Esztendőre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott Neubárt János Astrologus által. RMK I 1785 . Telegdi Pap Samuel, Kolosvaratt.

Vásonyi, Márton and Babai, György (1711) August. Hermannus Frankénak, á sz. Jr. érdemes és hiv Publ. Professorának sz. írás szerint való Eletnek Regulai | Augustus Hermannus Franckenak Rövid és együgyü de Fundamentomos Ut mutatása | Augustus Hermán. Franckenak, Sz. Ir. Prof. és Predikatornak Oktatása a’ gyermek nevelésrül Az igaz Isteni félelemre és kegyességre. RMK I 1784, 1783, 1782 . Orbán Istvány, Halla.

1744

Zey, András (1744) Olajoknak több másféle nagy hasznú orvosságokkal egyben, mellyek az ember egésségére mind kivül mind belöl igen hasznosan szolgalhatnak, declaratioja, mellyeknek is különös hasznok mind itt Váraljan, mind a Magyar Korona alatt levö minden tartományokban tapasztalható képen observaltatott, és comprobáltatott. RMK I 637 l . [Református Egyházközség nyomdája], [Kolozsvár].

This list was generated on Tue Dec 7 16:59:21 2021 CET.