REAL-R

Browse by RMK

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Date | Creators
Number of items: 309.

UNSPECIFIED, ed. (1533) Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae : Az Zenth Paal leveley magyar nyelven / [ford. Komjáti Benedek]. RMK I 3, RMNy 13 . Hier. Viet., Cracoviae.

UNSPECIFIED, ed. (1536) Novum Testamentum seu quattuor Evangeliorum volumina lingua Hungarica donata / Gabriele Pannonio Pesthino interprete. RMK I 6, RMNy 16 . Ioannes Singrenius, suis, ac Ioannis Metzger bibliopolae, expensis, XVII. die mensis Iulij excudebat, Viennae Pannonie.

UNSPECIFIED, ed. (1541) Uy Testamentum mag(y)ar n(y)elwen(n) mell(y)et az Görög és Diak n(y)elvböl uyonnan fordijtank, az Mag(y)ar nipnek Kereszt(y)en hütben valo ippülisire. RMK I 15, RMNy 49 . Abadi Benedek, Vyszighetben [Sárvár-Újsziget].

UNSPECIFIED, ed. (1551) A Biblianac elsoe resze : az az, Mosesnec oett koenyve, mely magyar nyelwre fordittatot a régi es igaz szent koenyvekboel ... / [Helthai Gaspar coloswari foe lelki pásztor, Gyulai Estván magyar praedicator, Ozorai Estvan es Wizaknai Gergely scola mester]. RMK I 25, RMNy 90 . Helthai Gaspar, es Gyoergy Hoffgreff altal, Colosvarba.

UNSPECIFIED, ed. (1551) A Iesus Sirah koenyve magyar nyelven. RMK I 26 ; RMNy 92 . nyomtatot Helthai Gaspar es Gyoergy Hoffgreff altal, Colosvarba.

UNSPECIFIED, ed. (1552) A boelts Salomon kiralnac koenyvei: 1. Proverbia. 2. Ecclesiastes. 3. Canticum canticorum. 4. Sapientiae. magyar nyelven. RMK I 27 ; RMNy 96 . Heltaj Gaspar es Gyoergy Hoffgref altal, Colosvarba.

UNSPECIFIED, ed. (1552) A boelts Salomon kiralnac koenyvei: 1. Proverbia. 2. Ecclesiastes. 3. Canticum canticorum. 4. Sapientiae. magyar nyelven. RMK I 27 ; RMNy 96 . Heltaj Gaspar es Gyoergy Hoffgref altal, Colosvarba.

UNSPECIFIED, ed. (1554) [Hoffgreff-énekeskönyv]. RMK I 348 ; RMNy 108 . [Hoffgreff], [Kolozsvár].

UNSPECIFIED, ed. (1563) Compendium doctrinae Christianae : quam omnes pastores et ministri ecclesiarum Dei in tota Ungaria et Transylvania ... docent ac profitentur : In publicis Synodis Tartzalien. ac Thorden. editum & publicatum. RMK II 310 ; RMNy 197 . [Heltai], [Kolozsvár].

UNSPECIFIED, ed. (1569) Comoedia Balassi Mennihart arultatasarol : melliel el szakada az magyarorszagi masodic valaztot Ianos kiraltul. RMK I 70 ; RMNy 260 . Szekes feyervari Karadi Pal mieheliebe, Nyomtattatot Abrugybanyan.

UNSPECIFIED, ed. (1570) Énekeskönyv : [A meglévő rész incipitje:] Psalmus XXXIIII. / Eert istenhez minden szent koenyoergoett, ... RMK I 332 ; RMNy 276 . [Komlós András], [Debrecen].

UNSPECIFIED, ed. (1574) Ponciánus historiája. RMK I 87a ; RMNy 314 . [Heltai Gáspár sen.], [Kolozsvár].

UNSPECIFIED, ed. (1577) Ester dolga: Dedicatio et argumentum in capitibus versuum, Eszes feiedelem aszszony nemzetit segitse. RMK I 131, RMNy 386 . Heltaj Gasparne, Colosvarat.

UNSPECIFIED, ed. (1581) Kalendárium az 1582. esztendőre : Iteletec, az eg forgasa szerint: ez MDLXXXII. esztendoere ... / az krakai fö academianak astrologusa Slovacius Peternec irasabol magyarra forditatott, nihol Slivonius Mathe irasabol meg elegyitetet. RMK I 196 ; RMNy 487 . Mantskovit Bálint koenyw nyomtato [typ. Bornemisza], Detrekoe.

UNSPECIFIED, ed. (1589) Fons vitae : az eletnek kutfeye, meliboel folinak nag boeueseggel bizonyos igiretoek, a meg keseritöt szomoru szüveknek vigaztalasara. RMK I 225 ; RMNy 623 . [Hoffhalter], Debrecenbe.

UNSPECIFIED, ed. (1591) Dicta Graeciae sapientum / interprete Erasmo Roterodamo. RMK I 237 ; RMNy 655 . excudebat Ioannes Czaktornyaj, Debrecini.

UNSPECIFIED, ed. (1592) Cisio magyar nyelven : és az égh iarasánac és czillagoknac kueloemb kueloemb természetinec follyasából valo practica ... / az koenywnyomtato által magyarrá forditatot és vyiolan ki adatot. RMK I 256 ; RMNy 684 . Colosvári Koenynyomtato Gáspár, Colosvárat.

UNSPECIFIED, ed. (1593) Index biblicus, az az: az egez Szent Iras koenyveinec kentsere vezerloe, mutato, es indito laistroma ... / németböl magyarrá fordittatott és nyomtattatott Mantskovit Bálint általVisolban. RMK I 275 ; RMNy 738 . Mantskovit Bálint, Visolban.

Újfalvi, Imre, ed. (1598) O es uy kalendarium Christus Urunk szueletese utan 1599. esztendöre / Uyfalui Imre debreceni schola mester altal ... RMK I 308 ; RMNy 831 . [Rheda Pál], Debrecenben.

UNSPECIFIED, ed. (1612) [Kalendárium és prognosztikon az 1613. esztendőre]. RMK I 442, RMNy 1039 . [typ. archiepiscopalis], [Pozsony].

UNSPECIFIED, ed. (1617) Prognosticon astrologicum : Az egnek es csillagoknak forgasabol valo itilet, ez mostani 1618. esztendoeben ... toertenendő dolgokrol / németböl magyar nyelvre fordittatott. RMK I 479, RMNy 1129 . nyomtatta Lipsiai Pál, Debreczenben.

UNSPECIFIED, ed. (1618) Apologia, az az, mentsegre valo iras : tudni illik, micsoda el tavoztathatatlan okokból kenszeritettenek Cseh Orszagnak mind harom statusi, kik az Ur Vacsorajat mind az ket szin alat veszik, magok oltalmaert hadat fogadni / az pragai nemet nyelven (Valeszlavi Samuel altal) nyomtattatot exemplarbol magyar nyelvre forditatot. RMK I 502, RMK I 1790, RMNy 1153 . [Rheda Pál], [Debrecen].

UNSPECIFIED, ed. (1620) Calendarium az az ez mostani ezer hat szaz huszon eggyedik esztendoe napiainak szamlalasa, az koezoenséges practikaval ... / az crakai Sdakowzki doctor es foe astrologus irasábul magyarra fordittatot ... RMK I 516, RMNy 1232 . Mollerus Miklos, Nagy Szombatban.

UNSPECIFIED, ed. (1624) Exequiae Principales : az az: Halotti Pompa... RMK I 539 ; RMNy 1306 . nyomtattak Valasz-uti Andreas es Mezleni Marton, Feier-Varat.

UNSPECIFIED, ed. (1624) Exequiarum coeremonialium serenissime principis ac dominae ... Susannae Caroli ... Transylvaniaeque principis ... dominae ... libelli duo. RMK I 539 ; RMK II 428 ; RMNy 1307 . nyomtattak Valasz-uti Andreas es Mezleni Marton, Feier-Varat.

UNSPECIFIED, ed. (1625) Calendarium, az az : az ezer hat szaz huszon hatodic esztendoe napianac számlálasa ... / az crackai academiaban tanito m. Alexander Mileius Rokitnensis philosophus és methematicus ... által szereztetet és ... magyar nyelvre fordittatot. RMK I 553 ; RMNy 1323 . nyomtattatot Farkas Imre altal, Csepregben.

UNSPECIFIED, ed. (1626) Szent Biblia az egesz keresztyénségben bé-voett régi deák boetueboel / magyarra fordította a' Jésus-alatt vitézkedoe Társaság-beli nagy-szombati Káldi Gyoergy pap. RMK I 551 ; RMNy 1352 . a' Kolóniai Udvarban Formika Máte, Nyomtatta Béchben.

UNSPECIFIED, ed. (1627) Kincz tartoczka az vilagos czestehoy egyhazanak, mely magaban foglal historiáját csudálatos Bóldog Aszony képéröl : régi historiákból szorgalmatosban ki szették, hogy sem mint az első nyomtatásban attanak vala ki / az első Remete Sz. Pál szerzetin való Frater Laios által lengyelböl magyarrá fordittatot. RMK I 565 ; RMNy 1391 . s.n., [Krakkó?].

UNSPECIFIED, ed. (1629) Mesés könyvecske, melly uyionnan meg ekesitetet roevid ertelmes kérdésekkel és feleletekkel : mostan németböl magyarra fordétatott. RMK I 584 ; RMNy 1441 . [Brewer], Lőcsén.

UNSPECIFIED, ed. (1630) Canones, az az az egyhazi szolgak eletenec, tisztinec és tisztesseges magoc tartásánac regulái / iratattanac az Sopron var megyebéli ecclesiác senioritul ... RMK I 590 ; RMNy 1457 . nyomtattatot Farkas Imre által, Csepregben.

UNSPECIFIED, ed. (1632) Isteni ditsiretek, imadságos és vigasztalo énekek. RMK I 1586 ; RMNy 1541 . Heltai Gáspár mühelyében, Colosvarat.

UNSPECIFIED, ed. (1634) Reovid, de igen bizonyos Relatio : arról: mikent ez jelen valo 1634. Esztendoeben, a die 12. Januarii, usque ad ultimum Februarii, arulo Albertus Wallensteiner, Meckhelburg, Fridlandt, Sagan, és Grosglogau hertzegh, azon kivuel négy foe foe személyeckel ... Egra nevoe városba Cseh országban ... érdeme szerént loett buentetése, és gyalázatos ki-menetele, sokaknak peldajokra. RMK I 640 ; RMK I 1792 ; RMNy 1597 . typis Laurentii Breweri, Leutschoviae.

UNSPECIFIED, ed. (1635) Alom koenyveczke : Mikeppen az Eyjeli Latasokat, jeleneseket es Almokat érteni es magyarazni kel: Az régi es mostani uy Alom-koenyvekboel, mellyeket az Boelcz emberek nagy mestersęggel meg irtanak, roevideden ki szedegettetet, es mostan uyjonnan ki nyomtattatot. RMK I 643 ; RMNy 1603 . Nyomtatta Fodorik Menyhart, Debreczenben.

UNSPECIFIED, ed. (1638) Két Halotti Praedicatziok, Mellyeket praedikállott Tisza-Betsi Thamas Colosvari egygyik Lelki-Tanitó Thúr-Terebest Egygyiket a' Templomban, az üdvözült Urnak, a' Néhai Tekéntetes Nagyságos Perenyi Gábornak meghhidegedett teste felett, mely vagyon a' jó Magistratusoknak Istentől való el vétettetésekről és azoknak hóltok után keóvetkezhetendeó szomorú állapatokról, mellyek szokták követni a' nagy embereknek halálokot, az Genealógiának előszámlásával egygyüt. Masikat ugyan azon Thur-Terebesi Castélyban léveő nagy Palotában a' temetés után, sok nevezetes rendek eleőtt, a' megh keseredett szivü, Eözvegy-nek, a' Nagyságos Salgai Katának, a' Néhai Tekén, Nāgos Perényi Gábornak szerelmes házas társának vigasztalására, mely vagyon az Eöreök életreöl. RMK I. 679 RMNy 1723 . Effmurt Jakab, Fejervaratt (Gyulafehérvár).

UNSPECIFIED, ed. (1638) Minden esztendoere szolgálo oeroek calendarivm és az Cisio Janus Magyáról. RMK I 683 ; RMNy 1735 . [typis Breverianis], [Leutsch.].

Tonski, János, ed. (1639) Kalendariom Kristus Urunk szueletése vtán M. DC. XXXIX. Esztendoere való : Melly Embolismalisnak mondatik, à Bissextilis vtán harmadik / Irattatott Tonski Janos, à Krakai Akademiába Filosofianak Doktora, Geometrianak es Astronomianak Professora által, es á Magyar országi Horizonra igazittatott. RMK I 688 ; RMNy 1712 . [nyomtatta Gelbhaar Gergely], [Bechben].

UNSPECIFIED, ed. (1640) Kereszteni Isteni Dicsiretek, mellyekkel az Magyar Nemzetben reformáltatott Ecclesiákban Esztendoe által szoktanak élni : Mostan peniglen uyjonnan, de mértekletessen és hellyessen meg-oeregbittetvén, és illendoeb rendben hogi nem mint ez eloet az Keresztieneknek éppueletekre oetoedstoer ki-bocsattattak ; Ezek mellé adattattanak szép rendel az Halot-Enekek-is. RMK I 698 ; RMNy 1816 . nyomtattatot Kloesz Jakab által, Bartfan.

Frölich, Dávid, ed. (1641) Uy és O Kalendariom, Christus Urunk szueletése után, M. DC. XLII. esztendöre, : Felsoe Magyar Országnak és rész-szerint Erdélynek is Eghihez figyelmetesen alkalmaztatott / Froelich David, Késmarki Astronomus által. RMK I 728 ; RMNy 1900 . Brever Lörincz által, Löcsen (Lőcse).

UNSPECIFIED, ed. (1642) Canones Ecclesiastici, In Quinque Classes Distributi, quibus Ecclesiae H. C. amplexæ in Comitatibus Mosoniensi, Pososniensi, Comaromiensi, Nitriensi, Barsiensi, Hontensi, et Neogradiensi et finitimis Praesidiis à Superioribus reguntur, editi communi suffragio Ministrorum Dei in Synodo Comiathina congregatorum = Az egyhazi jó rend-tartasoknak Irot Törvenyi, Mellyek Öt Reszekben foglaltattak, Magyar nyelven penig, az edgyuegyue Praedikátorokért, és azokért-is, kik e' foeldoen a' koelsoe, vagy polgári rendben Patronusi az Ecclesiáknak: hogy értsék oek-is jó rend-tartásunkat és toervényinket, ki botsáttatott, Pest, Solt, Pilis, Nagy és Kis Heves, Tholna &c. Vármegyékbéli Praedikátoroknak koeltségével. RMK I 731 ; RMK II 612 ; RMNy 1975 . apud Abrahamum Kertesz Szencziensem, Varadini.

Frölich, Dávid, ed. (1642) Uy es O Kalendariom Christus Urunk szueletése után, 1643. esztendöre / Felsoe Magyar Országnak és rész-szerint Erdélynek-is Eghihez figyelmetesen alkolmaztatott Froelich David, Késmarki Astronom: által. RMK I 743 ; RMNy 1948 . Brever Lörincz által, Löcsén.

Frölich, Dávid, ed. (1644) Uy és O Kalendariom Christus Urunk szueletése után, 1645. Esztendöre való, Magyar Országra, Szepessegre és rész szerint Erdely Országra-is nagy figyelmetességgel alkolmaztatott / Froelich David, Immar 22. Esztendei Practicus Astronomus által. RMK I 777 ; RMNy 2074 . Brever Lörincz által, Lőcsen.

UNSPECIFIED, ed. (1645) Az egesz kereztyeni vallasnak roevid Fundamentomi : Megint Kétségbenesés ellen való egynéhány lelki vigaztalások. RMK I 771 ; RMNy 2102 . [typ. principis], Gyula-fejirvaratt.

Neubarth, Christoph, ed. (1650) Uj es O Kalendariom Christus Urunk születése után 1651., mellybe a havak, hetek és innepek, plánéták járási, aspectusok és idöknek folyási, napnak és éjnek hoszsza, Nap fel-támadása és le-nyugovása meg-találhato, etc. / Silesiára és Magyar országra alkalmaz(va) Nevbarth Christoph, silesiai Boleszlausz által. RMK I 849 ; RMNy 2333 . Brever Loerintz által, Loetsén.

UNSPECIFIED, ed. (1652) A' keresztyén vállásra roevid kérdésekben és feleletekben tanito Catechesis, Mely sok Kerestyen Reformata Ecclesiákban és Scholákban tanittatik : Es mostan a' feleleteknek roevid értelmekkel azokban bé-foglaltatott dolgokrol valo roevid kérdezkedéseknek modjaival, és Sz. Irásbéli bizonyságoknak egészszen le-irásával az Urnak a' Magyar nemzetben le-telepedett Ecclesiájaban lévoe kisdedinek lelki épueletekre ujonnan ki-botsáttatott. RMK I 863 ; RMNy 2457 . Szenci Kertesz Abraham, Váradon.

Treter, Maciej Kazimierz, ed. (1655) Prognosticon, az az az MDCLVI. Bissextilis esztendöre, az esztendönek négy részére az idönek tulaydon mi voltárul, az Országokban lévö változandoságokrul, az Napban valo fogyatkozásokrul, az földi vetémények és gyümölchekrül és az emberek közöt valo jövendö betegségekrül; rendetetet [!] nagy szorgalmatossággal az béchi város meridianumjára... / Magyar, Német es ezek szomszédságában lévö országok szolgálottyára Treteri Casimir Matyas, philosophiának és máthematikának doctora által, mostanság pedig az nemes lengyel krakkai Akademiában matématikanak tanito mestere altal. RMK I 907d ; Sztripszky I 2010/217 ; RMNy 2567 . [Kürner Jakab János], [Bécs].

UNSPECIFIED, ed. (1655) Compendium doctrinae Christianae, quam omnes pastores et ministri ecclesiarum Dei in tota Ungaria et Transylvania... docent ac profitentur : In publicis synodis Tartzaliensi ac Thordensi editum et publicatum annis Domini MDLXII et MDLXIII... Indicem singulorum locorum in fine libelli additum reperies ; <<Az>> keresztyéni tudománnak, mellyet minden tanitók és az Isten ecclésiájinak szólgai egészsz Magyar országban és Erdélyben... tanitanak és vallanak, rövid summája : Közönséges gyülésekben, ugymint Tartzaliban és Thordaiban irattatot és közönségessen ki-adattatot MDLXII. és MDLXIII. esztendökben... Minden helynek mutató tábláját a könyv végén talalni-meg. Mostan pedig a méltóságos öregbik fejedelem aszszon parantsolattjából és költségével ujjonnan ki-nyomtattatot és ki-bocsáttatot. RMK I 903 ; RMK II 835 ; RMNy 2604 . typis principis excudit Georgius Renius ; Renius Gyoergy által, Patakini ; Sáros patakon.

UNSPECIFIED, ed. (1656) Menyorszag ki-nyittatott egygyetlen-egy szoros kapuja ... RMK I 915 ; RMNy 2683 . Szenci K. Abraham, Varadon.

Misch, Joannes, ed. (1657) Kalendariom Kristvs Urvnk Szueletése-után való M.DC.LVIII. Esztendoere, : Mellyet a' Nemes és Kyrályi Nagy-Szombat Városának és Magyar-Országhban más kiváltkeppen való hellyeknek Meridianomiára a' túdós és nevezetes Astronomusnak Argolvs Andrasnal Calculatioia szerént a' Nagy-Szombati Academiában való Astrophilus nagy szorgalmatossaggal el-rendelt. RMK I 931 ; RMNy 2724 . Academiai boetuekkel Schneckenhaus Menyhárt Wenczeszlo, Nagy-Szombatban.

Misch, Joannes, ed. (1658) Kalendariom Kristus Urunk Szueletése-után való M.DC.LIX. Esztendoere, : Mellyet a' nemes és kyrályi Nagy-Szombat városának és Magyar-Orszagban más kiváltképpen való hellyeknek meridianomiára a' túdós és nevezetes astronomusnak Argolus Andrasnak calculatioia-szerént a' Nagy-Szombati Academiában való astrophilus [Joannes Misch] nagy szorgalmatossággal el-rendelt. RMK I 945 ; RMNy 2788 . Academiai boetuekkel Schneckenhaus Menyhárt Wenczeszlo, Nagy-Szombatban.

Neubarth, Christoph, ed. (1658) Uj és o kalendariom Christus Urunk születése után valo 1659. esztendöre, / mellyet mostan Magyar és Erdély országra nagy figyelmetesseggel alkalmaztatott Neubarth Christoph theologus és astrologus. RMK I 944a ; RMNy 2782 . Brever Lörintz, Lötsén.

UNSPECIFIED, ed. (1658) Liturgia Sacrae Coenae, : Az az: Ur vacsorajanak ki-osztasaban való Rend és Cselekedet, Melyben megegyeztenek, a' Tiszánn innen-levoe Egyházi szent Társaságbeli Tanétók, leg-nagyobb részént; és illyen formán koezoenséges Gyuelésekben, 10. Apr. 1658-ben, ki-adtanak. RMK I 933 ; RMNy 2795 . Rosnyai Janos által, Patakon.

Neubarth, Christoph, ed. (1661) Uj és o kalendariom Christus Vrunk születése után valo 1662. esztendöre, : melleyt [sic!] Magyar Országra, Erdélyre és szomszéd tartományokra alkalmaztatott Neubarth Christoph, Bolesla Silesius által. RMK I 990a ; RMNy 2975 . Severinus Marcus, Cassan.

Kürner, Leopold Matthaeus, ed. (1661) Uy és ó kalendariom Kristus Urunk születése után M.DC.LXII. esztendoere valo, : melly az intercalaris, az az közbetétetett esztendö után masodik, 365. napot foglal magában : nagy szorgalmatoságal a' béchi meridianomra rendeltetett Kürner Lipold és Mate aa. ll. et philos. baccal. által Német, Magyar és ezek szomszédságában levö országok szolgálattjára, a' magyar historia és sokadalmakkal eggyüt. RMK I 985 ; RMNy 2963 . Kürner Jakab János, Béchben.

Lippay, János, ed. (1662) Calendarium oeconomicum perpetuum : az az esztergami érsek urunk ö nagysága posoni gondviselöjenek majorságrúl irt laistroma minden Esztendöre, kibül minden major gazda hórúl hóra egész esztendö által mit munkálottasson az majorság körül, meg tudhattya ... RMK I 995 ; RMNy 3054 . Schneckenhaus Menyhárt Venceszló által, Nagy-Szombatba.

Kürner, Leopold Matthaeus, ed. (1663) Új éz [sic!] o kalendariom Kristus születése után való M.DC.LXIV. esztendöre, : melly bissextilis (az az közbetetett avagy ugro) esztendö, kinek hosza 366 napot foglal magában : nagy szorgalmatossággal a' bechi meridianomra rendeltetett Kürner Leopold és Mate aa. ll. et philos. emerit. által ... RMK I 1008 ; RMNy 3074 . Kürner Jakab János, Béchben.

Neubarth, Christoph, ed. (1668) Uj és o kalendariom, e' Christus Urunk születése után való 1669. : mellyet ... alkalmaztatott Neubarth Christoph theologus és astrologus. RMK I 1087b ; Sztripszky 2064/271 ; RMNy 1087b . Brever Samuel által, Lötsén.

Neubarth, Christoph, ed. (1669) Uj és o kalendariom, e' Christus Urunk születése után való 1670. : mellyet ... alkalmaztatott Neubarth Christoph theologus és astrologus. RMK I 1105 ; RMNy 3572 . Brever Samuel által, Lötsén.

Neubarth, Christoph, ed. (1670) Uj és o kalendariom, e' Christus Urunk születése után való 1671. : mellyet ... alkalmaztatott Neubarth Christoph theologus és astrologus. RMK I 1119 ; RMNy 3667 . Brever Samuel által, Lötsén.

Neubarth, Christoph, ed. (1677) Uj és o kalendarium, mellyet Christus születése után való 1678. / irt Neubarth Christoph. RMK I 1224 ; RMNy 4150 . Brewer Samuel által, Lötsen.

UNSPECIFIED, ed. (1922) Szep historiás ének az Telamon királyról és az ö fiának Diomedes szörnyű halaláról : Kolozsvár : Heltai Gáspárné, 1578 : Hasonmás. RMK I 143 ; RMNy 416 . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Debreceni, Gáspár, ed. (1635) [Kalendariom Christus urunk születése után 1636. esztendőre…]. RMK I 656 ; RMNy 1604 . [Fodorik Menyhárt], Debreczenben.

Szathmari Ötvős, István (1668) Titkok Jelenese, Avagy, Sz. János Apostol Mennyei-Latasa, Róvid magyarázó jedzésekkel edgyütt. Mellyek, a' Belgiomi ujjonnan forditatott, és rövid Magyarázatokkal meg-bovittetett Bibliából, Magyar nyelven szedegettettek. RMK I 1078, RMNy 3495 . Udvarhelyi Mihály által, Szeben.

Alistáli, Márton (1573) Az vitez Turi Gioergi halalarol. RMK I 339 ; RMNy 311 . [Komlós András], [Debrecen].

Alsted, Johann Heinrich (1651) Catechismus : az az: A' kerestyeni [sic!] vallasnak es hitnek roevid kerdesekben és feleletekben foglaltatott, 's Sz. Irásbéli bizonyságokkal meg-eroessittetett summája, avagy veleje. RMK I 847 ; RMK II 749 ; RMNy 2373 . Brever Loerintz által, Loecsen.

Alvinczi, Péter (1616) Itinerarium Catholicum : az az nevezetes vetelkedes az feloel: ha az evangelicusok tudományaje uy, vagy az mostani romai vallason valo papistake? ... RMK I 462 ; RMNy 1104 . [Rheda Pál], [Debrecen].

Apáczai Csere, János (1653) Magyar encyclopaedia : Az az, Minden igaz es hasznos Böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása / Apatzai Tsere Janos által. RMK I 876 ; RMK III 1941 ; RMNy 2617 . Ex Officinâ Joannis à Waesberge, Ultrajecti.

Apáczai Csere, János and Fogarasi, Mátyás (1658) Disputatio philosophica de mente humana, quam ... sub praesidio ... Joh. Chieri Apacii ... publice defendendam suscipit Matthias Fogarasi. RMK II 918 ; RMNy 2810 . apud Abrahamum Kertesz Szenciensem, Varadini.

Athénaios, Naukratités (1588) Effectus amoris: az szerelemnek ereie, kit Acheneusbol magiar rithmusba szerzettenek atiaknak, aniaknak tanusagokra, mense Iulio anno Domini 1587. RMK I 367, Sztripszky I 1824/031, RMNy 608 . [typ. Hoffhalter], Debrecenbe.

Balásfi, Tamás (1621) Magyar országnak mostani állapattyáról / egy hazája-szereteo igaz magyar embernek tanachlasa. RMK I 517, Sztripszky I 1892a , RMNy 1234 . [Gregor Gelbhaar], [Wien].

Batizi, András (1555) Catechismus : az az, a' kereßtyeni tudomannac revideden valo tanusaga / Bathizi Andras altal írattatot. RMK I 34 ; RMNy 125 . nyomtatot Gyoergy Hofgref altal, Colosvarba.

Batizi, András (1628) Szep rövid historia, mikeppen Susanna a ket ven biraktol hamissan el arultatvan halalra itiltetet ... / énekben irattatot B. A. által 1541 esztendöben. RMK I 570 ; RMNy 1414 . [Brewer], Löcsen.

Bayly, Lewis and Medgyesi, Pál (1636) Praxis pietatis : az az: kegyesseg-gyakorlas, melyben be-foglaltatik, mint kellyen az hivö keresztyén embernek az Isten és a maga igaz ismeretiben nevekedni ... / fordittatot angliai nyelvböl ... Medgyesi Pal, Ur Iesus Christus egy-igyü szolgája által. RMK I 657 ; RMNy 1639 . [Fodorik Menyhért], Debreczenben.

Bayly, Lewis and Medgyesi, Pál (1643) Praxis pietatis, az az keresztyén embert Isten tettzése szerént-valo járásra igazgató kegyesseg gyakorlas / Fordéttatott angliai nyelvböl: es immár ötödször, az ekédiekben esett mindennémü hibáktúl meg-tisztultan, söt sok hellyeken meg-is jobbultan az authornak szép és igen szükséges elöl-járó-beszédével edgyütt ki-botsáttatott ugyan Medgyesi Pal, Ur Jesus Christus edgy-ügyü szolgája által ... RMK I 751 ; RMNy 2042 . Szemptzi Abraham, Varadon nyomtatta.

Bellarmino, Robert and Tasi, Gáspár (1639) Elménknek Istenben foel-meneteléruel a’ teremtet állatok Garádichin Robertus Bellarminus Jésuiták Rendiboel-való Cardinal Koenyvechkéje / mellyet mostan magyarúl irt és ki nyomtattatott Tasi Gaspar. RMK I 687 ; RMNy 1761 . Kloesz Jakab által, Bartfán.

Benczédi Székely, István (1550) Calendarium magiar nielwen. RMK I 354, RMNy 63 . [Vietor], [Kraków].

Beust, Joachim and Illyésházi, Gáspár (1639) Kezben viselö Könyv. A' io es bodog ki- mulasnak mestersegeről. RMK I 689, RMNy 1763 . Fodorik Menyhart, Debrecenben (Debrecen).

Beythe, András (1595) Fives koenuev : fiveknek es faknac nevökröl, termezetoekroel es hasznokrul irattatot, es szoeroeztetoet mag'ar nyelvoen ...Beythe Andras altal. RMK I 278, RMNy 766 . Manlius Ianos, Nymet-Vivaratt.

Beythe, István (1584) Az evangeliomok magyarazatii : kiket a koeroeztyeni gyoelekoezetben eztendoe altal zoktak praedikállani revidedoen irattanak az Isten féloe emboeroeknek lelkoek vigaztalasára Beythe István praedicator altal. RMK I 211- 214, RMNy 552-554 . Manlius Ianostul, Nyomtatot Nymoet Uij Varat.

Beythe, István (1590) [Énekeskönyv]. RMK I 355, Sztripszky I 1842/49, RMNy 648 . [Manlius J.], [Monyorókerék].

Boccaccio, Giovanni and Enyedi, György and Beroaldo, Filippo (1624) Igen szép historia az Tancredus kiraly leanyarol Gismondárol ... / olasz nyelvboel az Boccatiusbol deakra forditván Philippus Beroaldus altal ; magyar nyelvre pedig forditván G. E. T. által. RMK I 541 ; RMNy 1311 . [typ. Heltai], [Kolozsvár].

Bogáti Fazakas, Miklós (1577) Három ieles foe hadnagyoknac, az Nagy Sándornac, Anibalnac, és az romai Scipionac, az bodogsagnac hellyén az foe helyroel valo vetélkedésec / [Nikoleos Fig(ulus)]. RMK I 341 ; RMNy 383 . [Heltai Gáspárné], Colosvarat.

Bogáti Fazakas, Miklós (1587) Az nagi Szkender beknek kit Castriot Giorgi herczegnek hittak ... czudalatos ieles vitezi dolgairol ... / [Nicoleos Bogathius]. RMK I 290 ; RMNy 593 . [Rudolphus Hoffhalter], Debrecemben.

Bogáti Fazakas, Miklós (1591) Aspasia aszszony dolga és az io erkoelczue aszszonyoknac tuekoere : az Lucretia notayára. RMK I 243, RMNy 662 . Heltai, Nyomtattot Colosvárat az Ó Várban.

Bonfini, Antonio (1575) Chronica az magyaroknac dolgairol : mint ioettec ki a nagy Scythiaból Pánnoniában, es mint foglaltác magoknac az országot, es mint birtác aszt hertzegroel hertzegre es királyról királyra, nagy soc tusakodássockal és szántalan soc viadallyockal, / mellyet Heltai Gaspar meg irta magyar nyelven, es ez rendre hoszta az Bonfinius Antalnac nagy koenyvéboel és egyéb historias koenyvekböl nem kiczin munkával. RMK I 118, RMNy 360 . Heltaj Gasparne, Colosvarot.

Bornemisza, Péter (1577) Negy koenyvetske a keres;tyeni hitnec tudomanyarol: 1. Az elsoe koenyvetske kitsin gyermetskeknec : 2. Az korosb koessegnec : 3. Az predikatoroknac roevid tanusagokra : 4. Vigaztalo koenyvetske : az magyar iras olvasasnac modgyaval es szep imatkozasockal egyetembe roendeltetet Bornemisza Peter altal. RMK I 138 ; RMNy 396 . [typ. Bornemisza], Sempten.

Bornemisza, Péter (1579) Oetoedic es utolso resze az Evangeliomokbol, es az epistolakbol valo tanusagoknac: mellyeket mindenic wrnapian szoktanac predikalni ... RMK I 153, RMNy 432 . [Mantskovit Bálint, typ. Bornemisza], Költ Detrekoeboel.

Bornemisza, Péter (1582) Enekec harom rendbe : kuloemb kueloemb felec : rendeltettec Bornemisza Peter altal. RMK I 195 ; RMNy 513 . [Bornemisza Péter], Detrekoe varaba.

Bornemisza, Péter (1584) Predikatioc egesz esztendő altal minden vasarnapra. RMK I 207, RMNy 541 . [typ. Bornemisza, Mantskovit Bálint], Nyomtattatot, kezdetet Detrekoebe, végeztetet Rarbokon, hozza tartozo faluba.

Bullinger, Heinrich (1559) Libellus epistolaris / a pio & doctissimo viro Heynricho Bullingero, Tygurinae ecclesiae in Helvetia pastore ..., praessis et afflictiss. ecclesiis in Hungaria earundemque pastoribus ministris transmissus. RMK II 80 ; RMNy 152 . [Heltai], [Kolozsvár].

Bátai B., György (1666) Lydius S. Scripturae lapis, lelki próbakő | Meta electorum, valasztottak targyja. RMK I 1040, RMK I 1041, RMNy 3317 . Szenczi Kertész Ábrahám, Szeben.

Bényei Deák, János (1654) Janua lingvarvm bilingvis Latina et Hungarica... praecedente dictionario : Nunc denuo excusa et ab infinitis mendis, quibus aliae editiones scatebant, repurgata. RMK I 899 ; RMK II 819 ; RMNy 2560 . apud Abrahamum Szencinum, Varadini.

Böhme, Martin (1656) Lovak orvosságos meg-probált új könyvetskéje, : mellyben sok fele gyakorlott dolgok és orvosságok vadnak, kik Török, Magyar, Belgiom és egy nehány Német országi fö fejedelmek és nagyságos urak udvariban az lovaknak minden-féle betegségekröl való orvosságok meg-probáltatván, / öszve szedegettetett, le iratott a' Brandenburgi hertzeg és fejedelem fö lovász mestere, Tseh Márton által. Melly németböl magyarrá fordittatott. RMK I 908 ; RMNy 2645 . [Brewer Lőrinc], Lőtsén.

Calepino, Ambrogio (1590) Dictionarium undecim linguarum ... : respondent autem Latinis vocabulis Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica, Ungarica, Anglica. RMK I 231 RMNy 638 VD16 C-262 . per Sebastianum Henricpetri, Basileae.

Calepino, Ambrogio (1605) Ambrosii Calepini Dictionarium undecim linguarum ... : respondent autem Latinis vocabulis, Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica, Ungarica, Anglica. RMK I 395 ; RMNy 925 . per Sebastianum Henricpetri, Basileae.

Calvin, Jean and Szenczi Molnár, Albert (1624) Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas / mellyet deakúl irt Calvinus Janos, ... magyar nyelvre forditott Molnar Albert. RMK I 540 ; RMNy 1308 . Aubrius Daniel s' David, és Sleikius Kelemen költségeckel, Nyomtattac Hanoviaban.

Csanádi, Demeter (1590) Vita Ioannis secundi electi Hungariae regis : Scitico sermone a Demetrio Chanadi eiusdem principis secretario miserabiliter decantata. RMK I 89 ; RMNy 607 . [Rudolphus Hoffhalter], [Debrecen].

Csanádi, Demeter (1594) Vita Ioannis secundi electi Hungariae regis : Scitico sermone a Demetrio Chanadi eiusdem principis secretario miserabiliter decantata. RMK I 88 ; RMNy 679 . [Csáktornyai János], [Debrecen].

Csanády, Demeter (1582) Historia de vita morte, universaque fortunae alea illustris: Principis ac D. D. Ioannis Secundi Regis Hungariae, ... electi / per Demetrium Chanadium, in gratiam suae gentis studiose collecta. RMK I 187, RMNy 505 . Rodolphus Hoffhalter, Debrecembe .

Csáktornyai, Mátyás (1599) Régenten az romai feo aszszonyoknac cifraság tilalmaról valo perloedésec az tanacz eloet / authore anagrammatismo, Sto Athenarum castitas [Tsactornaeus Matthias]. RMK I 311, RMNy 858 . Heltai, Kolozsvár.

Czeglédi, István (1669) Enochnak, Istennel valo minden-nap-ijárása [!] : az az: ama ritka példáju fejedelmi embernek, ... grof Rhedei Ferencz uramnak ... meg-hidegedet teste ... meg-indittatnék, az Huszthi vár-ban való el-takaritásra ... : elöl-beszélgetet, ... meg-jobbitot ... s ki-adott Cegledi Istvan. RMK I 1093 ; RMNy 3588 . [typ. principis], Patachini.

Czeglédi, István (1670) Az Ur frigy szekrénye előtt Dagon le-dülése : az az Gorup Ferencz györi nagy prepost miserül irt könyvecskéjének olly megsemmisítése, / mellyet-is egy felöl a tekéntetes ... fejedelemnek, ... Erdély országa édes attyának, ... Apafi Mihaly uramnak ... alázatos szível dedical C. P. A. I. RMK I 1100 ; RMNy 3645 . Veresegyhazi Szentyel Mihaly, Colosvarat.

Czeglédi P., István (1659) Siralmas szarándoki járásbol ... haza érkezet Malach doctornak néhai napkor el-hagyot, s kicsinységében véle egygyüt oskoláztatott, Melach tudos baráttyával valo paj-társi szo beszede, : melyben ... sápit azon, hogy az ü tölle ... el-butsuzott ... Jonathánnya csekély elmét kezdet viselni egy Calvinistánac, a nagy-penteki ostorozás felöl valo castigalasban. RMK I 946 ; RMNy 2868 . [typ. principis, Rosnyai], [Patak].

Czeglédi P., István (1659) A' Megh-Tert Bünösnek a' lelki-hartzban valo bai-vivasarol irt Koenyvnek Elsö Resze, : Mely vagyon az Idvességnek fundamentuma, s’ annak eszkoezei feloel / A. C. K. H. G. L. T. C. I. A. RMK I 942 ; RMNy 2829 . Severinus Marcus, Cassan.

Czeglédi P., István (1659) Az orszagok romlasarvl irot koenyvnek Elsoe Resze / Mellyet Szerelmes Hazájának békeségben való maradhatásáért irt A. C. H. K. G. L. T. C. I. RMK I 941 ; RMNy 2831 . Severinus Marcus, Cassan.

Czeglédi P., István (1661) Ama ritka példájú, s-a pogányt természet szerént gyülölö keresztyének közöt dicsöséges emlekezetet érdemlet ... II. Rakoci Györgyneknek ... Erdély-országának fejedelmének, Magyar-Országh részeinek urának s székelyek ispánnyának ... el-alvásának megh-emlitése, s-testének földben tétele felet lött Praedicatio, ki-is ... Gyalu s-Fenes közöt ... Istenhez is költözék lelke Váradon Anno 1660. die 7. Iunij. RMK I 974 ; RMNy 2970 . Severinus Marcus, Cassan.

Czeglédi P., István (1669) Redivivus Iaphetke : az az Czegledi Palkonak Dobravicza-i Miklos praeceptorával való beszélgetése. RMK I 1082 ; RMNy 3513 . [vidua Türsch], [Kassa].

Debreceni Szappanos, János (1605) Militaris congratulatio comitatus Bihariensis ... : ad ... principem ... Stephanum Botskai ... / per Ioannem S. Debrecinum requisitorem capituli Varadiensis. RMK I 397, RMNy 928 . excudebat Paulus Rhaeda Lipsensis, Debrecini.

Decsi, Gáspár (1579) Historia az David királynac Uriásnac feleségével valo vétkéroel : miképpen David Uriást az hadban Ioab által Raba városánac vivasákor meg oeleté ... : mostan uyionnan versekben szereztetet. RMK I 357 ; RMNy 436 . [Heltai Gáspárné], [Kolozsvár].

Decsi, Gáspár (1584) Az utolso üdoeben eginehani regnalo bünoekroel valo praedikatiok : tudni illik elsoe az buenroel, masodik az reszegsegroel, harmadik az paraznasagroel, negiedik az tanczrol / irattatot Gaspar Deczi tolnai praedicator altal. RMK I 215 ; RMNY 560 . niomtattatot Rodolphus Hoffhalter altal, Varadon.

Dietrich, Veit (1549) Christliche ware unnd troestliche Außlegung etlicher der schoensten, lieblichsten und troestlichsten Sprueche S. Johannis / welche ... Herr Veyt Dietrich kuertzlich vor seynem auß diesem zeytlichen Leben Abschied allen frummen Christen zu Nutz, Trost und seligem Valete zu schreyben dictiret hat. RMK II 311 , RMNy 79 . durch Georgium Hoffgreff [recte: Vomberg, Johann und Neuber, Ulrich], Gedruckt czu Clausemburg inn Sybembuergen [recte: Nürnberg].

Diószegi Bónis, Mátyás (1649) Az részegesnek gyölölseges, utálatos es rettenetes állapottya, mely le rajszoltatot szinten ugy a mint vagyon, azoknak kedvekert, kikben még ez undok es otsmany reszegseg... fészket nem vert : Hogy azok ennek ektelen abrazattyat meg tekentven, meg rettennyenek es az halálnak utarol viszsza terjenek / Mely irattatot es ki botsattatot... Iunius Florilegus Anglus altal, es magyar nyelvre fordittatot Dioszegi Bonis Matyas altal. RMK I 820 ; RMNy 2262 . Leffen Peter által, Lejdában.

Dávid, Ferenc (1570) Könyvetske az igaz kerestyéni keresztségről : es a papa antichristusnak maymozássaról, a szent irásbol... / egybe gyütöttet, és öszve szörzetettet: némely iambor tudos emberec által, kic annac utánna mártiromságot szenvettenec also Németországban. RMK I 80, RMNy 284 . Heltai, Colosvar.

Dávid, Ferenc (1570) Könyvetske az igaz kerestyéni keresztségről : es a papa antichristusnak maymozássaról, a szent irásbol... / egybe gyütöttet, és öszve szörzetettet: némely iambor tudos emberec által, kic annac utánna mártiromságot szenvettenec also Németországban. RMK I 80, RMNy 284 . Heltai, Colosvar.

Dávid, Ferencz (1571) Az egy oe magatol valo felséges Istenroel, es az oe igaz Fiarol, a Nazareti Iesusrol ... : a szent irásbol voet vallastéttel, mellyben a papánac és a papazóknac minden okoskodassoc és hamis magyarazattoc meg feitetnec. RMK I 85, RMK I 86, RMNy 304 . Heltai Gáspár, Colosvarot.

Dévai Bíró, Mátyás (1549) At tiz parantsolatnac, ah hit agazatinac, am mi at'a'ncnac, aes ah hit petsaetinec roeviden valo mag'ara'zatt'a. RMK I 353, RMNy 78 . [vidua Hieronymi Vietoris], [Kraków].

Enyedi, György and Boccaccio, Giovanni and Beroaldo, Filippo (1582) Historia elegantissima regis Tancredi filiae : nec non secretarii regii Gisquardi, amoris vinculo indissolubili mortem oppetentium : ex lingua Thuscana ex Boccatio Latinitate donata per Phillipum Beroaldum Hungarum vero modulamine per G. E. T. concinnata. RMK I 198 ; RMNy514 . Heltai Gaspárnénál, Nyomtattot Colosvárat.

Erasmus, Desiderius (1591) Civilitas morum Erasmi / in succinctas quaestiones digesta ac locupletata per Reinhardum Hadamarium, Az erkoelcznek tiztesseges (emberseges) volta, kire tanit Erasmus, meli roevid kerdisekre ozlattatot, es meg oeregbittetet Reinhardus Hadamarius altal. RMK I 238 RMK II 218 RMNy 656 . Ioannes Czaktornyaj, Debrecini.

Erasmus, Desiderius (1598) Civilitas morum Erasmi / in succinctas quaestiones digesta ac locupletata per Reinhardum Hadamarium, Az erkoelcznec tiszteseges, emberseges volta, kire tanit Erasmus, meli roevid kerdesekre ozlattatot, es meg oeregbittetet Reinhardus Hadamarius altal. RMK I 306 ; RMNy 840 . excudebat Ioannes Fabricius, Cibinii.

Espagnet, Jean d' and Váczi, P. András (1653) A' Mi-Atyanknak Avagy Minden-napi Imadsaggal való élésnek állatása és meg-oltalmazása E' mostani idoebeli tanitóknak ellen-vetések ellen / Melly Idegen nyelvboel Magyarrá fordittatott, és néhol valamenyire meg-boevétvén, koezoenségesbé tétettetett Daneus Racai által, Theodolus Anaxius által. RMK I 871 ; RMNy 2468 . [Valentin Gevers], [Kassa].

Felseő-Banyai S., Mihály (1651) A’ Leleknek Uti költsége, az, az, Az Ember lelkének, az mennyei Jerusálem fele való bujdosásában, mely oda fel az egben vagyon: egész meg’ uyittatása. Sz : Pál Sidokhoz 12. v. 22. Galatia 4. v. 26. Mostan Anglusbol Mágyar nyélvre fordittátot Felseő-Banyai S. Mihaly által. Moses. I. Könyv. 28. v. 20. 21. Ha az Isten meg' őriz engemet ez uton az mellyen én most el megyek, es ha ételemre való kenyeret adánd, es öltözetemre való ruhát; es az Ur én Istenem lejend. RMK I 850, RMNy 2401 . Gisbert Zyll, es Theodorus Ackersdyck, Ultrajectomban.

Frankovics, Gergely (1588) Hasznos es fölötte szikseges könyv, az Isten fiainak es utet feloe hiveknek lelki vigasztalasokra es testi epoeletoekre ... RMK I 223, RMNy 617 . Malius Ianos altal, Nomtatot Monyorokereken.

Félegyházi, Tamás (1579) Az keresztieni igaz hitnek reszeiröl valo tanitas : kerdesekkel es feleletekkel, ellenvetesekkel es azoknak meg feitésivel, az hiveknek eppueletekre : irattatot Feleg'hazi Thamas debreczeni praedicator altal. RMK I 152 ; RMNy 430 . Nyomtattatot Rodolphus Hoffhalter által, Debreczembe.

Félegyházi, Tamás (1580) Az keresztieni igaz hitnek rezeirol valo tanitas: kerdeseckel es feleleteckel, ellenveteseckel es azoknak meg feitesivel, az hiveknec eppueletekre irattatot, es mostan megh öregbittetet Feleghazi Thamas debreczeni predicator altal. RMK I 163, RMNy 454 . niomtattatot Rodolphus Hoffhalter altal, Debreczembe.

Félegyházi, Tamás (1583) Az kereztieni igaz hitnek reszeiroel valo tanitas ... : mostan uyonnan meg öregbittetet : Felegyhazi Thamas debreczeni praedicator altal. RMK I 202 ; RMNy 525 . niomtattatot Rodolphus Hoffhalter altal, Debreczenbe.

Geleji Katona, István (1645) Valtsag-Titka : az az: Az örök igenek, a' Meg-válto Messiás Christus Jesusnak. a választatott hivekért, a' profeciák szerént, az uedoenek tellyességében valo meg-testesuelése, szueletése, koernyuel-metéltetése, szenyvedési, halála, eltemettetése, fel-támadása, menyben-menése, Attya jobjára-uelése, és Sz. Lelket kueldése feloel valo Keresztyéni titkos uednepekre: Adventre, Nagy-Karátsonra, Kis-Karátsonra, Nagy-hétre, Husvétre, Aldozo-Tsetertekre (a' mint oeket hivják) és Puenkoestre valo Predicaciokban, a' derék szent irásokból eroessen meg-bizonyittatik, és a' Tévelygoeknek, ugy-mint Sidoknak, Socinianusoknak, Blandradistáknak, Pápistáknak, Lutheranus atyafiaknak, és egyebeknek ellenkezö vélekedésik meg-czáfoltatnak / Es a' Magyar hiveknek, mind az honn-tanult fél-szerue Egy-házi szolgáknak, az Urban szerelmes attya-fiainak, segedelmekre, s' mind az irást olvasni tudo kuelsoe rendue kegyes embereknek az igaz Keresztyéni vallásban valo oeregbuelésekre, és az ellenkezoek ellen valo fel-fegyverkeztettetésekre ki-botsáttatik Geleji Katona Istvan Az Erdély-országi Magyar Reformatus Tanitóknak Püspökjök, és a' Gyula-Fejir-vári Evangelicus Keresztyéneknek Lelki Pásztorok, által. RMK I 779 ; RMNy 2124 . Szenci K. Abraham által, Varadon.

Geleji Katona, István and Keserüi Dajka, János (1636) Az keresztyeni üdvözitö hitnek egy nyomban jaro igazsagahoz inteztetett ekes rhytmusu hymnusokkal,... szent sóltárokkal, örvendetes notáju prosakkal és több sok nemű,... lelki ditséretekkel és esztendötszakai templumbéli kegyes caeremoniákkal tökelletesen meg töltetett öreg gradual / Keserüi Dajka Janosnak es Geleji Katona Istvannak, Erdely orszagaban levö magyar keresztyén reformata ecclesiáknak püspökinek és az Gyulafeirvarinak lelki pásztorinak fáradtságos munkájok által ... RMK I 658 ; RMNy 1643 . [typ. principis], Gyula Feirvaratt (Gyulafehérvár).

Guevara, Antonio de and Prágai, András and Draskovich, János (1628) Feiedelmeknec serkentö oraia : az az Marcus Aurelius csaszarnac eleteroel az hires Guevarai Antaltol ... irattatot három koenyvec / mellyeket ... deac nyelvre forditot es ... meg vilagositot Wanckelivs Ianos ; most penig ez Serkentö oranac első és harmadic koenyveit ... Rakoczi Gyoergynec parancsolattyara magyar nyelven tolmacslotta Pragay Andras szerencsi prédicator. RMK I 566 ; RMNy 1400 . nyomtattatot Kloesz Iakab által, Bartphan.

Gyarmathi, Miklós (1598) Keresztyeni felelet Monozloi Andras vesperini püspoek es posoni praepost koenyve ellen ... / irattatot Gyarmathi Miklos helmeczi lelki paztor altal. RMK I 301, RMNy 830 . Lipsiai Pal, Debreczen.

Gönczi, György (1654) Keresztyeni Isteni Ditsiretek, Mellyek az Magyar Nemzetben reformáltatott Ecclesiákban szoktanak mondattatni : Ezek mellé adattak szép rendel Eloeszoer, Az Szent Davidnak Franciai Nótaknak és Verseknek módgyokra rendeltetett Soltari. Masodszor, Az Egesz Esztendoere tartozandó Hymnusok. Harmadszor, Az Halott temetéskorra való Enekek / Mostan ujobban, de leg-kiváltképpen az Hymnusokat sokkal szebben és boevebben, az Koezoenséges és Halott Enekeket-is, az mennyire lehetett meg-jobbitván, (mellyel mint edgy kis Gradualeval elhetsz,) ki-botsáttattak. RMK I 859 ; RMK I 890 ; RMNy 2424 ; RMNy 2532 . Brever Loerintz által, Lötsen.

Gönczi, György and Szenci Molnár, Albert (1635) Keresztyeni Isteni Dicsęretek : mellyek az magyar nemzetben reformáltatot ecclesiákban szoktanak mondattatni / [Goenczi Gyoergy, debreczeni ecclesiának lelki pásztora]. RMK I 648-651 ; RMNy 1628 . Brever Lörintz, Löcsen.

Görcsöni, Ambrus (1573) [Szép jeles históriás ének a felséges Mátyás királynak jeles viselt dolgairól, életéről, vitézségéről mind Bécs megvételéiglen]. RMK I 331 ; RMNy 297 . Komlós András, [Komlós András].

Görcsöni, Ambrus (1581) Szép ieles historias ének : az felseges Mattyas királynac, az nagyságos Hunnyadi Ianos fiánac historiáia, ieles viselt dolgairól, életiröl, vitezségéröl : [Görcsöni Ambrus]. RMK I 180 ; RMNy 490 . Heltaj Gasparne muehellyebe, Nyomtattot Colosvárat.

Hajnal, Mátyás (1642) A’ Jesus Szivet-szeretoe Szívek aítatosságára Szíves Kepekkel Ki-ábráztatott, Es azokról-valo Elmélkedésekkel és Imádságokkal meg-magyaráztatott Koenyvetske : Melyboel minden hív lelek meg-ismérheti, mind az oe Meg-igazulása eloett-levoe rút és veszedelmes, mind az-után-valo szep es uedvoesseges állapattyát, es eggyuett az egész Meg-igazulásnak-is módgyát és folyását / A’ vége-felé, egy-nehány régi szép Himnusok vannak, mellyeket némelly-aítatos emberek, Deákból Magyarrá forditottak. RMK I 730 ; RMNy 1952 . [typ. Societatis Jesu], Posomban (Pozsony).

Heltai, Gáspár (1553) Vigasztalo könyvetske kereszttyeni intessel es tanitassal : miképen kellyen az embernec készuelni keresztyéni es bodog è világbol valo kimulásához / kuelemb kuelemb keresztyén tanitóknac irásokból oeszve gyueytoettet es egybe szerzetettoet Heltaj Gaspartól, à Colosvári plebánostól. RMK I 32, RMNy 102 . nyomtatot Heltai Gaspar muehelyébe, Colosvarba.

Heltai, Gáspár (1559) Agenda, az az szentegyhazi chelekedetec : mellyeket koevetnec koezenségesképpen a' keresztyéni ministerec es lelkipastoroc ... RMK I 37, RMNy 154 . Nyomtatot Heltaj Gaspar altal, Colosvarba.

Heltai, Gáspár (1560) Soltar, az az Szent Davidnac es egyeb prophetáknac Psalmusinac, avagy isteni dichireteknec koenyve : szép summátskáckal es roevideden valo aertelmoeckel : magyar nyelven Heltai Gaspar &c. RMK I 41, RMNy 162 . Heltai Gáspár, Colosvarat.

Heltai, Gáspár (1566) Szaz fabula / mellyeket Esopusból és egyebuennen egybe gyuetet és oeszve szoerzet a fabuláknac értelmével egyetembe Heltai Gáspár. RMK I 59, RMNy 219 . Heltai Gáspár, Colosvarot.

Heltai, Gáspár (1633) Poncianus czaszar historiaia : Mikeppen az ő Fiának Dioclecianusnak hęt bölcs és tudos Mestereket fogada, kik azt tanyitának az hęt bölcs es nemes tudomanyokra ... RMK I 630 ; RMNy 1571 . Brever Loerintz által, Loecsen.

Heyden, Sebald (1591) Formulae puerilium colloquiorum Latinoungaricorum / pro primis tyronibus per Sebaldum Heyden conscriptae. RMK I 240 ; RMNy 658 . excudebat Ioannes Czaktornyaj, Debrecini.

Honterus, Johannes (1544) Sententiae ex libris Pandectarum iuris civilis decerptae. RMK II 20 ; RMNy 55 . [Honterus, Johannes], Impressum in inclyta Transylvaniae Corona.

Hunnius, Aegidius and Király, Jakab (1654) Mise-nem-mise, : az az a miseröl való tudománynak ostromlása, meg-hamissitása és el rontása, / mellyet Hunnius Egyed doctor irasabol magyar nyelvre forditott Kiraly Jakab osdgyáni prédikátor. RMK I 886 ; RMNy 2522 . Nyomtattatott Gevers Balint által, Cassan.

Hunyadi, Ferenc (1586) Historia de obsidione decennali antiquissimae et excelsissimae urbis Troia atque ruina memorabili. RMK I 219 ; RMNy 586 . Heltai Gaspár muehellyében, Nyomtattatot Colosvárat.

Hunyadi, Ferenc (1631) Historia az regi és hires neves Troia varosának tiz esztendeig valo meg szállásáról, és rettenetes veszedelméroel. RMK I 600 ; RMNy 1503 . nyomtatta Abrugi Gyoergy, Colosvarat.

Huszti, Péter (1582) Aeneis, az az, az troiai Aeneas herczeg dolgai ... / [Huszti Peter ... megh mondgya ...]. RMK I 542 ; RMNy 1312 . Guttgesel, Bártfa.

Huszti, Péter (1582) Aeneis : az az, az troiai Aeneas hertzeg dolgai : nagy, szép, dizes verseckel meg iratik / [Huzti Péter]. RMK I 185 ; RMNy 499 . nyomtattatot David Guttgesel által, Bartfan.

I. Jakab, and Szepsi Korotz, György (1612) Basilikon dóron : az angliai, scotiai, franciai es hiberniai elsö Jacob kiralynac, az igaz hitnec otalmazojanac &c. fia tanitasaért irtt kiralyi ajandeka / mellyet ... magyar nyelvre forditott Szepsi Korotz Georgy. RMK I 436 ; RMNy 1038 . nyomtatta Galler Hieronymus, Oppenhemiumban.

Illyefalvi, István (1597) Iephta, sive tragoedia Iephte, ex Georgio Buchanano Ungaricis versibus reddita in gratiam spectabilis ac magnifici d. d. Francisci Kendi de Rhadnot, filiolaeque eiusdem festivissimae Sophiae Kendi ... RMK I 292, RMNy 805 . [typ. Heltai], Colosuárat.

Illyefalvi, István (1669) A' harom idvösseges kerdes igassága ellen költ bányász csákánynak tompítasa : avagy Vásárhelyi Matkó István hazugságinak ... masodszori megtorkolása ... / irta Illyefalvi Istvan kassai ... theologus. RMK I 1083 ; RMNy 3515 . [vidua Türsch? Erich?], Cassan.

Ilosvai Selymes, Péter (1570) Az nagy Szent Pál apostolnak életéről es haláláról szép história. RMK I 103 ; RMNy 265 . [Komlós András], [Debrecen].

Ilosvai Selymes, Péter (1570) Historia Regis Ptolomej Philadelphi : de Septuaginta duobus interpretibus Veteris Testamenti, ex sermone Haebraico in Graecum / in cantionem autem aedita per Petrum Ilosvaj Sericeum. RMK I 334 ; RMNy 298 . [Komlós András], [Debrecen].

Ilosvai Selymes, Péter (1588) Historia regis Ptolomei Philadelphi : quomodo Mosis quinque libros per septuaginta duos interpraetes ex Hebraico sermone in Graecum transferri curavit. RMK I 222 ; RMNy 614 . [typ. Heltai], Nyomtattatot Colosvarat.

Ilosvai Selymes, Péter (1600) Soc fele neveknec magyarazattya [1584-1600]. RMK I 140, RMNy 690 . [Typ. Heltai], [Kolozsvár].

Ilosvai Selymes, Péter (1629) Az hires neves Tholdi Miklosnak ieles cselekedetiröl es baynokságáról való historia / irattatott Illosvai Peter által. RMK I 581 ; RMNy1435 . nyomtattatot Brewer Lőrincz által, Loecsen.

Iratosi T., János and Perkins, William (1637) Az ember eletenek, bodogul való igazgatasanak modgyáról. Wilhelmus Perkinsus, Angliai Theologusnak irasaból. RMK I 670, RMK I 671, RMNy 1683 . Brever Lörintz, Löcsen (Lőcse).

Istvánfi, Pál (1539) Szép rövid kronika az ifju Volter kiralyról. RMK I 1595, RMNy 1436 . s.n., Lőcse.

Jakobeus, Jakob (1642) Anamnisis, to gest wěčná a nevmijragicy pamět, založenij domu božijho národu vherskému w ... městě Pressowě ... julij 25... léta 1642ho w kratičké oracy aneb promluwenj připomenutá od m. Jakuba Jakobaea ... RMK II 597-598 ; Bucsay 640 ; Čaplovič 880 ; RMNy 1938 . Brewer, Lőcse.

Kassai, András (1644) Centuria Quastionum duabus minus, de gratiosa servatoris nostri passione : az az: Kettoe-hián Száz Keresztyén Kérdések, Roevid és egyuegyue Feleleteckel az mi Idvoezitoe Urunk Jesus Christusnak Drágalátos szenvedéséroel és haláláról, (utóllyán az szenvedés Historiájának hozzá-adásával: Item, egy Generalis Theoria-szerént irot Praedikátiuval.) / Es az Isten Igeje s-vigasztalása szeretoeinek uedvoesseges oktatásokra nyomásban készittetet Cassai Andras Uyfalui Ecclesiának Praedikátora által. RMK I 754 ; RMNy 2049 . Nyomtattatot Kloesz Jakab által, Bartfan.

Kempis, Tamás and Pázmány, Péter (1624) Kempis Tamasnak Christus koeveteseruel négy koenyvei / mellyeket magiarra forditott Pazmany Peter eztergami ersek. RMK I 535 ; RMNy 1297 . ex officina typographica Matthaei Formicae, in Aula Coloniensi, Viennae Austriae.

Kempis, Thomas and Pázmány, Péter (1648) Kempis Tamasnak Christvs követeservl négy könyuei. RMK I 811 ; RMNy 2238 . Aksamitek Zacharias által [typ. Societatis Jesu], Nyomtattatot Posomban.

Keresztúri Bíró, Pál (1638) Csecsemoe keresztyen : mellyet az tekintetes és nagyságos urak az Rakoczi Gyoergy és Sigmond Istennek segitsęgéboel, az egész jelen valoknak nagy oervendezésekkel, dicséretesen és igen boldogul el mondottanak, mikor igaz vallásokban való szép épueletekroel abban az probában bizonsàgot tennének, mellyet az Erdély Országnak kegyelmes fejedelme az Ur Vacsorája eloett kivánt hallani, Kis aszszony havának 15 napján, az 1637 esztendoeben ... / Kereszturi Pal az urak oe nagyságok mestere által. RMK I 678 ; RMNy 1721 . [typ. principis], Fejer-Varat.

Keserüi Dajka, János (1636) A keresztyéni üdvözitő hitnek egy nyomban járó igazságához intéztetett ... öreg gradual 2. rész. Psalmi Davidis ... s egyes alkalmi énekek. RMK I 658, RMNy 1643 . Fejedelmi nyomda, Gyula Feir-Varatt.

Kiss, Imre (1666) Tök, mak, zöld tromfiára Posahazinak veres tromf. RMK I 1051 ; RMNy 3283 . [Türsch], [Kassa].

Klesch, Daniel (1670) Solennitas inaugurationis templi sive sacelli, quod ... dn. Sigismundus Toekoely, l.b. de Kesmark ... patronus meus... in castro suo haereditario Schavnik, tractu comitatus Scepusiensis superiore noviter, eleganter, sumptuoseque extruxit, idemque Sacrosanctae ... Trinitati religiose eonsecravit [!], devote instituta et decenter peracta Dom. XXIII. Trin., quae erat 24. Nov. .. MDCLXIX., in maxima et memorabili virorum ecclesiasticorum, politicorum et omnis ordinis hominum frequentia, historice descripta a m. Daniele Kleschio n. H., p. l. caesareo, eccl. Olassiensis pastore, ven. contub. XXIV. regalium oratore ordinario, hact. seniore et praesentis actus inauguratore. RMK II 1226 ; RMNy 3627 . Typis Civit, Bartphae.

Kolosi Török, István (1635) Az Szent Ianos Evangelista és Apostol Historiaia : miképpen Ephésus városában lévoe Diana templomabol uezoett kiegy oerdoegoet ... / Authore Stephano T. Colosino. RMK I 646 ; RMNy 1617 . [typ. Heltai], [Kolozsvár].

Kolosi Török, István (1655) Az Aszszonyi-nemnek nemessegeroel, meltosagarol ęs ditsiretiroel valo Rythmusok : Az Tékozlo Fiu Historiája notájára. RMK I 901 ; RMNy 2586 . [Brewer], [Lőcse].

Komenský, Jan Amos (1669) Orbis sensualium pictus trilinguis : Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Latina, Germanica et Hungarica. Cum Titulorum juxtá atque vocabulorum indice = Die sichtbare Welt Dinge, und Lebens Verrichtungen Vorbildung, und, Lateinische, Deutsche, und Ungarische Benamung : Samt einen Titel- und Wörter-Register = A Látható Világ háromféle nyelven : az az: Minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és ez életben való tselekedeteknek le ábrázolása és Deák, Német és Magyar megnevezése. A fellyúl való Írásoknak és szóknak laystromával. RMK I 1091 ; RMNy 3587 . sumtibus Michaelis et Joannis Friderici Endteri, Noribergae.

Komenský, Jan Amos and Szilágyi, István Benjamin (1643) Joh. Amos Comenii Janua Linguae Latinae reserata aurea. Sive, Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium : Hoc est, Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, unà cum Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa / Et in usum Scholae Varadiensis, iuxta Belgarum editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam linguam translata, Per Stephanum Beniamin Szilagyi, ejusdem Scholae Rectorem. RMK I 748 ; RMK I 749 ; RMNy 2038 ; RMNy 2039 . apud Abrahamum Szenci[ensem], Varadini.

Komenský, Jan Amos (1648) Januae lingvarum reseratae aureae vestibvlvm, / quo primus ad Latinam aditus tyrunculis paratur cum praeposita versione intercolumnari Graeca autore alio, editum a Johan. Amoso Comenio, nunc quoque adjecta est versio Germanica et Hungarica. RMK I 808 ; RMK II 686 ; RMNy 2220 . typis Laurentii Breveri, Leutschoviae.

Komáromi, Istvan (1651) Mikoron imadkoztok ezt mondgyátok. az az: Az Uri Imadsagnak a' szent Lukátsnak és szent Máthénak le-irások szerént valo nyomozása: és tudos embereknek elmélkedésekkel meg-ékesitetett, s' roevid Praedicatios formákra intéztetett magyarázattya : Ugyan ez Uri Imadsagnak hat Kérésinek számok, és rendek szerént valo, azokkal egygyezoe, és azokrol ez irásotskában valo tanitásnak folyásábol szedegettetet édességes buzgo Koenyoergesi roevid Elmélkedésekkel egyetemben / Komaromi István által... RMK I 853 ; RMNy 2404 . Szenczi Kertesz Abraham, Varadon.

Komáromi Csipkés, György (1666) Igaz hit, : az az olly CCXLI magyar predikaciok, mellyekben a' keresztyéni igaz hitnek és vallásnak minden ágazati ugy bé-foglaltatnak, hogy mind a' tanitók, s' mind a' tanulók, mi legyen hiendö vallások és vallando hitek, elégségesképpen megtanulhattyák / Mellyeket prédikállott a' debreczeni gyülekezetben, es ... ki-bocsátott Comaromi Csipkes György S. I. M. D. E. D. P. RMK I 1042 ; RMNy 3322 . Szenczi Kertesz Abraham, Szebenben.

Komáromi Csipkés, György (1666) Keseredet lélek tiszti, : az az olly temetési rövid tanitás, mellyben mint kellyen magát viselni az Istennek atyai ostorát szenvedö, s' a' miatt meg-keseredett szivü lelkü embernek, az alatt az Szent irásbol eggyügyüven meg-jelentetik. : Mellyet ... Dobozi Jánosnak, ... Dobozi Istvan vramnak ... szerelmes fiának hoszszas nyavalyáin által költ hideg testének tisztességes el-takarittatásakor az élö hivek épületire és az szomoru szivek enyhitésere a' debreczeni nagy temetöben tett a' sir felett 1666. esztendöben Sz. Jakab havának 19-dik napján Comaromi C. György S. I. M. D. E. D. P. RMK I 1037 ; RMNy 3307 . [typ. principis] Rosnyai Ján., Patakon.

Komáromi Csipkés, György (1668) Elet unandosaga : az az: Olly temetesi rövid tanitas ... mellyet ... Biczó Anna aszszonynak, ... Dobozi István ... szerelmes házas-társának ... sirban szallitásakor ... tett ... Comaromi C. György ... RMK I 1071 ; RMNy 3480 . [typ. principis], Saros Patakon.

Kopcsányi, Mihály (1643) Narratio rei admirabilis ad Posonium gestae, de spiritu quodam, a 24. Julii, Anni MDCXLI usque ad 29. Julii, Anni MDCXLII, ex Purgatorio cuidam Virgini apparente, loquente, auxilium petente ac tandem liberato. RMK II 629 ; RMNy 2019 . [typ. Societatis Jesu], Posonii.

Kopcsányi, Márton (1622) Keresztyen imadsagos keonyvechke : mely, a caeremoniaknak, és hituenk ennéhány ágazatinak ... roevid magyarazattyával, kueloemb kueloemb féle imadsagokat és elmélkedéseket foglal magaban. RMK I 526 ; RMNy 1226 . Gelbhaar Gergely altal, Nyomtattatot Bechbe.

Kulcsár, György (1579) Postilla, az az Evangeliomoknak ... magyarázattia ... : mellyeket eztendoe által a kereztiének gyuelekoezetibe szoktak olvasni es hirdetni ... / iratttatot az Kulczar Gyoergy also lyndvai predikátor által. RMK I 150, RMNy 426 . David Guttgesel, Bartphan.

Kákonyi, Péter (1574) Historia Astiagis regis et Cyri potentissimi Monarchie frog [!] C. Pompei M. C. nummantis desumpta ide [!] : per Petrum Kakoni. facta &c. RMK I 106 ; RMNy 341 . nyomtatattot Komlos Andras altal, Debreczembe.

Kákonyi, Péter (1628) Igen szep historia Cirus kiralyrol : mikeppen akarta el veszteni Astiages kiraly / énekben irattatot K. P. által. RMK I 571 ; RMNy 1416 . [Brewer], Leutschoviae.

Káldi, György (1631) Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze, advent elsö vasarnapiatol-fogva Sz. Haromság vasárnapjáig / Irta az hivek vigasztalasara és jobbúlasára az Jesus-alatt vitezkedö társaság-béli nagy-szombati Káldi György pap. RMK I 601 ; RMNy 1509 . Rikesz Mihaly, Nyomtatta Posonyban.

Károli, Gáspár (1661) Szent Biblia, az az: Istennek O és Uj Testamentomaban foglaltatott egész Szent Iras / magyar nyelvre fordittatott Caroli Gaspar által ... RMK I 970 ; RMK I 976 ; RMNy 2982 . Szenci K. Abraham által, Varadon kezdettetett nyomtatása a' veszedelem elött és el-végeztetett Colosvarat.

Károli, Gáspár and Szenczi Molnár, Albert (1608) Szent Biblia az az : Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es apastalooc által megiratott szent könyveimagyar nyelvre forditatott ... Caroli Gaspar elöljarobeszédével ; ez masodic kinyomtatast igazgatta, néhol megis jobbitotta Szenci Molnar Albert... RMK I 411-412 ; RMNy 971 . nyomtattatott Halbejus Janos által, Levinus Hulszius örökösinec költségével, Hanoviaban.

Károli, Péter (1600) Symbolum Apostolicum, az az, az Apostoli Credonak avagy vallasnak igaz magyarazattya prédikatiok szerint / az keresztyeneknek epületire irattatot Karoli Peter varadi prédikator altal. RMK I 313 ; RMNy 865 . nyomtattatot Lipsiai Pal altal, Debreczenben.

Károlyi, Gáspár (1590) Szent Biblia, az az Istennec O es Wy testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott [Károlyi Gáspár és mások által] egészben és wijonnan az Istennec Magyar országban való anya szent egyházánac épülésére. RMK I 236, RMNy 652 . Mantskovit Balint, Visolban.

Károlyi, Péter (1575) Az halalrol, fel tamadasrol, es az oeroek eletroel haznos, es szuekseges koeniveczke ... / Carolj Peter, az varadi kerestieni giulekezetnek lelki paztora altal. RMK I 116, RMNy 358 . Komlos Andras , Debreczen.

Kőszegi Gáspár, István (1659) Lelki tuekoere az embernek az Isten akarattya feloel, : mely áll az Istennek a' Sinai hegyen két koe táblán ki-adatott Tiz Parantsolattyaból, / mellyet somma-szerint roevideden rendel meg-magyarázott Koeszegi Gaspar Istvan Osdgyani Praedikator. RMK I 943 ; RMK I 944 ; RMNy 2848 ; RMNy 2849 . Brewer Lőrinc, Lötsen.

Lethenyei, István (1633) Az calvinistac magyar harmoniaianac : az az: az Augustana es Helvetica confessioc articulussinac, Samarjai Janos, calvinista praedicator, es superintendens által lett oeszve-hasomlétásánac meg-hamisétása / mellyet Lethenyei Istvan csepregi praedicator ... magyar nyelven világosságra ki-bocsátot. RMK I 626 ; RMNy 1560 . nyomtattatot Farkas Imre által, Csepregben.

Listi, László (1653) Magyar Márs avagy Mohách mezején történt veszedelemnek emlékezete. RMK I 869 ; RMNy 2461 . Cozmerovius Máthe, Béchbén.

Lorántffy, Zsuzsanna (1641) Moses es az Prophetak, az az : Az igaz keresztyeni vallasnak negyven oet ágazatinak szent Irásbeli gyoezhetetlen bizonságh-tétele / Mellyek nagy részént az Fejedelmi Meltosaggal tuendoekloe Erdélyi Fejedelem Aszszonytul Lorantffi Susannatul másoknak jo példa adásával, az szent Irasnak gyakor olvasása koezoett ki szedegettettenek, és az után meg boevittetvén, az idvességre ohajtozokhoz valo buzgoságbol koezoenségessé téttetenek. RMK I 716 ; RMNy 1884 . [typ. principis], Fejérváratt.

Madarász, Márton (1629) Eperjessi magyar ecclesia minden-napi felfegyverkedese, az az minden-napi Imadsagos könyveczkéje ... / mellyet itt d. Madarasz Marton, eperjessi m. praedik. RMK I 583 ; RMNy 1439 . nyomtattatot Brewer Loerintz által, Loecsen.

Madarász, Márton and Bernát, Clairvaux-i Szent (1649) Sz. Bernard Atyanak szep aitatos elmelkedesi, Az emberi állapat isméretiroel : Más-képpen A’ Lélekroel való Koenyvecskéje / Mellyet a’ Keresztyének koezoensęges épueletire meg-magyarázott Eperjessi Madarasz Marton, azon helyben A’ Magyar Ekklesianak Meltatlan Lelki-pásztora. RMK I 824 ; RMNy 2271 . [Brewer], Lötsen.

Mader, Valerianus (1588) Libellvs exercitiorum poeseos scholasticorvm propter tyrones artis versificatoriae, vt quomodo ea comparanda, promouenda, amanda et conseruanda sit, exemplum capiant, in lucem editus. Authore Valeriano Mader Trencziniensi. RMNy 611 . Typis Valentini Mantskouit, Galgocii.

Mader, Valerianus (1588) Libellus exercitiorum poeseos scholasticorum propter tyrones artis versificatoriae, ut quomodo ea comparanda, promovenda, amanda et conservanda sit, exemplum capiant, in lucem editus. RMNy 611 . Typis Valentini Mantskovit, Galgocii.

Margitai Láni, Péter (1617) Az Isten törvenyenek, az Szent Iras szerint valo magyarazattya / mellyet ... ki bocsatott Margitai Peter, az debreceni ecclesianak tanitoja. RMK I 473 ; RMNy 1131 . nyomtata Lipsiai Pál, Debreczenben.

Medgyesi, Pál (1650) Doce nos orare, quin et praedicare etc. az az, Imadkozasra és Praedikatzio irásra s-tételre, és a'nak megtanulására-való mestersęges Tablak : Avagy, Eggynehány-fęle világos és mindenektoel meg-érthetoe Ut-mutatasok vagy modok: Mellyek szerént ki ki magatul-is, mind Magában s-mind Házanepe koezoet, soet Gyuelekezetekben-is (melly az Praedicátorok tiszti) igen koennyen, rendesen, fontossan s hasznossan az szueksęgesekhez képest koenyoeroeghet, praedicálhat, és az Praedicatiokat Meg-tanulhatya / Medgyesi Pal altal. RMK I 832 ; RMNy 2310 . [ifj. Klösz Jakab], Bartfan.

Medgyesi, Pál (1650) Dialogus politico-ecclesiasticus : az az: Két Keresztyén embereknek eggymással-való beszélgetések. RMK I 831 ; RMNy 2309 . [Klösz Jakab jun.], Bartfan.

Medgyesi, Pál (1653) Erdely s' egesz magyar nep egymás után tsak hamar hamar érkezett harmas jajja s' siralma, : mellyel e' ket keseredett hazat amaz halhatatlan emlekezetü harom fejedelmi embereknek, néhai nagy Rakoci Györgynek, Erdély országának fejedelmének, Magyar Ország sok részeinek urának... 1649-ben... januariusnak 10-dik napján; es ... az ö ... fiának, ... néhai Rakoci Sigmondnak 1652-ben... aprilisnek 28-dik napján; ennek-felette az elött 1648-ben... martiusnak 29-dik napján... néhai öreg grof Betlen Istvannak gyula-fejérvári... házoktul a' sirban meg-inditásokkor siratta s' sirattatta / Medgyesi Pal. RMK I 880 ; RMNy 2504 . Szenci Abraham által, Varadon.

Medgyesi, Pál (1653) Erdel' s' egesz mag'ar nep eg'más után tsak hamar hamar érkezett harmas jajja 's siralma' : mell'el e' ket keseredett hazat amaz halhatatlan emlekezetü harom fejedelmi embereknek, néhai nag' Rakoci G'örg'nek, Erdél' országának fejedelmének, Mag'ar ország sok részeinek vrának... 1649-ben... januariusnak 10. napján; es az után tsak hamar az ö... fiának... néhai Rakoci Sigmondnak 1652-ben... aprilisnek 28-dik napján; ennek-felette az elött 1648-ban... martiusnak 29-dik napján... néhai eöreg grof Betlen Istvannak, gyula-fejérvári... házoktul a' sirban meginditásokkor siratta s' sirattatta / Medg'esi Pál. RMK I 873 ; RMNy 2486 . az ö Nag'ságok typographiájokban, Sáros Patakon.

Medgyesi, Pál (1655) [Isteni és istenes synat]. RMK I 904 ; RMNy 2606 . [typ. principis], [Sárospatak].

Medgyesi, Pál (1658) Medgyesi Pál munkái (kolligátum). RMK I 922, RMK I 923, RMK I 924, RMK I 934, RMK I 935, RMK I 936, RMNy 2729, RMNy 2731, RMNy 2730, RMNy 2796, RMNy 2794 . UNSPECIFIED, Sáros Patakon.

Medgyesi, Pál (1659) Joseph romlasa : avagy magyar nemzet MDCLVIII. esztendöbéli nagy pusztulásán, annak MDCLIX-ben nem kicsiny öregbülésén-való kesergése az Isten anyaszentegyházának ... : Praedikáltatott ... néhai boldogul ki-mult Ibranyi Ferencz teste felet, 29 Julii 1659-ben az ibrányi egy-házban Medgyesi Pal által. RMK I 948 ; RMNy 2871 . [typ. principis] Rosnyai Janos, Saros Patakon.

Medgyesi, Pál and Váraljai G., Lőrinc (1660) Magyarok hatodik jajja, : mellyel e' romlott nép zokogta, zokogja ma is MDCLVIII. esztendöbéli, egy felöl tatár chamnak ... Krimböl számtalan sok ezerekkel, törökkel, tatarral, kozákkal és a' két oláh vajdával; más felöl fö vizernek [sic!] Constantinápolyból hasonló nagy sokasággal, dühöss indulatból-való réjá ütéseket, szörnyü égetéseket, öldökléseket, sarczoltatásokat és szürü sok rablásokat: a’ mikor Boros-Jenöt-is, Káránsebesel, Lugassal etc. el-foglalván, törökkel rakták-meg, száz ezer rabnál többet vittenek-el, Erdélyt penig hallatlan és el-viselhetetlen sarcz alá vetették, törvényes fejedelmétöl-is el-rekesztvén ... / Medgyesi Pal irta, és bizonyos praedicatiokban foglalván praedicállotta együt-is másut-is; legföképpen a' Sáros-Pataki ecclesiában 1658 és 1659-dikben. RMK I 948 ; RMK I 949 ; RMK I 960 ; RMK I 961 ; RMK I 965 ; RMK I 966 ; RMNy 2793 ; RMNy 2871 ; RMNy 2874 ; RMNy 2938 ; RMNy 2941 . [typ. principis] Rosnyai Janos, Sárospatak.

Medgyesi, Pál and Váraljai G., Lőrinc (1660) Medgyesi Pál és Váraljai Lőrincz prédikációi (kolligátum). RMK I 922-924, 934-936, 949, 960-966 . [typ. principis] Rosnyai Janos, Saros Patakon.

Melius Juhász, Péter (1563) Valogatot praedikatioc a prophetac es apostoloc irassabol : mind egesz esztendoe altal valo foe innepekre es minden felé szuekseges dolgokrol es artikulusokrol a regi es mastani doctoroknac magyarazasoc szerint : [Melius vagy Ihasz Péter de Horhi doebroeczoeni szigen kaplan]. RMK I 54 ; RM I 58 ; RMNy 196 ; RMNy 213 . nyomtatot Toeroec Mihal áltál, Doebroetzoembe.

Melius Juhász, Péter (1563) Magiar praedikatioc, kit postillanac neveznec, a prophetac es apostoloc irassabol : a regi doctoroknac, Origenes, Chrisostomus, Theophilactus, S. Ambrus, S. Hieronymus, S. Agoston, es a mastani boelcz doctoroc magiarazassoc szerint / Melius avag' Ihasz Peter somogi fiu, de Horhi. RMK I 53 , RMNy 194 . Töröc Mihal, Döbrötzön.

Melius Juhász, Péter (1570) Igaz Szent Irasbol ki szedettet enek ... : Horhi Melius Peter altal. RMK I 78 ; RMNy 280 . Komlos Andras altal, Nyomtattak Debreczembe.

Melius Juhász, Péter (1578) Herbarium : az faknac fuveknec nevekroel, természetekroel, és hasznairól / magyar nyelwre, és ez rendre hoszta az doctoroc koenyveiboel az Horhi Melius Peter. RMK I 141, RMNy 413 . Heltai Gaspárné, Colosvárat.

Milotai Nyilas, István (1617) Az mennyei tudomány szerint valo irtovany ... / irattatot Milotai Istvan zathmari lelki páztor es az Tiszan innen levoe egyhazi szolgaknak superattendense altal. RMK I 474, RMNy 1132 . Lipsiai Pal, Debreczen.

Milotai Nyilas, István (1620) Sz. Davidnak huzadik soltaranak rövid praedicatiok szerint valo magyarazattya ... Melotai Nyilas Istvan által / irattatot és kue boczáttatot ... Bethlen Gabornak, Magyar és Erdély orszagnak istentféloe keresztyén fejedelmének foe praedicatora, Melotai Nyilas Istvan által. RMK I 501, RMNy 1216 . Festus Ianos, Cassan.

Milotai Nyilas, István (1622) Speculum Trinitatis : az az Szent Haromsag egy bizony oeroek Istennek az Bibliaban az sido boelcseknek es az patereknek tanu-bizonysag-tetelekben, ... ki mutatasa ... , Enyedi Gyoergynek is káromló koenyve… meg hamisittatot / irattatot ... az foelseges Gabriel, … Erdelynek fejedelmenek &c. foe praedikatora, Melotai Nyilas Istvan altal. RMK I 521, RMNy 1262 . Rheda Peter, Debreczen.

Miskolczi Csulyak, Gáspár and Telkibányai P., István (1654) Angliai Independentismus : avagy Az Ecclésiai fenyitékben, és a külsö Isteni tiszteletre tartozó jó rendtártasokban, minden Reformata Ecclesiaktól különözö fejetlen lábság / Eggynehány Szava hihető, túdós, Belgiumi Doctoroknak irasokbúl, roevideden öszve szedegettetett, es Magyar nyelven kibocsáttatott Miskolci C. Caspar által. RMK I 893 ; RMK I 894 ; RMNy 2558 ; RMNy 2559 . nyomtattatott Vásberg János által, Ultrajectumban.

Miskolczi Puah, Pál (1634) Halotti elmelkedesek, az nemes nemzetes es vitezlo Pongracz Nagy Mihali Laszlo uramnak Istenben elnyugodot kedvesinek jo emlekezetekre es minden halando embereknek tánusagokra meg irattattak / Miskolczi Puah Pal ungvari prædicator által, Anno 1633. Maij 9. RMK I 631 ; RMNy 1595 ; Sztripszky I 1940b . Brewer Loerintz által, Loecsen.

Misocacus, Vilhelm (1578) Prognosticon : Prognosticon az wy Cometa feloel valo ioevenduelés, mely ez el múlt 1577. esztendoeben Sz. András havában tetzet : meg joevendoeltetoet Dantzkába az Vilhelmus Misocakus mester által, és dedicáltatot az felséges és hatalmas István királynac, Lengyel ország kirallyánac. RMK I 142 ; RMNy 414 . Heltaj Gaspárne muehellyebe, Nyomtattot magyar nyelven Colosvárat.

Mizauld, Antoine and Nadányi, János (1669) Kerti dolgoknak le-irása négy könyvekben / deákul Mizald Antal ... által ; magyarrá penig fordittattak ... Nadanyi Janos által. RMK I 1087 ; RMNy 3542 . [Szenci Kertész Ábrahám]-Veres-Egyhazi Szentyel Mihaly által, [Szeben]-Colosvarat.

Molnár, Gergely (1577) Elementa grammaticae Latinae : pro recta scholasticae juventutis institutione ex praecipuis grammaticorum praeceptis. RMK II 140d ; RMNy 628 . [typ. Heltai], [Kolozsvár].

Nagyari, Benedek (1651) Orthodoxus Christianus : Az az: Igaz Vallásu Keresztyen; Mellynek Nevezeti alatt, az igaz, és Isten eloett meg-igazito Hit, szerző okaival, tulajdonságival, és azokat koevetoe szuekséges dolgokkal, a' szent Irás szerint ugy szem eleiben adatik és le-iratik ... / Nagy-Ari Benedek A' Boros-Jenoei Sz. Gyuelekezetnek méltatlan Praedikátora által. RMK I 855 ; RMNy 2405 . Nyomtattatot, L. D. B. J. egygyik Patronus koeltségével [Szenczi Kertész Ábrahám], Varadon.

Nagybáncsai, Mátyás (1580) Historia az Iacob patriarcha fiaról, Iosephrol : ki meg vagyon irvan Mosesnec elsoe koenyvében ... : [Nagy Bányai Mattyás szerze]. RMK I 170 ; RMNy 463 . Heltaj Gaspárne muehellyében, Nyomtatot Colosvárot.

Ozorai, Imre (1550) Az Christusrul es az w eg'hazarul, esmet az Antichristusrul es az w eg'hazarul. Cf. RMK I 5, RMNy 15 (Vacat!) S 15A, RMNy S 88B . Łazarz Andrysowic], [Kraków].

Palatics, György (1574) Igen szep enek es kenyerges / mellyet egy iambor vitez ember szerzett rabsagaban, kinek nevet meg talalod az vers feyekben. RMK I 279a ; RMNy 343 . Komlós András, Debrecen.

Pataki Füsüs, János (1626) Királyoknak tuekoere, melyben abrazattyok szépen ragyog és tuendoeklik ... / irattatot és formáltatot Pataki Fuesues Janos ungvári praedikátor által. RMK I 549 ; RMNy 1347 . nyomtattatot Kloesz Iakab által, Bartfan.

Pataki Névtelen, 16. sz. (1589) Euryalus és Lucretia historiája : Igen szep historia Sigmond czaszarnak ideieben löt dolog az nemes ket szemelyröl Euriarusrol es Lucrecyarol es azoknak egi mashoz valo szerelmekroel, s Lucrecyanak halalarol, Euryalushoz valo szerelmenek myatta mint loet halala. RMK I 360 ; RMNy 625 . [typ. Hoffhalter], [Debrecen].

Pataki Névtelen, 16. sz. (1592) Eurialusnac és Lucretianac szép historiaia : melyben meg irattatic egymáshoz valo nagy szerelmec, mely szerelemboel végre Lucretiánac koevetkoezéc szoernyue halála. RMK I 259 ; RMNy 693 . [typ. Heltai], Nyomtattot Colosvarat.

Pathai, István (1592) Az sacramentomokrol in genere, es kivaldkeppen[!] az Ur vacsoraiarol valo koenivecske ... / Pathai Istvan, patai praedicator altal. RMK I 266, RMNY 705 . Manlius J., Sicz.

Perkins, William (1620) Catholicus reformatus ... : az az, egynehany vetelkoedes ala vettetet hitnek agazatinak magyarázattya ... menijben eggyezni koellyoen az Romai Anyaszentegyházzal, menijben tuele kueloemboezni, és menijben soha véle nem eggyezni ... / mely irattatot eloszor angliai nyelven Guilielmus Perkinsus anglus által, az után fordittatot hispaniai nyelvre Guilielmus Massanustul, harmadszor déákul egy fö, bölcs, tudos embertül, mostan immár magyarra fordittatot Ketskemeti C. Ianos ungvari praedikátor által. RMK I 499, RMNy 1214A . Festus, Joannes, Kassa.

Pesti, Gábor (1538) Nomenclatura sex linguarum Latinae, Italicae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae : lingua autem Hungarica noviter accessit cum Latinarum dictionum quam plurimarum, quae prius depravatae fuerant restitutione / per Gabrielem Pannonium Pesthinum. RMK I 9, RMNy 21 . Hasonmás kiad., Wien.

Plutarchos, (1577) Szep historia az toekélletes aszszonyállatokról : mellly az Plutarhusból forditatot magyar nyelwre ... / [ford. Bogáti Fazakas Miklós]. RMK I 128, RMNy 385 . Heltai Gáspárné, Colosvárat .

Pollio, Lukas (1612) Hét praedicátio, az Isten fiainak oeroek eletekroel / elsoeben Barazlóban német nyelven Pollio Lukacz által praedicáltatot ; mostan penig ... magyar nyelvre forditatot és meg irattatot Mihalyko Ianos az Epperiessij Magyar Gyuelekoezetnek méltatlan lelki-páztora által. RMK I 432 ; RMNy 1030 . nyomtattatot Kloez Iacab által, Bartphan.

Posaházi, János (1665) Rövid tudósétás a consequentiakrul, a Pataki jésuita páterek manifestumára való felelettel edgyütt. RMK I 1616, RMNy 3203 . [s.n.], [Sárospatak].

Pálházi Göncz, Miklós (1615) Az gyermetskek credoia: elsoeben Witembergaban Rhauus Gioergy altal nemet nyelvoen oeszve szedoegettetoett ; mostan pedig ... magyarra forditatott Palhazi Goencz Miklos szeredi predikator altal. RMK I 456, RMNy 1090 . Farkas Imre altal, Nyomtattatot Kereszturat.

Pápai Páriz, Imre (1647) Keskeny Ut : Mellyet Az embernek elmejébe ütközö haboru gondolatoknak köveiböl, es sok féle kételkedeseknek sürüjéböl, á mennyire lehetett, ki irtott / Papai Pariz Imre. RMK I 798 ; RMNy 2196 . Noortdijck Iános által, Nyomtattatott Vltrajectumban.

Pázmány, Péter (1605) Az mostan tamat uy tudomaniok hamissaganak, tiiz nilvan valo bizonisaga : es reovid intes a teoreok birodalomrul, es vallasrul / iratot Pazmani Petertül. RMK I 398 ; RMNy 933 . per Georgium Widmanstadium, Graecii Styriae.

Pázmány, Péter (1609) Az nagi Calvinus lanosnac hiszec egy Istene : az az: az Calvinus ertelme szerent valo igaz magiarazattia az Credonac, mely, az Calvinus tulaidon koenyveiboel, hyven, es igazán egybe szedettetet ... RMK I 415 ; RMNy 984 . [typ. Capituli Strigoniensis], Nyomtattatot Nagyszombatba.

Pázmány, Péter (1609) Alvinci Péternek […] keresztyéni szelídséggel való megrostálása. RMNy 1983, 986 . typ. archiepiscopalis, Pozsony.

Pázmány, Péter (1613) Isteni igazsagra vezerleo kalauz / mellyet írt Pazmany Peter iesuitak rendin valo tanito. RMK I 443, RMNy 1059 . typis archiepiscopalis, Poson.

Pázmány, Péter (1623) Igassagra vezerloe kalauz / mellyet irt es most sok helyen meg-jobbitvan, másodszor ki-bocsátot Pazmany Peter esztergami ersek. RMK I 532 ; RMNy 1293 . [typ. Societatis Jesu], Posomban.

Pázmány, Péter (1626) Az Sz. Irasrul, es az Anyaszentegyházrul : két roevid koenyvecskék / mellyeket írt Pazmany Peter, esztergami ersek. RMK I 552 ; RMNy 1351 . nyomtatta Gelbhár Gergely, Bechben.

Pázmány, Péter (1636) A' romai anyaszentegyház szokásából, minden vasárnapokra es egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrul, predikacziok. RMK I I 663 ; Sztripszky I 1950/157 ; RMNy 1659 . s.n., Posonii.

Pázmány, Péter (1636) A' romai anyaszentegyház szokásából, minden vasárnapokra es egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrul, predikacziok. RMK I 663 ; Sztripszky I 1950/157 ; RMNy 1659 . s.n., Posonii.

Pécsi, János (1580) Oeconomia coniugalis, az hazasoc életiroel valo szép ének : mellybe tiszti és kazdagsága meg lattzic : [a Joanne Pechi]. RMK I 171 ; RMNy 464 . Heltai Gaspárné muehellyébe, Nyomtatot Colosvárat.

Pécsi, Lukács (1591) Az keresztyen szvzeknec tisteseges koszoroia melyben minden ü ioszagos erkölchöc az közönseges viragoc altal ki ielentetnec es kepestetnec. RMK I 250 ; RMNy 670 . Typis Capituli, Nagyszombatba.

Pécsi, Lukács (1598) Az test kornyul valo het irgalmassagnac chelekedetiroel, mellyeknec gyakorlassat aianlya minden kerestyen atyafiainac / Peechi Lukach. RMK I 305 ; Sztripszky I 1841a ; RMNy 838 . [Typ. Capituli], Nyomtattatot Nagy Szombatba.

Pósaházi, János (1666) Posahazi Janosnak Kis Imre nevü jesuita páter-rel valo vetelkedese im ez kerdesrül : Volt-é valaha, valaholott, valakinél Calvinus Janos elött a’ mostani Cálvinisták vallása? RMK I 1046 ; RMNy 3311 . [typ. principis], [Patak].

Pósaházi, János (1669) Igazság istápja, avagy olly catechismusi tanitas, mellyben a' keresztény reformata vallás bőven meg magyaráztatik, és ... óltalmaztatik / mellyet ... irott ... Posahazi Janos. RMK I 1096 ; RMNy 3591 . Rosnyai Janos által, Sáros-Patakon.

Rhegius, Urbanus (1557) Medicina animae : tam iis qui firma, quam qui adversa corporis valetudine praediti sunt, in mortis agone et extremis his periculosissimis temporibus maxime necessaria. RMK II 308, RMNy 140 . [V. Wagner], [Brassó].

Ráskai, Gáspár (1574) Egy szep historia az vitez Franciscorul, es az oe felesegeroel. RMK I 108, RMNy 344 . Komlos Andras, Debrecen.

Sallustius Crispus, Caius (1596) Az Caius Crispus Salustiusnac ket historiaia ... / fordittatot Baronyai Detsi Janos altal. RMK I 286 ; RMNy 786 . Fabricius Ianos altal, Nyomtattatot Szebenben.

Samarjai, János (1628) Magyar harmonia : az az, Augustana es az Helvetica confessio articulussinac eggyezoe ertelme / mellyet Samaraeus Janos superattendens' ... rendoelt oeszve. RMK I 573 ; RMNy 1419 . Szepes-Varallyai Bernhard Máthé által, Nyomtattatot Papan.

Sennyey, István (1669) Keserves dicherete az néhai méltoságos groff Esterhas Anna Julia aszonnak, méltoságos groff Nadasdi Ferencz országh biráiának kedves házas társának : melliet teste feölött ... Sennyey Istvan weszpremi püspök, Lekan Szent Miklos szentegyhazaban mélto örök emlekezetre praedicallot ... RMK I 1080, RMNy 3509 . Hacque Ianos altal, Beczben.

Serpilius, Johann and Serpilius, Samuel (1648) Aulaea Anagrammatico - Metrica in Nuptiis Honoratissimis, Nobilis Et Praeclari Viri, D. Jonae Spillenbergeri, In Lib. ac Reg. Civitate Leutschovia, Civis & Apothecarii percelebris, secundum Sponsi, & Nobilis Lectissimaeq[ue] Faeminae ... Catharinae, Genere Koblynskiae, Nobilis autem & Praestant. Viri, Dn. Michalis Grefii ... Viduae secundum Sponsae, die XVI Febr. Anni MDC. XLVIII. ... / In Amicitiae fraternae Symbol. contexta & appensa Iohannem Serpilium ... RMNy 2229 . Typis Breverianis, Leutschoviae.

Silius Italicus, Tiberius Catius Asconius and Petki, János (1610) Az virtusnak es voluptasnak egymassal valo vetekedesek : kit az erdelyi nemes iffiaknak tanusagara, most forditottak magyarul Silius Italicusbol / [Ioanness Petki]. RMK I 423, RMNy 1000 . Heltai, Colosvarat.

Sine, Nomine (1565) A Szent Iob koenyvenek a sido nielvboel es a boelcz magyarazók forditásából / igazán valo forditása magiar nielvre / [Petrus Melius]. RMK I 58, RMNy 213 . Raphael Hoffhalter, Varad.

Sine, Nomine (1571) Kalendarium, az egnek forgasabúl megh [i]smert es el rendelt praktikaival eggientembe / ez mastani úrunk Iesus szóletese utan M.D.LXXII. esztendúre Curelouiai Sztanizlo Iacobeius mester, crakkai academianak astrologia iudicioma szerin.[!] E. G. altal magiarra mastan fordetatoth. ; E. G. altal magiarra mastan fordetatoth. RMK I 90, RMNy 294 . Stainhofer Gaspar, Bécz.

Sine, Nomine (1583) Agendarius : Liber continens ritus et caeremonias, quibus in administrandis sacramentis, benedictionibus & aliis quibusdam ecclesiasticis functionibus, parochi & alii curati, in diocesi & provincia Strigoniensi utuntur / [Praef: Nicolaus Telegdinus episcopus Quinqueecclesiensis]. RMK I 204, RMK II 178, RMNy 528 . Telegdi, Tirnaviae.

Sine, nomine (1668) Keresztyén catechismvs, az az a' keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás kérdések és feleletek által : Melly mostan a' kérdéseknec s' feleleteknec summás értelmekkel és azokban foglaltatot dolgokat fel fejtegetö kérdezkedéseckel s' némelly szükséges magyarázatockal, a' Sz. Irásbéli bizonyságoknac egészszen való le-irásával, végre a' catechizálásra való ut-mutatással, ujjobban, meg jobbitva s' öregbitve ki-bocsáttatott ... RMK I 1067a ; RMNy 3427 . Türsch David, Cassan.

Sine, nomine (1669) Compilatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae. RMK I 1085 ; RMNy 3539 . apud Michaelem Szentyel Veres-Egyhazi, Claudiopoli.

Somosi Petkó, János (1656) Igaz és tökeletes bodogsagra vezerlö ut, : avagy bé-menetel a' hitre, mely nélkül lehetetlen dolog, hogy valaki Isten elöt kedves légyen, mely kérdések és feleletek által rövideden ... a’ Bibliának minden könyveinek és részeinek eleitöl fogván utóllyáig értelmére vezet, / mely mostan ... idege(n) nyelvböl magyar nyelvre forditatott Somosi Petkó János sziksz. predik. által. RMK I 913 ; RMNy 2800 . Renius György [Rosnyai János], Patakon.

Spranckhuysen, Dionysius and Szokolyai Anderko, István (1669) Sérelmes Lelkeket gyógyító Balsamom, avagy Lelki próbákban nyavalygó embert vigasztaló könyvetske | A Szent Biblianak O Testamentomi Könyveibül egybe szedegettetett áhitatos Könyörgesek. RMK I 1097 ; RMK I 1098 ; RMNy 3593 . [Rosnyai], Patakon.

Stankovics, János (1670) Rövid és somma-szerent-valo bizonyitasa a' lutherista és calvinista purgatoriumanak ... : Szedegettetet és irattatot a' Iesus tarsasagabol-valo lelki tanito, Stankovics Ianos által. RMK I 1108 ; RMNy 3650 . David Krausz, Lauretumban.

Szakmári Fabricius, István (1577) Historia ex Parteny [!] Nicenensis de amatorys affectionibus collecta : [Stephanus Fabricius Szakmarinus]. RMK I 134 ; RMNy 390 . Heltaj Gaspárné muehellyében, Niomtattot Colosvárat.

Szattay, Kristóf (1620) Icon vicissitudinis humanae vitae : Ali passa dolgat mondom ... RMK I 320, RMNy App. 68 . Klöss, Bártfa.

Szegedi Veres, Gáspár (1578) Szép roevid historia két nemes iffiaknac igaz baratsagokról. RMK I 144 ; RMNy 415 . [Heltai Gáspárné], Colosvarat.

Szenci Csene, Péter (1616) Confessio Helvetica, az az, az keresztyeni igaz hitröl valo vallás-tétel mellyet elsoeben Helvéciában irtanac és bévettenec, annak utánna 1567. esztendoeben Magyar országbannis jovallottanac, bévoettenec ... / magyarul fordittatot az együgyüveknec épületekre és javokra Szenci Csene Peter által. RMK I 466 ; RMNy 1115 . Galler Hieronymus, Oppenhemium.

Szenczi Molnár, Albert (1650) Szent David kiralynak es prophetanak szaz ötven soltari / a franciai notaknak es verseknek modgyokra magyar versekre forditattak es rendeltettek Szenci Molnar Albert által. RMK I 828 ; RMNy 2305 . Iansonius Ianos altal, Amstelodamban.

Szentmártoni Bodó, János (1636) Az tékozlo fiunak historiaia, melyben attyatol valo el bucsuzása, nagy szegénysegre valo jutása, attyához valo haza menése es attyának hozzá valo kegyessége iratik meg / authore Iohanne B. Szentmartoni. RMK I 661 ; RMNy 1647 . typis Heltanis imprimebat Georgius Abrugi, Claudiopoli.

Szepsi Wendigh, András (1662) Döghalal ellen valo orvossag, : az az a' pestises idökben, s'helyekben való s'lakó embereknek ki-adatott szent elmelkedes, melyben mind a' pestisnek nehézsége ki-fejeztetik, s'mind a'minémü karban helyheztetett emberek találtatnak, azok orvosoltatnak meg : Praedikáltatott Sz. A. S. P. E. E. P. A. RMK I 998 ; RMNy 3065 . [typ. principis] Rosnyai Janos, Saros-Patakon.

Szepsi Wendigh, András (1668) Serkengető-szozat : az-az: az üdvösségrül helytelenül értekezőknek ... serkengetésekre : Sz. W. A. S. P. E. P. A. RMK I 1076 ; RMNy 3484 . Rosnyai Janos, Sáros Patakon.

Szikszai Fabricius, Balázs (1593) Nomenclatura seu dictionarium Latino-Ungaricum. RMK I 269, RMK II 240, RMNy 718 . excudebat Ioannes Czaktornyaj, Debrecen.

Szikszai Fabricius, Balázs (1619) Nomenclatura seu dictionarium Latino-Ungaricum clarissimi viri d. Basilii Fabricii Szikzovii : editio prioribus limatior et multo auctior cum indice duplici / opera Emerici A. Sz. Uyfalvii. RMK I 489 ; RMK II 386 ; RMNy 1177 . typis Pauli Rhedae Lipsensis, Debrecini.

Szikszai Fabricius, Balázs (1641) Dictionarivm qvatvor lingvarvm : Latinae, Hvngaricae, Bohemicae et Germanicae diligenter et accuratè secundo editum. RMK I 711 ; RMNy 1871 . apud Gregorium Gelbhaar Typographum Caesareum, Viennae Avstriae.

Szikszai Hellopoeus, Bálint (1574) Az egri kereztien ania zent eghaznak es azzal egietemben az toebbinek is tanusagara irattatot röevid catechismus / Zykzaj az Hellopoeus Balint altal az debreczeni ecclesianak lelki paztora altal. RMK I 99, RMNy 346 . Komlos Andras, Debreczen.

Szikszai Hellopoeus, Bálint (1632) Az mi keresztyeni hituenknek Harom Fue Articulussárol : I. Az igaz Istenroel. II. Az választásrol. III. Es az Vr vacsorájárol való koenyvecske / Szereztetet és irattatot, szép rendel Nyilván való kérdésekkel feleletekkel, és io értelemmel Szykszay Helopoevs Balint Debreczeni prædicátor által. RMK I 616 ; RMNy 1533 . Nyomtattatot Ligni: Effmurt Jacab által, Feier-varat (Gyulafehérvár).

Sztárai, Mihály (1550) Comoedia de matrimonio sacerdotum. RMK I 24 , RMNy 88 . Kerekotzki Ferentz altal [recte: Heltai és Hoffgreff], Cracoba [recte: Kolozsvár].

Sztárai, Mihály (1559) Comoedia lepidissima de sacerdotio authore Michaele Starino Altiniensis ecclesiae ministro: az igaz papsagnac tiköre, mellyet a Starai Mihaly mester mostan szerzett. RMK I 39 ; RMNy 158 . [Huszár Gál], [Magyaróvár].

Sztárai, Mihály (1573) Historia de vita beati Athanasij Alexandriae episcopi fidelissimj / authore Michaële Starino. RMK I 337 ; RMNy 323 . excudébat Andreas Lupulus, Debrecini.

Sztárai, Mihály and Fráter, Gáspár (1582) Historia az Sido Ahab kiralynak balvanyozasaról : az hivek kergetésséroel, Sz. Ilyés prophétának rayta toett czelekoedetiroel és Ahab királynak halalárol … / [az Ztarj Mihály ezt rendele versekben]. RMK I 335-336 ; RMNy 501 . [David Gutgesell], [Bártfa].

Szántai Pócs, István and Eszéki T., István (1668) Halotti praedikatio, : mellyet tött Szantai Poóts István huszti lelki tanító ... nehai groff Redai Ferencz urnak ... meg-hidegedett teste felett ... An. 1667. die Nov. RMK I 1074 ; RMK I 1075 ; RMNy 3482 ; RMNy 3479 . nyomtatta Rosnyai Janos, Saros-Patakon.

Szárászi, Ferenc (1604) Catechesis, az az, kerdesök es feleletök, az keresztyeni tudomannak agairol : az jambor istenfeloe harmadik Friderik herczek birtokaban Palatinatusban levoe tudos boelcs doctorok altal irattatot ; deakbol penig magyar nyelvre fordittatot ... Szaraszi Ferencz altal, debreczeni Anyaszent-egyhaznak lelki pasztora altal. RMK I 389, RMNy 909 . Lipsiai Pál, Debrecen.

Székely, István (1559) Chronica ez vilagnac yeles dolgairol. RMK I 38, RMNy 156 . niomtatot Striykoviai Lazar altal, Craccoba.

Szöllősi, Mihály (1668) Sion leanya artatlan ügyét védö hitnek paissa : avagy a' györi collegium harmadik kérdése ellen, az Ur hadait viselö, s' igaz ügyért kikelö Bajnok Davidka, ki amaz collegiumnak harmadik kerdeseben levö minden tüzes nyilait végképpen viszsza veri, és ... Sion leányának szüzessegének ... becses jeleit ... az igaz catholica ecclésiának minden hüvseges fiainak követesre tárgyul kitészi a Jesus verfelyes zaszloja alatt vitezkedö N. Szölösi Mihály, suranyi lelki tan. által. RMK I 1068 ; RMNy 3419 . [Karancsi György], [Debrecen].

Szőlősi, István (1635) Roevid Historia, melyben meg iratik, Szenan bassanak, toeroek császár ereiével, Havasalfoeldének, és Erdély Országának pusztitásara valo ki joevetele, 1595 esztendoeben ...: annak felette, ... Borbély Gyoergy kapitánságában Lyppa várával egyetemben, tizen-nyoltz váraknak és kastélyoknak meg vétele. RMK I 647 ; RMNy 1618 . Nyomtattatott Abrugi Gyoergy által, [Kolozsvár].

Sámbár, Mátyás (1661) Harom jdvösséges kérdés : Elsö: A lutteránosok es cálvinisták igaz hitben vadnake? Masodik: Csak az egy papista hité igaz? Harmadik: A' papisták ellenkézneké a' Sz. Irással, avagy inkább a' lutterek és cálvinisták? RMK I 979 ; RMNy 2997 . Schneckenhaus Menyhárt Venceszló által, Nagy-Szombatban.

Sámbár, Mátyás (1664) Orvoslo ispitaly : melyben egy o-kos praedicans az igaz romai pápista hitre cálvinista vallásbul meg-tért embernek erös nyolcz okai ellen ok nélkül valo haszontalan ütközetiben feje falban-veréstöl orvosoltatik : egy frater misericordiae által. RMK I 1019 ; RMNy 3154 . [vidua Severini], [Kassa].

Sámbár, Mátyás (1667) A' három idvösséges kérdésre, a' Lutter és Calvinista tanitók mint felelnek? : Ugy, a'mint Matkó István mondgya, fol. 128. X, ut Tök. Imé azért Matkó hazugságinak megtorkollása es Posaházi mocskainak megtapodása. RMK I 1056 ; RMNy 3347 . [Johann David Türsch], [Kassa].

Słowacki, Piotr (1582) Kalendárium az 1583. esztendőre : Iudicium, magyar nyelven : az eghi czilagoknak forgasábol, az idoekre valo számtartásval egyetemben, Christus Wrunk szueletése után 1583. eztendoere / Slovacius Peter, az krackai hires neves Academiának foe astrologusa által, irattatot es számláltatot fél horára es az cassai délre ... RMK I 201 ; RMNy 500 . David Gutgesell, Bartfan.

Tarpai Szilágyi, András (1667) Libellvs repudii et divortii Christiani, : az az az igaz keresztyének között, a' meg-mátkásodott és házasságban lévö személyeknek egy mástol valo törvényes és helyes el-válásoknak igaz tudománya és az egyházi tanitoknak a' szerént való praxisok, : mellyet Az Vr nevének ditsösségére, a' hivek éppületire irt és ki-botsátott Sz. T. A. u. r. e. l. p. RMK I 1062 ; RMNy 3388 . [typ. principis] Rosnyai Janos, Patakon.

Tejfalvi Csiba, Márton (1637) Romanocategorus : az az, az apostoli vallassal ellenkezoe, minapi, romai-catholicusok, tudományának mutato laistroma / mellyet az nemes-szemely Teyfalvi Chiba Marton egy papista vállásra tevelyedet attyokfianak irt, es beregszaszi prædicator lévén, hazájának ajanlot. RMK I 667 ; RMNy 1671 . [Fodorik Menyhárt], [Debrecen].

Telegdi, Miklós (1580) Roevid irás, melyben meg bizonyettatic, hogy a papa nem Antichristus : de azoc, à kic uetet annac nevezic, az Antichristusnac tagiai : irta Telegdi Miklos peechi puespoec. RMK I 178 ; RMNy 475 . [typ. Telegdi], Nyomtattatot Nag szombatba.

Telegdi, Miklós (1580) Telegdi Miklosnac Peechi Pispöknec felelete, Bornemisza Peternec feitegetés neuü könyuére. Mellybe fökeppen, az io chelekedeteknec iutalmárul való igaz keresztyéni tudománt oltalmazza. Jóllehet egyebreis mindenre választ teszen, valamiben Peter az ü vallásai ellenzi. Ecclasiastici 16. Az irgalmassag helt szerez, kinec kinec mind az ü chelekedetinec erdeme szerent. RMK I 177, RMNy 476 . [typ. Telegdi], Nagyszombatba.

Telegdi, Miklós (1581) Egy nehany jeles okai, mellyekert Telegdi Miklós pechi puespoec nem veheti, nem akaria venni Luter Martonnac es az ue maradekinac tudomanyat. RMK I 184, RMNy 496 . [typ. Telegdi], Nyomtattatot Nag'szombatban.

Temesvári, János and Tinódi, Sebestyén (1574) Chronica a Bela kiralyrol, kinec királysága allat be ioettenec a tatároc Magyar országban, és el pusztitottac aszt soc uedeig : [Temesvári János]. RMK I 113 ; RMNy 352 . Heltaj Gáspar, Nyomtatta Colosvarot.

Tinódi, Sebestyén (1554) Chronica elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogva ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac, veszödelmec revidedön szép notakval enökbe vadnac, mas reszébe külömb külömb idökbe és orszagokba löt dolgoc, istoriac vannac / Tinodi Sebestien szörzese. RMK I 33, RMNy 109 . Hoffgreff, Colosvar.

Tolnai Dali, János (1654) Dáneus Ráca-I : az az: A’ Mi-atyánk feloel igaz értelmue tanitóknak magok mentsége Vaci-Andrásnak usorás vádja és szidalma ellen / Tolnai Dáli János munkája által ; Mi-atyánk feleol igaz értelmue tanitóknak magok mentsége Vaci-Andrásnak usorás vádja és szidalma ellen. RMK I 892 ; RMNy 2550 . a' Méltóságos oeregbik Fejedelem Aszszonynak Parantsolattyából, ugyan az oe Nagysága Koenyvnyomtato Boetoeivel és Koeltségével ... Renius Gyoergy által, Sáros-Patakon.

Torkos, János (1582) Historia az Absolonrol, mikeppen tamadot az oe atia David király ellen, és országábol ki wezte, és miképpen lett néki halála / conscriptum a Iohanne Thorkos in gratiam domini Wolffangi[!] Bornemisza de Kapolna ... RMK I 352 ; RMNy 502 . [David Gutgesell], [Bártfa].

Tyukodi, Márton (1641) Az tiszta eletue Joseph Patriarcha Eletének, szenvedésének, és ditsirettel viselt dolgainak Sz. Irás szerént valo magyarázattya : Mellyben meg-irattatik az-is, mitsoda alkalmatossággal ment-bé Jácob Aegyptusban, holott az oe maradékinac 400 esztendeig kellet lakni, és az után az Istennek mondása szerént onnan ki-joeni / Mellyeket roevid Praedikátiokban foglalván, az alázatos szivue hiveknec szemek eleiben terjesztett, Tyukodi Marton, A' Koeroesi Keresztyén Gyuelekezetnek alázatos Praedikátora. RMK I 723 ; RMNy 1915 . Szenci Kertesz Abraham, Varadon.

Vajdakamarási, Lőrinc (1581) Ighen szep historia az Iason kirallynac hazassagaról : mellyet énekbe rendelt az Vaida kamarási Loerintz pap, az cancellarius oe nagys. Kovaczoszki Farkasnac mostani házassagánac oeroemére. RMK I 183 ; RMNy 494 . Heltaj Gaspárné muehellyében, Nyomtattot Colosvárat.

Valkai, András (1574) Az nagysagos Bank bannak historia : mikepen az Andras kiraly felesege az Bank ban iambor hytes feleseget az eczevel meg szeploesittete : s mikeppen Bank ban az ö iambor hytesenek meg szeploesytetteseért az kiralne aszszont le vagta. RMK I 110 ; RMNy 349 . nyomtatattot Komlos Andras altal, Debrecembe.

Valkai, András (1576) Genealogia historica regum Hungariae : ab Adam protoplasta ad serenissimum usque Iohannem Secundum regem etc. ... : mellyet ... magyar versekbe szerzet Walkay Andras. RMK I 121 ; RMNy 368 . Heltaj Gaspárne muehellyébe, Colosvarat.

Veréczi S., Ferenc (1656) Lelki hartz,: avagy olly halotti praedikácios rövid tanitas ... / mellyet praedikállott Sáros-Patakon W. F. RMK I 916 ; RMNy 2687 . [Szenczi Kertész Ábrahám], Varadon.

Váraljai G., Lőrinc (1659) Tekentetes es nemzetes Vaji Ibranyi Ferencznek temetese, : melly lött Ibranyban, 29-dik Julii 1659-ben ... RMK I 949 ; RMNy 2874 . [typ. principis] Rosnyai Janos, Saros Patakon.

Vásárhelyi, Gergely (1618) Esztendoe altal az anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák és ezekre való lelki elmélkedések / irattatot iesuitak rendin, Maros Vásárheli Gergelytoel. RMK I 477, RMNy 1151 . Gelbhar, Becz.

Vásárhelyi, Gergely (1623) Világ kezdetitöl fogva iosagos es gonosz czelekedeteknek példáinak Summái : Szent Irasnak O es Uy Testamentomabol, szent atyaknak es Pogan Bölczeknek irásaibol / Marosvasarhelyi Gergely által fordittattak es irattattak. RMK I 528, RMNy 1289 . [Festus-typ. Heltai], Nyomtattak Cassan [Kassa-Kolozsvár].

Wagner, Valentin (1554) Praecepta vitae Christianae. RMK II 54, RMK II 44, RMNy 105 . Wagner, Coronae.

Wagner, Valentin (1554) Praecepta vitae Christianae / Valent. Wagneri Coron. RMK II 54 és 44 (1544-es évszámmal) ; RMNy 105 (A-variáns) . [Wagner], Coronae.

Weber, Johann (1645) Amuletum : az az: Roevid és szuekséges oktatás a’ Doeg-halálról, / szereztetet Weber Janostol Eperjesi Patikariustól. RMK I 767 ; RMNy 2095 . Kloesz Jakab által, Bartfan.

Wendelin, Marcus Friedrich (1646) Medulla priscae puraeque Latinitatis : quâ omnes linguae Latinae idiotismi è purioribus & classicis omnibus scriptoribus ... secundum seriem verborum et particularum omnium, repraesentantur ... RMK I 786 ; RMK II 666 ; RMNy 2141 . typis Celsissimi Principis, Denuò impressa Albae Juliae.

Werbőczy, István (1637) Decretum Latino-Hungaricum, Juris consuetudinarij, Inclyti Regni Hungariæ et Transylvaniæ : az az: Magyar es Erdely Országnak Toervény koenyve / Verboeci Istvan által iratot, 1514. Esztend: Mostan Deákúl és Magyarúl, egy szép hasznos Regestrommal egyetemben uyjobban ki-bocsatatot. RMK I 672 ; RMNy 1688 . typis & sumptibus Laurentij Breveri, Leutschoviae.

Werbőczy, István and Telegdi, Miklós and Mossóczy, Zakariás (1611) Decretum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae & Transylvaniae : az az, Magyar es Erdely-orszagnak toerveny koenyve / Verboeci Istvan altal iratot, 1514. ezten., mostan deakul és magyarul ... uyobban ki boczatatot. RMK I 426, RMNy 1011 . nyomtatta Lipsiai Pal, excudebat Paulus Rheda Lipsensis, Debrecenben.

Ziegler, Georg (1630) Discursus de summo bono : Az legfoeb iorol, mellyre ez vilag mindenkoron serényen és válóban vágyódik / ennekel?tte Iosquinus Betuleius által Hanoviaban bocsattatot ki, mellyet mostan némellyeknek kérésekre magyarrá forditot Sz. M. A. RMK I 594 ; RMNy 1483 . Brewer Loerintz által, Loecsen nyomtattatot.

Zólyomi Perina, Boldizsár (1614) Manuale, az az, kezben hordozo koenyvetske kerdesekkel es imádságokkal tellyes .... : miképpen kellesék az kereztién embernek kereztiéni módra élni és ez világból bódogúl kue múlni / Zolyomi Perina Boldisar, az sempthei ecclesiának méltatlan lelkipáztora által az wittebergai Mólnár Márton írásából, czeh és német nyelvboel magyarrá forditatot ... RMK I 450, RMNy 1077 . Kloez Iakab, Loeczen.

Ágoston, Szent (1539) Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi haereseon catalogus. RMK II 16, RMNy 29 . Honter, In inclyta Transylvaniae Corona.

Érsekujvári Karai, Orbán and Felvinczi, Sándor and Szenczi, Pál and Gyulai, Mihály and Csuzi Cseh, Jakab and Kismarjai Veszelin, Pál (1686) Győző hitnek lakozása | Hogy az hit Isten munkaja de nem mindenekben | Igaz özvegy | Emlékezetnek oszlopa | Régen fundamentumban el-készült, és magas Toronyban fel-vonattatott Világ Harangja | Alkalmatos időben mondott Beszéd, a Szenteknek Edgyessegeröl | Ierusalem veszedelme. RMK I 1349, RMK I 1350, RMK I 1315, RMK I 1316, RMK I 1295, RMK I 1450, RMNy 1425 . Kassai Pál, Debreczenben.

This list was generated on Mon Jun 17 11:52:02 2024 CEST.